Coronavirus: de missende grafiek

– Update: 6 september 2021 –

Ruim anderhalf jaar lang analyseerde ik allerlei grafieken en nieuws over het Coronavirus. Ik probeer hier de informatie en cijfers te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt. Zoals over verboden geneesmiddelen, over de schade van de lockdowns of over de gevaren van vaccineren. De “main stream media” en de “kwaliteitskranten” bleken slaafs mee te werken aan angst-verspreiding en indoctrinatie. Dat vond ik verontrustend.

Recentelijk bijvoorbeeld weer over stijgende besmettingen. Als je veel meer test, komen er uiteraard ook meer positieve uitslagen. In de media “vergeten” ze om naar die verhouding te kijken. De cijfers spreken voor zich, maar het lijkt alsof men in de media geen cijfers meer kan interpreteren.

Een huisarts in Groningen: “Van de 4.600 patiënten is er hier één aan corona overleden en zijn er drie in het ziekenhuis opgenomen, dat is minder dan een promille. Ik heb patiënten vaak de statistiek proberen uit te leggen, maar door de continue media-aandacht voor de gevaren zijn ze hun risico op ziekte en overlijden schromelijk gaan overschatten.

Samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus, net als in de rest van Europa. De sterfte was 0,1% (waarvan 90% ouderen met onderliggende ziekten). En ook al is elke dode er een teveel, die sterfte is laag, en nu zelfs minder dan bij een zware griep. Geen reden tot enorme angst, paniek of zware lockdowns volgens de cijfers.

Van iedereen die besmet raakte werd zo’n 70% niet eens ziek, door normale afweer. Als je toch nog ziek werd, had je ook nog een grote kans om te genezen: 99% van de zieken herstelde.

De overbelasting van de IC’s in de eerste golf kwam omdat de IC’s wegbezuinigd waren, en omdat men de patiënten extreem lang op de IC liet liggen.

Er zijn behandelingen en medicijnen, waarvan er vreemd genoeg veel nog steeds verboden zijn. Er worden nu zelfs boetes gegeven aan huisartsen die patiënten helpen met bewezen werkende medicijnen. En dat terwijl elke arts de eed heeft gezworen om iedereen hoe dan ook te helpen.

In de grafieken zien we al een half jaar geen oversterfte meer, ook niet voordat de vaccinatie op gang kwam. Dus er sterven nu juist MINDER mensen dan normaal in andere jaren.

Het verbieden van super spread events deed de sterfte inderdaad dalen – en dat was ook zichtbaar in de grafieken. Alle andere maatregelen van de lockdowns waren  niet zichtbaar in de grafieken, en werken dus niet eens. Zie ook deze uitzending: geen enkele stijging bij het herhaaldelijk massaal negeren van maatregelen, zoals bij grote demonstraties en feestdagen:

Volgens de bloedbank Sanquin was begin juni 2021 al 90% van boven de 70 immuun. En 40% van de 18-30 jarigen was ook al immuun, terwijl die groep grotendeels nog NIET gevaccineerd was. Als je daar bij optelt dat 70% na besmetting niet eens ziek wordt, en dus ook geen anti-stoffen heeft (oftewel niet immuun is), dan is het probleem veel kleiner dan men denkt. In Afrika, Azië en Oceanië was de sterfte aan Covid-19 zelfs grofweg nog honderd keer lager dan in de westerse wereld. Zelfs in India is het sterftecijfer enorm veel lager dan in Europa, ondanks alle voortdurende paniek-berichten.

Weinig mensen werden dus echt ziek. Als je niet ziek wordt, door je gezonde afweer, wordt je ook niet immuun. Voor diegenen heeft vaccineren dan ook geen zin, en is vaccineren eerder nadelig. Want de bijwerkingen van nieuwe vaccins zijn nog onbekend. De nieuwe vaccins zijn ook nog niet goedgekeurd: die zijn nog in experimentele fase. Je doet dus mee aan een medisch experiment als je je vaccineert.

Zie deze uitgebreide informatie over de gevaren van vaccineren:
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlhc6fj96fyk

Zie ook het Engels-talige filmpje hier op https://artsencollectief.nl/sucharit-bhakdi-uit-zijn-zorgen-over-schade-door-vaccinatie/

De directe doelgroep voor vaccineren is iets van 0,2%, volgens de cijfers, vrijwel allemaal oud met onderliggend lijden. Met een enorme marge eromheen (zoals al het verzorgend personeel – als ze dat zelf zouden willen) zou je een grotere groep kunnen vaccineren: bijvoorbeeld 4%, oftewel 700.000 mensen. Maar nu wordt zo’n beetje de gehele bevolking gevaccineerd. Dat is niet nodig, en heeft ook nog eens veel nadelen, zie https://www.rwmalonemd.com/news.

Gevaccineerden blijken nu ook ziek te kunnen worden. Waarschijnlijk minder ernstig, maar als je dan gewoon doorwerkt, besmet je ook nog eens veel meer anderen dan wanneer je gewoon even ziek was thuisgebleven.

Er zijn bijna geen Corona-doden meer

Komt de lage sterfte door het vaccineren? Door de maatregelen? Of door het weer en de groepsimmuniteit? Volgens de cijfers van de bloedbank zijn er in Nederland al zoveel mensen immuun dat vaccineren niet eens meer nodig is. Zeker als je daar iedereen nog bijtelt die natuurlijke afweer heeft. Dat zou grofweg zo’n 70% kunnen zijn: dat zijn degenen die na besmetting niet ziek werden. En die geen antistoffen hebben, dus volgens de bloedbank ook niet immuun zijn.

Bijwerkingen van vaccins

Cijfers over bijwerkingen van vaccins zijn moeilijk te vinden. De nieuwe vaccins zijn nog niet jarenlang getest. De medische onderzoeken zijn nog lang niet afgerond. Vooral de nieuwe mRNA-vaccins hebben onbekende risico’s. We doen dus allemaal  mee aan een medisch experiment. En dat terwijl een vaccin voor de meeste mensen (voor 99,9%) niet nodig is.

Toch liet ik mij vaccineren. Ik heb daar spijt van. Ik vond het handig voor events en reizen, en voor verzwakte mensen om me heen, en het werkt misschien gunstig om de lockdown te versoepelen. Maar ik deed het vooral vanwege de sociale druk.

De tijd zal leren of deze sociale druk niet disproportioneel was. Of zelfs gevaarlijk, als men in de toekomst auto-immuunziekten krijgt, veroorzaakt door vaccins. Bij een klassiek vaccin wordt je lichaam getraind om een virus te herkennen (bijvoorbeeld: ziet het eruit als een Smurf? Uitschakelen!). Dit gaf al veel problemen en bijwerkingen, zoals astma, allergieën en eczeem bij kinderen die op jonge leeftijd al hun DKTP-prikken kregen – wat in het buitenland vaak verboden was.

Nieuwe mRNA-vaccins trainen je lichaam om alleen een unieke eigenschap van het virus te herkennen (bijvoorbeeld: heeft het een Smurfenhoedje op? Uitschakelen!). Maar in de toekomst kunnen er ook essentiële lichaamscellen zijn, die ook zo’n Smurfenhoedje op hebben. Die worden dan ook door je immuunsysteem aangevallen: en dat is een auto-immuunziekte.

Zie ook deze uitgebreide informatie over de gevaren van vaccineren:
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlhc6fj96fyk
En het Engels-talige filmpje op https://artsencollectief.nl/sucharit-bhakdi-uit-zijn-zorgen-over-schade-door-vaccinatie/

Eco-ramp: haaienslacht

Er zijn meer nadelen aan vaccineren. Sommige zijn niet voorzien. Er worden nu buitensporig veel haaien geslacht voor squaleen, een benodigd ingrediënt voor vaccins. Dat kan eco-rampen veroorzaken. Squaleen word ook in huidcosmetica gebruikt, waarschijnlijk zelfs meer dan in vaccins (maar cijfers kan ik niet vinden). Squaleen kan ook gemaakt worden van olijven en amaranth-graan, maar dat is duurder en levert minder op. Er zijn kamervragen over gesteld.

Besmettelijk

Je bent niet besmettelijk als je geen symptomen hebt. Dus als je niet ziek bent kan je niemand aansteken. Dit is helaas nog steeds niet helemaal zeker. Dit artikel over asymptomatische besmetting lijkt overtuigend. Het is al bij 10 miljoen mensen wetenschappelijk onderzocht: er was geen enkel geval van asymptomatische besmetting zoals dat heet. Groot nieuws, zou je zeggen. Maar: nooit meer wat van gehoord, in de media.

Je kan nieuwsberichten checken op waarheid via Google Factcheck. Dit hierboven genoemde artikel blijkt dan niet geheel bewezen, maar de cijfers en bewijzen van het tegendeel zijn er ook niet. Ook een missende grafiek. Bijna de belangrijkste, omdat de lockdown hier volledig op gebaseerd was.

Er is ook pre-symptomatische besmetting: dat betekent in hoeverre je besmettelijk bent VOORDAT je je ziek voelt. Ook hier zijn geen duidelijke cijfers van. Net als post-symptomatische besmetting: hoe lang ben je nog besmettelijk NADAT je je weer beter voelt? Hier is zelfs geen overheidsbeleid op gemaakt. Want er zijn ook al geen cijfers van…

De lockdown werkte nauwelijks, volgens de grafieken

Je zag geen verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van allerlei maatregelen. De maatregelen hebben dus nauwelijks effect. Kijk bijvoorbeeld naar Wit Rusland: geen maatregelen en geen lockdown, en lage sterftecijfers. Of Zweden, met heel milde maatregelen: geen verschil in sterfte met de rest van Europa. Of Peru: een land met de zwaarste en vroegste lockdown, maar met vijf keer zo veel Covid-sterfte als Zweden. Cijfers staan onder andere op OurWorldinData.org en op Worldometers.info. Zie ook deze uitzending, waarin wordt getoond dat de sterfte en de besmettingen al gedaald waren voordat er gevaccineerd werd en voordat de vaccins gaan werken.

Maar het verbod op Super spread events werkte wel. Dat zijn grote events met veel mensen in één ruimte, dus soms ook grote bedrijven en instellingen, OV of scholen. En kerken, die juist uitgezonderd waren van de maatregelen. Zie de hoge sterfte in kerkgaande gemeenten. Zouden ze in Peru misschien ook naar de kerk gaan? En waar zijn die cijfers?

Je afweersysteem verzwakt als je weinig in aanraking komt met virussen en bacteriën. Mede daarom is isolatie erg ongezond. Je wordt vatbaarder voor ziekten als je weinig contact hebt (of mag hebben) met je medemens. Daar zijn wetenschappelijke bewijzen voor.

De PCR-test was ook al niet betrouwbaar en geeft nu al 50% vals-positieve uislagen. Het percentage vals-positief kan oplopen tot 95% als Covid-19 minder vaak voorkomt – wat nu daadwerkelijk het geval is.

De schade van de lockdown

De schade van de lockdown zelf is ook een “missende grafiek”. Terwijl er veel bewijs is dat de lockdowns veel schade veroorzaken. Er werd geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde medische behandelingen en zelfs door honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Er is overal schade door de maatregelen, sociaal, economisch en in het onderwijs. Cijfers en grafieken daarvan ontbreken. Het psychisch welzijn daalt: depressie komt steeds vaker voor. Ook daar zijn geen duidelijke cijfers van.

Het fsyieke welzijn daalt ook: het is wetenschappelijk bewezen dat je vatbaarder wordt voor allerlei ziekten als je zonder menselijk contact moet leven. Zoals veel ouderen in verzorgingshuizen meer dan een jaar moesten.

Economisch zijn de maatregelen ook een ramp. Veel ondernemers zagen hun zaak failliet gaan. Maar grafieken daarvan zijn ook nauwelijks te vinden. Er was wel enorm veel financiële hulp vanuit de regering. Maar dat moet ooit een keer terugbetaald worden – het moet ergens van betaald worden…

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal. Meer over hoe de menselijke psyche werkt in Corona-tijden in de filmpjes van neuro-specialist Paul Smit.

Zie ook de (inmiddels gecensureerde) documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

De Volkskrant van 7 februari 2021: “Sinds de coronapandemie zijn er meer meldingen van ernstig huiselijk geweld, veel meer telefoontjes naar de Kindertelefoon, meer acute opnamen van jongeren.”

Het leven is voor jongeren een sombere brij geworden. Ze missen de structuur van school, de uitlaatklep van de sportvereniging, het samenzijn met vrienden, en thuis, met zijn allen op een kluitje, worden bestaande problemen uitvergroot. Dan komen de slaapproblemen, de eetproblemen soms, het piekeren.

Volkskrant, 12 februari:

“69% van de jongeren voelt zich regelmatig eenzaam. Tweederde van de jongeren voelt zich nu slechter dan tijdens de eerste lockdown.  Eenderde van alle studenten geeft het leven nu een onvoldoende.”

Een huisarts in Groningen: “Van de 4.600 patiënten is er hier één aan corona overleden en zijn er drie in het ziekenhuis opgenomen, dat is minder dan een promille. Ik heb patiënten vaak de statistiek proberen uit te leggen maar door de continue media-aandacht voor de gevaren zijn ze hun risico op ziekte en overlijden schromelijk gaan overschatten.

Beleidsmakers varen te veel op meetbare uitkomsten, op sterftecijfers en ic-opnamen, en het zijn de zwaksten, de ouderen en de kinderen, die daarvoor de prijs betalen. Ik vrees dat de coronamaatregelen uiteindelijk meer gezondheidsschade dan gezondheidswinst zullen opleveren.

Nieuwe vaccins roekeloos?

De nieuwe mRNA vaccins (van Pfizer en Moderna) die veel in Nederland worden gebruikt zijn nog niet jarenlang getest. Zie ook deze waarschuwing van arts/immunoloog Theo Schetters. Hij heeft het er vooral over dat er überhaupt niet veel gevaccineerd behoeft te worden (volgens de sluitende logica: als je de 1% kwetsbaren vaccineert ben je er al – de rest heeft het niet eens nodig).

Dat wordt hier ook bevestigd, in deze uitgebreide informatie:
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlhc6fj96fyk

Zie ook het Engels-talige filmpje hier op https://artsencollectief.nl/sucharit-bhakdi-uit-zijn-zorgen-over-schade-door-vaccinatie/

Nu wordt zo’n beetje de gehele bevolking gevaccineerd. Dat is niet nodig en heeft veel nadelen, zie https://www.rwmalonemd.com/news.

Er is ook dit boekje, met alle voors en tegens van vaccineren: PRIKKEN JA OF NEE? Objectief beschreven, door wetenschaps-journalist Daan de Wit:

prikken ja of nee

Mondkapjes en spatschermen

Mondkapjes en spatschermen worden steeds vaker verplicht. Maar werken die eigenlijk wel? Ook dat is een missende grafiek. De meest overtuigende onderzoeken zeggen dat het inderdaad een heel klein verschil maakt; van 0,1% tot hooguit een paar procent. Maar alleen als je het op de juiste manier gebruikt. Er zijn ook onderzoeken die bewijzen dat mondkapjes averechts werken. Wat heel logisch is: want het voorbeeld van besmetting via je eigen zakdoek kennen we allemaal. En je ziet in de grafieken dat alle maatregelen weinig tot niks uithalen. Behalve het verbod op super spread events: grote aantallen mensen in één ruimte, binnen. Zoals scholen en kerken, ook al waren kerken en moskeeën juist uitgezonderd van de maatregelen.

Behandeling van Covid-patiënten wordt steeds beter

Er zijn steeds meer effectieve behandelingen en medicijnen. Remdesivir werkt volgens de WHO niet, maar volgens artsen en onderzoekers juist wel.
En het verboden ivermectine werkt goed, volgens recente onderzoeken. Maar in de media zeggen ze dat het NIET werkt.
Corticosteroïden (gewone ontstekingsremmers) zoals dexamethason zijn goedkoop en werken ook vaak goed.
Dan is er nog plasmabehandeling, en op basis daarvan antistof-medicijnen. Met goede resultaten (zie o.a. de wonderlijk snelle genezing van Trump).
Het antidepressivum fluvoxamine blijkt ook verrassend goed bij veel mensen te werken. Reumamiddelen werken ook goed, maar alleen in een vroeg stadium.
En antistollingsmiddelen zoals aspirine kunnen genezing ook sterk bevorderen. Verder werkt Colchicine ook goed volgens Canadees onderzoek.

Testen, testen testen?

De test is overigens niet heel betrouwbaar, maar de cijfers daarover ontbreken. De PCR-test was al nooit betrouwbaar, zie deze uitzending. En inmiddels zijn er ook deze bewijzen dat de PCR-test 50% vals-positieven geeft. En er is deze rekenkundige uitleg dat de test sowieso maar voor de helft betrouwbaar is in deze tijden zonder extreem hoge besmettingspieken.

Een groot percentage van de besmette mensen heeft GEEN klachten (officiële schattingen lopen op tot 70%). En ondanks het hoge aantal besmettingen is het aantal doden nu juist extreem laag (zelfs LAGER dan normaal):

Het aantal doden in de tweede golf was veel lager dan de eerste golf… en inmiddels zelfs lager dan normale andere jaren.

In vrijwel alle landen in Europa zien we vergelijkbare grafieken: in België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. En zelfs in Duitsland, ook al is de sterfte daar nu hoger dan in andere landen. In Zweden is de sterfte in de tweede golf juist iets lager. Het is aannemelijk dat de milde lockdown daar destijds de immuniteit heeft verhoogd. In Duitsland was er in de eerste golf heel weinig sterfte, maar in de tweede golf juist veel meer. De zware lockdown daar heeft dan dus averechts gewerkt. Zie ook Peru met de zwaarste en vroegste lockdown, en zes keer hogere sterfte.

In totaal is de sterfte in de Westerse wereld vrijwel overal hetzelfde. In alle landen in Europa en Amerika (Noord en Zuid) is het sterftecijfer ongeveer 0,1% per jaar. Iets hoger dan een zware griep.

Wat ook opvalt: De sterfte-piek is nu overal heel kort na de besmetting-piek, een a twee weken. Men ligt dus niet meer 5 weken op de IC, maar een week. De IC’s zijn dus 5x minder belast in de tweede golf, zelfs bij gelijke sterfte in golf 1 en 2.

Afweer of immuniteit?

Het merendeel van de besmette mensen wordt nauwelijks ziek. Met een gezonde natuurlijke afweer wordt je niet ziek als je besmet raakt. En dan wordt je ook niet immuun. Alleen als je er echt ziek van wordt gaat je lichaam aan het werk om antistoffen aan te maken en immuniteit op te bouwen. In dat geval is de kans ook nog erg groot dat je herstelt (99% van de zieken herstelde).

De immuniteit onder de bevolking is daarom laag. Want veel mensen worden niet ziek na een besmetting, en dus ook niet immuun.

Hoeveel mensen er door gezonde afweer NIET ziek worden, is onbekend (een grove schatting is 70%). Er zijn dus miljoenen mensen die nergens last van krijgen. Dit is een belangrijke reden om alleen de kwetsbaren te vaccineren, en niet de halve bevolking. Dan ben je ook in een week klaar. Maar de getallen ontbreken nog steeds. Terwijl je zou verwachten dat het nu wel een keer onderzocht is, na een jaar?

Vaccins

Er zijn verschillende soorten immuniteit: aangeboren, aangeleerde en via T-cellen. Vaccins maken je ook immuun, op een vergelijkbare manier als je lichaam dat zelf ook al doet. Er is het Oxford-vaccin of het vaccin van Pfizer en Moderna. Er zijn ook een Nederlands, twee Duitse, een Frans, Russisch en een Chinees vaccin: allen getest en werkend. De vaccins zijn vaak varianten op de gewone griepprik. AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, Janssen en het Russissche Spoetnik gebruiken vertrouwde technieken, zoals het inbouwen van genetische codes van corona in een onschuldig verkoudheidsvirus. Moderna en Pfizer gebruiken een nieuwe techniek. Zij injecteren genetisch mRNA-materiaal van het coronavirus in het lichaam. Het immuunsysteem valt deze onschuldige eiwitten aan, zodat het voortaan direct ­reageert als het Sars-Cov-2 signaleert. Dat werkt heel erg goed. Maar het Russische Spoetnik werkt ook uitstekend en haalt een hogere score van  92%. Dat zijn ook twee prikken, maar de tweede prik is een andere dan de eerste. Dat blijkt slim en effectief te zijn. En het werkt ook bij ouderen, wat bijzonder is.

Wil je er alles over weten? Er is nu dit boekje te koop, met alle voors en tegens van vaccineren: PRIKKEN JA of NEE?. Objectief beschreven door wetenschaps-journalisten.

De media

De media verdraaien informatie en jagen de angst aan. Online video’s met kritische toon worden van internet verwijderd. Ook de Volkskrant geeft toe dat ze aan censuur doen. Er is kritiek op het RIVM, ook door wetenschappers. Maar die komen niet aan het woord. Er is ook indoctrinatie. Dat kennen wij hier niet, dat is nieuw voor ons. In deze blog probeer ik daarom de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt.

Zie de OVERSTERFTE hieronder. 2021 is dus daar links, de zwarte lijn. Gelijk aan andere jaren. Geen oversterfte dus.

Tweede Golf en derde golf waren hoger dan normaal maar niet in heel extreme mate. De piek rond week 33 werd veroorzaakt door de hittegolf, dus niet door Corona. Inmiddels worden de doden door de lockdown (dus niet door het virus, maar door de maatregelen) hier ook zichtbaar als oversterfte. Maar de oversterfte is nu zelfs niet eens hoger dan normaal. Zie de zwarte lijn. Al drie maanden lang!

De media zaaien voortdurend paniek. Dat komt enerzijds omdat de media van rampen een angst leven. Goed nieuws trekt geen kijkcijfers. Anderzijds om de besluiten van de regering te steunen, door angst onder de bevolking te zaaien. Veel mensen zien er daarom een complot in, of indoctrinatie.

Een complot lijkt mij zeer vergezocht. Maar indoctrinatie klopt wel, want influencers op social media (zoals Femke Louise en dj Hardwell) werden fors betaald door de overheid om de RIVM te steunen met allerlei betaalde berichtjes. Terwijl het strafbaar is om berichten te plaatsen als je er niet bijzet door wie het gesponsord is.

Aerosolen, luchtvochtigheid, ioniseren en luchtvervuiling

Vooral BINNEN bij een droge luchtvochtigheid van rond de 40%, in airco’s en verwarming is het besmettelijk. Aerosolen zijn superkleine druppels die langer in de lucht zweven dan normale druppels, vooral in droge lucht, en zo virusdeeltjes in de lucht houden. Zie deze info over aerosolen, luchtvochtigheid en super spread events.

Zeker met de vele recente uitbraken in de vleesindustrie is dit ook al lang bewezen (daar is het koud en droog, met een circulerende airco). In vochtige lucht zakken de aerosolen naar beneden, omdat ze worden opgenomen door grotere (zwaardere) druppels.

Er is ook 17% hogere sterfte door Corona in gebieden met luchtvervuiling uit de veeteelt (ammoniak-deeltjes).

Het verbod op grote bijeenkomsten (super spread events, zoals indoor festivals) heeft in veel landen goed gewerkt. Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken. Richtlijnen volgens deze nieuwste inzichten zouden zijn:

 • Ventileer met verse lucht. Niet met gerecyclede lucht, want dan blaas je de aerosolen de ruimte rond. En dat gebeurt helaas juist vaak in ziekenhuizen, scholen, bedrijven, zorgcentra, kerken, moskeeën en vleesverwerkende industrie. Want dat is goedkoper.
 • Als de luchtvochtigheid onder de 40% is dan is het virus het meest besmettelijk. De lucht moet bij voorkeur daarom ook bevochtigd worden, binnen.
 • Voor de regering: veel meer “willekeurig” testen, data analyseren, koppelen aan mogelijke oorzaken en het publiceren. Dat gebeurt nu nauwelijks. Men weet niet eens hoeveel mensen er besmet zijn geweest (ik gok meer dan 70%) of hoeveel immuniteit er is (ik gok 10%).
 • Een onderzoek naar de invloed van fijnstof (vooral ammoniak) in de veeteelt op Corona.
 • Meer en beter onderzoek door de RIVM naar ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Volgens RIVM-onderzoek van 10 jaar oud werkt dat goed, dus waarom geen nieuw en beter onderzoek?
 • Een beter onderzoek naar het omstreden medicijn Hydroxychloroquine. Gewoon turven, en kijken of het medicijn werkt. Nu is het verboden. Nogal logisch dat iedereen in een Big Pharma Conspiracy gaat geloven. Waarom zou je een goedkoop medicijn anders verbieden dat werkt? UPDATE: dit is nu onderzocht en HCQ werkt inderdaad WEL. Waarom is het dan nog steeds verboden?
 • Het verbod op indoor “super spread events” (zoals congressen en festivals) heeft goed gewerkt. Maar kerkdiensten en moskee-diensten gingen lange tijd gewoon door. Die hadden ook verboden moeten worden. Dit kon je ook in alle statistieken zien: hoge dodentallen in kerkgaande gemeentes. Nu ook weer in Zuid Amerika.

Wat kun je zelf doen?

 • Vermijd grote bijeenkomsten, zeker in airco ruimtes.
 • De airco moet met verse lucht, dus niet circulerend, en met een bevochtiger.
 • Let op de luchtvochtigheid, rond de 40% is het virus besmettelijk
 • In tropische landen in de regen: niet bij elkaar binnen gaan zitten, zorg voor ventilatie met verse lucht van buiten
 • Gebruik in ruimtes met veel mensen ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Wetenschappelijk bewezen.
 • Betaal contactloos, zonder pincode, dus betaal met je mobiel
 • Doe het OV contactloos
 • Je kan producten ook bestellen via internet (webwinkelen)
 • Ga de Wim Hof Methode beoefenen om je longen en je afweer te sterken
 • Let op je gezondheid, blijf bewegen, eet gezond. Ga vooral ook naar buiten.
 • Zonlicht op je huid is belangrijk (voor vitamine D, voor je afweer). Ontzuren ook. Zink en vitamine C zijn ook belangrijk. Check bij twijfel je bloedwaardes via je huisarts. Met een gezonde afweer wordt je niet eens ziek. Dit is allemaal al min of meer bewezen.

Ik bekeek veel bronnen (zie onderaan) maar miste nog steeds veel grafieken. Ik heb daarom vanaf 17 maart 2020 zelf ook een tabel bijgehouden, met een aantal landen erop, gebaseerd op officiële cijfers die hier up-to-date te vinden zijn.

België is het ergst getroffen, met als enige land veel meer sterfte dan de ergste griepgolf. Maar in België tellen ze doden anders dan in andere landen, zie verderop.

TABEL: Sterftecijfers Covid-19 in een aantal landen
Pop in M
= Aantal inwoners in miljoenen
Doden / pop = het percentage Corona-doden van de bevolking

Inmiddels, een maand later dan deze cijfers hieronder, is België door tien Oost-Europese landen ingehaald. En ook al is India de snelste stijger, de sterfte daar is gelijk aan Noorwegen (extreem laag dus).

18 maart 2021
Doden Pop in M Doden/Pop
Belgium 23.000 12 0,1917%
UK 126.000 68 0,1853%
Italy 103.000 60,5 0,1702%
USA 551.000 332 0,1660%
Peru 50.000 32 0,1563%
Spain 73.000 47 0,1553%
Mexico 196.000 129 0,1519%
France 91.000 65 0,1400%
Brazil 285.000 213 0,1338%
Sweden 13.000 10 0,1300%
Argentina 54.000 45 0,1200%
Chili 22.000 19 0,1158%
Switzerland 10.000 9 0,1111%
Bolivia 12.000 11,7 0,1026%
Austria 9.000 9 0,1000%
Ireland 5.000 5 0,1000%
Netherlands 16.000 17 0,0941%
Germany 75.000 84 0,0893%
Ecuador 15.000 18 0,0833%
Iran 62.000 84 0,0738%
Canada 23.000 38 0,0605%
Griepseizoen NL 10.000 17 0,0588%
Turkey 30.000 85 0,0353%
WORLD 2.700.000 7800 0,0346%
Denmark 2.000 6 0,0333%
Morocco 9.000 37 0,0243%
Norway 600 5,5 0,0109%
Japan 9.000 126 0,0071%
South Korea 2.000 51 0,0039%
China 5.000 1400 0,0004%

Dit is een selectie. Er zijn ook veel landen (in Afrika, Azië en Oceanië) die veel lagere sterftecijfers hebben. Honderd keer minder zelfs.

De gemiddelde sterfte in de gehele wereld is nu 0,03%. In Nederland 0,1% (over  twee jaar gemeten). De sterfte van een zware griepgolf  is in Nederland 0,06% (maar dan gemeten over twee maanden!).

Het lijkt erop dat lockdowns nauwelijks verschil maken. Zie als voorbeeld de cijfers van Wit-Rusland: extreem lage sterftecijfers (0,03%) zonder maatregelen of lockdown.

Werkt een lockdown eigenlijk?

De “lockdown” is theoretisch gezien de snelste oplossing. Na drie a vier weken is het virus verdwenen in een totale lockdown. Van de weinigen die er erg ziek van worden is dan 98% genezen, en 2% overleden (volgens statistieken). En er komen dan ook geen nieuwe gevallen meer bij, want de incubatietijd is voorbij. Niemand kan elkaar meer aansteken. Behalve reizende mensen dan. En die zijn er altijd.

Nieuw Zeeland en Australië hadden een vroege maar kortdurende lockdown van een maand, en een vroeg verbod op super spread events. Daar is een extreem laag sterftecijfer: 0,0004%. Dat kan behalve met de maatregelen ook te maken hebben met de zon, de temperatuur en/of de luchtvochtigheid.

Bij een lockdown horen meer maatregelen, zoals Testing en Tracing. Je zou veel moeten testen, zodat je meteen in quarantaine kan, op het moment dat je ziek en besmettelijk wordt (zoals in IJsland). Je bent nauwelijks besmettelijk als je nergens last van hebt. Je kan bij besmettingen een tracing onderzoek doen: met wie heb je allemaal in de afgelopen weken contact gehad. Zie Patient #31 in Korea: die ging weer naar de kerk, waar ze 1000 mensen aanstak (super spread event) en het meteen een landelijk probleem werd. Of in Iran: hetzelfde, via moskee-bedevaartplekken. Dus kerken en dergelijke moeten ook dicht. Trump wil de kerken openhouden, en Rutte ook (met als excuus de Grondwet). Met duizenden extra doden tot gevolg, en een langere lockdown. Slecht ook voor de economie, en voor alle zelfstandigen. Je ziet het in de statistieken: veel doden in de Bible Belt, van Zeeland tot Kampen. En nu ook weer in Zuid Amerika. Religieuze diensten kunnen beter via internet, zoals alle scholen dat ook al maanden doen. “Super spread events” kan je dus beter voorlopig verbieden.

Dat verbod op events had dus enorme voordelen, en was ook effectief – als het werd nageleefd. Minder doden, en beter voor de economie. Maar de rest van de lockdown werkte nauwelijks volgens de grafieken.

Het aantal doden zou 6 weken later drastisch moeten dalen of stijgen na een lockdown of een unlock. Een a twee weken incubatie plus gemiddeld 4-5 weken op de IC. Dat zie je nergens in de grafieken, ook niet in landen met zeer milde lockdown zoals Zweden, Japan en Z-Korea. De conclusie is dan dat een lockdown weinig tot geen verschil maakt. Afgezien van het verbod op grote events.

Een strenge lockdown heeft grote nadelen

Dichte grenzen, wat mogelijk een nog groter probleem was: logistiek, economisch, sociaal en misschien zelfs qua sterfte.
Mensen die nu totaal geen inkomsten meer hebben. En dus geen toekomst.
Een enorm aantal faillisementen.
Mensen die hun huis kwijt zijn.
De pensioenen die nu gedeeltelijk verdampt zijn.
Sterfgevallen door emotionele en fysieke verwaarlozing in woonzorgcentra.
Meer sterfgevallen bij niet-corona patiënten.
Kinderen die in onveilige thuissituaties zitten.
Mensen in paniek die ziek worden omdat ze denken dat ze ziek worden, en dan dus ook ECHT ziek worden (dat is bewezen, zoek maar op “nocebo“).
Mensen die denken dat dit het eind van de wereld is.
Enorme stijging in psychische klachten en depressiviteit.

Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.
Zie ook alle filmpjes met Nederlands’ slimste filosoof: Paul Smit.

Zie ook de inmiddels gecensureerde documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

“Several experts believe that the measures may claim more lives than the virus itself.”

Een zware, lange lockdown kan meer levens gaan kosten en meer problemen opleveren dan een milde of korte lockdown.

Maar “zonder lockdown” was onmogelijk voor rijke landen. Geciviliseerde landen kunnen onmogelijk zeggen: “Het is niet te vermijden dat er nu iets meer zwakkeren sterven dan normaal, om de rest van het land en de economie te redden. Zo redden we juist meer levens, al kunnen we dat nu nog niet bewijzen“.

Er is ook een groot medisch nadeel aan een strenge lockdown: er is dan minder groepsimmuniteit, waardoor de ziekte snel en hard terug kan komen. Met een milde lockdown zoals in Zweden, Japan en Z-Korea heb je minder risico op een volgende Golf omdat de groeps-immuniteit daar hoger is.

Zweden

Zweden had lange tijd een zeer milde lockdown. Het sterftecijfer is daar ongeveer gelijk aan alle andere Europese landen. Zweden is het bewijs dat de lockdown niet veel verschil maakt. Verder is de samenleving sociaal en economisch in Zweden minder ontwricht dan in andere landen, ook al hebben ze bijna net zo’n economische klap gehad als in de rest van Europa. Zie dit artikel.

“Countries without lockdowns and contact bans, such as Japan, South Korea and Sweden, have not experienced a more negative course of events than other countries. This might call into question the effectiveness of such far-reaching measures.”

Die grafieken die ik verder mis zijn bijvoorbeeld de relatie met fijnstof, dichtbevolktheid, luchtvochtigheid, temperatuur, zonlicht, reispatroon, geloof, events, leeftijd en gebruik van mondkapjes. WAAR ZIJN AL DIE GRAFIEKEN?

Hygiëne

Besmette mensen (volgens de test die niet betrouwbaar is) zijn lang niet allemaal ziek. In IJsland mocht iedereen testen (daar bleek maar 1% positief overigens), en daar bleek dat 50% van de besmette mensen totaal geen klachten had. In ander onderzoek bleek dat zelfs 80% geen klachten had.

Dat is ook de reden dat je het een tweede keer kan krijgen: als je er nauwelijks last van hebt gehad, heeft je lichaam geen antistoffen gemaakt, en ben je niet immuun. In IJsland bleek maar 0,5% ziek te zijn (1% was besmet, en 50% daarvan had totaal geen klachten). Hier zijn er weinig cijfers van, en er is ook heel weinig onderzoek naar. Dat zou juist het belangrijkste zijn: voortdurend overal willekeurig testen, en dat in kaart brengen met mogelijke oorzaken of gedrag.

Meer onderzoek naar exosomen bijvoorbeeld. Exosomen zijn virusdeeltjes die in grote enzymen zijn verpakt, en die onschuldig zijn, maar die nog steeds positief testen bij een Corona-test. Een gezond persoon maakt virusdeeltjes onschadelijk, door ze in grote enzymen te verpakken, waarna ze uitgehoest worden. Deze deeltjes fungeren als boodschappers om andere mensen te “waarschuwen” en te “informeren” over dit type virus. Net als een vaccin eigenlijk.

Dit kan bewijzen waarom er veel mensen besmet zijn (volgens de test) maar nergens last van hebben. Het kan ook aantonen dat mondkapjes en handschoenen juist AVERECHTS kunnen werken, want de biologische verspreiding van de veilige informatie over het virus wordt op deze manier tegengegaan. Het kan ook aantonen hoe groeps-immuniteit werkt: gezonde mensen stoten gezamenlijk dan inmiddels meer genezende Exosomen uit dan dat er virussen worden uitgestoten door zieke mensen.

Warme landen als Indonesië, Thailand, Australië en Nieuw Zeeland hebben duizend keer minder doden dan in Europa. Ligt het aan de vochtige lucht? Of aan het zonlicht, want dat geeft extra vitamine D, waar wij hier veel te weinig van hebben? Aan zink? Aan de temperatuur? En waar zijn al die onderzoeken eigenlijk?

Een ander voorbeeld: In het regenseizoen gaat het aantal besmettingen in veel warme landen juist omhoog. Misschien omdat men dan met zware regen vaak samen binnen zit, en de lucht niet stroomt omdat de regenval de luchtstroom afsluit, en/of omdat de elektrische fans worden uitgezet bij onweer. Simpel onderzoek (turven) zou dit al kunnen bewijzen. Maar ook die onderzoekjes zijn er niet.

Nog een voorbeeld: in Zuid Amerika is er relatief hoge sterfte. Er zijn daar veel kerken open, net als in de VS en in Nederland, met een hogere sterfte tot gevolg. Zie de hoge sterfte in de bible belt in Nederland. Maar waar zijn die onderzoeken over Zuid Amerika? En de conclusies?

Of het medicijn hydroxy-chloroquine. De onderzoeken die bewijzen dat het NIET werkt, houden er geen rekening mee dat je er zink en vitamine D moet bijslikken, en dat je het op tijd moet gaan gebruiken, dus niet te laat. Die onderzoeken zijn er wel, maar worden niet goedgekeurd. Dit werkende medicijn is nu gewoon verboden: je MAG het niet eens gebruiken, ook al zou je het willen, en ook al zou het jou echt genezen. Dat is vreemd. Want als je bijvoorbeeld reuma hebt mag je het WEL gebruiken.

De onderzoeken die beweerden dan het middel schadelijk is zijn inmiddels ingetrokken door de auteurs.

De onderzoeken die het verschil meten tussen WEL of NIET vitamine D, tussen WEL of NIET zink, en WEL of NIET antibiotica erbij, of WANNEER het middel nog effect heeft zijn eenvoudig: gewoon een kwestie van turven. Meten is weten. En ook dat onderzoek is er allemaal niet?

UPDATE: nu, meer dan een half jaar later, blijkt het middel inderdaad wel te werken. En ivermectine blijkt ook goed te werken. En ook dat is nog steeds verboden.

Oversterfte

Op deze grafiek zie je de OVERSTERFTE per week. Oversterfte betekent dat er meer doden zijn dan normaal, per week, vergeleken met andere jaren. Na een hogere piek is de sterfte inmiddels GELIJK aan alle andere jaren. De tweede piek (week 33) was de hittegolf, niet Corona. Aan de “gewone griep” sterven er per jaar in Nederland tussen de 2.000 en 10.000 mensen. Elke griepgolf is telkens een mix van allerlei virussen (waarvan een gedeelte Corona, zoals 14,4% Corona in 2005). De Corona-sterfte was nu ongeveer 6000 in Nederland, dus vergelijkbaar met een normale gemiddelde griep (en als je alle niet-getelde doden meetelt ongeveer 10.000 doden, net als de griep in 2018). Vanaf week 40 zie je door Corona inderdaad iets meer oversterfte dan normaal (grafiek van CBS):

De tweede piek (week 33/34) was de hittegolf, niet Corona.

Op deze site zie je oversterfte van allerlei landen (helemaal onderaan daar). Sommige landen hebben inderdaad een hoge piek, zoals België, Italië en Spanje. Maar veel landen blijken nauwelijks oversterfte te hebben: zoals Oostenrijk, Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen, Duitsland, Portugal, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Malta. Hieronder de oversterfte van een paar landen, in de afgelopen 4 jaar:

In Spanje was er inderdaad meer oversterfte, maar in veel landen niet

Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.

Of Peru: een land met de zwaarste en vroegste lockdown, en met juist vijf keer zo veel Covid-sterfte als Zweden. Veel inzichtelijke cijfers staan hier op OurWorldinData.org. En ik kijk ook op Worldometers.info.

Met een lockdown en bijbehorende maatregelen (zoals in New York) kunnen de sterftecijfers ook stijgen tot 0,2%. Maar in veel andere landen met lockdown is het juist duizenden keren lager, rond 0,0005%. Japan, Zuid Korea en veel landen hebben nauwelijks een lockdown, of een zeer milde, en die hebben ook heel lage sterftecijfers. Zweden heeft met een zeer milde lockdown bijna dezelfde sterftecijfers als landen met de zwaarste lockdowns. Kortom, nergens is bewezen in de statistieken dat een lockdown werkt – afgezien van het verbod op grote events.

En in verhouding met andere pandemies?

Een historisch overzicht van pandemies staat op deze history of pandemics. Die geeft de minieme schaal van het Coronavirus aan: van 0,0002%, tot plaatselijk maximaal 0,2%. Gemiddeld, wereldwijd: 0,04%. Andere pandemies in de historie waren enorm veel dodelijker. In Zuid Amerika stierf 99% van de oorspronkelijke bevolking uit door de griepjes van Spanjaarden en Portugezen. Okee, misschien niet alleen door de griepjes… de inquisitie was er ook nog.

Hoe kan het aantal doden te hoog of te laag zijn?

Dat was toch het enige cijfer dat we konden vertrouwen? Maar waaraan zijn ze precies overleden dan? Aan een virus waar de meeste mensen geen last van hebben? Of aan andere ziekten? Vrijwel alle sterfgevallen hadden namelijk 1, 2 of 3 andere ziekten (comorbiditeit, zie de pdf in de link). Waarom telt zo’n dode dan geheel als Corona-dode, als het bijvoorbeeld voor 90% door andere ziekten kwam? Doodsoorzaak 10% Corona bestaat niet. Het dodental is dus per definitie te hoog, maar hoeveel te hoog, dat weet niemand.

In Polen telt men alleen Corona-doden als die geen andere ziekte hadden. Daar is het sterftecijfer dus veel lager. Waarschijnlijk deden alle Oostblok-landen dat.

In België is het precies andersom: bij elke twijfel wordt het een Corona-dode genoemd. Die hebben dus een te hoog sterftecijfer.

In Nederland is het sterftecijfer juist TE LAAG, omdat er bij alle doden buiten het ziekenhuis niet werd getest op Corona. Om alle twijfel weg te nemen kijk je naar oversterfte, want dit klopt altijd. Zie de grafiek hierboven.

De cijfers uit China kunnen te laag geweest zijn, omdat zij misschien net als Polen tellen. Of omdat ze daar de paniek willen beteugelen. In één crematorium in Wuhan werden 3500 urnen afgeleverd. En er zijn acht crematoria daar. Wuhan heeft dan mogelijk 100 keer meer doden dan ze gemeld hebben: en dat is dan omgerekend hetzelfde als in Europa.

De lockdown in China is wel veel strenger en effectiever dan in Europa. Kijk maar naar onze kerken, die gewoon open bleven terwijl de rest van Nederland keurig thuisbleef. Zie de hoge sterfte in onze Bible Belt. Of zie Iran, waar bedevaart-plekken ook open bleven. En in de grafieken hieronder zie je dat ook terug: in China daalt het 4x sneller dan in de EU door een veel strengere lockdown (alhoewel cijfers uit China niet betrouwbaar bleken). In andere gebieden in China kan het virus nu en in de toekomst juist hard toeslaan omdat er geen immuniteit is.

Extreem lang op de IC

Covid-19 heeft een atypisch ziektebeeld: gemiddeld VIJF weken op de IC. Dat is bij veel andere ziekten maar 1 a 2 dagen. Daarom zijn er IC-bedden te weinig: niet omdat er zoveel zieken zijn, maar omdat iedereen nu 30x langer dan normaal op de IC blijft. Veel artsen zeggen bovendien dat verblijf op de IC schadelijk is.

Inmiddels is het wel veel minder geworden: gemiddeld 1 week op de IC.

Relatieve sterfte per land

In Nederland is nu 0,09% van de bevolking eraan overleden (feb 2021). Dat is niet enorm veel meer dan een heftige griepgolf van 0,06% gedurende een paar maanden in 2017/18.

Singapore, China

20 april – het zou slecht gaan in Singapore (qua cijfers gaat het daar juist heel goed: maar 1 dode per miljoen inwoners). Alle buitenlanders moeten daar daarom binnen blijven. Dit gaan we in meer Aziatische landen zien. Precies zoals verwacht, als je naar de cijfers kijkt. In China is het virus nu opnieuw aan het toeslaan. Met hun cijfer van 0,0002% en hun strenge lockdown was dit ook te verwachten: er is geen immuniteit.

Grafieken die inzicht geven

Inzichtelijke grafieken over Nederland staan hier. Daar kun je ze ook vergelijken met andere landen zoals Italië of China.

Het RIVM heeft andere grafieken. Die lopen iets achter, en de laatste vier dagen zijn daar nog totaal niet volledig, maar de dagen daarvoor kloppen dan weer wel veel beter.

We zouden misschien moeten gaan testen en tracen zoals in China. Daar heeft iedereen een verplichte app op je telefoon met een kleur. De beste kleur is groen, dan ben je CCI oftewel Certified Corona Immune (of iets dergelijks). Maar in democratische landen is een verplichte app zeer privacy-gevoelig, en veel te ingrijpend. Zo te zien komen we daar ook niet uit nu.

Test je immuniteit: Certified Corona Immune

Als je denkt dat je het virus al gehad hebt, zou het fijn zijn om dat te kunnen bewijzen. Want dan mag of kan je alles weer, je kan dan niemand aansteken, en je hoeft ook niet meer bezorgd of bang te zijn voor jezelf of om anderen aan te steken. Je kan zo’n test doen voor 40 euro bij LABONOVUM.nl. Maar een immuniteitstest bewijst niet alles. Er zijn veel mensen die helemaal niet ziek worden van het virus, door een goede afweer, en die volgens deze test niet immuun zijn. En immuniteit lijkt nu ook te kunnen vervallen, misschien na een jaar al.

Intelligente lockdown

Onze regering heeft redelijk goede besluiten genomen. Je kon niet anders, destijds, in zo’n dichtbevolkt land, met de informatie die er toen was: de intelligente lockdown was toen even de enige manier. Maar inmiddels weten we wel beter. Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt, maar de rest van de lockdown had er al lang af gekund. 

Reproductiegetal R en R0

Dit getal zegt hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. R0 is een inschatting op basis van veel onbekende factoren, dus je hebt er in de praktijk weinig aan. R is het daadwerkelijke reproductiegetal, maar ook van dat cijfer weet men niet welke factoren van invloed zijn, en waarom. Het getal is wel heel belangrijk voor onderzoek, en voor de analyse van grafieken.

Conclusies

Vrijwel iedereen zal het overleven, met of zonder maatregelen. Volgens de ergste cijfers overleeft vrijwel iedereen het: 99,9%. Vrijwel overal was 95% van de overledenen boven de 65, de gemiddelde leeftijd was 80, waarvan vrijwel iedereen een of meerdere andere ziekten had

Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt maar de rest van de lockdown niet. En dat is nog afgezien van de sterfte door de lockdown-maatregelen zelf.

Ultrakorte samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus. De sterfte was 0,1%. Van degenen die besmet raakten, werd zo’n 60% niet of nauwelijks ziek, door hun gezonde afweer. Degenen die toch erg ziek werden hadden alsnog een grote kans (aanvankelijk 97% tot nu zelfs 99%) om weer te genezen, vooral als je jonger dan 65 was en geen andere ziektes had.

Met een gezonde afweer wordt je meestal niet eens ziek bij een besmetting, en maak je daarom niet eens afweerstoffen aan. De immuniteit is daarom laag.

De officiële media doen aan censuur en aan het verdraaien van gegevens.

Volgens de nieuwste inzichten spelen luchtvochtigheid, luchtvervuiling, temperatuur, airco en grote indoor events een cruciale rol in de besmetting en het dodental.

Virussen kunnen uit de lucht verwijderd worden met ioniseer-machines.

Een strenge lockdown verhevigt een tweede golf, omdat er geen immuniteit is. Zware maatregelen kunnen averechts werken, en kosten ook mensenlevens.

Uiteindelijk blijkt het in veel landen iets dodelijker dan een zware griep te zijn. In veel landen veel minder dodelijk dan de griep. Wereldwijd ook veel minder dodelijk dan de griep.

 


Bronnen:
Ik keek o.a. op deze site naar “Deaths / 1M pop”. En op deze grafieken. En op de grafieken op allecijfers.nl En alle info op het RIVM. En nog meer op Datagraver. En hier staat internationale oversterfte. Ik las artikelen zoals deze over de Corona-crisis. Of ook deze website van een Duitse arts. En deze Zwitserse site, of deze kritische kijk. En dit interview met Maurice de Hond.
Inmiddels staan veel cijfers ook direct hier op Google.

466 Reacties

– Met de nieuwste bovenaan, behalve bij reacties op reacties –

 1. Ik zit iedere keer weer met verbazing te lezen hoe makkelijk mensen die een kritische noot laten horen meteen worden weg gezet als aso en dat de beleidsvolgers allemaal per definitie solidair zijn. Maar solidair met wie? Ik denk dat iedereen wel solidair is, alleen word die afweging voor iedereen op een andere manier gemaakt, dat heeft niet met absoluut goed of absoluut slecht te maken. Dat zijn meningen, hoe kun je dat nu zonder enkele vorm van integriteit gewoon meteen afdoen als aso? Ik ben ook solidair, met de mensen die overlijden maar ook de mensen die de dupe worden van het hele beleid. Denk nu gewoon zelf eens na. De afgelopen maanden in de mainstream media, hoeveel tegengeluiden heb je gehoord? Zo goed als geen 1. Ik kijk allang niet meer naar die onzin, maar zover ik het kan bepalen houd het al op bij famke louise. Op geen enkele manier een expert, maar aan de hand van haar verhaal is Diederik Gommers wel gaan nadenken en heeft hij bepaalde dingen in perspectief geplaatst. Als een meisje met 0 verstand over virologie dat al teweeg kan brengen bij iemand die een grote stem in beleidsvoering heeft, laat staan wat er dan zou kunnen gebeuren wanneer er heel veel experts waren uitgenodigd die ook de andere kant van de medaille belichten. Een medicus kijkt alleen naar het genezen van mensen, daar zit de tunnelvisie ook. Als je mensen van de brandweer alleen zou laten beslissen over het verplicht aantal waarschuwingsmethodes er in huizen aanwezig moeten zijn dan zal dat veel hoger uitkomen dan iemand die naar de kosten tov het aantal fatale aflopen kijkt. Waarom denk je dat een politieagent zo doordramt en weer dat nodeloze verhaal van 10 minuten afsteekt over het feit dat je jouw riem niet om hebt? Ik wil niet zeggen dat een riem geen nut heeft, maar als doorsnee burger krijg je waarschijnlijk nooit te maken met een dodelijk ongeluk en zal de noodzaak van een riem veel minder extreem worden bezien. Een agent krijgt waarschijnlijk wekelijks wel te maken met de gevolgen van ongelukken dus voor hen is dat een veel urgentere afweging.

  Om tot een goede besluitvorming te komen moet je dus meerdere meningen mee laten wegen en dan een zo goed mogelijke consensus zien te krijgen uit al die meningen. Ik denk dat iedereen het wel met me eens is als ik zeg dat er in de afgelopen maanden geen enkele vorm van tegengeluid is toegelaten. Zonder pardon, zonder verder onderzoek, zonder enige vorm van tact werd iedereen meteen als internetgekkie neergezet en publiekelijk aan de schandpaal genageld. Het hele #ikdoenietmeermee initiatief, ik heb met verbazing zitten luisteren naar de waanzin die bekende mensen en de media uitspuwde over dit “tuig”. Alleen op zo een moment denk ik al, ziet nu werkelijk niemand wat hier gebeurt? Er werden gewoon hele legitieme vragen gesteld door dit initiatief. De naam was misschien wat ongelukkig gekozen, maar had ook te maken om mensen wakker te schudden omdat je gewoon helemaal niks mocht inbrengen tegen het beleid. Maar niet verder kijken dan je neus lang is, gewoon meteen schreeuwen, vuil tuig, aso’s, Gewoon dood laten gaan als ze het zelf krijgen. Meteen al het recht op zorg afpakken van dit soort figuren. Ik ben me gewoon kapot geschrokken dat dit soort dingen gewoon zo makkelijk worden gezegd. En alleen maar omdat iedereen geindoctrineert is om allemaal met de neus dezelfde kant op te staan.

  Er zijn altijd schreeuwlelijkerds die aan de andere kant van het spectrum meteen de meest onzinnige nonsens uitkramen omdat ze op Zaterdag hun wekelijkse vissie niet meer kunnen halen.
  Maar dat is altijd maar een klein deel, er zijn vanuit verschillende disciplines brandbrieven gestuurd naar de overheid van experts van allerlei pluimage die aan wilden geven dat het hele beleid buitenproportioneel was. Kijk eens op opendebat.info 2700 medici die in principe hun loopbaan op het spel zetten door dit aan te kaarten. Er is verschrikkelijk heftig op gereageerd, ook meteen weer allemaal van dat soort opmerkingen als, jullie zijn een schande voor ons beroep, je zou ter plekke je titel als arts afgepakt moeten worden. Waarom? Omdat ze vragen stellen? Omdat hun visie over proportionaliteit anders ligt dan van anderen? Wie bepaalt dat 1 visie de absolute waarheid is en dat al het andere per definitie onzin is zonder het ook maar op enkele manier te toetsen? Deze mensen kwamen gewoon in gewetensnood ten opzichte van de eed die ze als arts hebben afgelegd. Maar ook dat “tuig” moest zijn vuile muil houden. Deze 1 zijdige visie en heftigheid van reageren hebben we eerder in onze historie voorbij zien komen. Het fascisme, de voormalige DDR, en recentelijk bijvoorbeeld Noord Korea.

  Dan kun je zeggen wat een onzin dat is in Nederland helemaal niet zo. Nog niet nee, maar het totalitaire toepassen van 1 mening en niets anders toelaten zien we nu wel heel duidelijk. En dat baart mij en velen met mij grote zorgen. Je ziet toch heel duidelijk een shift naar toegenomen politiegeweld, het zonder tegengeluid maar gewoon moeten accepteren dat onze vrijheden worden afgepakt en rechtszaken die uitspraken hebben waar vele topadvocaten grote vraagtekens bij zetten. Je kan het eens zijn of niet eens zijn met bijvoorbeeld de rechtszaak die viruswaarheid had aangespannen tegen de staat. Een rechter moet onpartijdig een oordeel vellen uit de feiten die de eisers en de verdedigers inbrengen. Kijk de rechtszaak maar eens, en wederom je kan het ermee eens zijn of niet, viruswaarheid kwam met allemaal “feiten” uit onderzoek en onderbouwde criteria. De staat heeft geen enkel feitelijk relaas gehouden, alles was vaag, nietszeggend en er werd op geen enkele manier gehoor gegeven aan de cijfers die de eiser wilde weten zodat zij een goede afweging konden maken. Als je echt onpartijdig bent als rechter had je hier in ieder geval gezegd dat de verdediging op zijn minst de gevraagde gegevens zou moeten vrijgeven, omdat er aan de hand van die gegevens beleid werd gemaakt. En de vraag was of dit allemaal wel proportioneel was. Maar de rechter deed gewoon uitspraak, totaal in het voordeel van de verdediging en is daarom ook door de eisers gewraakt. Of je het er wel of niet mee eens bent moet voor een rechter niet uitmaken. Die moeten uitspraak doen op basis van feiten, en dat is gewoonweg op geen enkele manier gebeurt. En dat is gewoon niet te begrijpen.

  Dan de motie die in de regering ingebacht is inderdaad aan de hand van al die brandbrieven door experts gestuurd. Dat word echt niet gedaan als er 1 of 2 wappies complete onzin uitkramen. Het is dus gewoon zo serieus genomen dat er een motie voor ingediend is. Deze is overweldigend weg gestemd. Hoe kan dat? Je gaat als volksvertegenwoordigers bij zoveel onrust in de maatschappij en extreme maatregelen die je neemt tov het volk, gewoon geen enkele vorm van tegengeluid toestaan. Er werd gevraagd om een onafhankelijk onderzoek die ook andere kanten van de zaak zouden belichten. Dat lijkt me in het licht van transparantie naar het volk dat je dient toch het minste wat je kan en zou moeten doen. De manier waarop elke kritische noot smalend door Hugo de Jonge werd weggezet als kwakzalverij of moeilijk doen als het niet nodig is. Er zou toch op zijn minst een lampje moeten gaan branden als je in al die technische conferenties tussen Jaap van Dissel en de tweede kamer overal antwoord op krijgt behalve als er een kritische vraag word gesteld. Of er word een onzinverhaal afgestoken van 5 minuten waardoor je uiteindelijk zelf niet meer weet wat voor vraag je nu had gesteld, maar er dus ook geen antwoord op krijgt. Of er word wel de waarheid gezegd, maar dat word meteen zoveel mogelijk afgezwakt, en wat de laatste heel tijd populair is, die cijfers heb ik nu niet beschikbaar dat moet ik eerst even navragen. Hoe kan dat? Dat soort informatie moet allemaal meegenomen zijn in de besluitvorming. Dat had moeten worden afgewogen tegen de voordelen van het beleid dat er gevoerd word. Maar ze kunnen er niet eens antwoord op geven. Dat is toch waanzin, je zet een heel volk op slot en als je 1 kritische vraag krijgt dan weet je het niet en moet je het navragen. Onbegrijpelijk.

  Kijk bijvoorbeeld eens naar het volgende filmpje
  https://www.youtube.com/watch?v=qu52_C2IVX4
  Aantal punten, je kan het wel of niet eens zijn, maar het gaat daar over beleidsvoering. De minister president wil weer heftige maatregelen toe gaan passen, en dan kan je geen antwoord geven op de vraag die hier gesteld word? Let op de reactie, dat zuchten, pfff wat een zeurpiet hou eens op met dat kritische gedoe want dan moet ik nadenken. Zijn lichaamstaal. en dan zijn weerwoord. Je ziet het toch gewoon gebeuren straks moeten we de zorg weer afschalen. Dat was op 23 September toen was er nog totaal niks aan de hand. Nog steeds niet in principe dat haal ik straks wel aan.
  Kijk hier eens naar de grafiek, aantal opgenomen patienten en dan wel vanaf 27 Februari aanklikken. Dan zie je in 1 oogopslag dat de hoeveelheden niet eens te vergelijken zijn met de piek in Maart. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
  Dan kun je nog zeggen ja maar dat is koffiedik kijken, de opnames gingen wel omhoog en voordat er een probleem onstaat moet er wel actie worden ondernomen. Dat is in zekere zin waar, maar je moet ook de proportionaliteit van de maatregelen afwegen en geen enkel weldenkend mens zou aan de hand van de gegevens die we nu zien een heel volk weer ontzettend veel vrijheden afpakken, dmv een noodwet zorgen dat je om de grondwet heen kan en de wetenschap dat dit voor de economie desastreus gaat zijn. Hoeveel horeca denk je dat er in Nederland is? Precies en daar staat de helft van op dit moment al op instorten. En nu moet de boel weer dicht, dus dan kun je wel raden wat er met deze sector gaat gebeuren. Dit zijn echte burgers mensen, die hun jarenlange investering in hun bedrijf en het keiharde werken in een enkel moment in rook op zien gaan. Deze mensen hebben ook kinderen, en moeten zich afvragen kan ik straks nog wel eten kopen. Mensen hebben gewoon een dubbele hypotheek afgesloten om de zaak maar draaiende te kunnen houden maar als de boel alsnog klapt blijven ze met torenhoge schulden zitten.

  En dat is nog meer 1 aspect, er zijn er nog zoveel meer te noemen, maar waar het om gaat is dat je moet kijken naar de proportionaliteit van de maatregelen. Die gaan ontzettend ver. Welnu, als er tot nu toe 20 duizend kinderen waren gestorven dan had niemand moeilijk gedaan, dat kan ik u op een briefje geven. Dan is het niet anders. Maar het gaat allang niet meer over de dodelijkheid van dit virus, dat is gewoon weg. De gemiddelde leeftijd is 81 jaar bij het overlijden aan dit virus. Ik moet het nog maar halen. Zeker overlijden er mensen maar dat laat dezelfde tendens zien als voorgaande jaren. De enige extraverte piek die er is geweest was in Maart en die is sindsdien nooit meer teruggekomen. En dat gaat ook niet gebeuren. Nu gaat het blijkbaar over het feit dat de reguliere zorg MISSCHIEN weer afgeschaald moet worden. Maar tot op heden is daar nog geen enkele rede toe. De ic opnames hebben even boven de 800 gezweefd (met een top van iets boven de 300 met corona) maar lopen nu ook weer gestaag terug. We hebben 1350 bedden tot onze beschikking. Plus dat we mensen kunnen overbrengen naar Duitsland. Er zijn blijkbaar 1400 ziekenhuis opnames aangaande corona, maar we hebben rondom de 10 duizend bedden in Nederland dus daar zitten we nog lang niet aan de max. Al zouden er nog 4000 mensen met andere klachten in het ziekenhuis liggen dan nog zitten we pas op de helft van de capaciteit. En dat is echt niet zo. Dus ook het vastlopen van de zorg is geen issue meer. Dus nu gaat het om besmettingen. Elke dag weer worden we in de media getrakteerd op zorgwekkende feiten. De angst slaat om zich heen, de besmettingen rijzen compleet de pan uit, we raken de controle over het virus compleet kwijt. Is dat zo?

  Als je gaat kijken naar de positieve pcr testen, ik noem het expres geen besmetting, dan gaat die inderdaad hard omhoog. Maar wat zegt dit? Volgens mij helemaal niks. Het is nog altijd nietszeggende data en gewoon een ouderwets potje gokken. Kijk eens naar deze grafiek over het aantal procent positief tov het aantal testen dat is afgenomen.
  https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Corona_tests
  Kijk eens naar week 14 die hoogste piek tov het hoogst aantal procent. Zo op het blote oog gaat het om 28%. Dat is bij 25 duizend testen. Als we dan even data gaan doortrekken, iets waar gretig gebruik van word gemaakt door de pro beweging dan zien we dat in week 41, 240 duizend testen zijn afgenomen en 13,8% daarvan is positief. Zie ook de rode lijn die compleet parallel loopt aan het aantal testen wat steeds verder oploopt. Dus in week 14 hadden we bij 25K testen 28% positief en nu in week 41 bij bijna 10 keer zoveel testen meer dan de helft minder positieven. Wat was het percentage geweest in week 14 denkt u als ze toen 240K testen hadden gedaan? Dat was exponentieel hoger geweest. Maar zoals gezegd het is geen exacte wetenschap het is doorrekenen met cijfers die je voor handen hebt. Naar mijn idee is er op dit moment nog geen enkele vorm van wetenschap die absoluut in steen geschreven is. Er is gewoon veel behoefte aan data en daarom word er wetenschap gedaan met veel aannames. En die getallen kun je dan wegzetten tegen de absolute getallen, de doden, die liegen niet. Hoef je niet door te trekken dat is gewoon 1 op 1 een absoluut feit. Pure wetenschap.

  Goed dan ga je met deze gegevens kijken wat voor conclusies je daaruit kan trekken en dat dan afwegen tegen hele realistische gevolgen van de maatregelen zoals die nu zijn genomen. En natuurlijk zoals gezegd, als er nu 20 duizend kinderen waren overleden hadden we niet eens naar de getallen hoeven kijken. Dan zeg je in 1 adem, dit moeten we koste wat kost onder de knie krijgen ook al zijn de cijfers vaag, maar dat kan niet. Maar wederom, wat weten we, dit virus is hoofdzakelijk dodelijk voor oudere zwakke mensen. Gemiddelde leeftijd van sterven aan corona, 81 jaar. En hoe erg dat ook is en plat het is om er als volgt over te praten, maar dat is gewoon gelijk aan de gemiddeld verwachte leeftijd in Nederland. Voor vrouwen ligt die iets hoger maar daarvan zie je dan ook dat het percentage dat aan corona sterft, minder is als bij de mannen. Dus hoe je het ook wend of keert het laat nog steeds geen afwijkend beeld zien tov heel normaal te verwachten cijfers. Als je er dan in meeneemt dat het aantal doden in de verzorgingshuizen ook richting de 4 duizend is gegaan, ondanks de totale isolatie van deze mensen, wat hebben we dan bereikt met die maatregelen? 1 ding zeker weten, het feit dat veel van deze mensen in eenzaamheid zijn gestorven en daarna niet eens door hun eigen kinderen mochten worden gezien of begraven. Maar we zijn solidair met onze ouderen hoor. Tja dat ben ik ook, maar er is meer ellende dan alleen de ouderen die overlijden en dat moet toch echt worden meegenomen. Hoe cru het ook klinkt, misschien moeten we blij zijn met het feit dat ook dit virus weer met een sisser gaat aflopen. Als we kijken naar de feiten die ons in het begin werden voorgehouden, is dit op geen enkele manier meer te vergelijken. Dat is mooi, gaan we waarschijnlijk dit jaar een lichte extra oversterfte krijgen tegenover het zware griepvirus van 2018. Het is een nieuw virus, iets waar je gewoon geen controle over hebt, moeten we nu met deze data misschien niet tot de conclusie komen dat, ondanks dat het heel erg is op persoonlijk niveau, we ons misschien moeten neerleggen dat er nu iets meer oude mensen zijn overleden?

  Ik weet zelf ook hoe kort door de bocht dat klinkt, maar het is nu eenmaal waarop we ratio en waanzin van elkaar gescheiden houden. Als we de maximum snelheid in heel Nederland omlaag brengen naar 30 km per uur zal dat resulteren in het feit dat het aantal verkeersdoden per jaar zo goed als richting de 0 gaan. Nu zijn het er 600 per jaar, dat zijn 50 doden per maand mensen. Bijna 2 mensen per dag. Als je het op die manier bekijkt klinkt het best extreem en dan kan ik ook heel makkelijk zeggen, ik ben solidair met die mensen. Natuurlijk ben ik dat, maar iedereen weet in 1 adem dat dit totaal buiten alle perken is. De schade en het ongemak wat we hiervan zouden ondervinden is zo verschrikkelijk groot dat we gewoon accepteren dat dit er nu eenmaal bij hoort. En ik weet dat dit virus voor veel meer doden zorgt, maar de schade is ook desastreus, ik zeg niet dat we in 1 adem alles maar moeten loslaten. Maar het is misschien wel handig om er in ieder geval over te praten in plaats van meteen iedereen als asociale hufter weg te zetten.Het aantal kwalitatieve levensjaren die nog behaald kunnen worden met behandeling is ook aan een maximum bedrag verbonden. Daar gaan we nu met astronomische getallen overheen, zo gigantisch dat het logisch is dat er vragen gesteld gaan worden of dit nog wel proportioneel is.

  En daarnaast ook de schade aan de economie, alle bedrijven die kapot gaan, zzp-ers die zonder werk komen te zitten. We weten hoe deze mensen over het algemeen verzekerd zijn he? Geen werk geen inkomen. De grondwet die nu gewoon ongedaan gemaakt kan worden op bepaalde punten door de noodwet. Een noodwet die in principe het nieuwe normaal is. Er is geen terugweg meer in het huidige beleid. Onder de 50 besmettingen op de 100K is er sprake van voorzichtigheid. De standaard maatregelen zullen dan gehandhaafd moeten blijven. Anderhalve meter afstand, geen evenementen, geen horeca. Makkelijk om op dat moment te zeggen dat het ook beter is om preventief met een muilkorf op te blijven lopen. Het is nu toch al te verplichten. En zoals er zo vaak word gezegd, wat geeft jullie het recht om de ouderen als getal weg te zetten, vraag ik dan op mijn beurt wat is jullie recht om maar voor iedereen te bepalen dat dit een kleine moeite is en we daar niet zo moeilijk over moeten doen.
  Maar wat voor jouw vanzelfsprekend is, is voor een ander een redelijk groot probleem. En dat werkt vice versa ook zo, maar laten we daarom met elkaar in gesprek gaan in plaats van te zeggen er is 1 absolute waarheid en als je daarvan afwijkt ben je een hufter.

  Sommerend alles bij elkaar genomen kun je het volgende mijns inziens vast stellen. En aan de hand daarvan kunnen we gaan kijken wat de proportionaliteit is. Het nieuwe virus was begin van het jaar een horrorverschijning die zijn weerga niet zou kennen. Doden op straat, mortuariums die compleet afgeladen waren, in het ziekenhuis de gangen vol met patienten omdat er geen ruimte was, de zorg zou ineen storten. Met wat de WHO ons in het begin voorspelde en de mediawaanzin die daarna is losgebarsten kon je bijna concluderen dat het einde was aangebroken. Ondanks de heftige piek in Maart heeft de zorg minder lang onder druk gestaan dan in vorige jaren. Vier a vijf weken heel heftig tegenover de constante bezettingsproblematiek die er in voorgaande jaren soms wel 18 weken lang was. Over het algemeen genomen zijn we er in Maart redelijk uitgekomen. Het zorgpersoneel heeft desondanks de benen onder zijn reet vandaan gelopen en daar hebben we ook met zijn allen voor geklapt. Frapant feit daarbij is dat de overheid eindeloos heeft moeten debateren over het feit of het zorgpersoneel wel een loonsverhoging zou krijgen. De corona pot die er in Europa beschikbaar is gesteld, je weet wel, die 750 miljoen van ons, is in onder andere Italie meteen gebruikt om het zorgpersoneel meer te laten verdienen. Hier deden ze al moeilijk over een 1 malige bonus. Maar wel 750 miljoen in Europa pompen. Dan komt daarbij dat de hele zorgcapaciteit niet door corona onder druk stond maar door het feit dat ondanks zware epidemieen in de afgelopen jaren er gewoon meer als de helft van de zorgcapaciteit is weg bezuinigd. Het is toch een langdurend probleem? Waarom heeft de overheid dan geen enkele moeite gedaan om de zorg aantrekkelijker te maken? Natuurlijk is nieuw personeel niet zomaar voor handen, Maar van mijn part haal je in eerste instantie extra personeel uit het buitenland waar ze wel genoeg hebben, met behulp van hoge bonussen. Er staan gewoon ziekenhuizen leeg die zo opnieuw ingericht kunnen worden. Wat denk je dat de economische schade nu gaat kosten? Kunnen we beter in een blijvende oplossing steken.

  Ik ben maar een domme knurft met een Lts diploma, maar zelfs ik kan begrijpen dat als we al jaren kampen met capaciteitsproblemen en er dit jaar deze hele toestand bij hebben gekregen, dat we moeten investeren in meer personeel door het aantrekkelijker te maken en de capaciteit van de ziekenhuizen weer terug moeten brengen naar normale getallen. En natuurlijk is het zuur dat een groot deel van het jaar 60% van die capaciteit niet word gebruikt, maar tijdens de pieken van de seizoenen heb je dan gewoon geen problemen. In een rijk land als Nederland moet dat toch geen probleem zijn. We zijn 1 van de kleinste landen in Europa en we behoren tot de top van welvarende landen in die setting. Ondanks dat er uit een referendum kwam dat het Nederlandse volk massaal tegen de EU en de euro was is het gewoon doorgevoerd. Al het geld wat we in de bodemloze put hebben gedumpt om de ellende van andere landen op te lossen is astronomisch en hadden we ook kunnen gebruiken om ons eigen land te verbeteren. Nederland rent achteruit, steeds meer criminaliteit, zorgproblemen dus, verhuftering van de maatschappij, verantwoordelijkheid word steeds meer bij de maatschappij gelegd. Bijvoorbeeld een werkgever die nu bij langdurige ziekte gewoon verplicht is om te blijven betalen en de reintegratie moet bekostigen. Daardoor gaan werkgevers steeds meer over op flexibele contracten om dat te omzeilen. Met alle onrust en onzekerheid die daaruit voortkomt. Alles word kapot bezuinigd, we worden zoet gehouden met belastingvoordeeltjes die achteraf dubbel en dwars via een ander mechanisme net zo hard weer in de zak van de overheid verdwijnt. Ik heb al jaren niks gemerkt van het feit dat ik meer ruimte in mijn financiele situatie kreeg. Niks te klagen, we hebben een dak boven ons hoofd en we hebben elke dag goed te eten, maar aan het geld dat je aan het einde van de maand overhoud, merk je gewoon heel geleidelijk maar zeker dat het steeds minder word. De fijne taferelen rondom de belastingdienst. Ook kapot bezuinigd en alle expertise verloren laten gaan. Al die mensen die jarenlang in diepe schulden hebben gezeten en zonder pardon op straat werden gezet terwijl nu achteraf blijkt dat de belastingdienst gewoon mafiapraktijken hanteerde.

  En nu ben ik een hufter omdat ik vraag of we kunnen praten over de proportionaliteit van de maatregelen? De regering komt het maar wat goed uit dat we op deze manier worden weg gezet want nu kunnen ze lekker hun eigen beleid door voeren. De enige oplossing, een vaccin. Geen structurele verbeteringen, geen duurzame oplossingen. Nee, we laten gewoon lekker de economie naar de filistijnen gaan en vullen straks lekker onze zakken en die van onze rijke vriendjes als we massaal het vaccin moeten nemen. En bij het volgende virus weer schreeuwen wat een hufters het volk wel niet zijn en er weer een nieuw vaccin moet komen. Als je de belangenverstrengeling niet ziet dan ben je doof, stom en blind. En het volk gaat er maar in mee, volgens mij denkt de meerderheid nog steeds dat we begin volgend jaar een vaccin hebben en dat we weer terug naar normaal kunnen. De ontwikkeling van het vaccin staat stil door ernstige complecaties, voor het eerste sars virus is nooit een vaccin gemaakt en dat kan nu wel ineens? Dit hele gebeuren kan nog wel drie jaar duren, en ze hebben nu middels de noodwet alle touwtjes in handen om dit beleid eindeloos vol te houden. Ook nog na dat er eventueel een oplossing is gekomen middels een vaccin, wat dus maar de vraag is, kunnen ze in principe overal het land voor plat gooien. Als u denkt dat het vaccin vrijwillig is dan zit u er totaal naast. Het zal misschien niet wettelijk verplicht worden nee, maar op basis van de huidige cijfers word iedereen al zonder of blikken of blozen hufter en parasiet van de maatschappij genoemd. En dan denk je dat de sociale druk straks niet zo hoog is dat we het wel moeten nemen? De huidige vaccinaties zijn ook niet verplicht, maar ik hoef denk ik niet te vertellen wat er met mensen gebeurt die ook maar durven te opperen dat ze hun kinderen niet willen vaccineren. Plus dat ze ook al bezig zijn met de invoering van het vaccinatiepaspoort. Als je daar straks de benodigde stempeltjes niet in hebt staan kun je gewoon niet reizen en dat is maar het begin, dat is overal aan te koppelen natuurlijk. De bekendste en meest ware uitspraak als het gaat om corruptie is “follow the money”. Wat denk je wat er aan vaccins word verdient. Deze lui kopen zonder blikken of blozen met miljarden rechtszaken af. Dan kun je wel nagaan wat ze verdienen. Dat is gewoon een percentage wat is ingecalculeerd.

  Dit hele gebeuren is al in 2009 begonnen rondom de Mexicaanse griep. Ook een verschrikking en uiteindelijk bleek het gewoon een milde griep te wezen. Gigantische hoeveelheden vaccins ingekocht, waar driekwart van kon worden vernietigd. En de vaccinaties die wel gegeven zijn hebben op grote schaal blijvende schade veroorzaakt, met name narcolepsie. Daar is in 2018 door de Nederlandse overheid een schikking van 5 miljoen voor getroffen. Van ons geld. Wist u dat? Veel succes met het vaccin tegen corona, als dat er al komt. Maar goed we zijn solidair dus wat blijvende schade nemen we gewoon op de koop toe. Het is ingecalculeerd en de pharmaceutische bedrijven gaan toch vrijuit als het om aansprakelijkheid gaat. Probeer die logica nu eens met mij door te nemen? Deze lui hebben het voor elkaar gekregen om wettelijk vast te laten leggen dat de producten die zij zelf ontwikkelen bij eventuele schade niet aansprakelijk gehouden kunnen worden. De vaccinaties zijn zo veilig dat ze dit hebben gedaan. Dus als een autobedrijf zegt nee hoor deze auto is 100% roestvrij de komende 20 jaar, geen enkele twijfel over mogelijk. Dit is uitgebreid onderzocht en onomstotelijk vast gelegd. O ja maar als de auto dan toch na 5 jaar gaat roesten, dan kunnen we daar natuurlijk niet aansprakelijk voor wezen. Er word zo makkelijk overheen gestapt, maar dit zou juist de grootste alarmbellen moeten laten afgaan. Maar de belangen die er toen waren en veel kamervragen over gesteld zijn, heeft nooit geresulteerd in het feit dat er mensen verantwoordelijk gehouden zijn. Niemand. Ab” open de whiskey fles” Osterhaus staat gewoon weer aan het roer en geeft weer uiterst goede informatie aan onze overheid zodat ze goed beleid kunnen vormen. Het is ongelooflijk. Dat geintje zou je eens moeten flikken in het bedrijfsleven, behalve als ceo natuurlijk, maar de rest was nog dezelfde week op straat gegooid. Na de Mexicaanse griep verscheen het volgende artikel.
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

  Er word daar al gesproken over de ongelooflijke belangenverstrengeling die het WHO even vergeten was te vermelden, natuurlijk betreurden ze deze fout, maar niet erg genoeg om het gewoon weer een keer opnieuw te proberen. De definitie van pandemie is nooit terug gedraaid en nu hebben ze corona gewoon nog steeds op de A lijst van ziektes staan. Dit is allang niet meer van toepassing. De verspreiding mag dan globaal zijn en een heftige eerste piek hebben laten zien, maar wereldwijd is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Het is een storm in een glas water en die word op wat voor manier dan ook in stand gehouden want dat vaccin moet er komen. Dus even samengevat, Miljoenen geinvesteerd in vaccins die we uiteindelijk hebben kunnen weggooien, terwijl er al vanaf het begin een indicatie was dat er een mild verloop zou zijn. De vaccins zijn voor een groot deel gewoon in de normale populatie getest als het ware en er is in Nederland dan ook sprake geweest van blijvende schade door het vaccin en daar heeft de regering weer miljoenen als schikking aan kunnen betalen. Er is nooit iemand aansprakelijk voor gesteld, behalve in principe het Nederlandse volk want die heeft al deze onzin kunnen bekostigen. Nu naar de huidige situatie, de WHO word voor 80% gefinancierd door de BillenMelindagatesfoundation. Die hebben gigantische financiele belangen in de pharmaceutische industrie en spreken gewoon open en boot over de hele wereldbevolking vaccineren. Het volgende is een qoute die ik al eerder van een interview met de ceo van bovengenoemde foundation had gekopieerd. Het artikel is nu ineens mysterieus verdwenen. Dat kom ik de laatste tijd steeds vaker tegen met eventueel belastende informatie. Toch wel vreemd. Maar goed hij schreef onder andere het volgende:

  “Voor een wereldwijde pandemie hebben we wereldwijde oplossingen nodig”, zei hij. “Dat betekent dat wanneer er een vaccin is, we 7 miljard doses van dat vaccin moeten gaan produceren. Dat is vrij ongekend.”
  Ondanks zijn optimisme dat een effectieve behandeling zal worden gevonden, waarschuwde Suzman dat een mogelijk vaccin maximaal een jaar blijft bestaan weg.
  “Twaalf maanden [is] waarschijnlijk. Dat is waarschijnlijk onze beste zaak”, zei hij. “Misschien … als alles goed gaat, gaat het iets sneller dan dat.”

  Ga even met mij na hoe moeilijk het is om de hele wereld wetens of niet wetens mee te krijgen in dit feestje. In 2019 was er een bijeenkomst van de WHO in Zwitserland over het alarmerende feit dat het animo voor vaccinaties steeds minder werd, en ze hadden daar geen direct antwoord op! En ineens is daar Corona. Gates foundation is hoofd sponsor van de WHO. WHO adviseert alle leden over het te voeren beleid. Dat doen ze dan ook allemaal netjes, we zijn niet voor niets lid. Ceo van de foundation heeft het over 7 miljard vaccinaties, waar deze filantropische instelling heel toevallig wel voor meneer Gates ongekende bedragen aan gaat verdienen. En dat is slechts de eerste ronde, dan komen alle mutaties net als bij de griep prik, die moeten we alleen wel allemaal nemen, niet alleen de risicogroep zoals bij de griepspuit. De social media platforms zijn in bezit van een handjevol mensen die nu toevalligerwijs ineens allemaal actief censuur toepassen. Tegen desinformatie natuurlijk……..
  En meneer Gates zelf bezit Microsoft ook met gigantische belangen in het verzamelen van persoonlijke gegevens etc. Dat was het. Dat is nodig om de hele wereld te beinvloeden. En de kranten en televisie weet ik niet of ze omgekocht zijn. Hier in Nederland heeft de staats tv toevallig ineens 19 miljoen extra gekregen en zijn influencers betaald om de overheidsinformatie te steunen. Maar in principe is dat niet nodig, want je weet op voorhand al hoe de media gaat reageren. Dat is tegenwoordig overal het zelfde. Een hoop geblaat en weinig wol. Drama verkoopt, zo simpel ligt het.

  En ondanks al deze feiten wist de Nederlandse regering met zijn eigen geschiedenis rondom de Mexicaanse griep al vanaf het begin dat er maar 1 oplossing was een vaccin. Werkelijk? Zou je misschien niet eerst even de kat een beetje uit de boom kijken, het vaccin moest toch nog ontwikkeld worden. Maar nee de enige oplossing, we wisten nog helemaal niks, maar dat wel. Dat de broer van Hugo de Jonge toevallig banden heeft met een zusterbedrijf van Astrazeneca is een ongelukkige samenkomst van omstandigheden. Werkelijk, er zijn een tiental bedrijven wereldwijd bezig om een vaccin te ontwikkelen en toevallig hebben wij meteen geinvesteerd in Astrazeneca. Er is geen belang……………En dan worden we met de huidige cijfers die gewoon niks meer voorstellen ook nog eens weer compleet, en nog even een schepje erger als de eerste, van onze vrijheden beroofd, nu ook wettelijk vastgelegd. Er word niks gedaan aan structurele verbetering voor de toekomst in de zorg, we moesten allemaal klappen maar de regering is zo blij met het zorgpersoneel dat ze met hoge uitzondering een bonus krijgen, voor de rest gewoon het muiltje houden. Gek he dat de verpleging nu aangeeft niet opnieuw dubbele diensten te willen draaien. De zorg is al jarenlang uitgekleed, het werk is alleen maar beroerder en beroerder geworden. En door dat beleid kan het beschikbare personeel zich kapot werken met alle sociale gevolgen van dien en dan gaat de regering eerst debateren of ze wel een bonus kunnen krijgen, ja daar is eigenlijk geen geld voor. En er komt ook geen structurele oplossing dus ze weten dat ze zijn overgeleverd aan de ellende die nooit meer ophoud, elke vorm van plezier in het werk is verdwenen als sneeuw onder de zon, maar ze moeten wel even hun hele leven op slot zetten als er een heftige epidemie uit breekt.

  Solidair noemen we dat, en dan tot slot nog even al die positieve pcr testen die gewoon 1 op 1 worden omgezet naar besmettingen. Elke ernstige vorm van gevolgen is van het virus af en het zegt ook helemaal niets want er konden in Maart wel 500 duizend mensen besmet zijn, ze zijn alleen niet getest. Maar toen hadden we wel de keiharde cijfers van doden door afgeschaalde zorg en de doden van corona zelf, als het al allemaal Corona geweest is. Frapant dat de gemiddelde duur van het griepseizoen de afgelopen 21 jaar, 9 weken was en de voorgaande 5 jaar de gemiddelde oversterfte 6400 was. Nu was het griepseizoen maar twee weken, en waren er slechts 404 griepdoden te betreuren. Is het alleen wel vreemd dat we nu ook rond dat gemiddelde zitten wat betreft alleen maar corona gevallen. Het feit dat we richting de 10 duizend gaan is alleen maar omdat ze nu alvast de verzorgingshuizen erbij op geteld hebben, dat is in vorige jaren ook niet gebeurt. En die verzorgingstehuizen hadden we allemaal hermetisch dichtgegooid, met alle gevolgen van dien en dus blijbaar geen positief effect. Kijk maar de cijfers overal, vanuit de ic zijn er 6800 mensen overleden dat word overal aangegeven. Alleen bij het RIVM hebben ze tussendoor de cijfers even opgepushed met de doden uit de verzorgingshuizen. Zogenaamd volgens het regressiemodel, zodat ze nu al konden uitrekenen wat de oversterfte was terwijl dat andere jaren pas aan het einde van het jaar werd vrijgegeven. En dan natuurlijk nog even over de betrouwbaarheid van de pcr test:

  https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/het-bewijs-over-de-pcr-test-vanmiddag-kwam-jaap-los/

  https://www.youtube.com/watch?v=5NsNNmMbCCQ

  en twee weken later wederom de vraag

  https://www.youtube.com/watch?v=jR-hsBrkPAc&t=1s

  En dan helemaal mooi het onlangs vrijgekomen feit van het hele pcr onderzoek dat door het cdc opgezet is en die data overal word gebruikt

  https://thewashingtonstandard.com/cdc-documents-no-quantified-virus-isolates-of-the-2019-ncov-are-currently-available/

  Hier word dus beleid op gevoerd, en dan zal er ongetwijfeld wel weer een tegenargument beschikbaar zijn maar zoals eerder aangegeven, op dit moment is nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek echt in steen geschreven. We moeten die meenemen, ons afvragen hoe betrouwbaar die onderzoeken zijn, daartegenover de harde getallen uit de statistiek neerzetten. Hoe je het ook draait, het enige wat er nu met die catastrofale stijging van “besmettingen” word aangetoond is dat de dodelijkheid compleet weg is, kijk maar naar de grafieken op het RIVM, daar zie je vanaf 27 Februari de huidige ic opnames en dodenaantal totaal in het niet vallen bij de piek in Maart. Het is er gewoon niet meer. En procentueel is het aantal positieve testen nu ook de helft minder dan het in week 14 was bij 10 keer zoveel testen. Gewoon een kwestie van nummers optellen, zo moeilijk is het niet. Basis wiskunde kunnen we allemaal wel bedrijven toch? En natuurlijk dan kun je nog gaan praten dat dit een heftiger verloop dan de griep heeft, terwijl er in 2018 ook excessen waren van mensen die langdurig of blijvend schade hebben opgelopen. En dat word ook bijna altijd herleid naar een onderliggende chronische aandoening of zeldzame afwijking in het immuunsysteem. Ik heb nog nooit concrete cijfers gezien. Toen lager er kinderen met longontseking op de ic. Geen kind heeft iets van corona opgelopen, daarom gingen de scholen ook weer open. Alleen maar de teksten van de media” het aantal blijvende schades van dit virus is astronomisch. Er word alleen nooit een bron bij weergegeven, er worden geen aantallen genoemd, en als je dieper op de materie ingaat kom je erachter dat ze het over een 4 tal zaken hebben die zijn vastgesteld en daar maakt de media dan zelf iets verkoopbaars van. Drama verkoopt. Maar goed het zou kunnen ik weet het niet, ik kan er geen concrete data over vinden eigenlijk. Maar dan nog, hoe rot het ook is voor die pechvogels, de dodelijkheid is van het virus af en wereldwijd zien we nu dat er bij lange niet gesproken kan worden van de 3,4% waar de WHO in het begin mee kwam. Laten we dan met inbegrip van de piek in Maart concluderen dat we uiteindelijk 2000 meer oversterfte hebben tov 2018. Dan gaan we ervan uit dat alle gevallen ook daadwerkelijk corona is, in de piek van Maart ook erg dubieus te noemen, er was geen tijd voor onderzoek, er werd gewoon corona op het overlijdens rapport gezet, terwijl de symptomen ook heel goed door andere virussen konden komen. En dan nog moet de oversterfte nu de laatste maanden nog tamelijk hoog wezen.

  Maar dan kunnen we bij een nieuw virus, waar nu al een veel betere levensverwachting van is, je veel minder lang op de ic ligt en er veel betere behandelingen beschikbaar zijn, en alle preventieve maatregelen die we kunnen nemen om de zwakkeren in de maatschappij te beschermen en de maatregelen die de overheid nog kan nemen tov ventilatie en ionisatie. Misschien in de afgelopen 4 maanden dat er niks aan de hand was in ieder geval hadden kunnen nadenken over het blijvend opschalen van de zorg, gewoon niets anders bedenken dan nog hardere maatregelen nemen tov de piek in Maart. Het is geen totale lockdown, maar we hebben nu wel een noodwet die is opgezet op een manier dat die tot het einde van de dagen kan worden verlengd als de ministers daar de noodzaak voor zien. En we zien nu wat zij onder noodzaak verstaan. Maar nee gewoon muil houden, iedereen met een kritisch geluid meteen demoniseren want je bent gewoon tuig als je dat durft, wat je achtergrond of informatie ook is. Het doet er niet toe, iets minder hard schreeuwen als de media en je bent een parasiet van de maatschappij.

  Tel alles eens bij elkaar op, de absolute 1 zijdige informatie verstrekking, de absolute demonisering van wat voor kritische noot dan ook, je krijgt niet eens de kans. Uitspraken van mensen waar mij de rillingen van over mijn rug lopen, en ik ben niet zo snel geschokt! Maar als er gezegd word dat iemand maar gewoon lekker dood moet gaan en geen zorg mag krijgen als je je tegen dit beleid uitspreekt, dan is volgens mij elke vorm van logica en realiteit verdwenen. Wat word het volgende, als je je been breekt tijdens een skivakantie word je gewoon ontslagen en heb je geen recht op een uitkering? Jij wilt toch zelf een gevaarlijke sport beoefenen, moeten wij daar als maatschappij dan voor bloeden? Buitengesloten! Ik snap helemaal niks meer van het feit dat we ineens van een democratie in een vermomde dictatuur zijn terecht gekomen en dat het de meeste mensen ook nog eens niet ver genoeg gaat. Dan de ongelooflijke belangenverstrengeling van alle grote spelers die het beleid wereldwijd bepalen. Dat er zo duimendik bovenop ligt. Wat we al eerder hebben zien gebeuren. Ook in Nederland, het koste klauwen vol met geld, maar ook nu kon de regering vanaf het begin al zeggen dat het vaccin de enige oplossing was. En dezelfde hoofdspelers die toen op zijn minst gezegd een foutief beleid hebben gevoerd staan gewoon weer aan het roer. Geen enkele structurele oplossing vanuit de overheid, behalve de hele economie naar de filistijnen helpen en gewoon stug blijven roepen dat een vaccin de enige oplossing is.

  Als je nu nog niet in de gaten hebt waar dit werkelijk om draait en overtuigd bent van het feit dat aan de hand van de huidige cijfers, het zonder blikken of blozen proportioneel te noemen is dat onze vrijheid en economie met de noorderzon verdwijnt omdat we solidair moeten zijn met de zwakken die we ook ongevraagd hebben opgesloten. Daar zijn de meest onmenselijke taferelen uit voort gekomen, als je alleen al kijkt naar de mensonterende ellende die daar is ontstaan en uiteindelijk waarschijnlijk alleen maar contraproductief heeft gewerkt, want ondanks de absolute afzondering zijn er alsnog ruim 3 duizend mensen overleden. Voor het grootste deel moederziel alleen en konden na hun sterven niet bezocht worden door de familie en ook niet begraven worden in bijzijn van de naaste mensen die hun geliefde verloren hadden.

  Zeker, laten we solidair zijn, niet accepteren dat er bij een compleet nieuw virus waar we niet op waren voorbereid een klein percentage extra oversterfte is onder de bevolkingsgroep van gemiddeld 81 jaar. Nee solidair helpen we onze economie om zeep, geven we onze grondrechten vrijwillig af aan de regering die zo goed beleid hebben neergezet in deze periode……….In Maart prima, snapt iedereen, maar op basis van de huidige situatie? Alle mensonterende gevallen, de extra doden door uitgestelde zorg, een maatschappij waarin onze kinderen opgroeien met een beeld dat een mondkapje normaal is. Geen sociale omgang meer. Op hun 13de naar bureau halt worden gestuurd
  omdat ze gisteren toen ze twaalf waren nog wel hun oma op straat mochten knuffelen en nu even vergeten was dat die toch echt dertien was geworden vandaag. Overdreven? We hebben de toegeeflijkheid van de boa’s gezien he. Geen enkele vorm van zelfintrepetatie van een situatie maar gewoon meteen schrijven. De politie maakt over het algemeen nog wel een overweging maar deze volksverlakkers kennen geen enkele overweging, gewoon blind schrijven, kan ik me lekker belangrijk voelen. Weet je nog de facebook actie voor het gezin wat buiten met zijn vieren netjes anderhalve meter uit elkaar taart ging eten even voor 1600 euro aan boetes kregen. Omdat er toevallig plaatselijk bepaald was dat je niet met meer als drie mensen mocht samenscholen. En dan nog doodleuk zeggen als Boa, tja als je in de gemeente hiernaast was geweest was het geen probleem geweest. 1600 euro……………Omdat ze een stukje taart gingen eten buiten en netjes afstand hielden. We zijn zo pissig als moordenaars naar 4 jaar weer vrij rondlopen, maar 1600 euro boete en een strafblad voor het eten van een stukje taart buiten vinden we heel normaal.

  Weet je laat mij dan maar een hufter zijn, het levert me niks op want ik ga net zo hard mee naar beneden in deze maalstroom. Maar ik kan mezelf wel enigzins recht in de ogen blijven kijken. Als over twee jaar de economie ineen geklapt is en alle mensen die nu allemaal solidair zijn, omdat ze het toch niets kost, straks ook het water aan de lippen hebben staan dan ook nog fijn solidair zijn dan vind ik je een oprechte vent of vrouw. Op basis van cijfers die helemaal niets meer hoeven voor te stellen, dat is nu al bij wet vastgelegd. Ik denk alleen dat dit in 99.5% van de gevallen niet zal opgaan. Als je dan ook nog even wil terug denken aan dat smerige tuig wat gewoon wilde praten over proportionaliteit, nu dat je wakker word in een wereld die nooit meer terug naar het oude gaat. We de maatschappij voorgoed hebben vergald voor onze kinderen en alle ellende die daaruit voorkomt. Je kan mensen niet opsluiten, dan worden ze gek. Denk dan nog even terug hoe hard je stond te schreeuwen om dat tuig aan de hoogste boom op te knopen, hoe durven ze. Wij zijn tenminste solidair.

  Ik hoop met heel mijn hart dat ik er compleet naast zit, maar aan de hand van alle feiten die ik zie heb ik daar een zeer hard hoofd in, en kan ik alleen nog maar in een hoekje gaan zitten en toekijken hoe we onze wereld voor onze kinderen voorgoed naar de knoppen hebben geholpen. Het gesprek proberen aan te gaan heeft me bij bijna iedereen in mijn familie en sociale omgeving in geresulteerd dat ik bestempeld ben als idioot en dat ik een complotdenker ben. En als ik ze bepaalde dingen laat zien zeggen ze gewoon doodleuk, “ach, je moet ook niet alles willen weten”.

  Solidair, ik had toch een hele andere beleving bij dat woord, maar misschien heb ik het wel fout.

  1. (en ik dacht dat ik lange reacties kon schrijven :) – absoluut niet negatief bedoeld)

   Jack

   Men zet niet “mensen met een kritische noot weg als x”.

   Men zet mensen die zoals u zelf al aangeeft “schreeuwlelijkerds weg als zodanig en omdat die personen het luidste zijn en 90% een egoistisch en/of ongefundeerd verhaal verteld en geen oplossing wil maar enkel wat zij zelf willen.

   Men reageert na weken/maanden dat gezien/gehoord te hebben verkeerd op de mensen die wel een zinnige discussie willen voeren – en dat is inderdaad niet goed.

   Maar het probleem ligt daar toch echt voornamelijk bij deze mensen en de media.

   En als iemand solidair is met iemand die geen enkel oog heeft voor andermans leven/lijden, en deze persoon uit dat ook nog, dan wordt die persoon (in deze situatie) terecht gezien als aso naar mijn mening.

   “Een medicus kijkt alleen naar het genezen van mensen, daar zit de tunnelvisie ook. Als je mensen van de brandweer…”

   Dit geld andersom natuurlijk ook, zonder dat er iemand fout hoeft te zijn.

   De persoon werkzaam in bijv de geestelijke gezondheidszorg ziet door de maatregelen mensen lijden, maar indien men alles laat gaan ziet de IC arts (meer) mensen (over)lijden.

   Beiden hebben gelijk maar je moet voor je een goede middenweg hebt gevonden toch echt ergens beginnen want niets doen maakt het probleem alleen maar groter.

   En dat moet, in het geval van verlies van leven/permanente schade toch echt bij die kant liggen.

   “Om tot een goede besluitvorming te komen moet je dus meerdere meningen mee laten wegen en dan een zo goed mogelijke consensus zien te krijgen uit al die meningen.”

   Ik begrijp uw punt en uiteindelijk zou dat ook moeten.

   Echter, wat als je “medische team” nu vind, samen met een WHO dat lockdown etc prioriteit moet hebben en vervolgens komt er de vertegenwoordiging van de Horeca die zegt “niet mee eens, leidt tot problemen, is slecht voor economie”, en vervolgens na de vraag “ok, dan met afstand, sanitatie etc” antwoord “nee, kan niet, is niet praktisch, willen we niet” dan is het daarmee klaar.

   Men (regering) gaat echt niet winst, wil, herstelbare economische schade, etc boven levens/lijden zetten voor en partij die niets anders wil dan “ideaal voor hen” – en terecht.

   Ik ontken niet dat men meer had moeten doen om die groepen er uit te halen die wel zinnige oplossingen wilden, maar laten we eerlijk zijn – indien men zich (allemaal) gewoon aan de maatregelen had gehouden, zouden we minder maatregelen nodig hebben, en zou de horeca dus ook minder schade hebbben, en, zou men ook meer kunnen.

   “… in de afgelopen maanden geen enkele vorm van tegengeluid is toegelaten.”

   Hoe WEET u dit nou? Hoe weet u nou met wie de regering/relationeel wel en niet heeft gepraat, afgezien van diegenen waarvan het verteld is, en met welke reden niet.

   Ik bergijp dat u persoonlijk, met anderen zich niet gehoord voelt maar dat wil toch nog niet zeggen dat het ook zo is? Het is toch veel aannemelijker dat men een andere dingen prioriteit geeft? Voorlopig is het eerste wat bijv. ook weer open ging de horeca waarbij selectief bepaalde dingen niet mochten. Men kwam met een set van regels specifiek voor horeca – dit geeft toch aan dat men de horeca heeft meegenomen in het geheel? Echter niet precies zoals de horeca het WIL.

   “Maar niet verder kijken dan je neus lang is, gewoon meteen schreeuwen, vuil tuig, aso’s, Gewoon dood laten gaan als ze het zelf krijgen. Meteen al het recht op zorg afpakken van dit soort figuren”

   En al die reacties van een hoop van die mensen dan? “Nou en, ik krijg het toch niet?”, “Gewoon al die ouderen/risico in thuisquarataine zetten”, “Nou en, IK wil naar het terras”, “nou, IK doe er niet aan mee”.
   Vergeet u niet dat als de IC volloopt en er geen bedden zijn, het die mensen zijn die juist “de zorg afpakken” van de mensen die WEL wat moeite willen doen?
   Extremen/schelden is nooit goed uiteraard maar er zit wel een deel van waarheid en bergijpelijkheid in natuurlijk, dit moet u ook zien.

   ” Het fascisme, de voormalige DDR, en recentelijk bijvoorbeeld Noord Korea.
   Dan kun je zeggen wat een onzin dat is in Nederland helemaal niet zo. Nog niet nee, maar het totalitaire toepassen van 1 mening en niets anders toelaten zien we nu wel heel duidelijk.”

   Het grootste deel van de politieke partijen (hetzij met vragen), het grootste deel van de bevolking, steund nog steeds het beleid, waarbij een groot deel van de bevolking zelfs strenger wilde.
   Hoe komt u er op “1 mening” en “totalitair”.

   “Het is dus gewoon zo serieus genomen dat er een motie voor ingediend is. Deze is overweldigend weg gestemd. Hoe kan dat?”
   Omdat men een andere prioriteit heeft gesteld: redden van levens, voorkomen van lijden.
   En gelukkig maar.

   Later verder

   1. Jack’s tekst was inderdaad te lang, maar zijn huiswerk heeft ie goed gedaan. Goede argumentatie, en ook verwijzing naar andere bronnen. Daar kan 90% van mijn op de universiteit afgestudeerde vrienden nog veel van leren.

    Ik ben het met Jack eens dat het veel te ver ging. Hoe andersdenkenden weggezet werden, vooral ook in de media, daar heb ik me echt aan gestoord. En dat terwijl ik niet eens tegen lockdowns en vaccins ben!

    De censuur was extreem. Video’s van artsen en wetenschappers werden op social media verwijderd, en eerlijk gezegd vermoed ik dat onze eigen overheid daar ook een rol in had — ze hebben het net iets te vaak over het tegengaan van “misinformatie” waarbij misinformatie zo’n beetje alles is wat niet met het eigen narratief overeen stemt.

    Ook de gewone media maakten zich daaraan schuldig. Serieuze alternatieve geluiden kregen weinig kans. Ik noem een Ira Helsloot, die terecht zorgen uitte over niet alleen de acute situatie van ouderen, maar ook vreesde dat de volksgezondheid als geheel, over meerdere jaren, grote schade zou lijden. Dat is m.i. aannemelijk; volksgezondheid en economie zijn nauw verweven. Ik heb er op het AMC nog college over gehad. De Covid-19 maatregelen gaan allang niet meer over het redden van mensenlevens omdat “het virus” maar een lage mortaliteit kent. Het gaat om het voorkomen van overbelasting van de zorg (collapsrisico) en over het vermijden van langdurige en/of blijvende orgaanschade. Beide zaken zijn prima beweegredenen om stevige maatregelen te treffen.

    In toenemende mate gaat het echter om emotie en symboliek. De mondkapjes bijvoorbeeld. Het virus bedwingen met collectief rituele handelingen gaat ‘m niet worden.

    Jack’s grootste irritatie echter lijkt gelegen in de reacties van een groot deel van het publiek. Dat is wat lastiger. In dit soort tijden van nationale tegenspoed zie je bijna altijd een toename van gelijkschakeling, groepsdenken, stress en de grotere rol voor autoriteit. Iedere politicoloog, socioloog, psycholoog en journalist weet dat. Van goede journalisten en van staatslieden zou je dus verwachten dat ze dit proberen te dempen. Eerlijk gezegd heb ik daar niet heel veel van gezien.

    Het “algemene” belang echter lijkt eruit te bestaan dat Kamerleden weglopen als onze eigen zorgmedewerkers een terechte loonsverhoging vragen, terwijl ze graag instemmen voor geld aan andere Europese landen waar ze het geld gebruiken voor… jawel… loonsverhoging van hun zorgmedewerkers. Ook Nederlandse ambtenaren kregen er geld bij. ZZP-ers mogen verrekken, kleine ondernemingen mogen kapotgaan, protesteer je dan ben je “aso”. Daar gaat echt wat mis. Wat nu gebeurd zal nog jarenlang doorwerken en zal de samenleving nog verder verdelen. Mijn sympathie in deze gaat uit naar de vermeende “aso’s” die de rekening mogen betalen voor het beleid waar anderen mee gaan pronken.

    Op die manier gaan we het zeker niet “samen” oplossen. En dat weten onze politici, die om het hardst dat “samen” roepen, zelf donders goed. De sociaal-economische gevolgen gaan pas echt gevoeld worden na de nieuwe verkiezingen. Nu is ’t dus even scoren op de emotie, en de kudde-emotie is momenteel die van angst.

    1. Welke bronnen van Jack….youtube? Ik zie geen wetenschappelijke teksten….vind ik toch geloofwaardiger dan een youtube filmpje.

   2. Ik heb jullie (en eigenlijk alle andere reacties sinds het begin) gelezen en vond jullie discussie van beide kanten erg interessant. Nu wilde ik nog wat toevoegen en mogelijk andere bronnen inbrengen.

    ““… in de afgelopen maanden geen enkele vorm van tegengeluid is toegelaten.”

    Hoe WEET u dit nou? Hoe weet u nou met wie de regering/relationeel wel en niet heeft gepraat, afgezien van diegenen waarvan het verteld is, en met welke reden niet.”

    Weten is in dit geval misschien niet mogelijk, maar ik weet wel dat bij een ander gevoelig thema, vaccinatie, weinig tot geen plaats is voor tegengeluid. Nog in de vorm van bezorgde en of kritische vragen van bezorgde ouders, artsen die geen antwoord kunnen geven of ouders met kinderen die ‘bijwerkingen’ door vaccinatie hebben gekregen. Ook experten en stichtingen die zich tientallen jaren verdiept hebben in het thema vaccinatie, die kritische kanttekeningen zetten bij vaccinatie of die graag openheid en transparantie van de overheid willen hebben.

    Zo heeft de Stichting Vaccinvrij op 24 Augustus 2018 een WOB-verzoek ingediend, maar is er tot op heden nog geen bevredigend antwoord van de Overheid gekomen en hebben ze dus nog geen bewijsmateriaal kunnen aanleveren, aan de hand waarvan ze kunnen aantonen dat hun gepropagandeerde effectiviteit en veiligheid kunnen worden aangetoond of bewijs dat er geen door vaccinatie veroorzaakte complicaties zijn ontstaan.

    https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/nationale-politiek/wob/

    De stichting vaccinvrij is ook niet tegen vaccinatie (ondanks dat de naam misschien anders doet vermoeden), maar is voor transparantie en feitelijke informatie. Deze stichting, die zich heel erg bezighoudt met vaccinatie en daarom als expert kan worden betiteld, wordt niet uitgenodigd bij ronde tafel debatten over vaccinatie en als ze worden uitgenodigd kunnen ze mogelijk hoogstens 1 vraag stellen die vrijwel meteen wordt weggewuifd. Dit gebeurt ook bij andere bijeenkomsten waar het meestal gaat om de vaccinatiegraad te verhogen i.p.v. te bekijken waarom de vaccinatiegraad daalt en hoe men bezorgde mensen gerust kan stellen dat vaccinatie veilig en effectief is.

    Het is echter zeer lastig mensen gerust te stellen, als zelfs de WHO experten geen antwoord hebben op de vraag hoe verschillende vaccinaties met elkaar reageren, omdat dat in de toekomst nog een keer moet worden onderzocht.
    De WHO zegt ook zelf in een bespreking dat de zogenoemde misinformatie, niet perse misinformatie is. Helaas kan ik de ingekorte video niet meer vinden, omdat het youtube kanaal van de desbetreffende persoon geblokkeerd is, maar hier is het origineel met een Nederlandse ondertiteling:

    https://youtu.be/dzRG5AfFKB8

    Dan wil ik graag nog wat toevoegen over de PCR-test, die eigenlijk enkel gemaakt is om virus DNA te bestuderen en nooit is bedoeld om virussen te diagnosticeren. Hier een link naar een duidelijk uitleg over wat de PCR-test nu eigenlijk precies test en waarom de PCR-test als diagnose middel niet geschikt is:

    https://www.greenmedinfo.com/blog/folly-new-cases-war-deception-and-crux-covid-19

    En een video waar de maker van de PCR-test er wat over zegt (in die geval over HIV, aangezien hij helaas sinds een paar jaar is gestorven):

    https://www.youtube.com/watch?v=Xc0Kysti6Kc

    Hij zegt dat je met de PCR-test, als je je best doet, vrijwel alles kan vinden wat je zoekt. Dus niet echt een test om betrouwbare conclusies uit te kunnen trekken. Daarom kan je over het aantal positieve testen helemaal niet opmaken, dat er steeds meer mensen het virus hebben gekregen en daarom is het vrijwel onmogelijk te meten hoeveel mensen het echt hebben (gehad) en dus kan je over de immuniteit ook al eigenlijk helemaal niets zeggen.

    Ik vind deze hele situatie dus erg vreemd en in mijn beleving klopt er iets totaal niet in de volledige situatie. Of het een bewust plan is, echte ignorantie of gewoon misbruik maken van de situatie weet ik niet. Maar vertrouwen doe ik de regering niet en ik moet zeggen, ik ben blij dat ik niet meer in NL woon. Hoewel er natuurlijk ook hier (in Oostenrijk) verschillende maatregelen zijn.

    1. Tomas

     “Ook experten en stichtingen die zich tientallen jaren verdiept hebben in het thema vaccinatie, die kritische kanttekeningen zetten bij vaccinatie of die graag openheid en transparantie van de overheid willen hebben.”

     En in die tientallen jaren verdiepen zijn er “enkel” kritische kanttekeningen uitgekomen.
     M.a.w. ze hebben niets concreets kunnen vinden en er zijn enkel vragen/twijfels.

     Welke openheid willen ze hebben dan van de overheid? (ben niet 100% op de hoogte van de twijfels t.o.v. vaccinaties).

     Ik weet wel dat het gros van de mensen die kinderen niet laat vaccineren enkel gevoed is door mensen die denken, vermoeden, dat er iets mis mee is – niet met feiten waaruit blijkt dat er iets mis is.
     Zegt niet dat er niet iets kan zijn, maar dat er, gezien het aantal vaccinaties dat plaats heeft gevonden en er nooit aantoonbare problemen zijn gevonden dat dit dan ook zeer onwaarschijnlijk is.

     Ik vind wel dat dat onderzocht moet worden maar niet op een manier zoals de website die u linkt: het is bangmakerij zonder feitelijke onderbouwing waardoor mensen af gaan zien van vaccinaties en dan hun kinderen (en andere kinderen) onnodig in gevaar brengen.

     En daarbij, is er iets met het vaccin zelf? met de hulpstoffen? met een rest-stof van het fabricageproces? is er een reactie met iets wat in het bloed zit? met iets wat in voedsel zit? met iets in de omgeving? dna gerelateerd? verschil per fabrikant?

     Dit zijn dingen die echt onmogelijk te bepalen zijn omdat tenzij je een kind voor, en na totaan zijn 12e jaar bij elke dag zou meten, bijhouden etc etc. nooit kunt bepalen of er een extra factor effect heeft.

     En beseft u dat er voor de meeste dingen ALTIJD wel een twijfel, agenda, etc gevonden kan worden?

     Sorry, maar daar ben ik HEEL sceptisch over, daar er enkel individuele zeldzame situaties zijn gevonden waar een vaccin een probleem vormde en zelfs die waren met een matige zekerheid.

     (indien u wetenschappelijke onderzoeken heeft – graag – ben hier dan wel benieuwd naar)

     Over de PCR test:

     Wat stelt u voor dat we/men dan doet?

     Het virus is bewezen, viruswerking is bewezen en gedocumenteerd, ziekteverloop is bekend, permanente schade na de ziekte is deels bekend, overlijden door enkel corona is bevestigd, overlijden door corona bovenop onderliggende kwaal is bevestigd.

     Ook is bewezen dat men het virus aan kan tonen met de rt-PCT test.

     Voor de bepaling van de R0 is het foutpercentage niet relevant, en voor de aantallen zit men er maar 1, maximaal 2 cyclussen naast (dus max 5-10 dagen, maal 2).

     Ik denk dat men zich veel te veel blind staard op “aantallen!”.

     Het DOET er niet toe wat de aantallen (afgezien IC bezetting) zijn – klinkt raar, weet ik, maar is gewoon zo.

     Het virus gaat niet weg, het virus kan (nog niet) gedood worden als het het lichaam inkomt, en men kan het virus eenmaal als infectie niet direct stoppen.

     Dus wat doet het er nu toe? 1000, 10.000. 100.000? allemaal niet relevant – het is gewoon een feit dat als we niets doen, iedereen het gaat krijgen op den duur – zo simpel is het tot een vaccin/medicijn.

     Neem de huidige verhoging per dag maar en zet ze in excel – er zitten maar enkele weken tussen die 3.

     Stel nu dat met de PCR testen de helft niet juist is.

     500, 5000, 50.000

     Is rond diezelfde 3 weken, als je maar zorgt dat de PCR-afwijking in alle testen zit.

     Nogmaals, die aantallen zijn niet interessant verder – de verhoging of verlaging is dat wel.

     Die bepaalt of er maatregelen nodig zijn, die bepaalt of het goed of slecht gaat en die bepaalt of de zorg het aankan of niet.

     Die aantallen zit je toch maar enkele weken vandaan.

     En als dit zo door gaat, zitten we rond 10-11 op 500.000 en voor het eind van het jaar op 1.000.000 (en zonder verwachte vertraging rond 20-2 op 17.000.000)

     (reken maar na – huidige factor is rond de 1.036).

     50% fout? prima, doen we 250.000, 500.000 voor einde van jaar – zitten we op dat 1.000.000 rond de 3e week januari.

     Doet er allemaal niet meer toe, zijn we al te ver voor.

     En waar door?

     Door mensen die twijfelen, die geen wetenschappelijke basis hebben maar wel lak hebben aan de maatregelen andere mensen gaan overtuigen, mensen die vanaf dag 1 enkel aan zichzelf denken, mensen die ongemak maar lastiger vinden dan mensen die overlijden.

     Twijfel is goed, maar actie en beslissing op die twijfel pas NA bewezen.

     En ja, ik hou elke persoon, die zich niet aan de maatregelen houdt, jong of oud, door eigen keuze niet aan de maatregelen houdt, verantwoordelijk voor de extra schade en extra verlenging – want dat zijn ze gewoon.

     Hoe je het ook went of keert, hoe dodelijk het virus nu wel of niet is, hoe veel extra factoren er ook zijn.

     Allemaal niet relevant – waarom? 99.99% van de infecties komt door onze eigen acties.

     Maar men twijfelt liever en denkt dat het virus daar rekening mee houdt, want makkelijker, want minder ongemak, want past beter bij eigen idee.

     En men moet beseffen dat er helemaal geen tijd is/was voor meer proportionele maatregelen, dat kan pas nadat je controle pakt (dus infectie % naar <1 voor x tijd) en dan dingen opengooit stap voor stap en meten.

     En dan kan je de median vinden.

     MITS men zich aan de regels houdt en de metingen niet vervuilen.

     Sorry, niet direct tegen personen hier (ik weet niet wie zich wel/niet aan de maatregelen houdt).

     Te veel mensen gesproken vandaag die nog steeds niet beseffen waar dit heen gaat, of, er niet om geven.

     Moest er blijkbaar uit.

 2. Stel nu eens dat het niet corona is, maar ebola dat zou rondgaan.

  Denkt u dan dat er mensen zouden zijn die zich in de buurt van anderen zouden wagen?
  En zij die dat toch moesten wagen om voedsel en water te halen, dat die een niet-werkend mondkapje zouden dragen? Zij zouden naar buiten gaan in een hazmat pak met zuurstofflessen.
  En een bezem om ebola zombies van zich af te houden, voorzover deze buiten zouden lopen.

  Mensen doet dat nu niet, omdat zij allang weten dat corona geen ebola is.
  Een hele nare stevige griep griep op zijn hoogst. In maart wist nog niemand dit, en leken afstand houden en niet samenkomen, zeer verstandige zaken om te doen.
  En dat deden mensen ook.

  Wat mensen nu doen is ook heel verstandig.
  Ze weten inmiddels dat alleen ouderen en zwakkeren van gezondheid gevaar lopen, en houden ook duidelijk afstand van deze mensen.

  En als ze op bezoek gaan bij hun oudere familieleden, nemen ze alle voorzorg in acht.
  Mensen doen dit al. De spoedwet gaat uit van domme mensen, die niet zelf kunnen nadenken.

  En als er mensen zijn die een ander geluid laten horen, een geluid dat de vrijheid van iedereen verdedigt en probeert te beschermen, wordt dit geluid in overheidsuitingen als asociaal bestempeld; of als fake nieuws.

  En het was geen fake nieuws. HCQ + zink is nu erkend als werkend.
  Veel te laat, het had vele levens kunnen redden van mensen uit de risicogroepen.
  Dat is asociaal.

  En dit is maar een puntje uit de ellenlange lijst van asociale handelingen van onze overheid. We weten het allemaal. Maar velen zijn bang om het aan te kaarten. Dan worden ze nog als asociaal gezien. En als de spoedwet er doorheen komt, zelfs als misdadig.

  Knuffelen van je dierbare wordt een misdaad. Dansen wordt een misdaad. Kussen wordt een misdaad. Zingen wordt een misdaad. Zelfs luid spreken wordt een misdaad.

  De spoedwet is de echte ramp; een veel grotere en verstrekkende ramp dan zelfs ebola zou zijn.

  1. Richard

   “Zij zouden naar buiten gaan in een hazmat pak met zuurstofflessen”

   Nee, omdat Ebola zich niet via de lucht verspreid maar “enkel” via direct contact en vloeistof.

   Ebola is veel veiliger qua omgang in de algemene samenleving dan corona.

   Ebola is wel vele malen dodelijker dan corona (50%, 20%-90%).

   Met ebola heeft een lockdown dan ook geen zin

   “You cannot get (infected with) Ebola by talking to people, walking in the street, or shopping in the market”

   https://www.who.int/csr/disease/ebola/messages/en/

   “En als er mensen zijn die een ander geluid laten horen, een geluid dat de vrijheid van iedereen verdedigt en probeert te beschermen, wordt dit geluid in overheidsuitingen als asociaal bestempeld; of als fake nieuws.”

   Wat ik zie is anders:

   Er zijn:

   – mensen die een andere mening hebben, die zich wel aan de maatregelen houden.
   – mensen die een andere mening hebben, die een realistische oplossing willen

   en

   – mensen die een andere mening hebben, die zich niet aan de maatregelen houden.
   – mensen die een andere mening hebben, die geen enkele maatregel willen
   – mensen die een andere mening hebben, die puur lopen te schreeuwen.
   – mensen die enkel aan zichzelf denken (“nou en, IK krijg het toch niet?”)

   Mensen uit de eerste 2 groepen worden overstemd door de andere 4, waarbij ze ook nog eens de meeste mediatijd krijgen.

   Er is geen enkel persoon in de regering of onder de voorstanders die een persoon uit de laatste 4 serieus zal nemen.

   Dan zit er ook nog een heel verschil waar men mee komt:

   – onderbouwd verhaal met evt wetenschappelijke links, aantallen, publicaties etc.

   – “onderbouwd” verhaal met links naar youtube/websites/etc zonder onderbouwde mening of regelrect (denk)fouten (waarbij een hele enkele waarde heeft want geen bias-mening).
   – “Ik vind dat het…”
   – constant “alle maatregelen weg” “alle maatregelen weg” etc.

   Voor verreweg de meeste mensen indien ze moeten kiezen tussen leven/lijden en ongemak zullen ze leven/lijden als prioriteit kiezen.

   Dus elke persoon die bij voorbaat lak heeft aan maatregelen, “daar toe aanzet”, niet wil zoeken naar een middenweg maar enkel alles wil, etc etc. die zal echt als negatief worden ervaren.

   Dus na maanden van dat het hardst, wordt het heel snel “pfff daar heb je er weer een…”.

   Niet terecht, wel begrijpelijk.

   Dat we meer moeten discusseren tussen voor/tegen om die oplossing te vinden is een feit, maar dat is zeker niet te wijten aan de voorstanders, maar juist aan die groep figuren die het verpest voor de rest.

   1. Misschien een handigheidje.
    Volgende keer geen boekwerk schrijven maar puntsgewijs kort en helder je standpunten weergeven. Alhoewel het corona-tijd is, lijkt het mij dat geen mens bovenstaand epistel echt zelfs deels gaat lezen. Het komt mij als retoriek over
    Groet,
    Pieter

 3. De grondwet is geen excuus maar een manier om staat en kerk te scheiden. De overheid mag niet ingrijpen. PUNT. En nee ik ben niet gelovig of kerkelijk en ik stem geen VVD. Ook jij doet.of je onpartijdig bent.en met betere cijfers komt. Net als journalisten waar je zo tegen ageert. Maar net als ieder mens ga je uit van gegevens die jouw verhaal steunen. Ben je ook kritisch naar jezelf en doe je aan controle door anseren die echt data kunnen lezen? Een belangrijk verschil met griep alleen al is dat daar.een (beperkt werkend) vaccin voor is.. Laten we hopen dat dit snel komt… Ik heb gelukkig de vrijheid om te kiezen dat ik anderen wel wil beschermen en niet klaag over mijn zogenaamde vrijheden. Ikke ikke ikke.. en de minderheid kan ..

  1. De grondwet verbiedt ook opdwingen van kledingstukken. De grondwet garandeert de vrijheid van vereniging, de vrijheid om met groepen mensen activiteiten te ondernemen. De grondwet garandeert het recht op lichamelijke integriteit. Daarom wil de overheid de spoedwet zo graag hebben, zodat daarmee – voor onbepaalde tijd – kan worden opgelegd dat men afstand moet houden, dat men bepaalde kledingstukken moet dragen, of juist niet, dat men niet bij elkaar mag komen. De spoedwet moet nog door de eerste kamer heen. Het is nog te stoppen. “De zogenaamde vrijheden” waar u het over heeft zijn zo’n beetje uitgevonden en bevochten door Hugo de Groot, en verder doorgezet naar de Verenigde Staten. Nederland is juist zo’n heerlijk land om in te leven, door die vrijheden. Streven naar vrijheid is juist het omgekeerde van egoisme. Het is juist de meest sociale daad die u kunt doen in het leven, een ander de vrijheid geven, ook al gebruikt deze die vrijheid op een totaal andere wijze dan u zelf zou doen, Een minderheid de vrijheid te geven te mogen bestaan. Het is de spoedwet die de meerderheid ringeloort, en doet dit door de meerderheid te overtuigen dat deze een minderheid is.

 4. Beste

  Net op ge blog terecht gekomen en wil je graag bedanken voor de tijd die je steekt in het informeren van anderen over jouw eigen bevindingen.
  Ik had een vraag ivm je meest recente post die linkt naar een artikel dat staaft dat vroegtijdig HCQ toedienen wel zou helpen. Weet je toevallig of ook zinc toegediend werd?

  1. Peter,

   “Zo goed is de werking van een mondkapje,”

   Niemand heeft ooit beweerd dat de mondkapjes (of zelfs de medische maskers) 100% zijn.

   Niemand heeft ooit beweerd dat mondkapjes aerosols tegenhouden.

   Niemand heeft ooit beweerd dat het mensen veilig maakt.

   Het enige dat men heeft gezegd is dat het een deel van de droplets (dus geen aerosols) tegenhoudt, of, dat het de weg versperd bij indien mensen hoesten.

   En het is duidelijk in de video te zien dat dat dus wel het geval is.

   Het punt is niet “mondkapjes houden het virus tegen” maar “mondkapjes voorkomen een deel van de besmettingen vanaf mensen die besmet zijn”.

   En dat ligt ergens (onmogelijk precies te bepalen) – in gecontroleerde situatie test met droplets kwam dit uit tussen de 7% en 30% – Dus enkel voor mensen die het virus hebben en voorkomen anderen te besmetten.

   Het is ook nooit bedoeld of gezegd dat het om zichzelf te beschermen was.

   Gelijk aan de 1.5 meter. Voorkomt het alle besmettingen? Nee, en is ook nooit beweerd.

   Het gaat om % op %.

   Stel dat de 1.5 meter 10% kans geeft om een besmetting te stoppen.
   Stel dat een mondkapje 10% kans geeft om een besmetting te stoppen.

   Besmet persoon A hoest naar persoon B

   B geen bescherming = 100% van de kans.

   A enkel 1,5 meter = 90% van de kans

   B enkel 1.5 meter = 90% van de kans

   A mondkapje, AB beide 1,5 meter = 90% van 90% = 81% van de kans op een besmetting.

   Voeg daar aan toe de verlaging in kans dat met sanitatie je virusdeeltjes verwijdert van de handen na het afzetten/aanraken van het mondkapje voor persoon B etc etc etc.

   Als we met die simpele dingen 20-30 in totaal tegengaan heb je het virus onder controle.

   Daar gaat het om.

  2. “En dit is nieuws van de WHO,”

   Dat is niet van de WHO, dat is van iemand die zijn mening er over geeft met een bias, en dat weet u best.

   En deze persoon heeft er enkel de punten uit gehaald die in het straatje passen.

   Het huidige advies van het WHO:

   “If COVID-19 is spreading in your community, stay safe by taking some simple precautions, such as physical distancing, wearing a mask, keeping rooms well ventilated, avoiding crowds, cleaning your hands, and coughing into a bent elbow or tissue. Check local advice where you live and work. Do it all!”

   “Maintain at least a 1-metre distance between yourself and others to reduce your risk of infection when they cough, sneeze or speak. Maintain an even greater distance between yourself and others when indoors. The further away, the better.
   Make wearing a mask a normal part of being around other people.”

   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

   En met dat ik alle vertrouwen heb in Dhr. Ioannidis zijn expertise,

   als u de publicatie had gelezen (zie onder) dan had u ook gelezen dat de beste man onderaan zelf al stelt dat het een voorlopige conclusie is, met de huidige data, dat het nog peer-reviewed moet worden, en, dat er twijfel is over de nauwkeurigheid van delen van de data.

   Het is een publicatie, het is deel van een onderzoek, het is een analyse van ongecontroleerde beschikbare data.

   Niet mis met de analyse, Dhr. Ioannidis, en zeker niet met de uitgebreide methode maar het is verre van wetenschappelijk bewijs op dit moment en zo moeten publicaties ook absoluut niet behandeld worden.

 5. Dank voor deze grondige analyse!
  Hopelijk nemen meer kamerleden en beleidsmakers er kennis van, zodat we kunnen voorkomen dat ‘het nieuwe normaal’ tot in de oneindigheid aan de burgers kan worden opgelegd via de spoedwet. De wet moet nog de eerste kamer, dus er is nog kans om het tegen te houden.

 6. ik hoop dat je je blog wilt blijven updaten, het is moeilijk nu goede informatie te krijgen, het rivm en de regering beschrijven het probleem eenzijdig. Behandel corona nu naar wat het is; nl het coronavirus (griepvirus) die zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. En elk jaar overlijden er mensen aan griep (net als aan kanker, verkeer, roken, drank). Op de site worldometers staat bij health een ontnuchterende statistiek; kindersterfte onder de 5 jaar in 2020 5,9 miljoen! Veel belangrijker toch?

  1. “In 2019 stierven in totaal 830 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar.”

   Dus dat is een reden om duizenden mensen te laten sterven volgens u?

   Aan dementie, 16.269 per jaar, aan longkanker “maar” 10.201.

   Dus dan maar niets aan longkanker doen want dementie veel belangrijker?

   Of aan de griep 539, aan geweld 109, dus maar niets meer tegen geweld doen want griep belangrijker?

   Of doe je gewoon op alle fronten wat mogelijk is om levens te redden?

 7. Jack, (laatste)

  “Crimes against Humanity – Dr. Reiner Fuellmich” video:
  Ik ben bekend met de video en 1 ding zeg ik al vanaf de eerste keer dat ik een mondkapjesverkoper zag die 5 kapjes voor 10 euro aanbood: “ELK individu, bedrijf, groep, watdanook dat op enige manier misbruik maakt van de situatie danwel voor eigen gewin en hiermee fysieke of economische schade toebrengt moet zo hard worden aangepakt dat geen ander het er na ooit nog eens zou proberen.”.

  Dit gaat dan ook “enkel” over misbruik van de situatie, of, vergroten van het lijken van de situatie en de aanpak daarvan.

  Daarnaast zitten er veel aannames en “ik/wij (Dr F. + 3) vinden” in het verhaal.

  DIt is dus iets voor justitie om uit te zoeken maar niet voor u en ik.

  Daarnaast bestaat het virus echt, is het aan te tonen, is er een uitgebreide analyse en werking bekend, en zijn doden simpelweg niet te ontkennen.

  De PCR tests en hun betrouwbaarheid is een ander verhaal.

  Er zijn 2 punten mee:

  1, de ontwikkelaars hebben meer vrijheid gekregen om met minder trials de test te ontwikkelen en in gebruik te nemen.

  2, het percentage zoals aangegeven door de ontwikkelaar.

  Beide moet je uiteraard onderzoeken en in de gaten houden, en dit is ook gedaan en wordt ook nog gedaan (weliswaar later en anders dan normaal) waarbij punt 2 natuurlijk naar voren komt bij verschillen met andere testen.

  Er zijn verschillende onderzoeken gedaan bijv:

  “Researchers at the Foundation for Innovative New Diagnostics, a nonprofit research center in Geneva, tested five COVID-19 RT-PCR tests and found that all five achieved 100% sensitivity on positive samples, and at least 96% specificity on negative samples in a laboratory setting.”
  https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/diagnostics/testing-tests-which-covid19-tests-are-most-accurate

  en de publicatie van de testdatabase:
  https://www.finddx.org/covid-19/dx-data/

  Daarnaast: “Researchers still don’t know what the real-world false positive rate is, but clinical sensitivity of RT-PCR tests ranges from 66% to 80%. That means nearly one in three infected people who are tested will receive false negative results.” voor false-negatives.
  https://www.hcplive.com/view/comparing-rt-pcr-and-chest-ct-for-diagnosing-covid19 (Titels publicaties in de text).

  Stel dat de PCR test 100% accuraat is met een R0 waarde van 1.

  (aantal afgenomen testen per cyclus blijft even gelijk)

  per cyclus van 5-10 dagen:

  10, 20, 40, 80, 160, 320, 740

  Stel dat de PCR test nu 50% er naast zit, dus 50% false positives.

  05, 10, 20, 40, 080, 160, 320

  Dan kan je uit beiden de R0 waarde van 1 meten en zien, en, zit je er 1 maximaal 1 cyclus naast (dus 5-10 dagen).

  Dus voor de R0 vaststelling maakt dit niet uit (indien het aanal testen gelijk blijft).
  Daar het afgenomen aantal relatief trager is gestegen dan het aantal besmettingen is het dus ook af te lezen dat de R0 waarde omhoog gaat.

  Daar je er maar cyclus naast kan zitten, is het aantal dus niet relevant voor de vaststelling “we gaan omhoog” of “we gaan omlaag”.

  Blijft over het aantal.

  Zonder iedereen te gaan en blijven testen (mensen raken het virus immers kwijt en men kan het zoals ook bewezen nog een keer krijgen) is dat dus niet te bepalen wat ook de reden is waaorm het niet direct in de besluitvorming en publicaties zit als zijnde “huidige aantal” maar “totaal positief geteste”.

  Dit getal is er simpelweg niet.

  Wat je wel weet is dat als je een R0 waarde meet van 1, is het daar het een exponentiele groei is, de meest belangrijke factor.

  320 op de 7e cyclus, kan heel snel gaan naar 320, 740, 1480, etc.

  1. Hoi Ave, ik denk dat we aan het einde van de discussie zijn. Dit is net zoiets als een vvd-er en sp-er die elkaar proberen te overtuigen dat hun partij het beste is. Ik heb mijn mening , u hebt een andere mening. Gelukkig mag dit nog (wel) steeds. Het enige wat ik vreemd vond was dat u zei dat tegenstanders niet worden uitgenodigd omdat ze niet willen luisteren naar rede en dat ze altijd agressief zijn. Mijn bevindingen zijn juist andersom. Als ik letterlijk alleen het woord proportionaliteit in mijn mond neem word ik al bijna afgeslacht, het is ongelooflijk. Het is net als met het bestaande vaccinatieprogramma, we leven in een vrij land, totdat ik zei dat ik mijn kinderen niet wilde laten inenten. Ik zal niet herhalen waar ik toen voor uitgemaakt ben. En ik op tv mensen hoorde zeggen, kunnen we die jongeren niet gedwongen opsluiten? Als ze niet willen luisteren, dan moeten ze maar voelen. Ik vind het een zeer gevaarlijke helling waar we ons op dit moment op bevinden. Maar goed de toekomst zal het duidelijk maken, ik verwacht niet veel goeds, laten we hopen dat ik ongelijk heb. Bedankt dat je zo uitgebreid op mijn post bent ingegaan en succes in deze rare tijden,
   Groet, Jack.

   1. Ik denk dat u inderdaad het probleem goed aanstipt – de extreme reacties, het “of je bent voor, of je bent tegen” verhaal etc.

    En u geeft het zelf al aan – we verschillen van mening – niets mis mee.

    En iedereen moet (binnen de regels uiteraard) gewoon doen wat ze zelf willen en zolang iemand gewoon de consequenties/gevolgen daarvan erkend en aanvaard – geen enkel probleem (en niet persoonlijk tegen u bedoeld).

    En ik ben ook verontrust waar het pad waar we op zitten qua hoe makkelijk het extreme naar voren komt en tegen welke prijs.

    In ieder geval,

    gelijke dank voor de uitgebreide discussie (gebeurt te weinig),

    En u ook, geluk, success, gezondheid,

    Ave

 8. Jack,

  “Laten we al het geld dat we nu over de balk smijten liever gebruiken om de zorgcapaciteit terug op orde te brengen.”

  DIt is een mening, en u, ik en alle zullen aan de definitie van “over de balk smijten” hun eigen idee hebben.

  “Het is onbegrijpelijk dat er ondanks de zware griepgolf van 2018 de zorgcapaciteit steeds verder weg bezuinigd is.”

  Dit ben ik 100% met u eens.

  “In uw eerdere post had u het over 2200 ic bedden tot 2500 te verhogen. Ja 5 jaar geleden misschien. Nu hebben we 1150 bedden, op te schalen tot 1350. Het liefst zouden ze 1700 bedden zien maar daar is gewoonweg geen personeel voor.”

  Hier moet ik u gelijk in geven, ik weet dat de 2200/2500 aan het begin is gesteld door de regering en dat dit is blijven hangen. Dit had ik blijkbaar moeten nakijken.

  “En nu word het volk verantwoordelijk gehouden voor het tekort aan zorgcapaciteit? Volgens mij is de overheid hier verantwoordelijk voor.”

  Op welke manier worden wij nu verantwoordelijk gehouden volgens u?

  Wij dragen de gevolgen van beslissingen van de regering, maar ik zie nergens dat de regering ons hiervoor verantwoordelijk houdt?

  Met uitzondering van de tegenstanders die zich niet aan de maatregelen houden omdat ze denken dat de regels er zijn om naar eigen keuze ze wel of niet te volgen.

  “Het verhaal rammelt aan alle kanten en er is 1 iemand verantwoordelijk, de overheid. Iedereen kan fouten maken en er zijn altijd meerdere kanten waar besluitvoering op gebaseerd is. Maar als onze overheid nu een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hadden gehad zouden ze zeggen, lieve mensen we hebben gefaald, dat spijt ons, we gaan nu keihard vechten om hier zo goed mogelijk uit te komen. Maar nee het volk aso’s noemen en zeggen dat ze hun bek moeten houden, maar zelf fout op fout op fout maken. Naar niemand luisteren behalve de mensen die uitgenodigd zijn en dan zeggen dat het wetenschappelijk onderbouwde beslissingen zijn. Tja als je alleen maar mensen uitnodigd die zeker weten datgene gaan zeggen wat je wil horen dan is de integriteit van die informatie ver te zoeken.”

  Het probleem is wat ik eerder aangaf dat de mensen die de echte inhoudelijke discussie willen voeren en ook met redelijke voorstellen komen overschreeuwd worden door de mensen die “eisen dat alle maatregelen opgeheven worden”, die heel makkelijk een mensenleven of lijden de prijs geven van een terrasje, kappertje of avondje uit, mensen die bij wie in de basis van hun redenering al denkfouten zitten.

  Niemand luistert naar die mensen, want die mensen geven heel duidelijk aan dat ze A niet willen luisteren maar enkel hun zin, B niets anders willen dan wat zij in gedachten hebben (dus niet die proportioneliteit/median en die C het dan ook nog op een toon doen die puur aanvallend is.

  En rutte heeft toch echt in de afgelopen dagen toegegeven dat er fouten zijn gemaakt.

  “Verdeel en heers tactieken, het volk de schuld geven voor je eigen wanbeleid en daarmee bereiken dat je je eigen belangen in een vaccin kan blijven behartigen.”

  Er is niets maar dan ook niets dat er op wijst dat de overheid dit doet, dit wil doen, dit heeft gedaan.
  Dit zijn dan ook aannames/uitingen van frustratrie.

  Indien u bewijzen heeft hier voor – post ze alstublieft – dan moeten ze zelfs bekend worden.

  “Rekening houden met je medemens is iets wat bijna iedereen zal doen, maar er is gewoon een grens die word overtreden op een gegeven moment en de prijs die betaald moet worden voor het rekening houden met, veel te hoog word”

  Helemaal mee eens, het probleem is nu dat dat realistische beeld vertroebeld is door de mensen die deze prijs hebben bepaald op een biertje, kappertje etc.

  “En investeren in goede ventilatie en verder onderzoek naar ionisatie techniek.”

  Dit ben ik ook 100% met u eens, dat zou een goede voorloper zijn op een eventuele langere virusperiode en ook nog nuttig met de griep bijvoorbeeld en/of met onbekende virussen in de toekomst

  “Dan hebben we meteen een buffer voor het volgende virus dat komt, of wil je daar ook weer twee jaar de economie voor stil leggen?”

  Bij een onbekend virus als er een % doden in het beeld is: ja, dat zal wel moeten totdat er voldoende informatie beschikbaar is om een andere beslissing te nemen.

  Bij dit virus: nee, daar is de median voor, dan weet je precies wat je wel niet kan doen, heel gericht, om het virus onder controle te houden met zo min mogelijk maatregelen.

  Dat is precies die proportionele middenweg die we aan het zoeken zijn.

 9. Jack,

  “Laat 1 ding nu eens heel duidelijk zijn. We komen hier niet zonder kleerscheuren uit welke kant je het ook op draait. Het enige wat wij kunnen doen is proberen de minste kleerscheuren op te lopen.
  Het heeft niets met recht te maken. Het heeft te maken met de keiharde realiteit dat we moeilijke beslissingen moeten maken en toch een stukje schade zullen moeten accepteren.”

  Indien de definitie van “kleerscheuren” inhoudt het complete pakket, dus herstelbare en onherstelbare schade ben ik het met u eens.

  “Daar hebben we gewoon geen controle over, dat is een illusie. Een onlogische gedachtengang die voortkomt uit angst.”

  Het feit alleen al dat wij een discussie hebben van 2 kanten over de te maken en gemaakte beslissingen toont heel duidelijk aan dat wij er dus wel een hoeveelheid controle over hebben.

  “Als je puur naar de feiten gaat kijken vind ik dat we het volk niet meer in (gedeeltelijke) lockdown kunnen doen.”

  Dit mag u uiteraard vinden en een heldere discussie van voor/tegens is door het overstemmen van de schreeuwers precies wat er ontbreekt, deels door de scheeuwers, deels door de media, deels door de regering die dit naar mijn mening al lang had op moeten pakken.

  “En zeker gaat mijn hart uit naar de mensen die u noemt, maar helaas zijn zij niet de enigen die te lijden hebben en moeten we toch naar de proportionaliteit gaan kijken.”

  Naar mijn mening liggen uw definitie van “lijden” en “ongemak”, en, die van “permanent lijden” en “tijdelijk lijden” iets te ver over elkaar heen.
  Wij verschillen hier blijkbaar van mening.

  “Dat is vergelijkbaar met het eindeloze geld pompen in hoogbejaarde mensen om ze ondanks alle klachten die ze hebben maar in leven te houden. Natuurlijk is daar een punt voor te maken. Bijna niemand wil sterven en bijna niemand wil afscheid nemen van degene waar ze van houden. En dan kun je praten over recht. Maar waar is het recht van de mensen die op een gegeven moment de helft van hun inkomen aan zorgpremie kunnen gaan betalen omdat de kosten astronomisch hoog worden.
  Een eurootje per maand? Ik denk dat iedereen daar in mee gaat. 5 euro per maand? Zal ook nog steeds goed te dragen zijn. Maar wat als het 100 euro word? Of zelfs 500 euro?”

  Hoe komt u aan de conclusie dat dit automatisch het gevolg zal zijn?

  Ik denk dat dit een onmogelijk te bepalen gegeven is, en zeker op dit moment.

  Hiervoor zou u de “eindstand” moeten weten van het virus (in ieder geval 1 jaar) – de bedragen die hier mee gemoeid zijn, de bedragen die verminderen door de mensen die overlijden, de precieze toekomstige economie, etc.

  Daarnaast ben ik heel benieuwd hoe u de classificatie wilt maken van “hoogbejaard”?

  Net zoiets als de pensioenleeftijd? Met of zonder kwalen? En welke kwalen dan?

 10. Jack

  “Lees alleen dit eens,
  https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021

  https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey

  “worldbank” artikel:
  Ik ken en erken die problemen en gevolgen, en ondanks dat het virus de werking in deze versterkt is dit enkel een symptoom natuurlijk van een gestructureerd onderliggend probleem, getuige “The report also finds that many of the new poor will be in countries that already have high poverty rates” en “Progress was slowing even before the COVID-19 crisis.”.

  Daarbij moet de regering keuzes maken hier voor 17 miljoen mensen, niet voor de wereld.

  Ik neem aan dat u niet wilt zeggen dat men hier moet sterven om mensen in andere landen buiten armoede te houden?

  Niet iets wat we moeten negeren maar tevens niet relevant om voor 17 miljoen mensen een beslissing te nemen.

  “who” artikel:
  Dit is inderdaad een probleem, maar wederom veel kleiner dan in het artikel voor nederland daar wij een uitgebreid systeem hebben.
  Wederom ernstig, niet negeren, maar niet relevant voor beslissingname voor nederland.

  “De Nederlandse ggz herkent het beeld dat uit het WHO-rapport naar voren komt deels. ,,Ook in Nederlands is er zeker in het begin van de corona-crisis sprake van uitval van zorg, maar deze is sterk beperkt gebleven’’, verklaart woordvoerder van GGZ Nederland Stefan Heijdendael. In een eerder rapport van de Inspectie Gezondheidszorg kwam naar voren dat ggz-instellingen de crisis ‘goed, flexibel en krachtig’ hebben opgepakt. ,,Continuïteit van zorg was voor de meeste cliënten geborgd’’, stelde de inspectie toen. ”
  https://www.ad.nl/gezond/corona-heeft-verwoestende-impact-op-toegang-tot-geestelijke-gezondheidszorg~a934395f/
  en publicatie:
  https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/toezicht-ggz-tijdens-de-coronacrisis

  Verder wil ik hier aan toevoegen:

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/42/iets-meer-faillissementen-in-september
  en
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/42/toename-werkloosheid-afgevlakt

  Uiteraard zullen deze cijfers zich verder ontwikkelen de komende tijd en is het natuurlijk niet alleenstaand maar voorlopig is daar dus niet direct aanleiding tot het laten sterven van mensen, maar aanleiding daar financieel en praktisch iets aan te doen.

 11. (excuses AartJan – zou u de andere gelijke dubbele reactie willen verwijderen? dank u).

  Jack,

  (kon onderaan uw laatste post niet reageren)
  (Ik ga deze discussie opsplitsen daar het anders enkel langer en langer wordt (lees- /reageerbaarheid) en we nu verschillende onderdelen bij elkaar hebben)

  “En heel belangrijk de volgende, het feit dat immuniteit wel degelijk werkt. Het gaat over Zweden en ook nu recent kunnen we zien dat de tweede golf daar exponentieel veel minder gevolgen heeft. Is het allemaal sluitend bewijs? Nee, maar het geeft op zijn minst aan dat je niet zomaar even kan zeggen, het immuniteitsverhaal is al weerlegd.

  https://www.lnnmedia.nl/nieuws/zweden-heeft-zonder-lockdown-de-groepsimmuniteit-tegen-corona-al-bereikt-de-rest-van-europa-moddert-nog-aan/”

  ~60% klassieke informatie, 40% verwacht, 15% gekregen.

  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0141076820945282
  https://www.rsm.ac.uk/media-releases/2020/covid-19-herd-immunity-in-sweden-fails-to-materialise/
  https://www.webmd.com/lung/news/20200813/swedens-no-lockdown-policy-didnt-achieve-herd-immunity
  https://khn.org/morning-breakout/attempts-at-herd-immunity-not-working-in-sweden-evidence-shows/
  en
  https://www.firstpost.com/health/covid-19-immunity-15-immune-instead-of-expected-40-in-sweden-what-immunological-dark-matter-means-and-more-8701191.html

  “Dat is het punt, hoe zwaarder de lockdown, des te minder immuniteit.”

  In totaal ja, maar indien je een groep mensen van bijv. 10.000 positief test die vervolgens de ziekte overwinnen, en er bij 1500 mensen de immuunreacitie onthouden wordt, heb je een immuunpercentage van 15%.

  Indien dit percentage niet wijzigt na 20.000 metingen, en ook niet na 30.000 metingen is dit gewoon betrouwbaar.

  Als dit onderzoek dan ook nog in verschillende landen en verschillende onderzoeken gelijk of lager is, dan weet je dus gewoon dat het niet gebeurd om tot de minimale 40% te komen.
  En weet je hier dus uit dan het rond laten gaan van het virus in de bevolking desastreus zal zijn.

  Gelijk aan dat je met wel een resultaat hoger dan 40% betrouwbare informatie hebt dat het een optie is om de risicogroepen te isoleren, het virus zonder lockdown rond te laten gaan en dan de deuren stap voor stap te openen voor de risicogroepen.

 12. Hey Artjan, ik zit even door te lezen, maar je geeft aan dat ze in moskeeën of kerken nog steeds bij elkaar mogen komen wat niet klopt. Volgens de nieuwe regels vanaf 14 Oktober mogen ongeacht welke binnen ruimte nog maar 30 personen aanwezig zijn. Dus dit zou je nog even moeten aanpassen

  1. Rutte heeft het gisteren tijdens de uitzending nog eens specifiek genoemd: kerken vormen een uitzondering, vanwege de Grondwet.

   1. Hoi Aart-jan, het christelijke volk zit je hoog dat is te horen haha. Onze kerk heeft gelijk vanaf het begin internetdiensten gegeven, zoals vele met ons en op dit moment zijn er wel diensten in de kerk maar voor maximaal 30 mensen en met mondkapje. Het is niet overal. Ik wil niet oordelen, maar er zijn denominaties die er wat extremere zienswijzen op na houden. Dat de kerk een uitzondering is volgens de grondwet vind ik vreemd want er worden zoveel grondwetten overtreden dus dat is dan een uitzonderingspositie en daar ben ik het niet mee eens. Ik heb God zeker in deze tijd heel hard nodig en het mooie is dat Hij zich niet laat binden door een kerk. Het is fijn om samen te komen, maar echt geloof zit in je hart.

    Sowieso bedankt voor je uitgebreide blog ik heb er veel aan gehad en nog altijd trouwens.
    Groet, Jack.

 13. Fantastische analyse. Top. Conclusie? De regering blijft met een kanon op een mug schieten.
  Waarom? Je wordt een complotdenker genoemd als je een agenda vermoed, dus hier is er een. Teveel Gatesaandelen?

 14. Sorry, maar er zit een tendens in je verhaal. En je redeneert veel terugkijkend. Dat is makkelijk. Een koe in de kont kijken, kent u die uitdrukking…?

  Het is makkelijk om kritiek te hebben vanaf de zijlijn. Gelukkig zijn we geen dictatuur, waarin 1/enkele mensen kunnen bepalen dit wordt het. Er moeten zoveel belangen afgewogen worden. En voor iedereen is deze situatie nieuw. Er is geen draaiboek.

  Bijna alles wat jij aanhaalt wordt ook intern (ik zit dicht bij het vuur) besproken en bekeken. Maar er zijn zoveel mogelijkheden, scenario’s. En de omstandigheden in NL vergeleken met Zweden, (Zuid)-Amerika zijn zo anders. Ook onder specialisten is er natuurlijk verschil van mening over de aanpak. En dan komt het politieke proces er nog achteraan, want er moet met meer factoren rekening gehouden worden dan alleen effectiviteit. Maatregelen moeten haalbaar zijn, je kan wel dingen opleggen, maar er moet wel voldoende draagvlak zijn.

  Kijk maar in het nieuws de afgelopen tijd. Als er regels met uitzonderingen voor bepaalde groepen worden afgekondigd, is er kritiek door bepaalde groepen en wordt er geroepen om strenge maatregelen voor iedereen.
  En nu er strenge maatregelen voor iedereen aan dreigen te komen, zijn er weer andere groepen die roepen dat dit toch niet kan, en dat er uitzonderingen voor bepaalde groepen gemaakt moeten kunnen worden.

  Hier heb je allemaal echt rekening meet te houden, Zoals gezegd, we zijn gelukkig geen dictatuur. En het is makkelijk om vanuit huis, zonder enige verantwoordeljkheid, de dingen te volgen, op een rijtje te zetten, en je conclusies te trekken. En dan te zeggen:
  – waarom doet het RIVM niet zus of zo?
  – Of waarom doet de politiek niet…
  – En andere specialisten roepen ook dat …..

  Uiteraard wordt achter de schermen naar bijna alle dingen die je noemt gekeken, bekeken, rekening gehouden. Maar dat wordt uiteraard niet steeds uitgebreid in de media gebracht. En uiteindelijk moeten er door een breed politiek en maatschappelijk scala gedragen maatregelen genomen worden.

  PS Benieuwd of je deze reactie ook gaat plaatsen? Of dat deze je iets te kritisch is….?

  1. Er is een tunnelvisie in de benadering van het probleem. Men wil het virus stoppen.
   Had simpelweg geaccepteerd dat er 1500 mensen op de IC komen 2 a 3000 doden voor 1 januari.
   De grote hoeveelheid coronapatiënten buiten het ziekenhuis behandeld met behulp van vrijwilligers en een gering aantal verpleegkundigen.
   Waarschijnlijk was deze golf dan wel voorbij eind december.
   Het stomme is volgens mij dat je gaat denken een virus tegen te houden. Je moet het werkelijke probleem oplossen en dat is die van de zorg en misschien sommige dingen gewoon accepteren dat mensen dood gaan.
   Door de maatregelen gaan er zeker wereldwijd straks meer mensen dood door honger dan corona.
   Dus menselevens sparen doen we zeker niet.

   1. Nou ik denkt dat u het toch echt te eenvoudig maakt.

    “Had simpelweg geaccepteerd dat er 1500 mensen op de IC komen 2 a 3000 doden voor 1 januari.”

    Dit kunt u niet weten daar op dat moment er bijna geen informatie en zeker geen nauwkeurige informatie beschikbaar was.

    Het had bij 3000 doden kunnen blijven, het had ook bijna geheel nederland kunnen zijn en alles er tussenin.

    Een beslissing/uitspraak zoals u neerzet kan dan ook alleen verder in het traject of achteraf gemaakt worden.

    “De grote hoeveelheid coronapatiënten buiten het ziekenhuis behandeld met behulp van vrijwilligers en een gering aantal verpleegkundigen.”

    Dit gaat dus niet daar een groot deel (zoals bewezen) professionele apparatuur en locatie nodig had, en dit dus niet praktisch, logistiek en veilig uit te voeren is voor patient, verpleegkundige en mensen er om heen.

    “Het stomme is volgens mij dat je gaat denken een virus tegen te houden. Je moet het werkelijke probleem oplossen en dat is die van de zorg en misschien sommige dingen gewoon accepteren dat mensen dood gaan.”

    Dit is gewoon onzin.

    Men is er vanuit het begin vanuit gegaan dat het puur gaat om te zorgen dat de IC capaciteit (waar tot 40% dus gered wordt voornamelijk door behandeling onderliggende kwalen) voldoende blijft totdat er een medicijn/vaccin zou zijn, met een hoop op groepsimmuniteit.

    Er is altijd gesproken over een “benodigde IC capaciteit en een sterfte percentage, dus men is vanaf dag 1 er vanuit gegaan dat x % zou komen te overlijden.

    De strategie is ook altijd geweest (en is nog steeds) om de mensen in de risicogroepen zo ver mogelijk van het virus te houden zodat de snelheid waarmee mensen ernstig of blijvend ziek werden, of, kwamen te overlijden te verlagen.

    En snelheid verlagen betekend in dit geval dus het aantal geinfecteerden per x inwoners zo laag mogelijk houden, dat weer betekend dat er minder kans is voor een risico-persoon om te worden besmet.

    “Door de maatregelen gaan er zeker wereldwijd straks meer mensen dood door honger dan corona.”

    Is dat zo?

    Heeft u gekeken naar de aantallen die er nu zijn tegenover de aantallen van omkomen-door-honger?

    Of heeft u gekeken naar de aantallen die er geweest zouden zijn indien we nooit maatregelen hadden genomen en die tegenover de aantallen omkomen-door-honger gezet?

    De aantallen van nu zijn de aantallen met het effect van de maatregelen er in. Die moet u er wel uithalen door de stijgende lijn die we hadden tot kort voor de maatregelen door te trekken vanaf dat moment naar nu.

    Dat zijn de echte getallen als het virus vrij spel zou krijgen.

    Daarbij, wie moet er komen te overlijden? meld u zich daarvoor aan? U praat wel heel makkelijk over andermans leven en lijden.

    1. ik geef toe erg kort door de bocht maar het zou heel uitzonderlijk zijn dat heel Nederland besmet zou raken. We hebben een sociaal gedrag waar we voldoende op kunnen vertrouwen. Nergens in de wereld ook daar waar geen maatregelen zijn uitgevaardigd sterft de hele bevolking en raakt zelf niet de hele bevolking besmet. Daar blijft de totale besmetting ook op een 5 % hangen.het percentage dat echt ziek en dood gaat wordt geen 18 miljoen in Nederland.
     Ik ga het niet niet voor rekenen maar het maximaal aantal besmettingen zal niet hoger worden dan een miljoen in Nederland. Daarmee zullen we wel weer een piek krijgen op de IC. Ik zeg niet dat mijn oplossing van de andere patiënten buiten het ziekenhuis echt eenvoudig is maar moet denk ik mogelijk zijn. De reguliere zorg zal overbelast zijn en er onder lijden dat klopt maar er zijn andere aspecten die mee tellen.
     Het is een vervelende en soms dodelijke ziekte maar niet in die mate als het nu benaderd wordt.
     De rekening sociaal, economisch andere doden (zelfmoord, drugsgebruik, alcoholgebruik enz.) is veel groter dan we willen beseffen.
     En wereldwijd en dat is zeker zal de toename van het aantal hongerdoden veel groter zijn dan het aantal coronadoden.
     Ik hou van mensen maar wie moet ik eerst redden die 85 jarige coronapatient of dat kind van vier jaar ver weg wat dood gaat aan honger of oorlog.
     Je mag in de wereld overal aan dood gaan maar niet aan corona.
     15.000 gaan in Nederland dood aan luchtverontreiniging. Er gaat geen fabriek dicht (TATAsteel) geen vliegtuig ( KLM) blijft aan de grond. We vliegen vrolijk verder.
     Het hele corona gebeuren staat in geen enkele verhouding wat dan ook. Het verhaal dat we doen dit voor een ander. Wie is die ander dan. Met al het geld wat we nu wereldwijd uitgeven aan corona hadden we ook iedereen te eten kunnen geven die honger had. Maar dat boeit ons niet want wie verweg dood gaat telt niet. Zeker niet aan honger want daar hebben wij geen last van.
     Maar dan is er corona en help ik kan dood gaan of iemand die ik ken. Zelf iemand die ver weg woont kan hier komen en ons dood maken. Dus corona moet de wereld uit maar honger niet .
     Zo kan ik door gaan maar daar heb ik dan ook geen zin in.
     Onze wereld is definitief veranderd en ik ben erg benieuwd hoe die er uit zal gaan zien.
     Terzijde : ik heb 55.000 kankerpatienten voorbij zien gaan waarvan de helft binnen 5 jaar dood is gegaan.
     Privé ben ik veel mensen kwijt geraakt waaronder mijn vrouw en ik ben 65 jaar en heb twee keer een hartstilstand gehad.
     Doodgaan hoort bij het leven. Je moet hiervoor het leven niet opgeven en dat zijn we nu aan het doen en vooral de jonge mensen treffen we hard

     1. Jan,

      Ik begrijp uw punt van de verhouding tot andere zaken maar ik zie 2 dingen die dit toch verschillend maken:

      – de andere zaken (honger, kanker, etc) zijn niet besmettelijk.

      – bij de huidige situatie is iedereen betrokken danwel als overdrager danwel als zieke

      En “vooral de jonge mensen treffen we hard”.

      Ik denk persoonlijk dat dit sterk overdreven is door zowel volwassenen als jongeren zelf.

      Beiden zie ik continue klagen “we/ze mogen NIETS meer”.

      Wat ik enkel zie is “De jeugd, en blijkbaar de ouders, heeft te weinig aanpassingsvermogen”

      Denk eens aan uw eigen jeugd, pak alle dingen die u deed in 1-2 jaar tijd en groepeer de dingen eens in 2 groepen: “niet mogelijk met 1.5 meter afstand” en “wel mogelijk met 1,5 meter afstand”.

      Dan is het beeld al heel anders.

      Pak nu alle dingen de groep dat niet kan en verplaats alles naar de andere groep indien het deels kan, aangepast kan, op een andere manier kan etc.

      Pak dan ook de dingen die nu wel kunnen/gebeuren tegenover vroeger niet (denk aan vroeger elkaar altijd moeten zien/bellen, nu whatsapp, facebook en al lange tijd in plaats van bellen “even een smsje” en dan ook meer opties bieden.

      Dan wordt die groep toch echt een heel stuk kleiner.

      En daar zit een groot deel van het probleem.

      De meeste jeugd wil precies zoals het was, wil precies kunnen doen wat ze willen en het liefst op hun eigen manier (want jong) en is grotendeels “verwend”.

      Niet hun schuld, niet iets waar we niet naar moeten kijken, maar naar mijn mening niet genoeg om het te ruilen met mensenlevens en lijden.

      De wereld vergaat niet voor de jongeren (al zullen zij het anders zien op die leeftijd) en zal met 1 maximaal 2 jaar gewoon herstellen.

  2. Een beslissing, plan en aanpak moeten kiezen dat rekening houdt met infectie %, aantal slachtoffers (doden en blijvend/ernstig zieken), IC capaciteit, praktische haalbaarheid, maatschappelijke draagbaarheid, logistieke schaalbaarheid, economische schade, en dan ook nog met onnauwkeurige informatie die deels dan ook nog eens komt uit verschillende situaties (landen, cultuur, klimaat, bevolkingsdichtheid etc) en ook nog eens 2 weken achterloopt.

   Mensen moeten eens beseffen en proberen in die situatie een beslissing te nemen in zeer korte tijd.

   Mensen hebben achteraf heeel makkelijk praten in dit verhaal.

  3. Hallo Erik, een koe in de kont kijken ja die uitdrukking die ken ik. Die mogen we in het geval van Zweden ook niet gebruiken natuurlijk. De complete media is over deze handelwijze heen gevallen en noemde het schandalig, massamoord en weet ik niet wat. Ik ga het niet eens meer zeggen, ik ben er een beetje moe van. Zoek de getallen van Zweden zelf maar op. De tendens in het verhaal is een standpunt op een bepaald moment in de tijd die constant is geupdate met nieuwe data. Welnu of alles 100% kloppend is durf ik ook niet te zeggen maar ik vind dit een redelijk goede tendens. De manier waarop hij vaak zijn eigen meningen naar beneden heeft bijgesteld geeft iets aan over de integriteit van het verhaal. Laten we daar de media eens tegenover zetten. Alleen maar schreeuwen, al maandenlang, en er is nog steeds niets uitgekomen van wat ze allemaal lopen te blaten. Dat is ook een tendens, gewoon oogkleppen op doen en blijven schreeuwen zonder te kijken wat er daadwerkelijk in de maatschappij gebeurt. Want drama verkoopt. Door dat schreeuwen is er een misconceptie onder het volk dat we nog steeds in crisis zitten en moet de overheid op basis daarvan maatregelen treffen. Maar die zijn gebaseerd op angst en allang niet meer proportioneel vergeleken met de schade die corona op dit moment nog aanricht. Ik begrijp dat je niet op alle winden mee kan drijven als politiek, maar neem dan het voorbeeld van de FvD, die riepen al eerder dan de rest van het kabinet om maatregelen, maar zij komen ook nog wel eens buiten het glazen huis en het allerbelangrijkste, ze luisteren niet naar de media, zijn nu toch echt al langere tijd aan het roepen dat we disproportioneel bezig zijn. Tja dat de rest van de regering (met een belang in vaccins) meer gebaat is bij de massahysterie vind ik geen goede afweging om maatregelen op te nemen. De sterftecijfers blijven uit vergelijk de statistieken gewoon met voorgaande jaren, de opnames en ic behandelingen zijn zelfs milder dan andere tijden. Kijk hier eens naar https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/ics-ziekenhuizen-overvol-door-verkoudheidsvirus/
   als je het niet wilt geloven. Covid was toch de enige met longproblemen en dus niet zomaar een griepje te noemen? Het heeft zo goed als geen enkel kind geraakt en toch puilden de ziekenhuizen toen uit met kinderen. Ook goed te melden dat er toen twee keer zo veel bedden waren dan nu dus dat de ic zogenaamd vol zou lopen op dit moment is, ondanks dat het niet waar is, niet een kwestie van dat Covid zo verschrikkelijk is, maar dat we ondanks die cijfers uit voorgaande jaren toch maar hebben besloten om de capaciteit naar beneden te brengen. Snap jij het? Zou er toch een complot wezen? Geen idee, maar het klopt van geen kanten in ieder geval. Grappig dat je over het RIVM begint, Jaap van Dissel heeft zelf toegegeven dat de pcr testen niet zomaar 1 op 1 kunnen worden omgezet naar een besmetting, maar dat gebeurt nu wel. Daar word beleid op gemaakt.Recent vrijgekomen onderzoek laat zien dat er wel tot meer als 50% aan valspositieven worden gevonden. Bron: https://www.express.co.uk/news/uk/1331999/UK-lockdown-coronavirus-test-leeds-middlesborough-tynside-corby/amp

   En hier het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de pcr test:
   https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

   Maar dit is natuurlijk allemaal onzin, daar kan ik zover in meegaan dat zeker in deze tijd wetenschap nog niet echt in steen geschreven is omdat deze “pandemie” nog niet zo lang woed. Voor wetenschapsbegrippen dan. Maar het is wel een indicator als mensen die ergens verstand van hebben beginnen te zeggen, hmmm misschien is het toch niet zo handig om met de huidige maatregelen verder te gaan Als je jezelf als politiek orgaan 1 zijdig laat informeren, met agenda of zonder agenda, dan zijn de maatregelen ook 1 zijdig. En word er niet meer gekeken naar de proportionaliteit. De fictieve ellende waar we nu zogenaamd inzitten heeft hele realistische gevolgen. Het valt me ook vaak op dat de mensen die daar geen rekening mee houden, zelf nog niet zo in hun portemonee geraakt zijn. En die maakt het helemaal niks uit, maar de opositie is egoistisch volgens hen. Ik draai het liever om, het mag voor jullie niet zoveel uitmaken maar voor de mensen die hun huis op dit moment verliezen of niet meer weten waar ze hun rekeningen van moeten betalen, hun hele bedrijf in rook op zien gaan. En dat is nog maar het tipje van de ijsberg. De tsunami van gevolgen die hieruit voortvloeien zijn niet te overzien. Luister, op het moment dat 50% spartelend op straat ligt te sterven, met uit alle gaten bloed naar buiten stromend zoals bijvoorbeeld dat andere A-status virus ebola dan begrijpt iedereen dat. Maar buiten de piek van Maart, wat heel vervelend is voor mensen, maar het was nieuw. We weten nu al veel meer en de heftigheid die we nu hebben gezien hebben zal met preventieve maatregelen waarschijnlijk niet meer terugkomen. Net als bij de griep spuit elk jaar gebeurt. Natuurlijk moeten we een beetje voorzichtig blijven, het is nieuw, maar buiten al het geblaat en de wetenschap die misschien wel en misschien niet waar is of gedeeltelijk is er 1 ding dat overeind blijft. De harde cijfers. Kijk maar op het RIVM bij aantal ic opnames, daar staan alle grafieken en die laten al maanden niets anders meer zien dan een natuurlijk verloop zoals we elk jaar zien, zelfd rustiger dan andere jaren.

   Dus laten we ophouden met deze farce, misschien zal dit jaar een grotere oversterfte laten zien dan anders maar in perspectief gaat het hier om bijna allemaal hoogbejaarde mensen met comorbiditeit. Heel erg, maar de enige zekerheid die je krijgt in dit leven. Als het nu allemaal kinderen van 4 jaar waren geweest had ik gezegd ja dit moeten we koste wat het kost tegen houden. En ik weet zeker 99,9% van de Nederlanders met mij. Maar op basis van de huidige cijfers? Gewoon op het RIVM te vinden. Hoe moeilijk is het dan voor de politiek om een breed scala van mensen te bedienen met realistische maatregelen tenzij er natuurlijk een rede is om deze crisis te laten voort bestaan?

   Het positieve van je verhaal vind ik wel dat het geplaatst is dus daar hoef je je niet druk over te maken in ieder geval.

   Groetjes Jack.

   1. Goed verhaal Jack, ben blij dat er mensen zijn die mijn gedachten goed kunnen verwoorden.
    Ben zelf officieel helemaal klaar met de politiek en ben lid geworden van de nieuwe partij van Bas Fillipini Vrij en sociaal Nederland. Neem even de moeite om naar hun verhaal te luisteren.
    Groeten
    Gert.
    Een zeer bezorgde burger

   2. Jack,

    Elke keer weer loop ik tegen dezelfde denkfout aan bij tegenstanders van maatregelen etc.

    In dit geval ook bij u.

    De basis van uw redenering en conclusies komt neer op het volgende:

    ” De harde cijfers. Kijk maar op het RIVM bij aantal ic opnames, daar staan alle grafieken en die laten al maanden niets anders meer zien dan een natuurlijk verloop zoals we elk jaar zien, zelfd rustiger dan andere jaren.”

    En precies hierin zit de fout.

    Als je wilt bepalen hoe ernstig het virus is in vergelijking tot de griep, de normale situatie, de normale oversterfte of wat dan ook, dan moet je wel met de juiste aantallen vergelijken.

    Dus met de aantallen hoe het zou zijn indien er geen maatregelen waren genomen.

    Of, met de aantallen hoe het zou zijn indien je het virus laat gaan zonder maatregelen.

    De aantallen bij het RIVM bevatten:

    – het effect van de maatregelen
    – het effect van mensen die uit zichzelf maatregelen nemen
    – het effect van angst
    – het effect van bewustwording bij mensen
    – het effect van risicogroepen die nu extra beschermd worden

    Dus de aantallen bij het RIVM moeten dan ook wel een factor x lager zijn dan de aantallen zonder deze effecten.

    Dus nu de vraag, hoeveel is factor x.

    Daar geen enkel land geen enkele maatregelen heeft genomen is dat dus ook niet met 100% zekerheid te zeggen.

    Dus wat kunnen we wel zien:

    – het virus (elk virus) heeft een exponentiele groei

    – de exponentiele factor is door seizoenen onderhevig aan verandering (meer besmettingen binnen – dus winter = meer besmettingen)

    – in landen die later maatregelen namen (tijd van opduiken virus –> tijd van 1e maatregelen) zijn/waren de aantallen veel hoger

    – elk land dat maatregelen verminderd ziet een verhoging van de exponentiele factor

    – het corona virus kan de maatregelen niet omzeilen ten opzichte van het influenza virus

    – de maatregelen kunnen niet bepalen welk virus zij beinvloeden

    Dit houdt dus in dat zonder naar de aantallen te kijken:

    – Het virus zou (net als elk virus) net zolang besmettingen blijven maken totdat er geen infecties meer plaatsvinden die tot besmettingen leiden.

    – Het virus (elk virus) verspreid zich steeds sneller als je het ongecontroleerd laat gaan

    – Het influenza virus (elk virus) is ook onderhevig aan dezelfde obstructies (lees: maatregelen) als het corona virus.

    Met deze bewezen feiten (werkt precies zo met elk ander virus) kan je dus vrij nauwkeurig voorspellen dat:

    – indien we niets doen elke nederlander besmet zal worden binnen zeer korte tijd

    Dan pak je de (voorlopige) percentages

    – tussen de 20% en 30% krijgt klachten in meer of mindere mate.

    – van de mensen die klachten krijgen komt rond 10% in het ziekenhuis te liggen

    – van de mensen die in het ziekenhuis komen komt rond 40% op de IC

    – van de mensen op de IC komt rond de 50% te overlijden

    – van de mensen op de IC redden we rond de 40% door bestrijding onderliggende kwaal

    – van de mensen op de IC herstelt 10% zelf.

    – 50% – 75% van de mensen die wel naar het ziekenhuis gaat maar niet komt te overlijden houdt wel permanente schade aan hart en/of longen.

    Dit houdt dus in

    17.000.000 mensen

    5.100.000 mensen met meer of mindere klachten

    510.000 mensen in het ziekenhuis

    204.000 op de IC

    102.000 mensen overlijden

    81.600 mensen redden we

    20.400 herstelt zelf

    204.000 tot 306.000 mensen met permanente schade

    Tel hierbij op:

    De doden door danwel het niet behandelen van corona op de IC, of het niet behandelen van een bestaande ziekte (voor mensen die wel ziek zijn maar geen corona hebben) – je kan een ziekenhuisbed maar 1 keer gebruiken.

    De mensen die door het uitblijven van reguliere zorg escaleren (nu ook voor een deel, maar dan voor de volle 100%)

    Die getallen moet u nu eens wegzetten tegenover de normale jaren waarbij u de griepdoden er nog bij op moet tellen.

    Dan ook nog eens inschatten dat indien je 1 virus hebt (corona of influenza) je de ander er bovenop kan krijgen wat een dubbele belasting op de longen en het hart is en wat dus ook jongere mensen in de problemen zal brengen (40-50+).

    Iets wat absoluut zal gebeuren indien we het corona virus laten gaan, want zonder maatregelen laten we ook de griep gewoon gaan – het is of beide wel, of beide niet.

    We hebben rond de 50.000 normale ziekenhuisbedden.
    We hebben rond de 2200 (max 2500) IC bedden

    Heel concreet en direct:

    Indien u het laat gaan houdt het simpelweg in dat van elke 10 mensen die u kent, er 3 tot 5 (combinatie corona+influenza meerekenend) in het ziekenhuis komen.

    En dat er van die 3 tot 5, 1 tot 2 komen te overlijden.

    ENKEL aan corona of met hoofdzaak corona.

    Hoeveel mensen heeft u in uw familie?
    Hoeveel vrienden heeft u?
    Hoeveel mensen kent u?
    Hoeveel mensen wonen er bij u in de straat?
    Hoeveel mensen werkt u mee samen?

    En:

    Hoeveel van het totaal permanente gevallen (doden + permanente schade) zijn werkgevers?
    Hoeveel van het totaal permanente gevallen (doden + permanente schade) zijn werknemers?
    Hoeveel van het totaal permanente gevallen (doden + permanente schade) zijn consumenten?
    Hoeveel van het totaal permanente gevallen (doden + permanente schade) is zorgpersoneel?

    Als u denkt, dat het laten gaan geen gigantische economische klap zal zijn heeft u het absoluut mis.

    En, DIE economische klap is permanent en niet te herstellen.

    Je praat over minimaal rond de 300.000 (doden+permanent) gevallen.

    Nu hebben we er 15.000 (doden+permanent)

    Puur omdat we rond de 40% kunnen redden op de IC en de IC capaciteit toereikend hiervoor houden door de maatregelen.

    Het is niet anders dan dat tot een vaccin of medicijn.

    En DIE aantallen moet je vergelijken met de RIVM cijfers om het effect van maatregelen + bewustwording te zien.

    En DIE aantallen moet je vergelijken met jaren zonder virus om te bepalen of de maatregelen wel of geen zin hebben.

    1. Fijne reactie, Ave. Je legt het volgens mij helder uit. Die redenering wordt in mijn beleving niet altijd volledig gemaakt, wat het beleid soms minder transparant maakt. Dank daarvoor.

    2. Hoi Ave, het lijkt wel een commercial voor de vaccin industrie.
     Dat er bij geen maatregelen iedereen besmet zou zijn dat raakt kant nog wal. Ten eerste is het compleet fictief, zoals in deze blog beschreven is er gewoonweg nog helemaal geen sluitend bewijs dat de maatregelen wat hebben toegevoegd. Het is goed geweest om inderdaad de super spread events te verbieden, maar de rest is niet met zekerheid te zeggen. Als er niks was gedaan was er immuniteit ontstaan dus het hele scenario doorrekenen met de complete bevolking is waanzin. Dit had alleen waarschijnlijk wel veel meer doden gekost ja, de zorg was overspoeld geweest en alle problemen die daarbij waren komen kijken. Dat kan je niet doen, dat staat in deze blog ook, je kan niet zeggen, we laten gewoon lekker het virus waaien tot de doden op zijn, dan hebben we immuniteit en is het probleem opgelost.

     Daarbij is het aantal doden bijna allemaal boven de 70 en gemiddeld 82 jaar en heeft het grootste deel comorbiditeit. Als de hele bevolking besmet was geraakt dan waren deze mensen gewoonweg opgeraakt. Dan zou ook het aantal doden vanzelf naar beneden zijn gegaan. Dus al die cijfers zien er heel goed uit, maar een virus en het aantal doden kun je niet 1 op 1 door rekenen, daar komt op een bepaald moment een steeds groter wordende foutmarge doordat de hoofdzaak van het aantal doden gewoonweg opraakt en er komt dan groepsimmuniteit. Dat kun je zelfs met een dodelijk virus als ebola niet op die manier berekenen en die houd geen rekening met gezond, niet gezond, leeftijd of wat dan ook. Als je het krijgt heb je gewoon 50 tot 80% kans dat het afgelopen is. En 1 ding kunnen we toch wel vast stellen nu, het hele Covid-19 verhaal is maar een korreltje zout vergeleken bij dat soort ziektes. Dit is precies wat de vaccin industrie altijd even vergeet erbij te vertellen. We hebben ook nog zoiets als een immuniteitssysteem en als we het hadden laten gaan dan was het virus op termijn gewoonweg onschadelijk gemaakt. Maar zoals gezegd, waarschijnlijk met veel meer doden. Maar de rekensom die u hier gebruikt is absoluut waanzin.

     Dus ik ben meteen met de spreker eens dat we in Maart geen andere keuze hadden. Of het de enige keuze is geweest? Dat weet ik niet, veel minder strenge maatregelen hebben elders hogere maar ook lagere sterfte laten zien dus dit is gewoon geen bewijs te noemen.
     Ik begrijp dat mensen dat graag willen denken want dan heb je de illusie dat je controle hebt en dat is niet zo, je kan de uitkomst wel iets beinvloeden maar controle zullen we nooit krijgen. Het is gewoon koffiedik kijken, compleet afsluiten is te extreem en heb je 0 immuniteit, compleet laten gaan betekend het einde van het virus maar is ethisch niet haalbaar omdat je niet kan zeggen, laat iedereen maar doodgaan. Dan blijven de sterken over. Maar dan zijn juist die harde cijfers zo belangrijk, ook die zijn niet alles zeggend nee maar kunnen wel een graadmeter zijn om te gebruiken naar de proportionaliteit van alle maatregelen. Nu of later schade aan de economie is een gegeven. Het is niet alleen het horrorscenario wat u schetst. Als je puur praktisch gaat kijken was de klap op de economie waarschijnlijk helemaal niet zo groot geweest. Gewoonweg omdat zo goed als iedereen die hieraan sterft al met pensioen is. Ik zeg niet dat de economie geen klap had gekregen, dat was zeker gebeurt maar het was kort en heftig geweest net als de gang naar groepsimmuniteit.

     Hoe je het ook draait er is schade aan de economie dat is een gegeven, het enige wat wij kunnen doen is kijken hoe we het zoveel mogelijk kunnen beperken. Zoals gezegd de boel maar laten klappen was wat betreft de gevolgen voor de economie waarschijnlijk het beste geweest. Maar dat is ethisch niet haalbaar dus dat kunnen we afschrijven. Dan worden juist de gegevens die we zien op het RIVM en de verbetering van zorg, betere preventieve maatregelen afname van ligtijd op de IC en verminderde sterfte door dit alles heel belangrijk om te zien of we kunnen gaan kijken naar de proportionaliteit.
     Gewoon de boel maar laten etteren totdat er een vaccin is, is mijns inziens het absolute tegenovergestelde in dit spectrum en gaat gevolgen hebben die we nog niet eens kunnen voorstellen zo desastreus zal dit worden. Nu al staat de horeca het water aan de lippen, als we dit willen gaan volhouden totdat er een vaccin is (wanneer is dat?) dan kan je 90% van de horeca gewoon afschrijven. Gewoon een feit, denk je dat met het laten klappen de schade hetzelfde was geweest? Dan was het misschien 10% geweest. Het is juist deze etterende voortgang die cummulatief en exponentieel steeds meer schade zal laten zien.

     Deze optie is ook niet ethisch maar dat word nu wel zo verkocht. Het feit dat we nu moeten blijven modderen totdat er een vaccin is kan je gewoonweg niet voorstellen als je begrijpt wat voor extreme ellende daaruit voort gaat komen. En alles wat ertussenin gebeurt. Hoe groot denk je dat de psychologische ramp gaat worden? De psychiatrische zorg staat nu al op klappen met gigantische wachtlijsten en dat word alleen maar erger met deze maatregelen. Dan inderdaad de horeca, de evenementenbranche, de kleine ondernemers die allemaal onderuit gaan. De grotere bedrijven hebben enorm veel problemen met het ziekteverzuim. Daar is trouwens ook gebleken dat de pcr test compleet onbetrouwbaar is. Alleen al in mijn omgeving, en die is niet zo groot, ken ik al twee gevallen van mensen die positief getest waren door de pcr test. Maar omdat bedrijven op omvallen staan laten ze de werknemers op eigen kosten zelf verder testen omdat iedereen weet wat er met de pcr test aan de hand is, maar niemand wil het erover hebben. Maar goed, zoals gezegd alleen in mijn omgeving ken ik twee gevallen die verder getest zijn en gewoon negatief bleken. Als je echt zeker wil zijn of een positieve pcr test ook daadwerkelijk een actief en besmettelijk virus is dan moet dat sowieso, maar dat doen ze niet. Dat is ook niet te doen met zoveel testen. Aan de hand van die pcr test hadden die mensen dus 10 dagen in quarantaine gemoeten. En het is maar gokken hoe vaak dit voorkomt. Maar ook dat is al een enorme strop voor werkgevers. Maar ook voor de mensen zelf. Een collega van mijn vrouw had net 10 dagen in Quarantaine gezeten, was net weer aan het werk werd ze via contactonderzoek net zo hard weer in quarantaine geplaatst. Dat is alleen in mijn omgeving en ook nog eens in het Oosten daar is het lang niet zo erg als elders dus kun je nagaan wat het daar voor een problemen geeft.

     Als je echt denkt dat het een optie is om de boel zo nog minimaal een jaar door te laten modderen en dan niet in gewetensnood komt vind ik een vreemd gegeven. En zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat deze maatregelen u op dit moment nog niet zo hard treffen. Maar neem maar van mij aan dat er nu al een gigantisch aantal mensen zit te janken aan de tafel omdat ze niet meer weten hoe ze hun kinderen morgen nog te eten moeten geven. Denk je dat dit niet gebeurt? Dat de media hier helemaal niets over zegt wil nog niet zeggen dat het niet bestaat. De ellende van deze situatie is al erg en gaat bij deze maatregelen uiteindelijk catastrofaal worden tot zelfs het ineenstorten van de complete economie, want het ettert nu steeds verder totdat de boel gewoon implodeert. Het is ongelooflijk dat de regering dit met het volk doet, ik wil het zelfs crimineel noemen. hoe kan het zijn dat alle “experts” niks anders kunnen bedenken dan dit het nieuwe normaal noemen tot we een vaccin hebben? Werkelijk? Dit is wat Diederik Gommers in September zei.
     https://nos.nl/artikel/2348331-gommers-coronapatienten-nu-veel-korter-op-ic.html
     Heel wat positieve berichten. We weten nu wie de zwakke schakels zijn en die kunnen we proberen zo humaan mogelijk af te zonderen van de maatschappij. De regering kon meteen al miljoenen uitgeven aan een potentieel vaccin maar kunnen nu niets missen om op grote schaal de ventilatie in verzorgingstehuizen op orde te brengen. Dit is weer een boost voor de economie. Ik begrijp dat dit allemaal wat tijd in beslag zal nemen, maar nu kunnen we waarschijnlijk 2 jaar gaan zitten duimdraaien en toekijken hoe de boel in elkaar stort.

     Het onderzoek naar ionisatie verder doen en dat implementeren daar word waarschijnlijk het grootste deel van de virussen mee uit de lucht gehaald, in combinatie met goede ventilatie en de betere kwaliteit Hepa filters word het misschien wel naar bijna 0 gebracht. Het onderzoek naar ionisatie was al veelbelovend en is gewoon weer op te pakken en de Hepa filters is al van aangetoond dat ze de virusdeeltjes uit de lucht zuiveren. In Duitsland hebben ze dit vanaf het begin opgepakt en kijk eens wat die voor een sterfte per 100.000 hebben dat is ongelooflijk laag. Ik wil niet zeggen dat het perse daadoor komt, maar het kan een indicatie zijn. Gewoon gezond verstand gebruiken, met griepklachten, niet op bezoek bij oma van 86 met hartproblemen, dat deden we altijd al toch? Bij klachten bij ouderen meteen preventief met Hcq beginnen in combinatie met zink en vitamine D. Dat heeft wereldwijd al zoveel effect gehad je hoeft maar te zoeken op yotube, er zijn overal artsen die hier heel veel ellende mee voorkomen hebben. Vreemd dat Hugo de Jonge dit kwakzalverij noemde en dat het onderzoek zonder zink en vitamine D was. Ook het overweldigende aantal testpersonen (125) geeft echt een eenduidig beeld……..En op de ic helpt het niet meer nee, je moet dit preventief doen en bij de eerste klachten meteen mee beginnen.

     En dan zal de realiteit zijn dat er ook nog een deel alsnog zal overlijden, sommige mensen zitten nu eenmaal in de laatste fase van hun leven, dat is de realiteit, hoe hard het ook is.
     En dat er zoveel blijvende schade is en alleen maar bij dit virus voor zou komen gebeurt ook bij andere virussen. In 2018 lagen de ic’s bomvol met kinderen die door een “onschuldig” verkoudheidje massaal longontsteking kregen. Deze leeftijdsgroep wordt niet eens geraakt door dit virus. Extreme langdurige vermoeidheid en ademhalingsproblemen komt net zo goed bij influenza voor. En dat de blijvende schade zo extreem veel voorkomt heb ik alleen nog maar van horen zeggen. Cijfers heb ik nog nooit gezien. Het is duidelijk dat je altijd excessen hebt van mensen die chronische problematiek hebben of een zeldzame aandoening, maar dat is hoe hard het ook klinkt te verwaarlozen. Dat staat ook gewoon op de statistische sites. Want zo moeten we het nu eenmaal benaderen er is altijd een vraag naar proportionaliteit. Dat doen ze zelfs bij kinderen die zeker weten sterven en met medicatie gered kunnen worden, maar dat is extreem duur dus word er gewoon gezegd nee word niet vergoed. Laat ik heel duidelijk zijn, ik walg van dat soort dingen, als het om kinderen gaat die een hele grote kans hebben om te genezen moet je niet over geld praten. Maar bij oude mensen word die afweging gemaakt. Je kan niet oneindig geld blijven pompen in het uitstellen van het onvermijdelijke bij iemand die al bedlegerig is. Er moet een grens wezen.

     En ik vind dat we met de informatie die we nu hebben gewoon kunnen zeggen de boel moet door. De gevolgen zijn zo desastreus en worden alleen maar erger. We kunnen de zwakke factor zo goed mogelijk proberen te beschermen en het is misschien wel een goed plan om grote evenementen langzaam en gecontroleerd weer naar het oude niveau te brengen. Op deze manier kunnen we ook zo gecontroleerd mogelijk proberen de groepsimmuniteit omhoog te krijgen. Dat is ook meetbaar. Als je massaal wilt testen doe het dan op die manier en niet nu een halfbakken methode die waarschijnlijk meer kwaad doet dan het oplevert. Des te meer des te beter, want een vaccin is echt niet de heilige graal. Het kan net als de griep spuit gebruikt worden ter ondersteuning maar ook dat is maar beperkt omdat het vaak niet eens werkt voor de huidige griep op dat moment. We moeten het benaderen als een hulpmiddel op lange termijn, niet de oplossing want dat gaat het sowieso niet wezen.
     Het is een muterend virus dus dat is al gedoemd om te mislukken.
     Maar ja er zijn een heleboel rijke knakkers die ongelooflijk veel financieel belang hebben bij het massaal produceren van een vaccin en het lijkt erop dat de regering deze mensen graag wil bedienen, of misschien henzelf ook wel. En we weten allemaal hoe de echte rijke mensen, niet de loterij winnaar, maar de echte rijke mensen denken over het gepeupel. Hun belang is in ieder geval niet het volk. En de regering zou ons daar tegen moeten beschermen maar hebben ons nu gewoon verkocht.

     Als je echt gelooft dat de regering niet anders kan dan deze idiotie volhouden tot er een vaccin is dan ben je niet meer te helpen. Het kan nog wel 2 jaar duren tot er uberhaupt een vaccin is. En dan? Dan is het waarschijnlijk alleen nog maar dat hulpmiddel omdat het virus allang uitgedoofd is. Gefeliciteerd dan kunnen we de laatste ouderen nog een vaccin geven, maar is helaas wel de complete economie in elkaar geklapt. Dat lijkt misschien een zware uitspraak, maar dat is de keiharde realiteit als we hiermee doorgaan. Plus dat we de komende twee jaar onze kinderen bij elk feestje kunnen gaan uitleggen dat neef Rutte niet wil hebben dat er zoveel mensen op hun verjaardag komen en moeten wij de gevolgen daarvan zien. Dat zie ik nu al, we kunnen niet eens meer bij ons zoontje kijken en hij was altijd zo trots dat hij iets kon laten zien wat hij nieuw geleerd had. Hij vond het zo leuk om mee te gaan naar de supermarkt, kan niet meer. Mensen waar zijn we mee bezig, niet alleen de economische schade, wat doen we onze kinderen aan. Hoeveel psychisch leed gaat hieruit onstaan. Hoeveel mishandeling, pesterijen, excessief anderen de schuld geven van dingen die helemaal niet te controleren zijn. Een groot deel van het volk laat zich leiden door angst, zijn zogenaamd solidair met hun opa en oma maar helpen de hele samenleving naar de afgrond, lekker solidair. En de regering laat zich hoogstwaarschijnlijk alleen maar leiden door het belang in de vaccins. We hebben er in 2009 al zoveel weg moeten gooien weet je nog? En nog eens 5 miljoen aan schade vergoeding betaald aan de mensen die er narcolepsie van kregen. Dezelfde mensen met dezelfde tabellen voorspelden toen zowat het einde van de wereld en we hebben gezien wat het werkelijk was. Het wondermiddel werd toen de permanente schade aan mensen. Als je het nog niet weet, dan heb ik het over de Mexicaanse griep.

     En Corona is wel erger ja, dat klopt. Maar de eerste piek is ervan af en zal ook niet meer in die hoedanigheid terugkomen, zeker niet als we de juiste maatregelen nemen m.b.t preventieve maatregelen. Effectief gaan testen en op die manier de groepsimmuniteit zoveel mogelijk omhoog te krijgen. Het feit is dat we nu realistische ellende prevaleren boven fictieve ellende, dat kan alleen maar angst of een ander belang zijn. Want logica zit er op geen enkele manier in. Het ergste is geweest, en op een gegeven moment moeten we ook een stukje bijkomende schade accepteren voor het grotere goed. Dat is helaas de realiteit. Nu zijn we alles kapot aan het maken en komt er waarschijnlijk een recessie die zijn weerga niet kent. Ik ben ook solidair met mijn oma, maar die zegt wel, ga maar lekker leven jong, ik heb mijn leven gehad, het was mooi en ik geniet van elk moment wat ik nog met jullie heb. Maar ook ik zal een keer afscheid moeten nemen. Ik denk dat dit wijze woorden zijn, ik kan het mis hebben.

     1. Jack,

      “Hoi Ave, het lijkt wel een commercial voor de vaccin industrie.”

      En die van u voor de bier industrie? weinig toe voegende reactie.

      ” zoals in deze blog beschreven is er gewoonweg nog helemaal geen sluitend bewijs dat de maatregelen wat hebben toegevoegd.”

      Dan zou er ook geen sluitend bewijs zijn dat ze niet werken – het 1 kan niet zonder het ander.

      ” Als er niks was gedaan was er immuniteit ontstaan”

      Nee dit is al als optie weerlegd bij dit virus – in verschillende onderzoeken, testen en landen komt dit niet hoger dan 15% en is van tijdelijke aard in veel van die gevallen.

      ” daar komt op een bepaald moment een steeds groter wordende foutmarge doordat de hoofdzaak van het aantal doden gewoonweg opraakt en er komt dan groepsimmuniteit. ”

      Zo werkt het niet.
      Er zijn virussen waarbij je na de eerste besmetting immuniteit hebt, en er zijn virussen waarbij je nooit immuniteit opbouwt en alles er tussen in.
      Dit is ook de reden waarom je sommige vaccins 1 keer krijgt, andere meerdere keren 1 keer in je leven, en weer anderen elke keer voordat je naar een risicogebied gaat.

      Wat er gebeurt met dit virus is dat men dus voor maximaal 15%, tijdelijk immuniteit opbouwt wat dus te laag is om het te laten gaan en zichzelf op te lossen.
      Dit houdt in dat inderdaad zoals u zegt ouderen en mensen met onderliggende kwaal “opraken” maar dan is het virus dus niet verdwenen en blijft aanwezig en mensen besmetten.
      Vervolgens gaan dan ook de mensen die een onderliggende kwaal krijgen problemen krijgen, en, mensen worden ouder.

      “Dat weet ik niet, veel minder strenge maatregelen hebben elders hogere maar ook lagere sterfte laten zien”

      Correct, wat wederom ook geen bewijs is dat ze niet werken. Kunt u “elders” verduidelijken? Het maakt nogal een verschil qua klimaat, bevolkingsdichtheid, seizoen, etc etc?

      “Dan worden juist de gegevens die we zien op het RIVM en de verbetering van zorg, betere preventieve maatregelen afname van ligtijd op de IC en verminderde sterfte door dit alles heel belangrijk om te zien of we kunnen gaan kijken naar de proportionaliteit.”

      En daarom is het dus belangrijk dat iedereen wel blijft disusseren maar zich ondertussen aan de maatregelen houdt. Anders “vervuil” je de metingen en duurt het enkel langer om tot die median te komen waar we absoluut naar toe moeten.

      “Gewoon de boel maar laten etteren totdat er een vaccin is, is mijns inziens het absolute tegenovergestelde in dit spectrum en gaat gevolgen hebben die we nog niet eens kunnen voorstellen zo desastreus zal dit worden.

      Dit stel ik ook nergens en ben ik absoluut geen voorstander van.

      Mijn reactie is het ergst mogelijke, maar niet ondenkbare scenario waarbij ik aangeef dat je daar mee moet rekenen in plaats van “nu met effect van maatregelen”.

      “Deze optie is ook niet ethisch … voor een problemen geeft.”

      Het is ook niet perfect, het is ook een stress en aanslag op iedereen, niemand is en was hier op voorbereid, niemand heeft (nog) alle informatie.

      Maar dat betekend niet dat je maar mensenlevens en lijden gaat ruilen voor “we denken dit of dat”, en zeker niet voor herstelbare zaken.

      Dan zet je mensenlevens en lijden als prioriteit, en werk je vanuit daar naar de median.

      Horeca zal weer aantrekken, mensen komen voornamelijk weer uit het depressieve dal zodra dat gebeurt (wat aannemelijk binnen 6-12 maanden is).

      En wat denkt u van de psychologische problemen na het ervaren van een vreselijk lijden en overlijden van geliefden? En van collega’s? en na het ontslag nadat de werkgever ziek wordt? – Beide kanten hebben dit ook.

      En de PCR test is voor bepaalde dingen niet nauwkeurig genoeg, en voor andere dingen gewoon bruikbaar.
      Waarom denkt u dat men er tegen was om al die andere labs mee te laten testen?
      Puur om te zorgen dat dezelfde test op dezelfde manier met hetzelfde materiaal in dezelfde omstandigheden gebeurt.
      Dan zit de afwijking dus in elke meting en dan kan je toch echt gewoon betrouwbare data er uit halen waarbij je er maar 1 infectie cyclus naast zit (5-10 dagen).
      Dit is een algemeen iets (de foutmarge) en de gelijke methode maakt dan ook de meeste testen daardoor bruikbaar.

      “Als je echt denkt dat het een optie is om de boel zo nog minimaal een jaar door te laten modderen en dan niet in gewetensnood komt vind ik een vreemd gegeven.”

      Dat zeg ik toch ook niet?

      Wat ik zeg is dat men niet moet vergelijken met de per definitie verkeerde aantallen en daaruit de conclusie trekken “dat het allemaal mee valt” en “dat er geen/minder maatregelen nodig zijn” en “dat we het gewoon kunnen laten gaan”.
      Dit is per definitie gewoon onjuist en is voornamelijk gevoed door het psychologische effect wat mensen krijgen na ~2 weken uit hun comfortzone te zijn gerukt.

      We moeten naar de median toe. En het zou enorm versnellen als iedereen in plaats van “kritisch, tegen, en niet volgend” zou veranderen in “kritisch, tegen, maar wel volgend”.

      Kijk u heeft gelijk als u zegt dat er verschillende factoren zijn die het aantal besmettingen beinvloeden.

      En als je dan tot de median wil komen moet je die gaan vinden, en om die te gaan vinden, moet je vereenvoudigen/uitsluiten.

      Dit kan alleen maar als je dus bepaalde factoren kan “uitzetten” dan kan je het effect dus meten van die factor.

      Misschien zijn er bepaalde specifieke bezigheden of specifieke situaties die als we enkel die weghalen dat het dan verder te controleren is.

      Maar dat gaan we absoluut niet vinden, of, het gaat vele malen langer duren indien men de “factor-meet-data” blijft vervuilen.

      ” Extreme langdurige vermoeidheid en ademhalingsproblemen komt net zo goed bij influenza voor.En dat de blijvende schade zo extreem veel voorkomt heb ik alleen nog maar van horen zeggen”

      En met een veel hoger aantal zieken zijn er dus ook een veel hoger aantal mensen met blijvende schade met de bijbehorende belasting op het zorgstelsel en economie.

      “Maar bij oude mensen word die afweging gemaakt. Je kan niet oneindig geld blijven pompen in het uitstellen van het onvermijdelijke bij iemand die al bedlegerig is. Er moet een grens wezen.”

      En deze is er dan ook, kijk naar het aantal griepdoden elk jaar.
      En met covid is deze grens dus overschreden voor de regering en voor het merendeel van de bevolking.

      “En ik vind dat we met de informatie die we nu hebben gewoon kunnen zeggen de boel moet door. De gevolgen zijn zo desastreus en worden alleen maar erger. ”

      Indien u mij realistisch berekend kunt laten zien hoe de gevolgen van de maatregelen vs nooit maatregelen, en, de gevolgen van de maatregelen vs geen maatregelen vanaf nu tegenover elkaar staan zal ik daar absoluut in mee gaan. Nog sterker, graag zelfs.

      Maar u (en niemand) kan dit op dit moment, dus kan je, en een regering zeker, enkel uitgaan van de feiten. En feit blijft dat mijn scenario niet ondenkbaar is en gewoon wetenschappelijk onderbouwd.

      Tot die tijd moet u met mij eens zijn dat het niet meer is dan “ik vind”. En dat is niet genoeg om mensenlevens en lijden te gaan ruilen.

      “We kunnen de zwakke factor zo goed mogelijk proberen te beschermen en het is misschien wel een goed plan om grote evenementen langzaam en gecontroleerd weer naar het oude niveau te brengen.”

      Dit zou absoluut een optie zijn, indien iedereen zich aan de maatregelen zou houden, anders is zoiets absoluut niet te bepalen door vervuilde meetdata.

      “Des te meer des te beter, want een vaccin is echt niet de heilige graal. Het kan net als de griep spuit gebruikt worden ter ondersteuning maar ook dat is maar beperkt omdat het vaak niet eens werkt voor de huidige griep op dat moment.”

      Dit is een aanname en kunt u niet met zekerheid zeggen. Er is geen enkele indicatie dat een vaccin niet werkt, tijdelijk werkt, of levenslang werkt.
      Tijd en onderzoek moet uitwijzen hoe het met dit virus zit.

      “Het is een muterend virus dus dat is al gedoemd om te mislukken.”

      ELK virus is muterend dus dat zegt niets over een vaccin gedoemd zijn.
      Dit heeft puur te maken met de precieze werking, situatie, en locatie waar een virus actief is binnen het lichaam.

      “Maar ja er zijn … nu gewoon verkocht.”
      Hier ga ik niet eens op reageren verder.
      Ongefundeerd, geen enkel bewijs voor, generaliseren en zoeken naar eigen mening ondersteunende verklaringen.

      Nu maakt u zo’n onderbouwde reactie en dan moet u dat er in zetten…

      “Als je echt gelooft dat de regering niet anders kan dan deze idiotie volhouden tot er een vaccin is dan ben je niet meer te helpen.”

      Zeg ik niet – median zoeken in gecontroleerde situatie.

      “Het kan nog wel 2 jaar duren tot er uberhaupt een vaccin is. En dan? Dan is het waarschijnlijk alleen nog maar dat hulpmiddel omdat het virus allang uitgedoofd is.”

      Aanname – “kan”, “waarschijnlijk alleen nog maar”
      Niet genoeg voor iemand of regering om daar levens/lijden voor te ruilen.

      “Als je echt … het over de Mexicaanse griep.”

      Gelukkig maar dat dat zo niet werkt, en dat mensen/landen etc een stuk meer aanpasbaar zijn en uit vele malen ergere dingen sterker naar voren komen (ww2 bijvoorbeeld).

      Leek serieus tot de stelling “En de regering laat zich hoogstwaarschijnlijk alleen maar leiden door het belang in de vaccins.”.

      “En Corona is wel erger ja, dat klopt. Maar de eerste piek is ervan af en zal ook niet meer in die hoedanigheid terugkomen, zeker niet als we de juiste maatregelen nemen m.b.t preventieve maatregelen.”

      De eerste piek is in bij geen enkel virus de hoogste geweest en dat is ook niet het natuurlijk verloop van virussen.
      Enkel in het geval van stricte virus-beperkende maatregelen.
      De aankomende zal veel erger zijn dan de eerste welke altijd lager is.
      Dit is gewoon een bewezen feit (indien je het gewoon laat gaan).
      Virus is nieuw, een klein percentage overlijd, mensen schrikken, angst overheerst, virus wordt sterk belemmerd, mensen worden makkelijker (het virus is immers niet zichtbaar meer) maar verspreid zich ondertussen wel, en dan komt het ineens op vanuit veel meer bronnen.
      Zijn talloze voorbeelden van, recent en historie.

      “Effectief gaan testen en op die manier de groepsimmuniteit zoveel mogelijk omhoog te krijgen.”

      Groepsimmuniteit is geen optie meer – 15% maximaal – zie eerder.

      ” Want logica zit er op geen enkele manier in.”

      Er zit juist logica in “gevaar stoppen, factoren vinden, median vinden tussen risico en winst, vanuit beschermend oogpunt als prioriteit” en dit is ook de geaccepteerde, gangbare en natuurlijke aanpak voor de meeste mensen. Al sinds de tijd dat we vuur leerden beheersen en de eerste keer dat we gingen jagen voor voedsel.
      Die aanpak is ook de enige reden dat wij er vandaag hier nog en dit kunnen typen.

      “Het ergste is geweest, en op een gegeven moment moeten we ook een stukje
      bijkomende schade accepteren voor het grotere goed”

      Indien we niets doen, komt, wetenschappelijk herhaaldelijk bewezen bij virussen, het ergste dus nog.

      ” Ik ben ook solidair met mijn oma, maar die zegt wel, ga maar lekker leven jong, ik heb mijn leven gehad, het was mooi en ik geniet van elk moment wat ik nog met jullie heb. Maar ook ik zal een keer afscheid moeten nemen. Ik denk dat dit wijze woorden zijn, ik kan het mis hebben.”

      Dit kan, dit mag uiteraard, is mooi dat zij dat zegt en dat mag zij uiteraard vinden en doen, maar dat geeft u en anderen niet het recht dit voor anderen te gaan bepalen.

      99% van de niet-medische schade is te herstellen, 0% van de medische. En daarom blijft het de prioriteit.

      Indien u wetenschappelijke onderbouwing wilt voor enige van mijn punten laat het dan alstublieft weten, dan zal ik u deze replyen”

      1. Hoi Ave,
       met alle respect door de gegevens die u geeft heb ik weinig vertrouwen in uw wetenschappelijke onderbouwing.

       U zegt: Nee dit is al als optie weerlegd bij dit virus – in verschillende onderzoeken, testen en landen komt dit niet hoger dan 15% en is van tijdelijke aard in veel van die gevallen.

       Dit is compleet nietszeggend. u zegt van mijn opmerking dat er geen bewijs is voor het werken van de maatregelen dus ook betekend dat die er niet is. Dat klopt en heb ik ook nooit als wetenschappelijk bewijs aangedragen. Maar vraag je ook af hoe het komt dat de immuniteit niet hoger word dan 15%. Misschien iets te maken met de lockdown maatregelen? Dat is het punt, hoe zwaarder de lockdown, des te minder immuniteit.

       Deze uitspraak van uzelf gaat ook op voor het weerleggen dat er geen groepsimmuniteit zou zijn. Dat kun je alleen maar zeker weten als je bij verschillende bevolkingstypen dit experiment had gedaan, door het virus gewoon te laten gaan. Wetenschappelijk bewijs voor dit feit kan niet anders dan een persoonlijke aanname zijn en het extreem doorvoeren van wel aanwezige gegevens en dan pretenderen dat het voor iedereen op zou gaan. Een bindend wetenschappelijk onderzoek zou hoogst onethisch wezen dus dat is een erg vreemde aanname.

       Daarvan zou ik in ieder geval wel graag de bron van het onderzoek vernemen dus dat mag u wel posten hier als u dat wilt. Maar die is er niet.

       En ik denk dat uberhaupt de hele intentie van mijn verhaal verloren gaat in het wetenschappelijk aantonen van allerlei feiten. Maar die zijn er aan beide kanten van de medaille. Het hele pro-vaccinatie verhaal word gebracht op een manier of dat de enige humane manier is om met deze situatie om te gaan. En er gaan steeds meer geluiden op van hele slimme mensen dat dit totaal buitenproportioneel aan het worden is. En onze regering wil hier gewoon nog even leuk een jaar of meerdere jaren mee door gaan.

       U zegt dat het mooie woorden zijn, maar ons niet het recht geeft om te bepalen voor jullie dat we maar door moeten. Maar ook dat heeft een keerzijde, wat geeft jullie het recht om de hele wereld de vernieling in te helpen? Er is hier geen sprake van recht. Er is hier sprake van een onontkoombaar feit waar we nu eenmaal mee zullen moeten dealen, en denken dat dit zonder al teveel problemen opgelost kan worden is een utopie.

       Lees alleen dit eens,
       https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021

       https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey

       https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kr04gHbP5MQ&app=desktop

       En heel belangrijk de volgende, het feit dat immuniteit wel degelijk werkt. Het gaat over Zweden en ook nu recent kunnen we zien dat de tweede golf daar exponentieel veel minder gevolgen heeft. Is het allemaal sluitend bewijs? Nee, maar het geeft op zijn minst aan dat je niet zomaar even kan zeggen, het immuniteitsverhaal is al weerlegd.

       https://www.lnnmedia.nl/nieuws/zweden-heeft-zonder-lockdown-de-groepsimmuniteit-tegen-corona-al-bereikt-de-rest-van-europa-moddert-nog-aan/

       Laat 1 ding nu eens heel duidelijk zijn. We komen hier niet zonder kleerscheuren uit welke kant je het ook op draait. Het enige wat wij kunnen doen is proberen de minste kleerscheuren op te lopen. Het heeft niets met recht te maken. Het heeft te maken met de keiharde realiteit dat we moeilijke beslissingen moeten maken en toch een stukje schade zullen moeten accepteren. Daar hebben we gewoon geen controle over, dat is een illusie. Een onlogische gedachtengang die voortkomt uit angst. Als je puur naar de feiten gaat kijken vind ik dat we het volk niet meer in (gedeeltelijke) lockdown kunnen doen. En zeker gaat mijn hart uit naar de mensen die u noemt, maar helaas zijn zij niet de enigen die te lijden hebben en moeten we toch naar de proportionaliteit gaan kijken.

       Dat is vergelijkbaar met het eindeloze geld pompen in hoogbejaarde mensen om ze ondanks alle klachten die ze hebben maar in leven te houden. Natuurlijk is daar een punt voor te maken. Bijna niemand wil sterven en bijna niemand wil afscheid nemen van degene waar ze van houden. En dan kun je praten over recht. Maar waar is het recht van de mensen die op een gegeven moment de helft van hun inkomen aan zorgpremie kunnen gaan betalen omdat de kosten astronomisch hoog worden.
       Een eurootje per maand? Ik denk dat iedereen daar in mee gaat. 5 euro per maand? Zal ook nog steeds goed te dragen zijn. Maar wat als het 100 euro word? Of zelfs 500 euro?

       Laten we al het geld dat we nu over de balk smijten liever gebruiken om de zorgcapaciteit terug op orde te brengen. Het is onbegrijpelijk dat er ondanks de zware griepgolf van 2018 de zorgcapaciteit steeds verder weg bezuinigd is. Ja dan krijg je zeker weten problemen. In uw eerdere post had u het over 2200 ic bedden tot 2500 te verhogen. Ja 5 jaar geleden misschien. Nu hebben we 1150 bedden, op te schalen tot 1350. Het liefst zouden ze 1700 bedden zien maar daar is gewoonweg geen personeel voor. En nu word het volk verantwoordelijk gehouden voor het tekort aan zorgcapaciteit? Volgens mij is de overheid hier verantwoordelijk voor.

       Het verhaal rammelt aan alle kanten en er is 1 iemand verantwoordelijk, de overheid. Iedereen kan fouten maken en er zijn altijd meerdere kanten waar besluitvoering op gebaseerd is. Maar als onze overheid nu een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hadden gehad zouden ze zeggen, lieve mensen we hebben gefaald, dat spijt ons, we gaan nu keihard vechten om hier zo goed mogelijk uit te komen. Maar nee het volk aso’s noemen en zeggen dat ze hun bek moeten houden, maar zelf fout op fout op fout maken. Naar niemand luisteren behalve de mensen die uitgenodigd zijn en dan zeggen dat het wetenschappelijk onderbouwde beslissingen zijn. Tja als je alleen maar mensen uitnodigd die zeker weten datgene gaan zeggen wat je wil horen dan is de integriteit van die informatie ver te zoeken.

       Verdeel en heers tactieken, het volk de schuld geven voor je eigen wanbeleid en daarmee bereiken dat je je eigen belangen in een vaccin kan blijven behartigen. Ik heb het al eerder gezegd, ik noem het zelfs crimineel. Hoe kun je het volk nu de schuld geven van een virus, dat is waanzin en zal je ten alle tijde bij weg moeten blijven. Rekening houden met je medemens is iets wat bijna iedereen zal doen, maar er is gewoon een grens die word overtreden op een gegeven moment en de prijs die betaald moet worden voor het rekening houden met, veel te hoog word.
       En ik zeg niet laat maar barsten, nee zoals eerder aangegeven met alle data die we nu hebben de risicofactor zo goed mogelijk beschermen en de test middelen grootschalig inzetten om te proberen een zo hoog mogelijke groepsimmuniteit te krijgen. En investeren in goede ventilatie en verder onderzoek naar ionisatie techniek.

       Dan hebben we meteen een buffer voor het volgende virus dat komt, of wil je daar ook weer twee jaar de economie voor stil leggen? Ik vind het maar een vreemd verhaal.

    3. Beste Ave,
     De getallen die u hierboven noemt zijn zeer onwaarschijnlijk. Hiermee jaagt u mensen angst aan. Het sterfte cijfer ligt op 0,13 %. Van 17 miljoen mensen zou dit dus leiden tot 22.100 doden. De maatregelen echter sluiten 17 miljoen mensen op. 17 miljoen mensen die bang voor elkaar moeten zijn. 17 miljoen mensen die geen handen mogen schudden. 17 miljoen mensen die niet meer mogen knuffelen, dansen, kussen etc etc.
     Dit is buiten alle proporties. In maart was er nog wat voor te zeggen, vanwege de onbekendheid. Nu niet meer. Er zijn nu geneesmiddelen. IC-bedden genoeg te huur in Duitsland. En het virus is bewezen veel minder dodelijk dan in maart gedacht.
     Afgelopen week was er iemand in het nieuws die met een interessant voorstel kwam. Deel alle bedrijvigheid in in tijdslots, virusvrij en gewoon vrij. Tijdens het virusvrije tijdslot komen alleen de mensen die het risico voor henzelf te groot achten naar buiten en in winkels, theaters, restaurants etc. Tijdens het gewoon vrije tijdslot kan iedereen gewoon normaal doen. Zo hoef je niemand helemaal op te sluiten, en geef je toch veilige bewegingsvrijheid aan de hoog risico groep.

     1. Richard,

      (ik ga even uit dat u doelt op mijn uitgebreide berekening – is beetje moeilijk te zien)

      “de getallen die u hierboven noemt zijn zeer onwaarschijnlijk. Hiermee jaagt u mensen angst aan. Het sterfte cijfer ligt op 0,13 %.”

      Daar zit juist precies het probleem dat ik probeerde aan te geven.

      De 0.13% is niets meer dan een voorlopig cijfer, beinvloed door verschillende manieren van testen, tellen, rapporteren, en, bevatten het effect van maatregelen en bewustwording, realisme, angst en paniek.

      En de eerste jaar-cyclus is nog niet voorbij.

      En dat is ook logisch – indien u mensen verteld dat er een gevaar is, zal het deel dat gevaar loopt (in dit geval de ouderen) uit zichzelf meer beinvloed zijn hierdoor en zal in ieder geval een deel daar weer van beter oppassen voor dat gevaar.

      Kijk bijvoorbeeld enkel al hoe snel men dat doet als je zegt in een groep “nou, ik zou niet naar x gaan, want dan sta je uren in de file”. zelfs dan al beinvloed je mensen daarmee die dan niet gaan.

      Stel dat er 10% van de mensen dood zou gaan ouder dan 80.

      En je hebt 100 mensen, waarvan 10 ouder dan 80.

      Dan zonder informatie (en dus bewustwording) gaan die 10 dood.

      Met informatie, en dus de bijkomende angst, realisme, etc zullen 5 van hen besluiten om voorzichtiger te zijn en zelf maatregelen nemen om verder van het virus te blijven.

      Dus gaat je percentage van 10% naar 5%..

      Dat is dus mijn hele punt, indien men wil kijken of de maatregelen zin hebben gehad moet men niet rekenen met de huidige “stand”, niet rekenen met de huidige aantallen zoals gerapporteerd omdat deze “vervuilde data” bevatten.

      Maar men moet kijken naar het scenario “wat als we nooit maatregelen hadden genomen en er nooit bewustwording zou zijn opgetreden”.

      Is het te hoog? nee, dat is een mogelijk scenario, nog steeds ,het is wel de bovengrens (uw berekening vormt de ondergrens) waarmee de regering moet beslissen.

      “…17 miljoen mensen die geen handen mogen schudden. 17 miljoen mensen die niet meer mogen knuffelen, dansen, kussen etc etc…”

      Sorry, het is niet “mogen” het is “kunnen”.

      Het virus biedt geen keuze aan de regering, dus ook voor de regering het geen keuze.
      Men kan niet anders, dan, tot er meer nauwkeurigheid is, uitgaan van het ergste daar het om mensenlevens gaat (en dat dan afwegen tegenover de praktische haalbaarheid, economische schade, gevolgen voor aantallen juist door de maatregelen (uitgestelde zorg etc), etc.

      Dus :”17 miljoen mensen die geen handen kunnen schudden. 17 miljoen mensen die niet meer kunnen knuffelen, dansen, kussen” – alsof het de geprefereerde keuze is van de regering.

      “Dit is buiten alle proporties”

      Nee, het voelt zo, omdat het beeld in de aantallen vertekend is.

      “In maart was er nog wat voor te zeggen, vanwege de onbekendheid. Nu niet meer. Er zijn nu geneesmiddelen.”

      Er zijn nog geen geneesmiddelen, er zijn potentiele geneesmiddelen en vaccins die je A eerst moet produceren/bemachtigen en B nog moeten bewijzen in hoeveel % die successvol zijn.
      Niet ver genoeg om alles er van af te laten hangen.

      “En het virus is bewezen veel minder dodelijk dan in maart gedacht”

      Nogmaals, er zijn 2 berekeningen, de ondergrens (zoals die, met daarin alle effecten van factoren), en de “onvervuilde berekening” (bovengrens met marge) die op medisch verloop, deskundige ervaring en wetenschap gebaseerd zijn. Beide zijn belangrijk en je kan geen conclusie trekken uit 1 van beide alleen.

      (“tijdsloten” in andere reactie – die is absoluut interessant om te onderzoeken)

      1. Ave,

       De data in de analyse van aart jan gaat over zovele gevallen wereldwijd, en daarmee ook volledige cycli (we zitten er al een jaar in), dat de IFR van 0,13% inmiddels zeer betrouwbaar is. Het RIVM heeft nu zelf ook al bijgesteld naar 0,26%. En ook bij 0,26% zijn de maatregelen buitenproportioneel. De doden worden dan 44.200. En deze mensen zijn 80+. Die hebben al een leven lang rondgelopen, en normaal gedaan. Met de maatregelen zoals ze nu zijn worden alle mensen opgesloten. Dit is echt onaanvaardbaar. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat er zoveel mensen in deze tunnelvisie blijven hangen. Het nieuwe normaal is asociaal. De maatregelen nu, zijn asociaal. Mensen zijn best bereid om zich aan maatregelen te houden, als ze zien dat dit nut heeft. Je ziet het duidelijk op straat en in de supermarkt, dat mensen afstand houden van ouderen, maar niet van jongeren. Dat is ook niet nodig weten we nu. Het tijdslotplan van Erik-Jan Vlieger zou een uitkomst kunnen brengen voor iedereen.

       vanaf minuut 08:30
       https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/12-10-2020/POW_04776794

      2. Richard,

       “De data in de analyse van aart jan gaat over zovele gevallen wereldwijd, en daarmee ook volledige cycli (we zitten er al een jaar in), dat de IFR van 0,13% inmiddels zeer betrouwbaar is. Het RIVM heeft nu zelf ook al bijgesteld naar 0,26%. En ook bij 0,26% zijn de maatregelen buitenproportioneel.”

       Sorry maar ik moet dat toch wederom tegenspreken.

       De huidige cijfers zijn nauwkeurig(er) dan eerder, maar toch echt enkel voorlopig en zeggen enkel over de huidige positief geteste en doden.

       Zo wordt het ook uitgelegd.

       Stel dat we nu dat tijdslotsysteem in gaan.

       Dan houden we het virus “weg” van de risicogroepen.

       Ondertussen gaat het virus rond biij de “vrije” groepen.

       Dan wordt er meer en meer getest.

       Dan krijg je logisch meer besmettingen ten opzichte van doden.

       Dan gaat je percentage (terecht) omlaag daar er meer mensen getest worden die niet overlijden.

       Maar dit zegt dus niets over de dodelijkheid van het virus daar je risicogroepen kunstmatig weghoudt bij het virus en besmette mensen door de maatregelen.

       Immers, als je die tijdsloten zou opheffen dan zou het aantal besmettingen bij de risicogroepen en de doden als gevolg weer op gaan lopen.

       M.a.w. je beinvloed de uitkomst die anders zou zijn zonder die maatregelen waarbij de risicogroepen gemengd zouden zijn met de “vrije” – er zouden dan meer mensen uit de risicogroepen overlijden.

       Of anders, stel dat je het virus in het buitenland ziet, je sluit nederland, je isoleert 100% alle risicogroepen, dan zou je een percentage hebben van 0%.

       De echte dodelijkheid van het virus zou dus ook zijn indien je zeg even (heel onetisch) 1000 mensen pakt, ze bij elkaar zet in een afgesloten ruimte en dan het virus rond laat gaan. Dan wachten tot allen het virus hebben gehad en dan de percentages uitrekenen.

       Dat is de bovengrens (en dus mijn berekening)

       Dan neem je voorlopige zoals nu die elke keer wordt bijgesteld omlaag.

       Dat is de (voorlopige) ondergrens.

       En dan heb je dus “indien je niets doet ligt de uitkomst dicht bij de bovengrens, waarbij als je maatregelen neemt etc, de totalen bij de ondergrens komen te liggen”

       En alles er tussen in afhankelijk van maatregelen en andere factoren.

       En dit houdt dus ook in waarom een resultaat in 1 land geen garantie is voor een ander.

       Dit zou ook inhouden indien je enkel met die percentages werkt dat als je 10 landen hebt die door strenge maatregelen en isoleren het percentage dus sterk omlaag brengen, dat land 11 zou beslissen “nou, we hoeven geen maatregelen, het is “acceptabel” laag” en vervolgens de risicogroepen daar de volle laag krijgen.

       Daarom werkt men dus echt niet alleen met besmetting/infectie/doden relatie.

       En zelfs de CFR heeft die marge:0.2 tot 9.3

       https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/

       en

       “Consequently, at this early stage of the pandemic, most estimates of fatality ratios have been based on cases detected through surveillance and calculated using crude methods, giving rise to widely variable estimates of CFR by country – from less than 0.1% to over 25%.”

       https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19

       en

       “Additional significant biases affect mortality curves: to name a few, the parameters used for death counting, the rigidity of lockdown measures, population age.”

       https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-020-02501-x

       En wiskundig en statistisch kan dit echt niet anders.

       Je ziet ook in geen enkele wetenschappelijk publicatie “precies x %” het is altijd de median en boven en ondergrens.

     2. Richard,

      “Afgelopen week was er iemand in het nieuws die met een interessant voorstel kwam. Deel alle bedrijvigheid in in tijdslots, virusvrij en gewoon vrij. Tijdens het virusvrije tijdslot komen alleen de mensen die het risico voor henzelf te groot achten naar buiten en in winkels, theaters, restaurants etc. Tijdens het gewoon vrije tijdslot kan iedereen gewoon normaal doen. Zo hoef je niemand helemaal op te sluiten, en geef je toch veilige bewegingsvrijheid aan de hoog risico groep.”

      Als dit praktisch en veilig (lees:met acceptabel laag risico) te realiseren is ben ik daar absoluut voor en is zeker het onderzoeken waard. (heeft u een bron?)

      Ik zie wel absoluut de voordelen er van in.

      Ik moet ook wel zeggen dat ik (nu al – misschien voorbarig) enkele vragen heb :

      Hoe ga je om met gemengde groepen?
      Als je op die manier mensen gaat scheiden en vervolgens ze een “veilige omgeving” biedt kan het niet zo zijn dat men 10 minuten later thuis, op het werk etc weer gemengd zit dan haalt dat het hele idee omver (binnen 1 huishouden, staat niet gelijk aan gemengde huishoudens).

      Hoe ga je om met mensen die, zoals bewezen, al vanaf dag 1 lak hebben aan regels, die gewoon in het andere “tijdslot” deelnemen?
      Het is duidelijk dat die groep er is, dus daar zal een oplossing voor moeten zijn.

      Enige zou zijn registratie/identificatie (niet perse ID) en ik weet niet of dat pad een goede of juiste zal zijn.Het zou werken absoluut, maar heeft ook duidelijk gigantische nadelen en ik twijfel dus over de draagbaarheid hiervan.
      Op dit moment zie ik hier geen (andere) optie voor.

      Wat doe je met personeel?
      Mensen in een tijdslot moeten ergens naar toe met andere mensen.
      Dit hebben we natuurlijk nu ook al deels (supermarkten met schermen, etc bijv.) maar dit gaat nog steeds uit van 1 gemengde groep.

      Theoretisch zouden dit allemaal “vrije tijdslot” mensen kunnen zijn.
      DIt zou dus aanpassingen vereisen (niet onmogelijk) en hele goeie discipline van de locaties en personeel (twijfels – zie de haagse eigenaar die zijn excuses moest maken – terecht of onterecht).

      En ik ben ook bang dat gezien de ervaring tot nu toe en de grootte van de groep “lakhebbers” (die wel kleiner zou worden) deze punten enkel mogelijk zijn met duidelijke en strenge consequenties indien men er vanaf wijkt en controle/handhaving hierop.

      Ik denk dat je anders niet genoeg draagvlak krijgt voor het hele plan, en, al heb je dat wel, het hoeft maar 1 of 2 keer te gebeuren dat een veilig persoon toch niet veilig was (binnen realistische criteria en zonder eigen schuld) en het plan valt omdat het niet meer als veilig beschouwd zal worden.

      Hoe bepaal je de grootte van de tijdsloten en wie/waar?
      En ga je uit van 2 (veilig ochten – vrij namiddag/avond – of is dat te beperkt?) tijdsloten of bijvoorbeeld 4? (veilig – vrij – veilig – vrij – en is dat praktisch haalbaar (sanitatie, gemixte van/naar beweging).

      sommige zijn makkelijker – veilig in de ochtend (sanitatie voor opening, meer ouderen), vrij in de namiddag/avond (geen sanitatie nodig, meer jongeren).
      Grootte zou je kunnen pollen/”referendum” en aanpasbaar houden en vanzelf op die manier op maat laten komen.

      Hoe ga je om met openbaar vervoer?
      Is het mogelijk in bijv treinstellen te scheiden? bussen en trams zou kunnen.
      Mensen moeten naar winkels, bezoek, behandelingen etc etc.

      Wat in plaats van dagelijkse sloten, gewoon dagen?

      dag 1 veilig, dag 2 vrij, dag 3 veilig etc.?

      Heeft absoluut voordelen: winkels kunnen deels gewoon open, meer mensen kunnen bewegen indien gewenst, economisch zal er minder schade zijn, meer banen/bedrijven blijven behouden, minder gevolgen van de mensen die nu gefrustreerd door uit hun comfortzone te zijn gerukt en moeite hebben met aanpassen, veel duidelijkere data – je kan dan bijna preciese metingen doen en verschillen zichtbaar maken daar beide “schoon” zijn.

      Complexe oplossing (qua ontwerp en deel uitvoering, ik denk niet perse voor de presentatie naar het invididu), maar ik denk absoluut het onderzoeken waard..

      Want ja, dat zou een oplossing zijn.

      Heel interessant (nogmaals, graag bron/link indien u die heeft?).

      (wellicht geeft maakt dit ook duidelijk dat ik absoluut niet tegen de vrijheid van mensen ben, maar enkel dat levens boven ongemak staan en prioriteit moeten hebben en als er een oplossing voor beide kan zijn – prachtig – ik ook heb ongemak van de beperkingen).

      1. RIchard,

       Dank voor de link, HEERLIJK om naar te luisteren voor de verandering.

       Vlieger heeft het naar mijn mening helemaal bij het correcte eind.

       Nu eerst aantallen omlaag, dan inderdaad een zo veel mogelijk gescheiden systeem, middelen die er al zijn (zijn voorbeeld taxichauffeurs die thuis zitten) inzetten om gescheiden mensen te vervoeren etc.

       Kruithof begrijpt niet dat als je met dat systeem een deel van de “normale omgang besmettingen” weg kunt halen, en dan ook het deel van de “lakhebbers” voor wie dit acceptabel is, dat je er waarschijnlijk al bent om het controleerbaar te houden met de IC capaciteit, zeker als je zorgt voor een laag-aantal-begin en dan kan je alsnog gaan spelen met locaties, tijden etc.

       Prachtig.

       1 kanttekening (die ik vermoed met zoiets niet eens meer relevant gaat zijn): de groepsimmuniteit komt aangetoond met verschillende onderzoeken in verschillende landen (nu) echt niet hoger dan 8% tot 15%.
       Dus als dat er alsnog komt prachtig maar dat lijkt vooralsnog zeer onwaarschijnlijk.
       Nogmaals, kans is groot dat het niet eens perse nodig is.

       Eindelijk, eindelijk iemand die het concreet verteld, logisch is, geen bias, niet zeuren, niet alles aan 1 kant willen hebben, prioriteiten op orde EN ook nog eens een plan heeft wat voor deel uitgewerkt is (mijn mening uiteraard).
       Meer van die mensen.

       ZItten genieten (hoe vaag dat ook is met dit onderwerp),

       Dank u

    4. Ls,
     Bovenstaande geeft een goed inzicht in oorzaak en gevolg. Het lijkt mij dat de calculatie aardig compleet, helder en inzichtelijk is.
     Misschien is het een goed idee om dit overzicht publiekelijk te maken en mensen uitdagen de inhoud opbouwend te bekritiseren.
     Het lijkt mij dat het kont doen, uitdagen positive kritiek te leveren en de onderbouwing van aangaande bericht veel negative, minder inhoudelijke berichtgeving zal verminderen.
     Misschien in dezelfde trant de politieke besluitvorming op schrift stellen om de bijzondere stroom aan miscommunicatie te stroomleiden

     Pieter

  4. Opvallend dat je een paar keer zegt: “gelukkig zijn we geen dictatuur”. Misschien om jezelf hiervan te overtuigen? Het is waarschijnlijk passender om te zeggen: “gelukkig zijn we NOG geen dictatuur”, want de regering is hard op weg om dit te realiseren.
   Hoe is het mogelijk dat mensen blijven denken dat de regering handelt in het belang van de burgers?
   Is het na de strengere maatregelen van gisteren nog niet duidelijk dat er een andere agenda nagestreefd wordt? Er klopt toch helemaal niets van!
   Aartjan heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan, zet alle feiten op een rijtje en dan is de conclusie dat het wel erg makkelijk is om achteraf conclusies te trekken? Een koe in de kont kijken??? Je hoeft niet eens terug te kijken. Alleen de cijfers en de maatregelen nu bekijken zegt genoeg.

 15. Wat een uitgebreide blog Aartjan, mijn complimenten. Ter aanvulling op HCQ, er is ook veel onderzoek wat wel een positief effect aantoont (naast de ervaring van veel artsen wereldwijd, niet alleen Elens in NL). Zoals https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586?searchresult=1
  Kritiek op dit onderzoek (met selectief shoppen van data) wordt door de auteur weerlegd.
  Zie ook: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423
  En https://stream.org/hydroxychloroquine-helps-poor-nations-overcome-covid-19/
  Veel succes en nogmaals dank.

  1. Verbaast me dat je de oversterfte volgens CBS op 6.000 aangeeft. Die ligt inmiddels dichter bij de 11.000. Verder bonte maar interessante verzameling van informatie.

  1. Ik keek even voor de cijfers op de Biblebelt. Als je per gemeente kijkt, zie je tussen Nijkerk en Staphorst (dat zijn idd twee aardig besmette biblebelt gemeenten) een heel stel dorpen met lage cijfers. Zelfs Barneveld is niet donker gekleurd. Het beeld in de biblebelt is m.i.net zo gevarieerd als elders. Nauwe familiebanden zijn mogelijk eerder een factor?

 16. Dank voor de uitgebreide analyse van getallen. Maar waar haal je vandaan dat de mortaliteit zo laag is? Ik geloof er niks van. Op deze site, die ik vanaf het begin heb gevolgd, is op basis van de uitbraak in New York een Infection Mortality Rate van 1,4% geschat, in overeenkomst met eerdere schattingen: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/

  Het is bovendien cruciaal om de Infection Fatality Rate en de Case Fatality Rate uit elkaar te houden, omdat er lockdowns zijn bij Covid en niet bij griep. De IFR zegt veel meer. Kijk hier eens: https://medium.com/microbial-instincts/clarifying-the-true-fatality-rate-of-covid-19-same-as-the-flu-8148e38b9ab5

  “Covid-19 has an IFR of 1% and CFR of 2–3%. More recent data by the CDC and WHO, however, estimates that Covid-19 has an IFR of 0.65% and 0.5-1%, respectively.
  The flu has an IFR of 0.1% or lower and CFR of 2–3%. (Please also see the update below about this.)”

  en

  “SARS-CoV-2 is more contagious with a basic reproductive number (R-naught) of 2.5. This means an infected person can pass the virus to two people or so, resulting in 2000+ infections after ten rounds of transmissions. The flu, by contrast, has an R-naught of 1.3, which equates to 56 infections after ten rounds.
  Further, SARS-CoV-2 has a longer incubation period, the period between infection and symptom onset, than influenza (approx. 5–12 vs. 2 days). This means that asymptomatic people can stay infectious for a longer time and, thus, more widespread silent viral transmission.
  The fact that Covid-19 kills more than flu is quickly evident by “the number of deaths that exceed what is seen in typical years.”
  Overall, a higher transmission rate leads to more infections and then more cases and, eventually, more deaths. Now, the CFR alone is not as important. Not to mention also that SARS-CoV-2 infections are more likely to become cases than with influenza.
  The fact that Covid-19 kills more than flu is quickly evident by “the number of deaths that exceed what is seen in typical years,” the academic journal Nature reported in September. In other words, deaths from Covid-19 are not deaths that ‘would happen anyway’.”

  1. Worldometer zit er wel vaker compleet naast. Bijvoorbeeld bij San Marino (10x te hoog.TIEN KEER!!!). Zie het stukje daarover. In het geval van New York worden vaak de State en de City door elkaar gebruikt. Kijk voor mortaliteit ook naar ALLE andere landen en andere bronnen. Niet alleen naar een stad als New York. En als je dat doet, raadpleeg dan de beste bron: syracuse.com Zie alle getallen en bronnen in deze blog.

   1. OK goed te weten. Intussen zie ik dat je elders in een reactie schrijft dat “New York heeft 19 miljoen inwoners, niet echt een kleine hotspot. De projectie van de cijfers (bijna 1% sterfte) is heel realistisch omdat dit ook in de praktijk al blijkt (in een kleine hotspot weliswaar). En omdat je het in de grafiek wel heel duidelijk ziet. (UPDATE ik had hier wel rekenfouten, en veel getallen bleken ook nog eens niet te kloppen, de getallen zijn minder dramatisch, eerder 0,7%)”

    “De projectie van de cijfers” is denk ik nagenoeg gelijk aan de Infection Rate Mortality (IFR)?

    In dat geval zijn we het dan misschien ruwweg eens: een IFR van ergens rond de 1%, tussen de 0,7% en 1,4%? Dus veel erger dan een griepgolf?

    Kun je ergens in je blog misschien een berekening van de IFR en de CFR voor Covid-19 en griep toevoegen op basis van de beste wereldwijde cijfers? Bij voorbaat dank!

    1. Alleen in New York was het inderdaad twee keer dodelijker dan een griepgolf (0,13% sterfte onder de bevolking, zware griep is 0,06%).
     En zie ook de tabel waar de griep ook bij staat.
     En vlak boven het kopje “Werkt een lockdown eigenlijk wel?” staat een stukje over New York.
     “Projectie” was een voorspelling op basis van het doortrekken van de eerste lijnen in grafieken. Dat bleek achteraf bijna overal te kloppen, behalve voor New York omdat de officiële cijfers en grafieken daarvan aanvankelijk niet klopten.

 17. Even over de 38 doden. Je schrijft daarna dat het er later 21 bleken. Dat klopt niet. Het bleken er 21 uit april en dus maar 17 van recent

  1. Dank, gecorrigeerd. Het ging over 1 dag, en dat blijkt nu zelfs 14 volgens het RIVM in plaats van 38. Op allecijfers.nl staat nog steeds 38.

 18. Blijft een fascinerende blogpost, Aart Jan.

  Even over die 15.000.000 miljoen doden die je al een tijdje hebt staan in de rubriek ‘als we niets hadden gedaan’. Sta je daar nog steeds achter?

  Is het inmiddels al mogelijk om te zeggen dat als we niets hadden gedaan (bijvoorbeeld gesteld dat we het virus nooit hadden benoemd), geen lockdowns of wat dan ook, we wereldwijd net zo veel doden hadden gehad als met een zware griep? Dus tot een miljoen en zeker geen vijftien miljoen?

  1. Het getal heb ik destijds ingeschat op basis van grafieken die achteraf niet geheel klopten, zoals die van New York. Of die van San Marino. Het getal in mijn tabel is daarom te hoog, en heb ik nu lager gezet. Zweden toont nu aan dat de sterfte met of zonder lockdown eigenlijk overal in EU hetzelfde was, en vergelijkbaar is met een zware griep.

   1. ” Zweden toont nu … een zware griep”

    In uw verhaal mist u het feit dat zweden enkel aan het begin een “milder” aanpak had, daar nadat de aantallen bleven stijgen en nadat men publiekelijk op tv excuses heeft gemaakt (door het team verantwoordelijk voor de beslissingen) en daarna “gewoon” maatregelen heeft genomen gelijk aan de onze.

    Dit is duidelijk te zien in de NL vs ZWE grafiek.

    Als er dus 1 ding duidelijk te zien is in die grafiek is dat maatregelen dus effect hebben en werken.

    Men is daar namelijk later begonnen met de maatregelen en de gelijke afvlakking is dan ook precies te zien zoals bij ons en andere landen, echter later.

    (grafiek “Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus genormeerd per land per dag: ” op https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/)

 19. Ik vind alles wat gebeurt rondom dit virus erg interessant. Maar simpel gezegd we willen mensenlevens redden. Voor al het geld wat we wereldwijd nu uitgegeven en verspillen aan corona hadden we miljoenen mensen van de hongerdood kunnen redden.
  Mijn vraag is simpel mogen we niet doodgaan aan covid maar verder overal aan.
  Ik weet dat veel mensen profiteren van de huidige situatie terwijl anderen ten ondergaan aan de maatregelen.
  Hoe je ook kijkt naar aantal mensenlevens of inkomens van mensen. De uitkomst is dat de baten veel minder zijn dan de kosten. Uitgezonderd een kleine groep mensen.
  Is dit wereldwijde gedrag alleen mogelijk door het internet?
  Waarom kiest bijna iedereen dezelfde route?
  Zo zijn er zoveel vragen waar je op dit moment geen enkel antwoord op kunt geven.
  Ik ben erg nieuwsgierig waar we naar toe gaan. En wanneer deze waanzin stopt.

  1. Dag Jan,
   Er zijn zeker antwoorden op al die vragen die jij hebt. Ik ga ze hier niet noemen, dan word men al snel als complot gekkie gezien. Begin je eigen zoektocht en start bv met; CafeWeltschmertz.nl of CommonSenseTV.nl of Urubin.nl of Burgerfront.nl en zo zijn er nog heel veel meer.

 20. Je schrijft ook dat de media de feiten verdraaien, maar daar doe je zelf dus volop aan mee :

  Waar haal je deze vandaan Aart : Alleen als je er echt ziek van wordt bouw je immuniteit op. In dat geval is de kans ook erg groot (97%) dat je herstelt.

  Wie sleutelt aan : Daarom wordt er nu gesleuteld aan het begrip ‘besmettelijk”:Je kan straks waarschijnlijk positief testen, en toch NIET besmettelijk zijn. Als je dit onderbouwt met verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek dan klinkt het geloofwaardiger, maar dat doe je niet.

  En hoe kom je hier nu bij : Je schrijft Er is ook al een Nederlands vaccin.
  – Er is nog geen NL vaccin, dat zit nog in de testfase en wordt in Nederland ontwikkelt door een farmaciebedrijf uit het buitenland. Dus graag geen dingen schrijven die niet kloppen. Of ze goed werken is dus een conclusie die je trekt , mogelijk op basis van gedachten van jezelf en zeker niet op feiten. Misschien de hoop , maar is geen feit.

  Je schrijft ook dat de media de feiten verdraaien, maar daar doe je zelf dus volop aan mee.

  Als je bijvoorbeeld Nature artikelen leest kun je je misschien eerst wat meer verdiepen, daar lees je ook dat diverse onderzoeken niet door een 2e partij zijn onderzocht, zoals wel gebruikelijk is, dit kan soms enige tijd duren.
  Neem wat meer zonlicht of vitamine D tot je, misschien werkt dat wel bij 50% van de mensen om sneller van corona af te zijn. Met name donkergekleurde mensen nemen minder vitamine D op van de zon. Vitamine D (>20) + cholesterol geeft afweer naar ik meen :-)….heb je iets om uit te zoeken dus.

  1. Geweldige reactie inderdaad. Waar haalt deze man de domme info vandaan . Mensen worden wel degelijk ziek in alle categorieën. De ouderen sterven meer maar ook jongeren moeten uitkijken voor gevolgen. Daarbij … blijf solidair met je oma vader moeder familie.

   1. Beste Tim,
    Zoals nu onderhand bij velen bekend, Covid-19 is slechts een tikje dodelijker dan een griepvirus.
    Verhouding ongeveer 0,2% t.o.v. griep; 0,18%
    Conclusie, die hele lockdown en al die onzin maatregelen zijn overbodig.
    Rutte en consorten weten dat ook!
    Als Grapperhaus op zijn trouwdag zo met zijn familie omgaat, en hij weet donders goed hoe (niet) dodelijk dat virus is, dan weet je toch al genoeg.
    Het lijkt wel of de mensen in Nederland te dom zijn om daar de enige en juiste conclusie uit te trekken. En dan heb ik het nog niet eens over al die tegenstrijdige maatregelen.

    Iedereen zou eens voor zichzelf op onderzoek moeten gaan en niet alles klakkeloos geloven van wat onze (r)overheid ons voorspiegelt!

    Waarom denk je dat zoveel professionals de overheid proberen te bewegen om te stoppen met als die onzin maatregelen? Zie de brief hieronder. Ook in Nederland hebben artsen dergelijke initiatieven naar Rutte en z’n kliek gestuurd. Dit word natuurlijk door de MSM onder de pet gehouden, daarom moet je zelf op onderzoek gaan

    Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.
    https://docs4opendebate.be/open-brief/ 5 september 2020

    Hieronder nog zo iets

    Waar is de evidence-based-aanpak bij covid-19?
    https://www.artsenkrant.com/actueel/waar-is-de-evidence-based-aanpak-bij-covid-19/article-opinion-49643.html?cookie_check=1601022445

    Of kijk op viruswaarheid.nl of worldunity.me of telegramnl.eu

    1. U zou om te beginnen eens moeten kijken naar de CFR (Case Fatality Rate) en niet naar de verhouding doden vs positieve testen welke A afhankelijk is van testen en B verre van compleet daar we de eerste cyclus nog niet eens door zijn.

     Dan zou u uitkomen dat covid ongeveer 2 maal zo dodelijk is dan de griep.

     Daarnaast rekent/vergelijkt viruswaanzin en anderen appels met peren.

     Men vergelijkt het aantal doden zonder virus met het aantal doden nu.

     Men moet natuurlijk vergelijken het aantal doden zonder virus met het aantal doden wat er zou zijn indien de stijgende lijn van vlak voor de maatregelen had doorgezet.

     Nu vergelijkt men “normaal” met “nu, met effect van de maatregelen” terwijl men “normaal” moet vergelijken met “nu, indien er geen maatregelen waren genomen”.

     Dan kom je ten eerste op een hele andere conclusie uit en ten tweede zullen alle vervolg-conclusies die dit als basis hebben (wat dus de meeste zijn) ook anders zijn.

   2. Beste mensen, het gaat er niet om dat corona weggemaakt word of dat de impact daarvan tenietgedaan word. Het gaat om de proportionaliteit. Ga dit onderzoek eens lezen en vraag je dan af wat we aan het doen zijn? En dan met name de eerdere grote uitbraken die veel hogere CFR hebben dan wat dit virus nu heeft. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365540/#__sec7title
    Ik vind het een beetje jammer dat je deze autaur na zoveel onderzoek en opsommen van feiten vergelijkt met de schreeuwlelijkerds van de media, die halen niet eens onderzoek aan, of ze intrepeteren het op een volkomen verkeerde manier. Feit blijft dat al dat angst zaaien ook gevaarlijk is voor de volksgezondheid, dus zelfs als ze wel overal gelijk in zouden hebben dan nog luister en lees ik liever wat deze auteur te schrijven heeft. Kijk naar de ontzettende hoeveelheid aan informatie die hier staat en daar noem jij drie dingen van en vergelijkt dat met de media die er waarschijnlijk wel voor 90% naast zitten. Ik vind het een beetje flauw om iemand dan zo weg te zetten alsof hij een idioot is die onzin loopt te spuien. En er is aangetoond dat de media en influencers dik betaald hebben gekregen om het verhaal van het RIVM te volgen. Ik snap dat je solidair wilt zijn met je opa en oma, maar hebben die om opsluiting gevraagd? Zouden alle ouderen dat gedaan hebben? Of is het ze gewoon opgelegd. En wat me elke weer verbaasd van de mainstream followers is dat er nooit gesproken word over de gevolgen van de maatregelen. Alleen maar schreeuwen over Covid. En niemand ontkent dat het een heftig nieuw virus is die nu initieel soms meer doden geeft dan een zware griepgolf. Maar denk dat de maatregelen helemaal geen gevolgen hebben? Ik denk dat de mensen die hierover nooit met 1 woord over spreken allemaal geen enkel ander ongemak ondervinden als inderdaad even tijdelijk wat vrijheden opgeven. Wat doet iedereen nu moeilijk joh? De gevolgen zullen op de langere termijn ook voor jullie duidelijk gaan worden, wees maar niet bang, maar ook op dit moment maakt dit beleid zoveel kapot dat er steeds meer geluid komt dat de maatregelen erger zijn dan Covid zelf. Waar is de logica dan nog gebleven? Leven jullie in een wereld waar nooit iemand sterft? Waar nooit andere ernstige ziektes hebben rondgewaard op deze aarde? Kijk eens op https://opendebat.info/ . Maar natuurlijk zijn ruim 2700 medici allemaal idioten die een brandbrief hebben geschreven aan de overheid. Deze mensen zetten hun carriere op het spel. Dus geloof je dat nu zelf nog? Niemand ontkent dat Covid een heftig virus is die wereldwijd toeslaat, maar zoals het er nu uitziet gaat het allemaal waarschijnlijk heel erg meevallen. Dat is toch juist iets om blij over te wezen? Dit virus word gelijk getrokken met ebola. Wat denk je wat er met de wereldbevolking was gebeurt als daar een uitbraak van geweest was? Dan hadden we het eerder over 2 miljard doden waarschijnlijk ipv de miljoen die er nu is. Ook net zo goed heel erg maar niet te vergelijken met andere ziektes waar covid tussen geplaatst word. En de gevolgen wereldwijd zijn wel desastreus maar die mensen kunnen lekker afrotten. Zolang wij zelf maar met een mondkapje naar de supermarkt kunnen en ons leventje gewoon lekker verder loopt zonder gevolgen dan kunnen we lekker de critici belachelijk maken, want er is alleen maar covid, en we zijn zo solidair met deze mensen. Dat ben ik ook, maar solidariteit is niet iets wat alleen maar in je eigen straatje past. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
    Mvg Jack

 21. Interessante verzameling aan wereldwijde gegevens over corona. Ben het grotendeels eens met de getrokken conclusie maar vindt dat de dodelijkheid en het vergelijk met de ‘gewone’ griep niet vanuit het juiste oogpunt wordt beschouwd

  Als dodelijkheid gemeten wordt als ratio doden over besmettingen zal corona mogelijk niet de meest ernstige ziekte en misschien ook niet erger zijn dan de ‘gewone’ griep.

  Maar deze definitie is niet degene om naar te kijken hoe gevaarlijk corona is. Daarvoor moet meegewogen worden hoe besmettelijk deze ziekte is, want daar zit hem het verschil tussen de ‘gewone’ griep en corona. Elk jaar hebben we één of meerdere ‘gewone’ griepuitbraken. Echter, in deze uitbraken raakt een veel beperkter deel van de bevolking besmet vanwege de opgebouwde groepsimmuniteit voor allerlei griepvirus varianten. De schade van een lockdown om de gewone griep te bestrijden staat in geen verhouding, een griepprik uitdelen aan kwetsbaren groepen en zorgverleners blijkt dat voldoende effectief.

  Maar tegen dit Corona virus (bij deze Corona variant dus, Corona virussen zijn zeker niet uniek in de wereld) blijkt dat maar een zeer klein deel van de bevolking immuun is en het virud kan zich daarom zeer snel verspreiden (ook incubatietijd en andere factoren hebben op deze snelheid invloed uiteraard) onder een bevolking en bij niet ingrijpen is Corona dus veel dodelijker (geteld in totaal aantal doden) dan een ‘gewone’ griep. Tel daar het a-typische ziektebeeld dat ervoor zorgt dat patiënten lang op de IC moeten verblijven bij op, met als gevolg volle IC’s en een vorm van lock-down was onvermijdelijk.

  Of de lock-down te streng is is lastig te zeggen. Super-spread events voorkomen helpt duidelijk het erg goed, maar de kwetsbare bevolking ontzien zou waarschijnlijk nog effectiever zijn om de sterfte laag te houden. 90% van de doden is inderdaad 65+, dus het is beperkt gevaarlijk het virus zich te laten verspreiden onder bijvoorbeeld 0-40 jarigen (wat nu met name gebeurt, vandaar nog beperkte stijging van # doden). Het risico van grote aantal besmettingen onder deze groep zit niet in de dodelijkheid maar in het risico dat deze groep opnieuw de kwetsbaren in onze samenleving gaat besmetten.

  En dus blijft het van belang het aantal besmettingen enigzins in toom te houden. Welke cocktail van maatregelen hier het beste toe in staat is blijft een lastig te beantwoorden vraag… Het lijkt erop dat een niet te extreme lockdown voldoende is het virus (het # virusdoden) in toom te houden. De economische schade van overigens het Zweedse model (erg licht lockdown) blijkt overigens niet minder te zijn dat die van strengere lock-downs, dus vanuit economisch perspectief maakt het allemaal weinig uit. De wereldeconomie is te verweven om te denken dat met de een bepaalde vorm van lock-down een groot deel van de economische schade kan worden voorkomen.

 22. “Een lockdown heeft, als het lang duurt, een verwoestend effect op de economie.”

  En nog een groter economische verwoestend effect als er geen intelligente lockdown was gehouden.
  Een restaurant kan niet draaien als alle klanten overleden zijn… opa en oma trakteerde nog wel eens op een etentje met de hele familie.

  Dan nog een feitje, waar je het overigens wel over hebt op deze site, dat de overleden personen in verpleeghuizen niet meegenomen zijn in de covid-19 cijfers overledenen… draaien met cijfers zonder jezelf rijk te rekenen noem ik dat, een verzachtend plaatje dus al voorgeschoteld krijgen en de werkelijkheid erger dus is geweest, dit even ter verduidelijking.

  1. Met alle respect, waar wil jij straks dat etentje gaan nuttigen dan? Deze intelligente lockdown zorgt ervoor dat er straks geen horeca meer is. Op dit moment staat de helft van de horeca al op instorten, dit word bevestigd door hun belangenverenigingen. Nog even volhouden is het advies. Maar in werkelijkheid zal dit zelfde beleid waarschijnlijk nog minimaal een jaar gaan duren want de enige oplossing is een vaccin. Elk ander virus dooft weer uit, behalve Covid-19. Als het vaccin nog 2 jaar duurt hebben wij volgens de beleidsmakers nog 2 jaar te maken met Covid-19. Maar goed we hebben het hier dan ook over een zeer intelligent virus want deze houd zich zelfs aan een avondklok. Als eenmaal het vaccin er is dan is de verwachting dat het virus om de 3 a 4 jaar zijn kop zal opsteken. Maar nu nog niet, Covid-19 wacht eerst netjes tot er een vaccin is en daarna gaat hij in zijn normale modus. Niemand ontkent dat Covid een heftig virus is, nu achteraf gezien gelukkig niet veel erger dan een heftige griep. Dan heb je het nog steeds over een substantieel aantal doden dat begrijp ik heel goed. Maar geloof jij deze onzin nog? Ik niet in ieder geval, maar ieder zijn eigen mening.

   Nog een feitje, rijk rekenen met cijfers is met name de RIVM heel erg goed in. Tussen alle informatie staat dat feit over 38 doden, dit is teruggedraaid. Maar het staat nog wel in de statistieken. Lijkt me in een tijd dat je het volk wil ondersteunen en een duidelijk beeld geven niet echt handig. Het gaat hier om een schijntje, als je zo over doden mag praten, dat snap ik ook wel maar het is indicatief voor de hele informatievoorziening door het RIVM. De afgelopen 21 jaar is de gemiddelde duur van het griepseizoen, waaronder het corona virus, 9 weken geweest. De afgelopen jaren was het gemiddelde ruim 6400 doden. Nu dit jaar is het seizoen ineens maar 2 weken lang en zijn er 404 griepdoden. De rest was allemaal Covid-19, ruim 6300 op dit moment dus. toevalligerwijs precies weer dat gemiddelde. Geloof je het zelf? De totale teller staat nu op ruim 9300, ik neem aan dat dit dan met inbegrip is van de doden in de verzorgingstehuizen. Die oversterfte hebben in we 2018 ook gehad. En wel vaker ook, dit zijn statistisch gezien geen uitzonderingen. Het menselijk leed erachter is van een andere orde, dat begrijp ik, maar dat is wel de realiteit van dit leven. Er sterven elk jaar in Nederland circa 150.000 mensen. Dat is heel erg. Maar helaas een feit wat wel bij het leven hoort.

   In het begin was Covid-19 een nieuw en zorgwekkend virus. Wat in eerste instantie voor zorgelijke taferelen zorgde. Maar vrij snel liep het weer terug en gelukkig lijkt het er op dat het ergste voorbij is en hebben we al veel geleerd. De ic opnames zijn al teruggebracht naar 6 dagen, behandelingen zijn beter, en de uitpuilende ziekenhuizen waar ze constant nog over lopen te schreeuwen is nu al 4 maanden een hoop geblaat en weinig wol. Nu is de mond vol van de tweede golf, omdat er zoveel besmettingen zijn. Tja er word meer getest nu dus heb je ook meer positieven, wat overigens helemaal niets betekend. In theorie zouden dit allemaal restanten kunnen zijn van de besmetting die al lang weer voorbij is. Wat je daarna nog over houd zijn de symptomen en serologisch onderzoek om tot een sluitende conclusie te komen dat de positieve pcr test ook daadwerkelijk een actieve infectie inhoud. Overigens ook iets wat in onderzoek is aangetoond, en toegegeven door Jaap van Dissel.

   The effort to contain the outbreak is limited by one hard problem: how to differentiate COVID-19 cases from the healthy. For confirmed COVID-19 cases reported the common clinical symptoms include fever, cough, myalgia or fatigue (Huang et al., 2020). Yet these symptoms are not unique features of COVID-19 because these symptoms are similar to that of other virus-infected diseases such as influenza (Wang et al., 2014).
   Bron onderzoek: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365540/#__sec7title

   Jaap van Dissel, bron: https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/het-bewijs-over-de-pcr-test-vanmiddag-kwam-jaap-los/

   Oftewel we kunnen in de richting zitten wat besmettingen betreft, of er compleet naast zitten. Het is niet met zekerheid te zeggen. Dit maakt overigens helemaal niets uit want de sterfte die gepaard zou gaan met deze tweede golf blijft nog steeds uit. Gelukkig maar. En toch bedient het RIVM zich van besmettingsgevallen als het om positieve pcr testen gaat. Hier word beleid op gevoerd, hoe kan dat? En steeds meer medici en wetenschappers proberen de regering te waarschuwen, maar die varen hun eigen koers en een motie tot een onafhankelijk onderzoek wat duidelijkheid in deze zaak kan geven word gewoon weggestemd in de tweede kamer. Je mag echt kritisch zijn hoor, ik hoor het Hugo de Jonge nog zeggen. Ja helaas kunnen ze dat (nog niet) afpakken, maar de kritische geluiden gaan wel regelrecht de prullenbak in. Terwijl er toch heel veel serieuze mensen aan de bel trekken die in gewetensnood komen tov de eed die zij hebben afgelegd. De doden zitten niet alleen aan de Covid kant, maar ook aan de kant van het beleid dat word gevoerd. Maar goed ik kan me voorstellen dat je 2700 medische specialisten en wetenschappers gewoon negeert, die kunnen nooit iets nuttigs te melden hebben. Trek zelf je conclusie.

   Al die complot theorieen heb ik helemaal niets mee en ik denk dat het allemaal veel simpeler ligt. Er is een vaccin lobby die hebben de massamedia losgelaten op het volk met een hoop angstzaaierij. Doden op straat, lijken in de gangen van ziekenhuizen, Als je zo lang schreeuwt ga je dat zelf ook vanzelf geloven en dat is waar het nu nog als enige om draait, het virus moet en zal verschrikkelijk blijven want deze mensen willen hun gelijk hebben. Ik noem het indoctrinatie, mijn mening.
   Helaas is het gevolg wel dat deze angstzaaierij resulteert in beleidsvoering en panieksprongen waar heel veel mensen de dupe van zijn en ik denk dat het de mensheid in zijn geheel niet ten goede komt. Angst is een slechte raadgever. Je ziet het verhaal waar op gehamerd word ook constant veranderen. Eerst was het een pandemie die zijn weerga niet kende, en was het vergelijkbaar met Ebola. Op dat moment had ik al zoiets van, ok kritisch blijven, want ik had nog geen spartelende mensen op straat zien liggen die uit alle hoeken en gaten het bloed naar buiten hadden stromen. Dat is namelijk wat Ebola doet. Al snel was dit niet meer te handhaven, toen ging het over de enorme sterfte die het hier zou opleveren en de ziekenhuizen die zouden bezwijken onder al de druk. Maar ondanks zeker even een hachelijke aantal weken tijdens de piek was ook dat niet meer vol te houden. Toen kwam de tweede golf serenade, deze zou veel dodelijker zijn dan de eerste golf want die smerige aso’s waren klaar met corona en gingen weer allemaal naar het stadion en het uitschot van de maatschappij lapte de regels aan zijn laars. Gevolg een ontembare tweede golf waar de ziekenhuizen nu wel van zouden bezwijken. Allerlei belangrijke specialisten kwamen bij praatprogramma’s vertellen hoe erg het wel niet zou worden. Het tuig zorgde ervoor dat het hele volk nu gevaar liep.

   Testen, testen, testen en inderdaad eindelijk de tweede golf was daar. Alleen blijven de doden weg. Volgens de kranten stroomden de ziekenhuizen vol en de ic’s puilden uit. In de statistieken bij het RIVM, moesten ze de horizontale x waarde in de grafieken met een factor van honderd verminderen, of apart weergeven van de piek, want de opnames waren niet eens waarneembaar op de grafiek, zo erg was het allemaal. Ook dat is dus niet meer vol te houden, en nu worden we bedient met de horrorverhalen van blijvende gevolgen, jongeren die ernstige klachten hebben. Longen die compleet vernietigd zijn en hartproblemen. Het komt allemaal door het Covid-19 virus. Hoe erg het ook is, we nu bij de excessen aangekomen, die er altijd zijn, niet alleen bij covid. En komt het daar daadwerkelijk door? Weet je nog 1 of 2 jaar geleden op het nieuws, die voetballer die gewoon midden op het veld in elkaar zakte aan een hartaanval. Gezonde knaap, topsporter, leefde gezond. Bleek een zeldzame aandoening te hebben die op dat moment tot uiting kwam. Dat kan nu ook heel goed het geval zijn. Sowieso als we het over de ernstige gevolgen bij jongeren hebben gaat het vrijwel altijd om gevallen die chronische luchtwegklachten hebben. Heel vervelend maar ook dat gebeurt bij andere virussen net zo goed, dat is geen uitzondering.

   En er zullen ongetwijfeld zaken zijn die puur en alleen met Covid te maken hebben, er is nog veel onderzoek nodig naar betere testen, ervoor zorgen dat we Covid met 100% vast kunnen stellen aan de hand van serologisch onderzoek doordat de anti-stoffen puur en alleen aan Covid-19 kunnen worden toegeschreven, als zoiets mogelijk is. 100% lijkt mij een utopie, maar als dezelfde waarde van de pcr test gehaald kan worden zou dat mooi wezen. Die is heel accuraat maar zegt helaas nog niets over een daadwerkelijke besmetting op dat moment en of het specifiek om Covid-19 gaat. Hoe het ook in elkaar zit, ik ben geen expert en doe zo veel mogelijk onderzoek op het internet en daar moet ik mijn mening op baseren. Naar mijn idee doe ik dat zoveel mogelijk zonder vooroordeel en ga zo veel mogelijk uit van betrouwbare bronnen. De manier waarop een artikel is opgezet zegt mijns inziens al voor 80% wat de geloofwaardigheid van zoiets is. Bij deze site heb ik een goed gevoel, word voorzien van updates en er word achteraf informatie veranderd als blijkt dat de eerste cijfers niet klopten. Dat zegt iets over integriteit en niet boven alles blijven vast houden aan je eigen gelijk. Is alles 100% betrouwbaar? Ik denk het niet er zal ongetwijfeld nog het een en ander veranderen.

   Maar deze geluiden hoor ik op meerdere sites en daardoor kan ik denk ik tot een redelijk goed standpunt komen. 1 ding is zeker, die hele angsttrein en sensatiezucht waar de mainstream media ons in heeft meegenomen is zeker nergens goed voor en is alleen maar schadelijk voor onze gezondheid, ik begrijp dan ook niet dat het ministerie van volksgezondheid niet ingegrepen heeft. in ieder geval op de staatsmedia. Maar dat is moeilijk als het wel in je eigen straatje past, dat begrijp ik heel goed. Maar de berichtgeving is in mijn optiek net zoveel zeggend als wanneer ik nu zou gaan roepen hoe dodelijk mondkapjes wel niet zijn, want er zijn twee kinderen aan overleden. Maar dat zijn excessen, we kunnen ons wel afvragen of we ons zo hebben laten meeslepen dat we onze kinderen onbedoeld hebben blootgesteld aan een stukje afwezigheid van eigen mening mogen hebben en we door onze overgevoeligheid de kinderen niet in hun waarde hebben gelaten. Ik zou de chauffeur van die bus niet willen zijn die het kind ondanks een dokterbriefje gedwongen heeft om het mondkapje op te zetten. Die heeft nu een dood kind op zijn geweten. Maar ook die persoon zal waarschijnlijk geinfecteerd zijn geweest met het angstvirus.

   Angst neemt elke vorm van logisch nadenken weg en vermaald ons tot irreeele wezens die alleen nog maar lopen te schreeuwen en elkaar de kop inslaan. Ga even zitten, haal diep adem, weet dat Covid, gelukkig meevalt. De realiteit is dat er minder erge virussen zijn en veel ergere virussen zijn. Het is een realiteit die bij het leven hoort, we hoeven het niet te bagataliseren maar we moeten het wel in de context zien in orde van grote en gevolgen. Er is al veel geleerd en er zijn allerlei maatregelen die we de komende tijd kunnen gaan implementeren. Er kan vroegtijdig begonnen worden met zwakke mensen in het gevolg bij een uitbraak meteen te behandelen met de middelen waarvan we nu zien dat er goede resultaten mee worden gehaald. Ik ben absoluut geen voorstander van vaccins, maar kan me voorstellen dat het in de toekomst een extra middel van zekerheid kan zijn voor de risicogroepen zoals we nu de griepprik hebben. Maar laten we wegblijven bij de waanzin van de gates foundation die de complete wereldbevolking wil gaan vaccineren.
   Bron: https://www.corona-covid19.be/2020/04/30/corona-coronavirus-vaccin-snelste-in-geschiedenis-gates-foundation-ceo/

   Laten we hier nu met zijn allen wat van leren en de gevaren herkennen van massamedia waar iedereen maar ongegeneerd kan lopen schreeuwen en dingen totaal uit zijn context trekken met alle gevolgen van dien. Dat is hier voor de volle 100% aan de hand, daar ben ik van overtuigd.

   Mijn mening, groeten, Jack.

 23. Goed dat jullie hier zo serieus op ingaan en aantonen dat de maatregelen in geen enkele verhouding staan tot dit gemiddelde Coronavirusje.

  Maar gezien alle ontwikkelingen en de gebeurtenissen tijdens de aanloop naar deze (volgens de gewijzigde richtlijnen) pandemie lijkt het mij wel heel duidelijk dat het een grote hoax is om de macht van onze overheden over te hevelen naar de wereldelite. Dit doen ze via NGO’s zoals de UN, WHO en WEF.

  De focus zal straks verschuiven naar biodiversiteit en CO2 uitstoot. Een groot deel van de wereld wordt afgesloten voor normale mensen en volgens agenda 2030 gaat er heel veel veranderen.

  Maar dank voor deze nuttige pagina vol duidelijke informatie.

  1. Je zou gelijk hebben als je het zou hebben over dat er politieke agenda’s uiteindelijk zijn gaan draaien omheen Covid-19, dat is met alles zo wat er voorvalt en dat er dan politiek agenda’s uiteindelijk omheen gaan draaien… maar Covid-19 is zeker geen Hoax.

   Het ging erom dat de IC’s het niet aankonden, ook al zou onze IC capaciteit 10x zo groot geweest zijn.

 24. Arnold.
  Dat HCQ niet getest zou zijn is beslist niet waar. Al in 2005 is een door twee medewerkers van het CDC mede ondertekende studie gepubliceerd waarin Wordt verklaard dat HCQ succesvol gebruikt is in de bestrijding van het SARS 1 virus. Daarbij is HCQ al vele jaren in gebruik als bescherming tegen malaria.
  In 2005 is het patent op het Corona virus al in de VS aangevraagd en in 2007 verleend.

 25. Geachte Aardjan.nl
  Mijn bewondering voor alle inspanningen, ik was zelf bezig met een dergelijk onderzoek. Ik heb nog niet alles gelezen. Ik zit met de volgende vragen:
  Hoe weet men dat de zogenaamde oversterfte door Covid-19 is veroorzaakt?
  Het lijkt er op dat veel van de andere Griepsoorten plots onder Corona vallen.(CBS)
  De diagnose Vermoedelijk Corona door artsen geeft een verkeerd beeld. er varen geen testen.
  Als ik een grafiek maak van de afgelopen 200 weken (afgelopen 4 jaar) ben ik niet onder de indruk van de zogenaamde oversterfte door Covid. Het lijkt meer een uitgestelde sterfte door de zachte wintef?
  Ron van der Sluis

 26. Wat ik het meest storend vindt, is het gegoochel met de R0. Die berekent het RIVM obv geteste gevallen. Die R0 is echter in werkelijkheid nooit onder de 1 geweest. Na een aantal maanden werd namelijk het aantal besmette mensen al geschat op 200.000 door onderzoek op anti-stoffen bij de bloedbank.

  Er wordt ten onrechte gesuggereerd dat tijdens lockdown de R0<1 was en na opheffen daarvan hoger. Dat klopt niet.

  1. Aan RO getal heb je niets. De slachtoffers zijn niet gelijk verdeeld over Nederland. Ze komen vooral voor in verzorgingsomstandigheden: 5000 van de 6500 doden. Aantal besmettingen zegt niets over besmetbaarheid, transmissie. Aan valide testen ontbreekt het, zeker in het begin. Merkwaardig is ook dat het aantal personen met een gewone griep plos zijn verdwenen. Verder : Oversterfte komt onder de 40 niet voor. RIVM zegt zelf dat ze niets weten over de besmettelijkheid van Cofid.

   1. “Merkwaardig is ook dat het aantal personen met een gewone griep plos zijn verdwenen.”

    U denkt dat maatregelen voor 1 specifiek virus werken of dat een virus uit zichzelf om maatregelen heen kan bewegen?

    U bent ongetwijfeld zelf ook bekend met de situatie “oh, je hebt griep? dan blijf ik uit je buurt” of kinderen die griep hebben en vervolgens de ouders aansteken.

    De 1.5 meter en santitatie werkt tegen elke besmetting, dus ook tegen de griep.

    “Aan valide testen ontbreekt het, zeker in het begin”

    Dit hoeft ook niet perse voor een deel van de conclusies.

    Stel je hebt een infectie percentage van 100%, dus 1 persoon infecteerd 1 ander.

    Stel dat je dit gaat meten per infectie cyclus (5-10 dagen).

    10, 20, 40, 80, 160, 320

    Dan zit je er 50% (!) naast met je testen:

    5, 10, 20, 40, 80, 160, (320)

    Dan zit je er maar 1 cyclus (dus 5-10 dagen) naast en uit beide aantallen kan je 100% infectie percentage aflezen.

    Dus voor de bepaling voor de noodzaak voor maatregelen, IC capaciteit etc, maakt dit niet uit, zolang je maar zorgt dat je 1 specifieke testmethode gebruikt (zodat de afwijking dus in ALLE resultaten zit).

    En dat is dus de reden waarom men in het begin niet wilde dat er beperkt gebruik werd gemaakt van de beschikbare laboratioria – verschillende testmethodes/apparatuur, beschikbaarheid van de testvloeistof.

 27. Er is ook een duidelijk verband tussen de bevolkingsdichtheid en coronabesmettingen, hoe dichterbevolkt hoe meer relatieve besmettingen. Steden versus platteland, randstad versus provincies met een lage bevolkingsdichtheid, landen met een hoge versus een lage bevolkingsdichtheid. Heb je hier cijfers over die op een verband wijzen?

 28. Heel interessant, maar een aantal dingen waar ik anders over denk. Je ziet bijvoorbeeld het aantal gevallen nu stijgen, maar de doden niet. Dit cijfer volgt pas een maand later, nadat mensen wekenlang ziek zijn geweest.
  Deze keer zal het hopelijk niet zo sterk stijgen, omdat de behandeling verbetert is, en er nu ook asymptomatische gevallen getest worden.

  De reden waarom Nieuw Zeeland of Thailand minder doden heeft niets met het klimaat te make . Je kunt dit volop in het nieuws lezen. Met de methode die WHO in Maart aanbevolen had, hebben allebei deze landen het virus uit kunnen roeien en nu enkel nieuwe gevallen in de verplichte quarantaine bij de grens.

 29. Dit virus is een politiek virus, niet medisch. Dit virus is nu Psyho-tereur geworden. Axhter seze tereur staat bepalde wezens die daardoor veel geld mkunnem krijgen en eigen groewelijke ambitie bereiken

  1. @Mara

   Misschien moet u eens op de IC gaan kijken of praten met zorgverleners of nabestaanden?

   Wellicht dat u er dan anders over gaat denken.

   Wat u zegt betekend dat alle wereldleiders, alle ziekenhuizen, al het zorgpersoneel etc allemaal onderdeel is van een complot samen met de show om het maar echt te laten lijken.

   U ziet toch zelf wel dat dat gewoon onzin is he?

  1. Die onbekende factor blijkt inmiddels bekend:
   Een genetische factor zou ,volgens een zeer recent (24 juli) artikel in JAMA , verantwoordelijk zijn voor de zware Covid -19 gevallen onder jongeren.
   zie: JAMA.10.1001/Jama.2020.13719PubMed:”Presence of Genetic Variants Among young Men with severe Covid-19. C Van der Made et alii”

  2. Niet onbekend, in het Radboudt is onderzoek gedaan, waarom er toch jongeren overleden zijn aan het virus. Het immuunsysteem kwam bij hen niet op gang. Overigens de vergelijking met een doorgemaakt griepvirus kan je niet maken. De gevolgen na een griep zijn veel minder heftig dan na COVID-19. Ernstige longproblemen, cognitieve problemen en langdurige vermoeidheid zijn de consequenties, dat is niet het geval bij griep. Immuniteit is overigens ook nog onduidelijk, aangezien de afweerstoffen die je opbouwt, na enkele maanden vrijwel geheel verdwenen zijn.

   1. Beetje kort door de bocht, mijn oma heeft in 2018 bijna 3 kwart jaar nodig gehad voordat ze weer een beetje de oude was. Ook extreme moeheid, moeite met ademhalen dus dit komt ook bij influenza wel degelijk voor.

   2. Vergeet de griepprik niet! Die vlakt de impact en scherpe randjes af… Hopelijk de coronaprik straks ook en dan zal je zien dat beide virussen qua impact vergelijkbaar zijn.

 30. Erg interessant blog, dat ik al vanaf het begin volg. Is het een idee ook een punt te maken over de sterfte-impact van Corona?

  Rutte sprak bij een persconferentie over ‘enorme sterftecijfers’. Aboutaleb sprak recent over ‘levensgevaarlijk’, bij zijn pleidooi voor buitenlandse toestanden (meer mondkapjes).

  Voor zover ik het begrijp is de sterfte-impact van Corona eigenlijk nul. Ons land heeft niet meer sterfte te betreuren dan vóór Corona. Niet veel mensen beseffen dat.

  1. Zeker. Er was wel wat oversterfte, best veel zelfs, maar nu is er juist MINDER sterfte dan normaal in deze tijd van het jaar.

   1. Precies, en dan is al met al de sterfte-impact nul, dat is wat ik bedoelde te zeggen.

    Wat je verwacht van een nieuwe ziekte is dat die stapelt op de bestaande sterfte. Dan heeft de nieuwe ziekte dus een hoge sterfte-impact, dat is wat je verwacht bij een nieuw probleem. Maar hier was er geen stapeling, net zo veel sterfte als altijd: impact nul dus.

    Goeie opmerking maakte je ook over de besmettingen waarover we nu steeds horen. Het klinkt eng, besmettingen, maar de impact hiervan (behalve de angst-impact) is nihil. Zoals Gommers ook zegt: ‘We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt doordat we extra testen.’

    Als Corona geen impact heeft op sterfte, als er meer mensen doodgaan aan de gevolgen van de aanpak dan aan het virus zelf, als onze economie in rook opgaat, als bedrijven massaal failliet gaan (en kunnen worden opgekocht voor pennies on the dollar), wat verklaart dan het fanatieke beleid van de overheid, de stilte van de oppositie, het meewerken van de media, het verwijderen van andere geluiden op sociale media?

    1. Belangenverstrengeling, niet zo raar hoor is in 2009 ook al gebeurt met de Mexicaanse griep, ze hebben nu alleen toegang tot een veel snellere vorm van mediaverspreiding.

     En volgens mij zegt niemand dat Covid helemaal niets doet, het moet alleen wel in perspectief geplaatst worden.

    2. En wat als u de aantallen vergelijkt van vorige jaren met de aantallen indien we geen maatregelen en bewustwording hadden?

     De RIVM aantallen bevatten het effect van de maatregelen, en , de maatregelen werken voor alle virussen, dus ook influenza.

     Daarom lijkt het minder totdat u de stijgende lijn van de 1e piek doortrekt vanaf dat moment tot nu.

     Dan kom je vele malen hoger uit dan voorgaande jaren.

   2. Dank voor je interessante en gefundeerde analyse .

    Eén bedenking hierbij: tgv de lockdown werd de ganse economie platgelegd.
    Dit resulteerde ongetwijfeld ook in minder verkeersdoden en minder doden tgv arbeidsongevallen. Heb jij enig idee in welke mate deze het oversterftegetal beïnvloeden?

     1. Ja ,je hebt gelijk.Ik heb intussen nagezocht én gevonden.
      Aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gedurende lockdown in België gestegen,voornamelijk door meer fietsers en kinderen die spelen op straat,het aantal dodelijke arbeidsongevallen is wel aanzienlijk gedaald,maar dat aantal is in vergelijking met het totale sterfte uiterst klein.

      1. En hoe moeten we dit zien: de influenzadoden zijn verdwenen.

       Met een enorme kronkel weet het World Economic Forum (je weet wel, van de Big Reset) er nog iets van te spinnen: het komt door de social distancing.

       ‘Seasonal flu reports hit record lows amid global social distancing’ https://www.weforum.org/agenda/2020/07/seasonal-flu-reports-record-lows-global-social-distancing/

       En dan is er het RIVM. Dat spreekt over slechts 404 griepdoden, met 9768 coronadoden… https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

       Kan aan mij liggen, maar lijkt mij een kwestie dat de coronacijfers de influenzacijfers hebben vervangen. Kortom, dat de influenzadoden nu worden opgeschreven als cornonadoden of misschien wel dat corona net zoiets is als influenza.

   3. Oversterfte bekijk je na een jaar. Van heel veel sterfgevallen weten we niet of het corona is geweest. Veel mensen zijn in de thuissituatie overleden, die zijn niet meegenomen in de cijfers. Tel er dus nog gerust een paar duizend overlijdens bij op.
    Daarnaast zijn maatregelen genomen om de toestroom van patienten in de zorg aan te kunnen, dus niet alleen om het virus in te dammen, maar wel zeer noodzakelijk en al dan niet wellicht de belangrijkste reden. Helaas zijn er mensen die in complotten geloven, die daar geen begrip voor op kunnen brengen. De drukte van de afgelopen tijd in de randstad hebben ervoor gezorgd, dat we nu weer strengere maatregelen hebben, helaas.

 31. Erger in België en Frankrijk dan in Brazilië? Je bent uit je nek aan het lullen. ik vind dergelijke prietpraat GEVAARLIJK.
  Brazilië heeft ondertussen bijna 80000 doden en we kunnen ons de vraag stellen of daar alle gevallen wel worden geteld. De oversterfte is beperkt net OMDAT er een lockdown is geweest en de oversterfte was het hoogste cijfer sinds WO2, en dat zowel voor België als voor Nederland. Mocht er geen lockdown zijn geweest, had onze ziekenzorg bezweken en konden we net als in Brazilië massagraven maken.
  In België hebben we de maatregelen versoepeld en hopla, het beest steekt weer de kop op.

  1. Je kunt het aantal totale doden aan (of te wel MET) corona in Brazilie niet met het totaal aantal in kleine europese landen vergelijken. Brazilie heeft 212,559,417 inwoners terwijl Belgie maar 11,589,623. In verhouding dus, zijn er minder corina doden. Daarbij komt dat er altijd massagraven worden gemaakt, de armen hebben vaak geen andere mogelijkheden dan op een gezamenlijke plek een gat te graven. Het is er nu winter, dus dat komt met het griep en dengue seizoen overeen, als ook andere virussen, aldus meer sterfte dan waneer het alleen heet is. Nu zijn er in Europa meer besmettingen omdat er wordt getest maar er zijn, zo lijkt het, niet meer doden.

   1. Beste flipbastien, zou u hier dan nog eens op willen reageren? Het is een absurde en typerende reactie in mijn ogen om zulk voluit en schreeuwerig taalgebruik te bezigen terwijl het geval dat u beschrijft statistisch volledig tegengesteld in elkaar steekt aan wat u ons hier zo luidruchtig wilt doen voorstellen. Dat is schandalig en juist gevaarlijk voor de nuchtere en objectieve benadering van dit probleem dat mogelijkerwijs met met de huidige aanpak juist onnodig het verloop van zoveel andere natuurlijke processen verstoort die extreme gevolgen hebben, al dan niet voor de volksgezondheid.

   2. U kunt het aantal inwoners niet gebruiken als vergelijking voor het virus totdat van beide landen ALLE inwoners getest zijn op hetzelfde moment.

    Beter is om de case fatality rate te gebruiken.

    Ondanks dat deze ook afwijken zal hebben met verschillende landen (type test, manier van tellen etc) zal deze nauwkeuriger zijn dan zoals u rekent.

    En de doden die “ontbreken” in europa zijn deels door meer testen maar nog meer doordat de maatregelen en bewustwording mensen en risicogroepen verder van het virus houdt, en, dus het aantal opnames en doden vertraagd (iets wat dus nu weer evenredig mee stijgt ondertussen).

 32. Complimenten voor de grote hoeveelheid nauwgezet werk. Jammer vind ik dit citaat: “Kijk maar naar onze kerken, die gewoon open bleven terwijl de rest van Nederland keurig thuisbleef. Zie de hoge sterfte in onze Bible Belt.” Bij mijn weten zijn alle kerken meteen in lock-down gegaan toen de overheid dat voorschreef. Ook het verhaal over de Bible Belt klopt achteraf niet, zie o.a. het onafhankelijke onderzoek dat gedaan is in Middelharnis (de besmetting kwam niet via kerkdiensten, hoewel dat eerst in de pers wel werd gesuggereerd) en in Heerde en Hasselt (daar zijn inmiddels andere oorzaken aangetoond).

 33. Interessante website! Maar waarom wordt er alleen gesproken over sterfte? De lichamelijke gevolgen van corona lijken in veel gevallen ernstig en langdurig. Graag meer onderzoek/informatie daar naar.

  1. Dat klopt, in heel sommige gevallen is er na griep een nasleep. Dat is bij influenza en ook bij Corona virussen.
   Maar zo ongelofelijk zeldzaam dat het niet relevant lijkt. De media vergroten het uit en daarom lijkt het heel vaak voor te komen.

   Vergelijkbaar met haaien aanvallen.

 34. Goed werk! Twee kritiekpunten: kerken zouden niet in lockdown gegaan zijn. Dat was en is zeker wel het geval. En hoge sterfte in Biblebelt???? Is aantoonbaar onjuiste/niet het geval.

 35. Als we met Corona nu zitten in de categorie ‘zware griep’, wat zegt dat dan over de impact van Corona? Van een ernstig nieuw probleem/virus/bacterie, etc zou je verwachten dat het de sterftecijfers vergroot. Dus hogere aantallen dan in vroeger jaren. Maar die aantallen zijn nog net zo hoog/laag als in vroeger dagen.

  Moeten we concluderen dat Corona de sterfte van influenza heeft weggevangen en dus in termen van mensenlevens niet gevaarlijker is dan de gewone griep? Nettoresultaat van Corona voor de sterfte: 0, nul, niets.

  Als de sterfteoorzaak verandert door een nieuw virus, maar de sterftecijfers niet, wat zegt dit dan over de nieuwe ziekte en over de reactie erop? Een virus dat ongeacht lockdowns overal eenzelfde patroon laat zien. De enige impact van de lockdowns is dat het de sterftecijfers verhoogt door de economische fall out.

 36. Ik waardeer je werk, en je hebt een heel aantal goede punten maar ik lees erover heen of begrijp je verkeerd wanneer je probeert te antwoorden of de lockdown nuttig is (geweest) …
  Het antwoord daarop is een eenduidig en helder JA namelijk.
  Zoals op de allereerste persco aangegeven, en vervolgens door Lubach letterlijk 1000 keer herhaald is is het doel ‘flatten the curve’ om de IC het te laten kunnen behapstukken. EN dat is keihard en duidelijk gebeurd, je kent ongetwijfeld de NICE grafieken.
  Dus ik vind het grappig dat dit nog niet duidelijk naar voren komt maar je de lockdown steeds in twijfel trekt mbt infectie-aantallen en allerhande andere zaken. Het is ook grappig dat je nota bene de flatten the curve grafiek hier post maar eronder nog doorgaat over infecties en second waves etc ?? Irrelevant.

  Tweede kritiekpuntje: mbt Zweden, ja onze sterfaantallen moeten nog gecorrigeerd worden, maar die van hen net zo goed. Dus laat dat argument weg of maak het compleet.

  1. In Zweden zijn het merendeel vd doden in verzorgingshuizen gevallen. Kwam dat door besmette verzorgers die van kamer naar kamer gingen, of hebben de bewoners elkaar besmet via de verbonden airco’s? Het eerste lijkt onwaarschijnlijker dan het laatste.

 37. Ik was het vergeten te melden…erg druk maar ik heb een studie betreft Aerosolen en luchtvochtigheid:
  https://www.condair.nl/droge-lucht-maakt-ziek/luchtbevochtiging-beperkt-griepvirus-in-lucht

  Dit gaat dan over Influenza maar Covid 19 heeft dezelfde overdracht dus neem ik aan vergelijkbaar.

  Hierin is een airco idd een gevaar aangezien deze ontvocht (tenzij je de functie bevochtigen aanzet op zijn tijd)
  Maar ook zijn de meeste gebouwen behoorlijk geïsoleerd en in koude tijden wordt de verwarming aangezet en bij onze ouderen soms een extra standje hoger…dit zou dus ook een extra oorzaak kunnen zijn van een drogere lucht…hierin zou de de ventilatie dus helemaal cruciaal kunnen zijn…ik ga er vanuit dat er verder geen bevochtigers worden gebruikt.
  In het algemeen is swinters de lucht ook droger…aangezien Nederland een zeeklimaat is duren dus de griepzeizoen korter omdat als het warmer wordt de luchtvochtigheid ook sneller hoog wordt…met dit gegeven >40 procent luchtvochtigheid kun je eens naar de landen kijken betreft weer/luchtvochtigheid en toename/afname…eventueel het klimaat van het land.

  Groetjes Michel

  1. Dank! Helder. Erg belangrijk, boven de 40% houden dus! Luchtbevochtigers zullen wel als warme broodjes gaan straks.

  2. Inderdaad. Het inzicht van aerosole verspreiding en de mogelijkheden om dat in de toekomst effectief te gaan mitigeren, zou wel eens effectiever blijken te zijn dan de jaarlijkse griepprik. Maar of Big Pharma daar ook zo over denkt?

  1. Stel nu dat de aërogene component in de besmetting een belangrijke component is die we nu over het hoofd zien. Dan zou het nuttig zijn om eens wat experimenten te doen om te bepalen of die hypothese klopt. Je zou het experiment, denk ik, opzetten door een groep kwetsbaren te verdelen in twee groepen. De ene groep stel je bloot aan grote druppels en/of direct contact en de andere aan kleine aërogene druppels (aërosolen). Dan kijk je of er een significant verschil tussen zit tussen hoeveel kwetsbaren besmet worden.

   Ik denk dat ik de uitslag van dat experiment al weet. Niet omdat ik zo’n experiment heb uitgevoerd, maar een zekere meneer Wells in de jaren 30 tot 50 van de vorige eeuw. Hij kwam nota bene voor Influenza tot de conclusie dat bij dierproeven de aërosolen een significant grotere percentage dieren besmette dan de grote druppels/direct contact.

   Het vreemde is dat het boek van meneer Wells vaak wordt aangehaald om te bewijzen dat de meter of anderhalve meter afstand van belang is. Maar als je het boek goed leest, blijkt dat een verkeerde lezing en interpretatie van dat boek te zijn. Wells heeft wel experimenten gedaan, waaruit blijkt dat grote druppels binnen 1 meter vallen, maar dat waren alleen een soort ballistische experimenten. Alsof je met balletjes gaat gooien en kijkt hoever ze komen. Maar dat zegt niets over hoe de overdracht van de besmetting (bacterie of virus) is. Het blijkt uit de experimenten dat de aërosolen veel dieper de longen in komen en daardoor veel meer schade aanrichten. De grote druppels worden veel eerder in het ademhalingssysteem al geblokkeerd en richten veel minder schade aan.

   Maurice de Hond heeft daar een mooi artikel over geschreven: https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/

 38. Ik mis (niet alleen hier hoor) nog een belangrijk punt. Er is een groep mensen die wel erg ziek wordt/is geweest, maar die niet in de grafieken voorkomen. Ze zijn niet opgenomen in het ziekenhuis of overleden, maar wel al wekenlang ziek. De kans op blijvende longschade is zeker aanwezig. Door alleen naar het aantal overleden mensen te kijken mist er hier een groep covid-slachtoffers die misschien nog jaren last zullen hebben.

  1. Dat is bij elke infectie zo…… maar statistisch verwaarloosbaar.
   Je kunt voor zo’n Coronavirusje echt geen hele maatschappij gaan slopen en mensen hun recht op een vrij leven afnemen.

   1. ??? Rare ongefundeerde reactie. Dit virus heeft wel degelijke ernstigere gevolgen dan een gewone griep. Patienten hebben blijvende longschade, cognitieve problemen en een veel langere herstelperiode nodig van minimaal een half jaar. Is bij een gewone griep niet.

  2. Dat was ook mijn belangrijkste kritiekpunt nadat ik het artikel gelezen had. De longschade is aanzienlijk en ook mensen die nauwelijks klachten hadden blijken bij longfoto’s toch wel echt een probleem te hebben (zie linkje hieronder). Hulde overigens voor het knappe uitzoekwerk en de goede presentatie, Aart Jan! Ik zal het mensen aanraden kennis te nemen van dit artikel.

   https://www.derstandard.at/story/2000116946756/tauchmediziner-warnt-vor-gefaehrlichen-folgen-einer-covid-19-infektion

 39. Een heel uitgebreid artikel. Dank je. Wat ik mis (maar wellicht heb ik daar overheen gelezen) in jouw opmerking mbt tot het sterftecijfer in Zweden, is dat de Zweden iedereen testen die is komen te overlijden dus ook de mensen in een verzorgingstehuis. Dat doen wij in Nl niet. Zou dat wel gebeuren dan zijn er in Nl veel meer mensen per 100.000 inwoners overleden dan in Zweden. En daarmee vervalt dus het argument dat hun keuze niet werkt.

 40. Kun je dit nog eens uitleggen, AartJan: ‘maar meestal honderden keren MINDER dodelijk dan de griep.’ Ik dacht dat Corona net zo dodelijk was als een zware griep.

   1. @Aartjan, komt dat percentage dan juist niet voort uit de lockdown / maatregelen? Het was anders toch hoger geweest?

    1. Dat is zeker een factor. Maar in hoeverre is moeilijk te bepalen. Veel grafieken laten bij het begin en het einde van de lockdown geen verschil zien.

     1. De griep percentages zijn een gemiddelde over vele complete jaren.

      Corona is een onnauwkeurig (kan zowel omhoog als omlaag) voorlopig gemiddelde van iets meer dan een half jaar met deels getest.

      De huidige inschatting is for de case fatality rate van 10% voor corona, 0.1%-0.2% voor influenza.

      En de 10% zal over tijd naar mate meer testen omlaag gaan maar zal zeker veel hoger blijven dan ifluenza.

      https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid#the-case-fatality-rate

 41. Fantastisch werk, al schemert er hier en daar wat onverwerkte pijn door uit een christelijk verleden. Overigens basisonderzoek zou dan toch moeten zijn; oversterfte per 1000 inwoners per land, dat is dan de enige manier om landen onderling enigzins te vergelijken?

   1. Tja, maar als de extremen uit de historische cijfers (zoals griepgolven) gefilterd worden komt dus in theorie wél het meest reële resultaat bovendrijven in die calculatie, toch? Een beeld dat vooral de landen die “laag” tellen een geheel nieuw resultaat gaat opleveren in hun relatieve oversterfte cijfer. Ik denk dat dit de meest juiste en eerlijke manier zou zijn, AJ, zou top zijn als ‘t toch mogelijk is :)) Een resultaat echter dat NL haar cijfers gaat laten verslechteren, of we het leuk vinden of niet (relatief veel niet getelde gevallen versus een kleinere bevolking). Dank voor je goede werk in elk geval!

    1. In NL komt het daar ook gewoon uit op hetzelfde als de zware griep van 17/18. In veel landen is er niet eens verschil met andere jaren. Alleen in New York is de sterfte veel hoger.

 42. Het tekstje van de conclusie (Vrijwel iedereen zal het overleven, wat we ook doen. Volgens de ergste cijfers overleeft 99,9% het. […] Vrijwel overal was 95% van de overledenen boven de 65, de gemiddelde leeftijd was 80, waarvan vrijwel iedereen een of meerdere andere ziekten had) formuleer je iets handiger dan dat van de ultrakorte samenvatting.

  1. Inderdaad, de tekst “Conclusie” klopt eigenlijk niet, en “Ultrakorte samenvatting” ook niet, want in beide stukjes staan dingen die niet daarboven staan. Maar veel mensen lezen alleen dat soort korte stukjes…
   UPDATE: ik heb die tekstjes inmiddels wel volledig aangepast

 43. Dit blog volg ik al vanaf dag één en ik blijf je updates volgen. Je doet erg goed werk. Het is bizar dat betaalde journalisten niet hebben gedaan wat jij doet.

Geef een reactie