Welke politieke partijen steunen zonnepanelen?

– Update: 10 juli 2024 –

De Eerste Kamer had in februari 2024 besloten dat het salderen nog wat langer blijft. Maar nu wordt het door het nieuwe rechtse kabinet alsnog afgeschaft. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen over zonnepanelen, salderen en het klimaat?

Het plan van D66 was om het salderen geleidelijk af te bouwen, tot 2031. Nu wordt het in één keer afgeschaft, per 2027. Maar omdat energiemaatschappijen recent “boetes” zijn gaan geven aan zonnepaneelbezitters (via een duurder tarief), zouden die boetes in 2027 ook weer teruggedraaid kunnen worden.

Salderen betekent dat de inkoop en verkoop van de stroom hetzelfde is, bijvoorbeeld 40 cent per kwh. Zonder salderen zou je bijvoorbeeld maar 10 cent voor je teruggeleverde stroom krijgen terwijl je 40 cent betaalt voor de inkoop. De stroom die je zelf verbruikt hoef je overigens nooit te salderen, dus als je niet veel panelen hebt hoef je ook bijna niks te salderen: je maakt je eigen stroom dan zelf op.

Waarom zou je tegen salderen zijn? Omdat anderen daar nu aan meebetalen. Iedereen kreeg namelijk een iets hogere rekening. Maar terugleverboetes worden ook steeds gebruikelijker, dus dan is dat nadeel er niet meer.

Verder zou het stroomnet te zwaar belast worden. Maar netbeheerders zetten zonnepanelen gewoon uit bij overschot, dus dat nadeel is er ook niet.

Politieke partijen over klimaat, zonnepanelen en salderen

PVV

“Aandacht voor het klimaat is grote flauwekul” zegt de PVV. In hun eigen woorden: “De klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s”. 

PvdA-GROENLINKS

GroenLinks-PvdA wil het salderen niet afschaffen zolang er niet meer duidelijkheid komt over zonnepanelen bij huurwoningen. Verder worden zonnepanelen min of meer verplicht voor grote gebouwen, voor nieuwbouw en voor overheidsgebouwen zoals scholen.

VVD

VVD steunt het wetsvoorstel van minister Jetten maar wil het nog wel verbeteren. Het salderen zal afgebouwd worden. ‘Het instrument salderingsregeling zorgt voor een ongelijkheid tussen huishoudens die wel zonnepanelen hebben en die dat niet hebben.’ Maar VVD wil tegelijkertijd ook ‘Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen en op industriële gebouwen’.

NSC

Pieter Omtzigt wil een mix van allerlei energiebronnen, inclusief zonnepanelen en kernenergie. Wel is hij ‘tegen de aanleg van zonnevelden op goede landbouwgronden en in natuurgebieden en is hij tegen grote windparken op land. Zonnepanelen kunnen het best op daken en langs infrastructuur’.

D66

D66 gaat het wetsvoorstel van zijn eigen minister uiteraard steunen. Wel moet er meer zekerheid komen over de terugverdientijd. ‘Door het afbouwen van de salderingsregeling wordt de terugleververgoeding belangrijker. We willen namelijk wel dat mensen hun zonnepanelen binnen 7 jaar blijven terugverdienen.’

BBB

BBB is voor het salderen, maar stelt ook: “Geen zonnepanelen op landbouwgrond. Wel subsidies voor zonnepanelen op bedrijfsdaken en in geluidschermen”. En: ‘Onderzocht moet worden of in de vangrails kleine zonnepaneeltjes kunnen worden aangebracht’.

SP

‘Het is niet zo dat het mogen verrekenen van je energie wordt betaald door de mensen zonder zonnepanelen. Als dat al wordt betaald door de consumenten, dan wordt het verrekend door de energieleverancier. Door het salderen af te schaffen, krijgen de energieleveranciers gratis 1 miljard euro’. Ze krijgen dan namelijk jouw elektriciteit bijna gratis, die ze dan voor veel geld doorverkopen aan je buurman zonder panelen.

CDA

‘Het belangrijkste argument waarom de huidige salderingsregeling moet worden aangepast, is niet dat deze regeling het Rijk te veel geld gaat kosten. Het is dat deze salderingsregeling tot een situatie leidt die wij asociaal vinden.’ En: “We gaan door met de bouw van twee nieuwe kerncentrales”.

Partij voor de Dieren

Eva Akerboom van PvdD stemt tegen het wetsvoorstel. ‘Het kabinet gaat nu achter de kleinverbruiker aan, terwijl de grote jongens buiten schot blijven. We zijn voor de salderingsregeling, want we weten dat die werkt.’ ‘Zonnepanelen op gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van zonnepanelen.’ Maar wel met de volgende nuanceringen: ‘Er komen géén zonneparken in de natuur of op landbouwgrond, behalve rond Schiphol.’

DENK

100% schone Energie in 2050. ‘Alle kern- en kolencentrales dicht’. Zon en wind hebben de voorkeur. De doelstelling is: ‘minstens 40% schone energie in 2030 en 100% in 2050.’

SGP

SGP twijfelt en laat het afhangen van de antwoorden op hun vragen. ‘Ik begrijp wel dat de minister met een voorstel komt voor aanpassing. Kosten worden nu immers afgewenteld op huishoudens zonder zonnepanelen en er is vanwege de netcongestie een prikkel nodig om meer stroom zelf te gebruiken.’

ChristenUnie

De salderingsregeling is geen sociale regeling’, betoogde ook Pieter Grinwis van regeringspartij ChristenUnie tijdens het Kamerdebat. ‘Het roept wel meteen de vraag op hoe we armere huishoudens, zeker ook in huurhuizen, de komende jaren laten profiteren van zonnepanelen. De afschaffing leidt tot een prikkel om de eigen opgewekte stroom ook zelf weer te gaan gebruiken.

Forum voor Democratie

In tegenspraak met de meeste berichtgeving van het KNMI en andere klimaatonderzoekers stelt het FvD: ‘Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Ondanks die opwarming en de mogelijke rol van CO2 daarbij, heeft dat niet geleid tot een toename van weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen of droogtes.’
Zij zijn tegen elke vorm van steun voor groene energie.

VOLT

Salderingsregeling zo snel mogelijk afbouwen. Daarnaast willen ze een verplichting van zonnepanelen op alle oppervlaktedaken. Zo worden de grote daken van distributiecentra, kantoren en overheidsgebouwen volgelegd met zonnepanelen, in plaats van in de groene weilanden.’

JA21

Deze partij gaat volop voor kernenergie, onder andere door heel veel kleinere kernreactoren te bouwen. Ook de gaswinning in Groningen moet doorgaan, en kolencentrales moeten openblijven.

Bij1

De partij vindt dat er “fors moet worden geïnvesteerd in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven’. Hierbij moet ‘rekening worden gehouden met inkomen, zodat mensen met lagere inkomens niet de rekening gepresenteerd krijgen voor de energietransitie.’

Met dank aan Solarmagazine en aan Zonnefabriek.

De oude standpunten, van een paar jaar geleden, waren zo:

PvdA politieke partijen salderen salderingsregel wetsvoorstel zonnepanelenPVDA: De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking (bron).

groen links politieke partijen salderen salderingsregel wetsvoorstel zonnepanelenSteeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Zon en wind hebben de toekomst. Nieuwe Rechtvaardigheid betekent dat grote vervuilers gaan betalen en dat zonne- en windenergie meer ruimte krijgen. (bron).

partij voor de dieren politieke partijen salderen salderingsregel wetsvoorstel zonnepanelenZelf opgewekte energie moet terug geleverd kunnen worden aan het net, tegen saldering van de afgenomen stroom. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend waarmee zij het kabinet vraagt om de salderingsregeling voor zonnepanelen niet af te bouwen. (bron)

Wat is Salderen?

Bij salderen loopt je meter terug als de zon schijnt.
De prijs voor teruggeleverde energie is bij salderen dus gelijk aan de gewone energie. Als het salderen wordt afgeschaft krijg je niet meer 100%, maar 58% van de energieprijs (oftewel 80% van het kale tarief, ex belasting en btw).

Simpel gezegd: Het energiebedrijf verkoopt straks jouw zonne-energie van 37 cent door aan je buren voor 63 cent. De 26 cent winst wordt gedeeld met de overheid.

Maar je krijgt ook een vast bedrag terug van de overheid: dit jaar €600. Op deze manier krijg je een grotere korting naarmate je minder verbruikt (als percentage). Gunstig voor zonnepanelen.


De andere politieke partijen stemden allemaal VOOR het afschaffen van het salderen:

CDA logoCDA: Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs zal ook Nederland zich extra in moeten spannen om die afspraken te halen. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap (bron).

vvd logoDe VVD wil echter minder subsidiegeld steken in bepaalde vormen van duurzame energie. Het risico is te groot dat we investeren in een bodemloze put. De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt. Tot die tijd wil de VVD de verschillende bestaande energiebronnen combineren. (bron)

D66 logoD66 moedigt particulieren aan om ook meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken zelf of samen met anderen op lokaal niveau energie op te wekken. (bron)

sgp logoDe SGP wil uitbreiding van de regeling voor zelflevering van groene stroom. Burgers en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen dak, hoeven over dat deel geen energiebelasting te betalen. Deze regeling moet uitgebreid worden naar kleinschalige projecten waarbij burgers en bedrijven samen investeren in decentrale opwekking van groene stroom.  (bron)

pvv logoPVV-Kamerlid Machiel de Graaf: “Uit nadere bestudering van het 5e IPCC-rapport blijkt dat het klimaat amper gevoelig is voor broeikasgassen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een klein beetje opwarming goed is voor de mensheid en voordelen kan hebben voor de biodiversiteit. Het beste dat we kunnen doen is stoppen met klimaatbeleid dat gericht is op het verminderen van CO2 in de atmosfeer”, aldus De Graaf. “Weggegooid geld, zo blijkt weer.” (bron). De PVV is hier nu op teruggekomen, en steunt nu juist wel het salderen.

50plus logo50Plus: wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. (bron)

christenunie logoChristenUnie: Investeringszekerheid voor zelfopgewekte elektriciteit. Zolang de opslag van energie voor huishoudens nog geen serieuze optie is, blijft de belastingkorting voor lokale energieopwekking door particulieren en coöperaties in stand. De salderingsregeling van opgewekte zonne-energie dient daarom gehandhaafd te blijven. (bron)

sp logoSP: Voorkomen kunnen we niet in ons eentje, maar we zetten in op de overgang naar duurzaam opgewekte energie in plaats van fossiel, schone auto’s, meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en de fiets, minder vlees eten. (bron)

 

Met dank aan zonnefabriek.nl

Salderen is niet eens echt nodig

Onderstaand filmpje is uit januari 2023. De strekking is: ook zonder salderen lonen je zonnepanelen. Maar de cijfers zijn nu wel totaal anders (de kwh-prijs is nu 36 ipv 98 cent):

Met salderen heb je zonnepanelen nu in 2-2 jaar terugverdiend:

Zonder salderen in 3-4 jaar:

En zonder salderen en MET accu ook in 3-4 jaar:

22 Reacties

– Met de nieuwste bovenaan, behalve bij reacties op reacties –

 1. Interessant artikel! Er is de afgelopen paar jaar natuurlijk best een hoop in beweging in de politiek en dat heeft natuurlijk grote consequenties voor de energietransitie. En dat is niet alleen in Nederland het geval. De verkiezing van Trump en Brexit en nu ook de verkiezingen in onder andere Italie hebben best wel andere partijen aan de macht gebracht. Interessant dat je de gevolgen daarvan verkent…

 2. John
  De hele discussie over al dan niet afschaffen door de politiek is bijna zinloos, daar de energieleveranciers het terugleveren van stroom al minimaal betalen.
  Cool Blue bv betaalt nu (2024) slechts 5 eurocent per Kwh terug, terwijl ik bijna 30 eurocent per Kwh betaal!
  Dus een 1/6 per teruggeleverde Kwh.
  Hoorde over Budget Energie dat er zelfs betaald moet worden over de teruggeleverde
  KWh’s
  Opgewonden zijn over uitstel van afstel van het salderen?
  Denk het niet.

 3. Wat een grappig verkoopspraatje en wat een onzin, wat die kerel zegt. Als je net zoveel energie opwekt als je verbruikt. Heb je wel 30 panelen nodig. En in de winter wekken die panelen bijna niks op. Dus heb je een batterij nodig. Deze batterij is nu de salderingsregeling. Dat werkt perfect. Zonder salderingsregeling krijg je nog meer vervuiling door aanschaf thuis accu’s.
  Landen moeten meer samen gaan werken op gebied van het delen van overtollige energie.
  niet alles geloven wat mensen zeggen op het internet.

 4. Misschien moeten sommige die daarmee schermen eens goed beseffen dat de salderingsregeling niets meer doet dan opgewekte kwh verrekenen met gebruikte kwh. Maw als ik op een zonnige dag veel opwek, maar op een regenachtige dag niet, dat in principe op je meterstand eind van het jaar wordt verrekend. Een ieder die brult dat het een subsidie is praat gewoon onzin, heeft niets te maken met een subsidie die door niet zonnepaneelbezitters wordt betaald. En dat de prijzen van gas en stroom hoog zijn ligt toch echt aan de energiereuzen, en niet aan mijn opgewekte energie die ik graag verrekend ziet, heb tenslotte ook zelf betaald voor de aanleg ervan, of is er misschien nog een niet bezitter die vind dat ik nog wat te goed heb van hem of haar?

 5. In Leuven is een proef gaande waar van de zonnepanelen direct waterstof gas wordt gemaakt dit wordt via de lucht onttrokken dus daarna opslaan in 200 liter tanks, met 20 panelen heb je genoeg voor de gehele winter, een brandstof cel erbij en hebt je batterij gecreëerd, 30 panelen op het dak geen energiebedrijf of transport meer nodig en de energie die je produceerd is van jouw, 30 a 40 panelen en je kunt ook nog auto rijden.

 6. AFSCHAFFEN DIE SALDERING van zonnepanelen en wel direct! Want wie betaalt feitelijk die saldering? Degenen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen of betalen of die een woning huren van een eigenaar die niet investeert in zonnepanelen.
  Dat was en is de voornaamste reden van een aantal politieke partijen om salderen af te willen schaffen of verminderen. Het is in feite een oneerlijke regeling. En dat komt hier amper aan de orde. Tegenover het gehuilebalk van hen die de salderingsregeling willen behouden zeg ik: het is toch te gek voor woorden dat er permanente subsidies nodig zijn om mensen te stimuleren om -vaak in China geproduceerde- zonnepanelen aan te schaffen. En dan ook nog de BTW terug kunnen vragen via de Belastingdienst: te gek voor woorden; ik krijg die ook niet terug bij de aanschaf van tochtstrips, glaswol e.d..
  In plaats van salderen had de rijksoverheid voor verplichte aanschaf van accu’s moeten kiezen,met wat mij betreft daar dan wél een fikse subsidie op. Die accu’s zijn inderdaad niet milieuvriendelijk, maar dat zijn die in electrische auto’s, scooters en fietsen ook niet. En… voor electrische auto’s zijn wél riante subsidies verstrekt.

  1. En hoe ga ik de accu’s dan vol krijgen in de winter als de opbrengsten circa de 10% liggen t.o.v. Het geïnstalleerde vermogen. Om een accu van 10kwh vol te krijgen in de winter is al snel 100.000 Wp nodig wat totaal niet haalbaar is en een gigantisch overschot in de zomer zou opleveren. M.a.w. De accu’s zullen in de winter niet opgeladen worden (maximaal 1 KWh) wat de levensduur van de accu niet zal verhogen.
   Terugverdientijd (niet).

  2. Hoe kom je er nou bij dat salderen een subsidie? Ik wek kwh op en als ik meer opwek dan dat ik verbruik dan wordt dat gesaldeerd op het verbruik gedaan op donkere dagen. Dus het zijn mijn eigen opgewekte kilowatturen, dus helemaal geen subsidie. Er werd subsidie gegeven dmv het voor een gedeelte terugkrijgen van de btw, dat is nu niet meer. Dus eerst even weten waar je over praat.

   1. Inderdaad geen echte subsidie, maar het is wel zo dat iedereen meebetaalt. Onze regering verplicht de leveranciers nu tot salderen (dezelfde prijs voor inkoop en verkoop). In veel andere landen hebben ze dat niet. Daar krijg je bijvoorbeeld maar 20 cent voor je kwh verkoop, terwijl je 40 cent moet betalen voor inkoop. Bij landen die salderen is die 40 cent inkoop dus sowieso hoger – voor iedereen. Want het kost de leverancier ook echt investeringen en kosten om jouw energie door te sluizen naar andere gebruikers, of om dat voor jou op te slaan.

 7. Het salderen moet weg vanwege overproductie klagen de energie maatschappijen. Dat zijn de zelfde bedrijven die overal zonneparken op vruchtbare grond zetten en als liefst overal windmolens neerzetten. Dus ze creeren zelf over productie en gaan dan lopen klagen dat het de schuld van de gewone consument is. Door de saldering af te schaffen liggen de bobo’s en aandeelhouders van de energie bedrijven huilend van het lachen op de grond en slaan elkaar op de schouders hoe ze de politiek in het ootje hebben genomen.

 8. Waar was die Frans Timmermans ook alweer van o ja PVDA die is ervoor om de benzine prijzen te verdubbelen terwijl hij een dik vet salaris opstrijkt eerst die energie transitie en daarna mag je van mijn de prijs verdubbelen. En onze gulden terug Europa/Brussel heeft een mooie manier gevonden om ons pensioen op te strijken het heet inflatie ook ons geld wordt steeds minder waard gaat de kant op zoals de jaren 30 in Amerika. Ophouden met die onzin je blijft ons geld in een bodemloze put aan het gooien.

  1. Helemaal eens met jouw argumentatie, het opkopen van slechte leningen met gedrukt geld, hier plukken we nu de vruchten van. O ja het komt door de oorlog zeggen ze dan. Als deze leningen niet hadden opgekocht was de geld ontwaarding een heel stuk minder geweest, nee we moeten VS volgen. En de oudere die dit land zo welvarend hebben gemaakt die kleed Brussel op een slinkse manier uit, PVDA, VVD CDA D66 krijg langzamerhand de kost van dat zooitje. Men vader zei het al het is een rotzooitje en het zal wel altijd een rotzooitje blijven. En wij zijn de makke schapen.

 9. Salderen is oneerlijk, omdat zonnestroom dan dezelfde prijs krijgt als grijze stroom. Gebruikers worden niet aangemoedigd om de zonne-energie te gebruiken wanneer de zon schijnt en gebruiken vaak alsnog voor een groot deel de grijze stroom van de energiecentrales.

 10. Eerst iedereen gek maken met allemaal regelingen zoals warmte pomp zonnepanelen elktrische koken en uit eindelijk laten ze je barsten dure rekening van electrischteit Nergens wordt meer over nagedacht het net is er nog niet klaar voor ..
  stroom hebben we hard nodig anders wordt het onbetaalbaar voor de gewone man Laat energie bedrijven inversteren in grote batterijen zodat als nog de particulier een goede vergoeding krijg voor zijn extra geleverde energie . Het kabinet moet zijn afspraken na komen water overlast Limburg ,Groningers uit betalen schade aardbevingen.,toeslagen affaire af handelen en er niet voor weg lopen

 11. Als het salderen vervalt is het niet meer interessant om panelen te leggen
  Zij produceren in de wintermaanden heel weinig als je het meeste stroom nodig hebt ,Somers voor een fooi terugleveren

 12. Belangrijker is welke partij VOOR het behoud van de salderingsregeling is. Zelf vind ik het tegenstrijdig dat in deze tijd van verduurzaming en transitie naar duurzame energiebronnen men hier van af wil stappen. En dan wordt er ook nog eens steeds lagere vergoedingen voor de teruggeleverde stroom gegeven zoals steeds meer energieboeren dat nu doen.

  Terugleververgoedingen van 0,05 cent zien we steeds vaker en daar gaan ze allemaal naar toe. Dat wordt na de salderingsregeling dus zelf tegen het top-tarief stroom inkopen en van de zomer tegen een trieste aalmoes terugleveren. De energieboeren lachen nu al in het vuistje.
  Ja21 is voor behoud van de salderingsregeling en is eigenlijk ook het enige fatsoenlijke alternatief voor de VVD.

  1. Een belangrijk aspect bij zonnepanelen zijn de kosten, en die worden voor het grootste deel bepaald door de politiek (het salderen). Dit artikel gaat specifiek daarover.

   1. Precies, en daar kan wat mij betreft niet genoeg aandacht voor worden gegeven. De Salderingsregeling moet gewoon blijven. Er is de afgelopen jaren meer dan voldoende bewezen dat de energiebedrijven nog steeds torenhoge winsten maken ondanks het salderen. Dus met afschaffing van deze regeling spelen ze alleen maar de energiebedrijven in de kaart.

  2. Nou idd wat een malloot in die video. Salderen is niet nodig. Lekker over op de warmtepomp. Energie verbruik in de winter gigantisch. Zonneenergie in de winter minimaal. Energie verbruik in de zomer minimaal. Zonneenergie in de zomer maximaal. Dus zonnepanelen leg je anno 2023, voor de sier en voor het energie bedrijf, die jouw opgewekte energie van 12ct, zo door verkoopt aan je buren zonder panelen voor die 68ct. Dubbel winst energiemaatschappij, dubbel winst voor de roverheid.

   1. En zo is het! Rekenen is alleen handig wanneer je op de juiste manier toepast. Bijvoorbeeld door jouw praktische voorbeeld.

Geef een reactie