Welke politieke partijen steunen zonnepanelen?

– Update: 20 januari 2023 –

Met je zonnepanelen op je dak is het toch wel handig om te weten of er nog politieke partijen TEGEN zonne-energie zijn. Nou, die zijn er. [De PVV en de VVD waren TEGEN zonne-energie]. Zonnepanelen hebben vooral zin als het “salderen” blijft. Anders heb je grote thuisaccu’s nodig. Dat is duur, onhandig en slecht voor het milieu. Het volledig salderen is na 2025 onzeker. Er zijn plannen om het daarna af te bouwen, ook al gaat dat wel tien jaar duren, en ook al blijft er een bepaalde mate van salderen bestaan. Hieronder de oude standpunten van de politieke partijen (die inmiddels soms aangepast zijn):

PvdA logoPVDA: De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking (bron).

CDA logoCDA: Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs zal ook Nederland zich extra in moeten spannen om die afspraken te halen. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap (bron).

vvd logoDe VVD wil echter minder subsidiegeld steken in bepaalde vormen van duurzame energie. Het risico is te groot dat we investeren in een bodemloze put. De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt. Tot die tijd wil de VVD de verschillende bestaande energiebronnen combineren. (bron)

groen links logoSteeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Zon en wind hebben de toekomst. Nieuwe Rechtvaardigheid betekent dat grote vervuilers gaan betalen en dat zonne- en windenergie meer ruimte krijgen. (bron). Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters.

D66 logoD66 moedigt particulieren aan om ook meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken zelf of samen met anderen op lokaal niveau energie op te wekken. Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters. (bron)

sgp logoDe SGP wil uitbreiding van de regeling voor zelflevering van groene stroom. Burgers en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen dak, hoeven over dat deel geen energiebelasting te betalen. Deze regeling moet uitgebreid worden naar kleinschalige projecten waarbij burgers en bedrijven samen investeren in decentrale opwekking van groene stroom. Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters. (bron)

pvv logoPVV-Kamerlid Machiel de Graaf: “Uit nadere bestudering van het 5e IPCC-rapport blijkt dat het klimaat amper gevoelig is voor broeikasgassen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een klein beetje opwarming goed is voor de mensheid en voordelen kan hebben voor de biodiversiteit. Het beste dat we kunnen doen is stoppen met klimaatbeleid dat gericht is op het verminderen van CO2 in de atmosfeer”, aldus De Graaf. “Weggegooid geld, zo blijkt weer.” (bron). De PVV is hier nu op terug gekomen, en wil nu juist wel het salderen steunen.

50plus logo50Plus: wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters. (bron)

christenunie logoChristenUnie: Investeringszekerheid voor zelfopgewekte elektriciteit. Zolang de opslag van energie voor huishoudens nog geen serieuze optie is, blijft de belastingkorting voor lokale energieopwekking door particulieren en coöperaties in stand. De salderingsregeling van opgewekte zonne-energie dient daarom gehandhaafd te blijven. Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters. (bron)

sp logoSP: Voorkomen kunnen we niet in ons eentje, maar we zetten in op de overgang naar duurzaam opgewekte energie in plaats van fossiel, schone auto’s, meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en de fiets, minder vlees eten. (bron)

partij voor de dieren logoPartij voor de Dieren: Zelf opgewekte energie moet terug geleverd kunnen worden aan het net, tegen saldering van de afgenomen stroom. Dus gunstig voor zonnepaneel-bezitters.(bron)

 

Eigenlijk is alleen de VVD tegen dus. Met dank aan zonnefabriek.nl

Salderen is niet eens nodig

Leuk goed filmpje, uit januari 2023:

Met salderen heb je zonnepanelen nu in 2 jaar terugverdiend:

Zonder salderen in drie jaar:

En zonder salderen en MET accu ook in drie jaar:

6 Reacties

– Met de nieuwste bovenaan, behalve bij reacties op reacties –

 1. Eerst iedereen gek maken met allemaal regelingen zoals warmte pomp zonnepanelen elktrische koken en uit eindelijk laten ze je barsten dure rekening van electrischteit Nergens wordt meer over nagedacht het net is er nog niet klaar voor ..
  stroom hebben we hard nodig anders wordt het onbetaalbaar voor de gewone man Laat energie bedrijven inversteren in grote batterijen zodat als nog de particulier een goede vergoeding krijg voor zijn extra geleverde energie . Het kabinet moet zijn afspraken na komen water overlast Limburg ,Groningers uit betalen schade aardbevingen.,toeslagen affaire af handelen en er niet voor weg lopen

 2. Als het salderen vervalt is het niet meer interessant om panelen te leggen
  Zij produceren in de wintermaanden heel weinig als je het meeste stroom nodig hebt ,Somers voor een fooi terugleveren

 3. Belangrijker is welke partij VOOR het behoud van de salderingsregeling is. Zelf vind ik het tegenstrijdig dat in deze tijd van verduurzaming en transitie naar duurzame energiebronnen men hier van af wil stappen. En dan wordt er ook nog eens steeds lagere vergoedingen voor de teruggeleverde stroom gegeven zoals steeds meer energieboeren dat nu doen.

  Terugleververgoedingen van 0,05 cent zien we steeds vaker en daar gaan ze allemaal naar toe. Dat wordt na de salderingsregeling dus zelf tegen het top-tarief stroom inkopen en van de zomer tegen een trieste aalmoes terugleveren. De energieboeren lachen nu al in het vuistje.
  Ja21 is voor behoud van de salderingsregeling en is eigenlijk ook het enige fatsoenlijke alternatief voor de VVD.

  1. Een belangrijk aspect bij zonnepanelen zijn de kosten, en die worden voor het grootste deel bepaald door de politiek (het salderen). Dit artikel gaat specifiek daarover.

   1. Precies, en daar kan wat mij betreft niet genoeg aandacht voor worden gegeven. De Salderingsregeling moet gewoon blijven. Er is de afgelopen jaren meer dan voldoende bewezen dat de energiebedrijven nog steeds torenhoge winsten maken ondanks het salderen. Dus met afschaffing van deze regeling spelen ze alleen maar de energiebedrijven in de kaart.

Geef een reactie