Coronavirus: de missende grafiek

Update: 15 apr 2021

Maandenlang analyseerde ik allerlei grafieken en nieuws over het Coronavirus. Ik probeer hier de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt. Zoals over verboden geneesmiddelen, of over de schade ten gevolge van de lockdown. Of over de conclusie op basis van de grafieken: dat de lockdown geen verschil maakt. Of over de “main stream media” en de “kwaliteitskranten”, die slaafs mee bleken te werken aan angst-verspreiding en indoctrinatie.

Samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus, net als in de rest van Europa en Amerika. De sterfte was 0,1% (waarvan 90% ouderen met onderliggende ziekten). Van iedereen die besmet raakte werd zo’n 70% niet of nauwelijks ziek, door normale afweer. Degenen die toch nog ziek werden hadden ook nog een grote kans om te genezen: 97% herstelde, inmiddels zelfs 99%. Er zijn behandelingen en medicijnen, mocht je toch nog ziek worden. En er zijn veel soorten vaccins, in ruime mate beschikbaar. In de grafieken zien we hier nu zelfs geen oversterfte meer. En in Afrika, Azië en Oceanië was de sterfte aan Covid-19 zelfs grofweg honderd keer lager dan in de westerse wereld.

De immuniteit blijft laag, omdat maar zo weinig mensen ziek worden. Als je niet ziek wordt, wordt je ook niet immuun. Voor diegenen heeft vaccineren dan geen zin. De directe doelgroep voor vaccineren is dus blijkbaar 0,2%, volgens de cijfers. Met een enorme marge eromheen (zoals al het verzorgend personeel) zou je een twintig keer grotere groep kunnen vaccineren: dat is 4%, oftewel 700.000 mensen. Dat is weinig: die kun je in tien dagen vaccineren.

Je bent nauwelijks besmettelijk als je geen symptomen hebt. Dus als je niet ziek bent kan je bijna niemand aansteken. Dit is helaas nog steeds niet helemaal zeker. Dit artikel over asymptomatische besmetting lijkt overtuigend. Het is al bij 10 miljoen mensen wetenschappelijk onderzocht: er was geen enkel geval van asymptomatische besmetting zoals dat heet. Groot nieuws, zou je zeggen. Maar: nooit meer wat van gehoord, in de media.

Je kan nieuwsberichten checken op waarheid via Google Factcheck. Dit artikel blijkt dan niet helemaal waar te zijn, maar er worden ook geen duidelijke wetenschappelijke cijfers en conclusies over het tegendeel gegeven. Ook weer een missende grafiek. Bijna de belangrijkste, omdat de lockdown hier volledig op gebaseerd is. Er is ook pre-symptomatische besmetting: dat betekent in hoeverre je besmettelijk bent VOORDAT je je ziek voelt. Ook hier zijn geen duidelijke cijfers van, dus dit is ook een missende grafiek. Net als post-symptomatische besmetting: ben je nog besmettelijk NADAT je weer beter bent? Hier is zelfs geen beleid van. Want er zijn geen cijfers van.

De lockdown werkt nauwelijks, volgens de grafieken: je ziet geen verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van allerlei maatregelen. De maatregelen hebben dus nauwelijks effect. Afgezien van een verbod op Super spread events. Dat zijn grote events met heel veel mensen in één ruimte, dus ook grote bedrijven en instellingen, OV, scholen en kerken (die vaak uitgezonderd waren van de maatregelen).

De griep is nu geheel verdwenen, zeggen ze trots in de media. Maar dat is helemaal niet zo gunstig: ten eerste verzwakt je afweersysteem als je weinig in aanraking komt met virussen en bacteriën. Ten tweede is isolatie erg ongezond. Je wordt vatbaarder voor ziekten als je weinig contact hebt (of mag hebben) met je medemens. Daar zijn  wetenschappelijke bewijzen voor. Verder is het maar de vraag of de griep toevallig al precies een jaar is verdwenen: dat kan nu ook gewoon Covid-19 heten. De PCR-test was al niet betrouwbaar.

De schade van de lockdown

De schade van de lockdown zelf is ook een “missende grafiek”. En dat terwijl er al veel wetenschappelijk bewijs is dat de lockdowns meer schade veroorzaken dan dat zij voorkomen. Er werd al geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde medische behandelingen en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Er is overal schade door de maatregelen, sociaal, economisch en ook in het onderwijs. Cijfers en grafieken daarvan ontbreken. Het psychisch welzijn daalt: depressie komt steeds vaker voor. Ook daar zijn geen duidelijke cijfers van. Er zijn bijvoorbeeld niet eens cijfers te vinden over zelfdoding in 2020.

Het fsyieke welzijn daalt: het is wetenschappelijk bewezen dat je twee keer zo vatbaar wordt voor allerlei ziekten als je afgezonderd, verstoken van contact moet leven. Zoals alle ouderen in verzorgingshuizen nu al een jaar moeten.

Economisch zijn de maatregelen ook een ramp. Veel ondernemers hebben hun zaak al failliet zien gaan. Maar grafieken daarvan zijn ook nauwelijks te vinden.

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal. Meer over hoe de menselijke psyche werkt in Corona-tijden in de filmpjes van neuro-specialist Paul Smit.

Zie ook de (inmiddels gecensureerde) documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

De Volkskrant van 7 februari 2021: “Sinds de coronapandemie zijn er meer meldingen van ernstig huiselijk geweld, veel meer telefoontjes naar de Kindertelefoon, meer acute opnamen van jongeren.”

Het leven is voor jongeren een sombere brij geworden. Ze missen de structuur van school, de uitlaatklep van de sportvereniging, het samenzijn met vrienden, en thuis, met zijn allen op een kluitje, worden bestaande problemen uitvergroot. Dan komen de slaapproblemen, de eetproblemen soms, het piekeren.

Volkskrant, 12 februari:

“69% van de jongeren voelt zich regelmatig eenzaam. Tweederde van de jongeren voelt zich nu slechter dan tijdens de eerste lockdown.  Eenderde van alle studenten geeft het leven nu een onvoldoende.”

Een huisarts in Groningen: “Van de 4.600 patiënten is er hier één aan corona overleden en zijn er drie in het ziekenhuis opgenomen, dat is minder dan een promille. Ik heb patiënten vaak de statistiek proberen uit te leggen maar door de continue media-aandacht voor de gevaren zijn ze hun risico op ziekte en overlijden schromelijk gaan overschatten.

Beleidsmakers varen te veel op meetbare uitkomsten, op sterftecijfers en ic-opnamen, en het zijn de zwaksten, de ouderen en de kinderen, die daarvoor de prijs betalen. Ik vrees dat de coronamaatregelen uiteindelijk meer gezondheidsschade dan gezondheidswinst zullen opleveren.

Mutaties van Corona

Een virus (RNA) muteert veel sneller dan DNA. Van alle mutaties die minder dodelijk zijn – of minder besmettelijk – merken wij nauwelijks iets. Mutaties die juist veel dodelijker zijn sterven ook snel uit. Dan blijven over: mutaties die besmettelijker zijn en soms iets meer of juist iets minder dodelijk. Alle bekende vaccins werken behoorlijk goed tegen al deze mutaties, dat is inmiddels al bewezen. In de grafieken zag je inderdaad iets meer doden in de tweede golf in Engeland en Zuid Afrika. Maar dat zag je nog meer in onder andere Slovenië, Tsjechië, voormalig Joegoslavië, Bulgarije, Hongarije en Duitsland. De angst voor mutaties lijkt dus overdreven, en aangejaagd door de pers.

Nieuwe vaccins roekeloos?

De nieuwe mRNA vaccins (van Pfizer en Moderna) die veel in Nederland worden gebruikt zijn uiteraard nog niet jarenlang getest, maar blijken wel heel effectief. Er is ook deze waarschuwing van arts/immunoloog Theo Schetters. Maar hij heeft het er vooral over dat er überhaupt niet veel gevaccineerd behoeft te worden (volgens de sluitende logica: als je de 1% kwetsbaren vaccineert ben je er al). En er zijn ook veel vaccins met oude beproefde technieken, zoals die van AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, het Nederlandse vaccin van Janssen en het Russische Spoetnik. De angst voor vaccins lijkt dus overdreven, en in dit geval aangejaagd door de social media, die de pers (terecht) niet meer vertrouwen.

De overdreven angst voor vaccins komt ook door een paar zeldzame sterfgevallen door trombose na inenting. Maar dat betreft maar 1 op de 100.000 gevallen, dus dat zou je met recht ook toeval kunnen noemen. Geen reden tot enorme angst in ieder geval. Wil je er alles over weten? Dan is er dit boekje, met alle voors en tegens van vaccineren: PRIKKEN JA OF NEE? Objectief beschreven, door wetenschaps-journalisten:

prikken ja of nee

Mondkapjes en spatschermen

Mondkapjes en spatschermen worden steeds vaker verplicht. Maar werken die eigenlijk wel? Ook dat is een missende grafiek. De meest overtuigende onderzoeken zeggen dat het inderdaad een heel klein verschil maakt; van 0,1% tot hooguit een paar procent. Als je het op de juiste manier gebruikt. Maar er zijn ook onderzoeken die het tegendeel beweren: dat mondkapjes slecht zijn en averechts werken. Wat heel logisch is: want het voorbeeld van besmetting via je eigen zakdoek kennen we allemaal. En je ziet in de grafieken dat alle maatregelen weinig tot niks uithalen. Behalve het verbod op super spread events: grote aantallen mensen in één ruimte, binnen. Zoals scholen en kerken, ook al waren kerken en moskeeën juist uitgezonderd van de maatregelen.

Tweede en derde golf milder

In De Volkskrant van 30 sep: “De gemiddelde opnameduur daalde van ongeveer 11 naar minder dan 7 dagen. Het aantal patiënten dat door moest naar de intensive care daalde van 30 procent naar onder de 10 procent. Eerder bleek ook al dat de gemiddelde ligduur op de ic was gedaald, van ongeveer 21 naar 13 dagen.” – “En de behandeling is nu veel effectiever”.

Dat is goed nieuws. De sterfte onder de zieken (CFR) is dan 3x lager dan tijdens de eerste golf. Toen was de sterfte 3% van de zieken. Nu dus 1% van de zieken. Oftewel 99% geneest. In de statistieken zie je dat nu inderdaad ook: de sterfte is inderdaad lager dan tijdens de eerste golf, en dat terwijl er bijna 10 keer meer besmettingen zijn. Er is nu zelfs geen oversterfte meer (zie verderop).

Behandeling van Covid-patiënten wordt steeds beter

Er zijn steeds meer effectieve behandelingen en medicijnen. Remdesivir werkt volgens de WHO niet, maar volgens artsen en onderzoekers juist wel.
En het verboden ivermectine werkt goed, volgens recente onderzoeken. Maar in de media zeggen ze dat het NIET werkt.
Corticosteroïden (gewone ontstekingsremmers) zoals dexamethason zijn goedkoop en werken ook vaak goed.
Dan is er nog plasmabehandeling, en op basis daarvan antistof-medicijnen. Met goede resultaten (zie o.a. de wonderlijk snelle genezing van Trump).
Het antidepressivum fluvoxamine blijkt ook verrassend goed bij veel mensen te werken. Reumamiddelen werken ook goed, maar alleen in een vroeg stadium.
En antistollingsmiddelen zoals aspirine kunnen genezing ook sterk bevorderen.

Voorspelling op basis van grafieken

In Europa en Amerika (Noord + Zuid) was er een veel dodelijkere mutatie van het virus dan in Azië en Oceanië. Dat is nu ook wetenschappelijk bevestigd en kon je altijd al in de cijfers zien, het gehele afgelopen jaar. Westerse reizigers zullen elders in de wereld dus geweerd gaan worden. Alleen als je kan bewijzen dat je immuun bent of gevaccineerd, mag je die landen nog in, straks. UPDATE: dit is nu werkelijk al zo. En ook in Europa mag je straks waarschijnlijk alleen nog maar ergens naar binnen met een vaccinatie-bewijs of immuniteitsbewijs.

Of na een blaastest. Want de supersneltest (blaastest) zal binnenkort wel normaal worden. Je komt dan pas ergens binnen als je de blaastest doet. Dit kan alles veranderen. Want dan kan alles ook weer open.

Testen, testen testen?

In de eerste maanden werd er in Nederland bijna niet getest. Nu wel. Dan stijgt het aantal besmettingen ook, logischerwijs. Kijk maar hieronder: dat is tien keer zo hoog als tijdens de eerste golf. De statistieken met aantallen besmettingen zeggen dus niets.

De test is overigens niet heel betrouwbaar, maar de cijfers daarover ontbreken. De PCR-test was al nooit betrouwbaar, zie deze uitzending.

Een groot percentage van de besmette mensen heeft GEEN klachten (officiële schattingen lopen op tot 70%). En ondanks het hoge aantal besmettingen is het aantal doden nu juist laag (maar wel hoger dan normaal):

Het aantal doden in de tweede golf was lager dan de eerste golf… en inmiddels ziet de iets hogere derde golf er ook zo uit, ook dalend.

Terwijl het aantal besmettingen bijna 10 keer zo hoog is. Het daalde wel snel… inmiddels bij de derde golf ook, en ook sterk dalend.

In vrijwel alle landen in Europa zien we vergelijkbare grafieken: in België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. En zelfs in Duitsland, ook al is de sterfte daar nu hoger dan in andere landen. In Zweden is de sterfte in de tweede golf juist iets lager. Het is aannemelijk dat de milde lockdown daar destijds de immuniteit heeft verhoogd. In Duitsland was er in de eerste golf heel weinig sterfte, maar in de tweede golf juist veel meer. De zware lockdown daar heeft dan dus averechts gewerkt.

In totaal is de sterfte in de Westerse wereld vrijwel overal hetzelfde. In alle landen in Europa en Amerika (Noord en Zuid) is het sterftecijfer ongeveer 0,1%. Iets hoger dan de zwaarste griep.

Wat ook opvalt: De sterfte-piek is nu overal heel kort na de besmetting-piek, een a twee weken. Men ligt dus niet meer 5 weken op de IC, maar een week. De IC’s zijn dus 5x minder belast in de tweede golf, zelfs bij gelijke sterfte in golf 1 en 2.

Afweer of immuniteit?

Het merendeel van de besmette mensen wordt nauwelijks ziek. Met een gezonde natuurlijke afweer wordt je niet ziek als je besmet raakt. En dan wordt je ook niet immuun. Alleen als je er echt ziek van wordt gaat je lichaam aan het werk om antistoffen aan te maken en immuniteit op te bouwen. In dat geval is de kans ook nog erg groot dat je herstelt (99% van de zieken herstelde).

De immuniteit onder de bevolking is daarom laag. Want veel mensen worden niet ziek na een besmetting, en dus ook niet immuun.

Hoeveel mensen er door gezonde afweer NIET ziek worden, is onbekend (een grove schatting is 70%). Er zijn dus miljoenen mensen die nergens last van krijgen. Dit is een belangrijke reden om alleen de kwetsbaren te vaccineren, en niet de halve bevolking. Dan ben je ook in een week klaar. Maar de getallen ontbreken nog steeds. Terwijl je zou verwachten dat het nu wel een keer onderzocht is, na een jaar?

Vaccins

Er zijn verschillende soorten immuniteit: aangeboren, aangeleerde en via T-cellen. Vaccins maken je ook immuun, op een vergelijkbare manier als je lichaam dat zelf ook al doet. Er is het Oxford-vaccin of het vaccin van Pfizer en Moderna. Er zijn ook een Nederlands, twee Duitse, een Frans, Russisch en een Chinees vaccin: allen getest en werkend. De vaccins zijn vaak varianten op de gewone griepprik. AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, Janssen en het Russissche Spoetnik gebruiken vertrouwde technieken, zoals het inbouwen van genetische codes van corona in een onschuldig verkoudheidsvirus. Moderna en Pfizer gebruiken een nieuwe techniek. Zij injecteren genetisch mRNA-materiaal van het coronavirus in het lichaam. Het immuunsysteem valt deze onschuldige eiwitten aan, zodat het voortaan direct ­reageert als het Sars-Cov-2 signaleert. Dat werkt heel erg goed. Maar het Russische Spoetnik werkt ook uitstekend en haalt een hogere score van  92%. Dat zijn ook twee prikken, maar de tweede prik is een andere dan de eerste. Dat blijkt slim en effectief te zijn. En het werkt ook bij ouderen, wat bijzonder is.

Wil je er alles over weten? Er is nu dit boekje te koop, met alle voors en tegens van vaccineren: PRIKKEN JA of NEE?. Objectief beschreven door wetenschaps-journalisten.

De media

De media verdraaien informatie en jagen de angst aan. Online video’s met kritische toon worden van internet verwijderd. Ook de Volkskrant geeft toe dat ze aan censuur doen. Er is kritiek op het RIVM, ook door wetenschappers. Maar die komen niet aan het woord. Er is ook indoctrinatie. Dat kennen wij hier niet, dat is nieuw voor ons. In deze blog probeer ik daarom de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt.

Zie de OVERSTERFTE hieronder. 2021 is dus daar links, de zwarte lijn. Gelijk aan andere jaren. Geen oversterfte dus.

Tweede Golf en derde golf waren hoger dan normaal maar niet in heel extreme mate. De piek rond week 33 werd veroorzaakt door de hittegolf, dus niet door Corona. Inmiddels worden de doden door de lockdown (dus niet door het virus, maar door de maatregelen) hier ook zichtbaar als oversterfte. Maar de oversterfte is nu zelfs niet eens hoger dan normaal. Zie de zwarte lijn.

De media zaaien voortdurend paniek. Dat komt enerzijds omdat de media van rampen een angst leven. Goed nieuws trekt geen kijkcijfers. Anderzijds om de besluiten van de regering te steunen, door angst onder de bevolking te zaaien. Veel mensen zien er daarom een complot in, of indoctrinatie.

Een complot lijkt mij zeer vergezocht. Maar indoctrinatie klopt wel, want influencers op social media (zoals Femke Louise en dj Hardwell) werden fors betaald door de overheid om de RIVM te steunen met allerlei betaalde berichtjes. Terwijl het strafbaar is om berichten te plaatsen als je er niet bijzet door wie het gesponsord is.

Aerosolen, luchtvochtigheid, ioniseren en luchtvervuiling

Vooral BINNEN bij een droge luchtvochtigheid van rond de 40%, in airco’s en verwarming is het besmettelijk. Aerosolen zijn superkleine druppels die langer in de lucht zweven dan normale druppels, vooral in droge lucht, en zo virusdeeltjes in de lucht houden. Zie deze info over aerosolen, luchtvochtigheid en super spread events.

Zeker met de vele recente uitbraken in de vleesindustrie is dit ook al lang bewezen (daar is het koud en droog, met een circulerende airco). In vochtige lucht zakken de aerosolen naar beneden, omdat ze worden opgenomen door grotere (zwaardere) druppels.

Er is ook 17% hogere sterfte door Corona in gebieden met luchtvervuiling uit de veeteelt (ammoniak-deeltjes).

Het verbod op grote bijeenkomsten (super spread events, zoals indoor festivals) heeft in veel landen goed gewerkt. Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken. Richtlijnen volgens deze nieuwste inzichten zouden zijn:

 • Ventileer met verse lucht. Niet met gerecyclede lucht, want dan blaas je de aerosolen de ruimte rond. En dat gebeurt helaas juist vaak in ziekenhuizen, scholen, bedrijven, zorgcentra, kerken, moskeeën en vleesverwerkende industrie. Want dat is goedkoper.
 • Als de luchtvochtigheid onder de 40% is kan je beter mondkapjes dragen. De lucht moet bij voorkeur ook bevochtigd worden, binnen.
 • Voor de regering: veel meer “willekeurig” testen, data analyseren, koppelen aan mogelijke oorzaken en het publiceren. Dat gebeurt nu nauwelijks. Men weet niet eens hoeveel mensen er besmet zijn geweest (ik gok meer dan 70%) of hoeveel immuniteit er is (ik gok 10%).
 • Een onderzoek naar de invloed van fijnstof (vooral ammoniak) in de veeteelt op Corona.
 • Meer en beter onderzoek door de RIVM naar ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Volgens RIVM-onderzoek van 10 jaar oud werkt dat goed, dus waarom geen nieuw en beter onderzoek?
 • Een beter onderzoek naar het omstreden medicijn Hydroxychloroquine. Gewoon turven, en kijken of het medicijn werkt. Nu is het verboden. Nogal logisch dat iedereen in een Big Pharma Conspiracy gaat geloven. Waarom zou je een goedkoop medicijn anders verbieden dat werkt? UPDATE: dit is nu onderzocht en HCQ werkt inderdaad WEL. Waarom is het dan nog steeds verboden?
 • Het verbod op indoor “super spread events” (zoals congressen en festivals) heeft goed gewerkt. Maar kerkdiensten en moskee-diensten gingen lange tijd gewoon door. Die hadden ook verboden moeten worden. Dit kon je ook in alle statistieken zien: hoge dodentallen in kerkgaande gemeentes. Nu ook weer in Zuid Amerika.

Wat kun je zelf doen?

 • Vermijd grote bijeenkomsten, zeker in airco ruimtes.
 • De airco moet met verse lucht, dus niet circulerend, en met een bevochtiger.
 • Let op de luchtvochtigheid, en draag rond de 40% een mondkapje.
 • In tropische landen in de regen: niet bij elkaar binnen gaan zitten, zorg voor ventilatie met verse lucht van buiten, en draag dan binnen mondkapjes.
 • Gebruik in ruimtes met veel mensen ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Wetenschappelijk bewezen.
 • Betaal contactloos, zonder pincode, dus betaal met je mobiel
 • Doe het OV contactloos
 • Je kan producten ook bestellen via internet (webwinkelen)
 • Ga de Wim Hof Methode beoefenen om je longen en je afweer te sterken
 • Let op je gezondheid, blijf bewegen, eet gezond. Ga vooral ook naar buiten.
 • Zonlicht op je huid is belangrijk (voor vitamine D, voor je afweer). Ontzuren ook. Zink en vitamine C zijn ook belangrijk. Check bij twijfel je bloedwaardes via je huisarts. Met een gezonde afweer wordt je niet eens ziek. Dit is allemaal al min of meer bewezen.

Ik bekeek veel bronnen (zie onderaan) maar miste nog steeds veel grafieken. Ik heb daarom vanaf 17 maart 2020 zelf ook een tabel bijgehouden, met een aantal landen erop, gebaseerd op officiële cijfers.

België is het ergst getroffen, met als enige land veel meer sterfte dan de ergste griepgolf. Maar in België tellen ze doden anders dan in andere landen, zie verderop.

TABEL: Sterftecijfers Covid-19 in een aantal landen
Pop in M
= Aantal inwoners in miljoenen
Doden / pop = het percentage Corona-doden van de bevolking

18 maart 2021
Doden Pop in M Doden/Pop
Belgium 23.000 12 0,1917%
UK 126.000 68 0,1853%
Italy 103.000 60,5 0,1702%
USA 551.000 332 0,1660%
Peru 50.000 32 0,1563%
Spain 73.000 47 0,1553%
Mexico 196.000 129 0,1519%
France 91.000 65 0,1400%
Brazil 285.000 213 0,1338%
Sweden 13.000 10 0,1300%
Argentina 54.000 45 0,1200%
Chili 22.000 19 0,1158%
Switzerland 10.000 9 0,1111%
Bolivia 12.000 11,7 0,1026%
Austria 9.000 9 0,1000%
Ireland 5.000 5 0,1000%
Netherlands 16.000 17 0,0941%
Germany 75.000 84 0,0893%
Ecuador 15.000 18 0,0833%
Iran 62.000 84 0,0738%
Canada 23.000 38 0,0605%
Griepseizoen NL 10.000 17 0,0588%
Turkey 30.000 85 0,0353%
WORLD 2.700.000 7800 0,0346%
Denmark 2.000 6 0,0333%
Morocco 9.000 37 0,0243%
Norway 600 5,5 0,0109%
Japan 9.000 126 0,0071%
South Korea 2.000 51 0,0039%
China 5.000 1400 0,0004%

Dit is een selectie. Er zijn ook veel landen (in Afrika, Azië en Oceanië) die veel lagere sterftecijfers hebben. Honderd keer minder zelfs.

De gemiddelde sterfte in de gehele wereld is nu 0,03%. In Nederland 0,1%. De sterfte van een zware griepgolf in een paar maanden is in Nederland 0,06%.

Het lijkt erop dat lockdowns nauwelijks verschil maken. Het klimaat (warmte, luchtvochtigheid) en de luchtvervuiling lijken de grootste factoren. 

Werkt een lockdown eigenlijk?

De “lockdown” is theoretisch gezien de snelste oplossing. Na drie a vier weken is het virus verdwenen in een totale lockdown. Van de weinigen die er erg ziek van worden is dan 98% genezen, en 2% overleden (volgens statistieken). En er komen dan ook geen nieuwe gevallen meer bij, want de incubatietijd is voorbij. Niemand kan elkaar meer aansteken. Behalve reizende mensen dan. En die zijn er altijd.

Nieuw Zeeland en Australië hadden een vroege maar kortdurende lockdown van een maand, en een vroeg verbod op super spread events. Daar is een extreem laag sterftecijfer: 0,0004%. Dat kan behalve met de maatregelen ook te maken hebben met de zon, de temperatuur en/of de luchtvochtigheid.

Bij een lockdown horen meer maatregelen, zoals Testing en Tracing. Je zou veel moeten testen, zodat je meteen in quarantaine kan, op het moment dat je ziek en besmettelijk wordt (zoals in IJsland). Je bent NIET besmettelijk als je nergens last van hebt. Je kan bij besmettingen een tracing onderzoek doen: met wie heb je allemaal in de afgelopen weken contact gehad. Zie Patient #31 in Korea: die ging weer naar de kerk, waar ze 1000 mensen aanstak (super spread event) en het meteen een landelijk probleem werd. Of in Iran: hetzelfde, via moskee-bedevaartplekken. Dus kerken en dergelijke moeten ook dicht. Trump wil de kerken openhouden, en Rutte ook (met als excuus de Grondwet). Met duizenden extra doden tot gevolg, en een langere lockdown. Slecht ook voor de economie, en voor alle zelfstandigen. Je ziet het in de statistieken: veel doden in de Bible Belt, van Zeeland tot Kampen. En nu ook weer in Zuid Amerika. Religieuze diensten kunnen beter via internet, zoals alle scholen dat ook al maanden doen. “Super spread events” kan je dus beter voorlopig verbieden.

Dat verbod op events had dus enorme voordelen, en was ook effectief – als het werd nageleefd. Minder doden, en beter voor de economie. Maar de rest van de lockdown werkte nauwelijks volgens de grafieken.

Het aantal doden zou 6 weken later drastisch moeten dalen of stijgen na een lockdown of een unlock. Een a twee weken incubatie plus gemiddeld 4-5 weken op de IC. Dat zie je nergens in de grafieken, ook niet in landen met zeer milde lockdown zoals Zweden, Japan en Z-Korea. De conclusie is dan dat een lockdown weinig tot geen verschil maakt. Afgezien van het verbod op grote events.

Een strenge lockdown heeft grote nadelen

Dichte grenzen, wat mogelijk een nog groter probleem was: logistiek, economisch, sociaal en misschien zelfs qua sterfte.
Mensen die nu totaal geen inkomsten meer hebben. En dus geen toekomst.
Een enorm aantal faillisementen.
Mensen die hun huis kwijt zijn.
De pensioenen die nu gedeeltelijk verdampt zijn.
Sterfgevallen door emotionele en fysieke verwaarlozing in woonzorgcentra.
Meer sterfgevallen bij niet-corona patiënten.
Kinderen die in onveilige thuissituaties zitten.
Mensen in paniek die ziek worden omdat ze denken dat ze ziek worden, en dan dus ook ECHT ziek worden (dat is bewezen, zoek maar op “nocebo“).
Mensen die denken dat dit het eind van de wereld is.
Enorme stijging in psychische klachten en depressiviteit.

Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.
Zie ook alle filmpjes met Nederlands’ slimste filosoof: Paul Smit.

Zie ook de inmiddels gecensureerde documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

“Several experts believe that the measures may claim more lives than the virus itself.”

Een zware, lange lockdown kan meer levens gaan kosten en meer problemen opleveren dan een milde of korte lockdown.

Maar “zonder lockdown” was onmogelijk voor rijke landen. Geciviliseerde landen kunnen onmogelijk zeggen: “Het is niet te vermijden dat er nu iets meer zwakkeren sterven dan normaal, om de rest van het land en de economie te redden. Zo redden we juist meer levens, al kunnen we dat nu nog niet bewijzen“.

Er is ook een groot medisch nadeel aan een strenge lockdown: er is dan minder groepsimmuniteit, waardoor de ziekte snel en hard terug kan komen. Met een milde lockdown zoals in Zweden, Japan en Z-Korea heb je minder risico op een Tweede Golf omdat de groeps-immuniteit daar hoger is.

Zweden

Zweden had lange tijd een zeer milde lockdown. Het sterftecijfer is daar ongeveer gelijk aan alle andere Europese landen. Zweden is het bewijs dat de lockdown niet veel verschil maakt. Verder is de samenleving sociaal en economisch in Zweden minder ontwricht dan in andere landen, ook al hebben ze bijna net zo’n economische klap gehad als in de rest van Europa. Zie dit artikel.

“Countries without lockdowns and contact bans, such as Japan, South Korea and Sweden, have not experienced a more negative course of events than other countries. This might call into question the effectiveness of such far-reaching measures.”

Die grafieken die ik verder mis zijn bijvoorbeeld de relatie met fijnstof, dichtbevolktheid, luchtvochtigheid, temperatuur, zonlicht, reispatroon, geloof, events, leeftijd en gebruik van mondkapjes. WAAR ZIJN AL DIE GRAFIEKEN?

Hygiëne

Besmette mensen (volgens de test die niet zo heel betrouwbaar is) zijn lang niet allemaal ziek. In IJsland mocht iedereen testen (daar bleek maar 1% positief overigens), en daar bleek dat 50% van de besmette mensen totaal geen klachten had. In ander onderzoek bleek dat zelfs 80% geen klachten had.

Dat is ook de reden dat je het een tweede keer kan krijgen: als je er nauwelijks last van hebt gehad, heeft je lichaam geen antistoffen gemaakt, en ben je niet immuun. In IJsland bleek maar 0,5% ziek te zijn (1% was besmet, en 50% daarvan had totaal geen klachten). Hier zijn er weinig cijfers van, en er is ook heel weinig onderzoek naar. Dat zou juist het belangrijkste zijn: voortdurend overal willekeurig testen, en dat in kaart brengen met mogelijke oorzaken of gedrag.

Meer onderzoek naar exosomen bijvoorbeeld. Exosomen zijn virusdeeltjes die in grote enzymen zijn verpakt, en die onschuldig zijn, maar die nog steeds positief testen bij een Corona-test. Een gezond persoon maakt virusdeeltjes onschadelijk, door ze in grote enzymen te verpakken, waarna ze uitgehoest worden. Deze deeltjes fungeren als boodschappers om andere mensen te “waarschuwen” en te “informeren” over dit type virus. Net als een vaccin eigenlijk.

Dit kan bewijzen waarom er veel mensen besmet zijn (volgens de test) maar nergens last van hebben. Het kan ook aantonen dat mondkapjes en handschoenen juist AVERECHTS kunnen werken, want de biologische verspreiding van de veilige informatie over het virus wordt op deze manier tegengegaan. Het kan ook aantonen hoe groeps-immuniteit werkt: gezonde mensen stoten gezamenlijk dan inmiddels meer genezende Exosomen uit dan dat er virussen worden uitgestoten door zieke mensen.

Warme landen als Indonesië, Thailand, Australië en Nieuw Zeeland hebben duizend keer minder doden dan in Europa. Ligt het aan de vochtige lucht? Of aan het zonlicht, want dat geeft extra vitamine D, waar wij hier veel te weinig van hebben? Aan zink? Aan de temperatuur? En waar zijn al die onderzoeken eigenlijk?

Een ander voorbeeld: In het regenseizoen gaat het aantal besmettingen in veel warme landen juist omhoog. Misschien omdat men dan met zware regen vaak samen binnen zit, en de lucht niet stroomt omdat de regenval de luchtstroom afsluit, en/of omdat de elektrische fans worden uitgezet bij onweer. Simpel onderzoek (turven) zou dit al kunnen bewijzen. Maar ook die onderzoekjes zijn er niet.

Nog een voorbeeld: in Zuid Amerika is er relatief hoge sterfte. Er zijn daar veel kerken open, net als in de VS en in Nederland, met een hogere sterfte tot gevolg. Zie de hoge sterfte in de bible belt in Nederland. Maar waar zijn die onderzoeken over Zuid Amerika? En de conclusies?

Of het medicijn hydroxy-chloroquine. De onderzoeken die bewijzen dat het NIET werkt, houden er geen rekening mee dat je er zink en vitamine D moet bijslikken, en dat je het op tijd moet gaan gebruiken, dus niet te laat. Die onderzoeken zijn er wel, maar worden niet goedgekeurd. Dit werkende medicijn is nu gewoon verboden: je MAG het niet eens gebruiken, ook al zou je het willen, en ook al zou het jou echt genezen. Dat is vreemd. Want als je bijvoorbeeld reuma hebt mag je het WEL gebruiken.

De onderzoeken die beweerden dan het middel schadelijk is zijn inmiddels ingetrokken door de auteurs.

De onderzoeken die het verschil meten tussen WEL of NIET vitamine D, tussen WEL of NIET zink, en WEL of NIET antibiotica erbij, of WANNEER het middel nog effect heeft zijn eenvoudig: gewoon een kwestie van turven. Meten is weten. En ook dat onderzoek is er allemaal niet?

UPDATE: nu, meer dan een half jaar later, blijkt het middel inderdaad wel te werken. En ivermectine blijkt ook goed te werken. En ook dat is nog steeds verboden.

Oversterfte

Op deze grafiek zie je de OVERSTERFTE per week. Oversterfte betekent dat er meer doden zijn dan normaal, per week, vergeleken met andere jaren. Na een hogere piek is de sterfte inmiddels GELIJK aan alle andere jaren. De tweede piek (week 33) was de hittegolf, niet Corona. Aan de “gewone griep” sterven er per jaar in Nederland tussen de 2.000 en 10.000 mensen. Elke griepgolf is telkens een mix van allerlei virussen (waarvan een gedeelte Corona, zoals 14,4% Corona in 2005). De Corona-sterfte was nu ongeveer 6000 in Nederland, dus vergelijkbaar met een normale gemiddelde griep (en als je alle niet-getelde doden meetelt ongeveer 10.000 doden, net als de griep in 2018). Vanaf week 40 zie je door Corona inderdaad iets meer oversterfte dan normaal (grafiek van CBS):

De tweede piek (week 33/34) was de hittegolf, niet Corona.

Op deze site zie je oversterfte van allerlei landen (helemaal onderaan daar). Sommige landen hebben inderdaad een hoge piek, zoals België, Italië en Spanje. Maar veel landen blijken nauwelijks oversterfte te hebben: zoals Oostenrijk, Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen, Duitsland, Portugal, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Malta. Hieronder de oversterfte van een paar landen, in de afgelopen 4 jaar:

In Spanje was er inderdaad meer oversterfte, maar in veel landen niet

Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.

Met een lockdown en bijbehorende maatregelen (zoals in New York) kunnen de sterftecijfers ook stijgen tot 0,15%. Maar in veel andere landen met lockdown is het juist duizenden keren lager, rond 0,0005%. Japan, Zuid Korea en veel landen hebben nauwelijks een lockdown, of een zeer milde, en die hebben ook heel lage sterftecijfers. Zweden heeft met een zeer milde lockdown bijna dezelfde sterftecijfers als landen met de zwaarste lockdowns. Kortom, nergens is bewezen in de statistieken dat een lockdown werkt – afgezien van het verbod op grote events.

En in verhouding met andere pandemies?

Een historisch overzicht van pandemies staat op deze history of pandemics. Die geeft de minieme schaal van het Coronavirus aan: van 0,0002%, tot plaatselijk maximaal 0,2%. Gemiddeld, wereldwijd: 0,04%. Andere pandemies in de historie waren enorm veel dodelijker. In Zuid Amerika stierf 99% van de oorspronkelijke bevolking uit door de griepjes van Spanjaarden en Portugezen. Okee, misschien niet alleen door de griepjes… de inquisitie was er ook nog.

Hoe kan het aantal doden te hoog of te laag zijn?

Dat was toch het enige cijfer dat we konden vertrouwen? Maar waaraan zijn ze precies overleden dan? Aan een virus waar de meeste mensen geen last van hebben? Of aan andere ziekten? Vrijwel alle sterfgevallen hadden namelijk 1, 2 of 3 andere ziekten (comorbiditeit, zie de pdf in de link). Waarom telt zo’n dode dan geheel als Corona-dode, als het bijvoorbeeld voor 90% door andere ziekten kwam? Doodsoorzaak 10% Corona bestaat niet. Het dodental is dus per definitie te hoog, maar hoeveel te hoog, dat weet niemand.

In Polen telt men alleen Corona-doden als die geen andere ziekte hadden. Daar is het sterftecijfer dus veel lager. Waarschijnlijk doen alle Oostblok-landen dat.

In België is het precies andersom: bij elke twijfel wordt het een Corona-dode genoemd. Die hebben dus een te hoog sterftecijfer.

In Nederland is het sterftecijfer juist TE LAAG, omdat er bij alle doden buiten het ziekenhuis niet werd getest op Corona. Om alle twijfel weg te nemen kijk je naar oversterfte, want dit klopt altijd. Zie de grafiek hierboven.

De cijfers uit China kunnen te laag geweest zijn, omdat zij misschien net als Polen tellen. Of omdat ze daar de paniek willen beteugelen. In één crematorium in Wuhan werden 3500 urnen afgeleverd. En er zijn acht crematoria daar. Wuhan heeft dan mogelijk 100 keer meer doden dan ze gemeld hebben: en dat is dan omgerekend hetzelfde als in Europa.

De lockdown in China is wel veel strenger en effectiever dan in Europa. Kijk maar naar onze kerken, die gewoon open bleven terwijl de rest van Nederland keurig thuisbleef. Zie de hoge sterfte in onze Bible Belt. Of zie Iran, waar bedevaart-plekken ook open bleven. En in de grafieken hieronder zie je dat ook terug: in China daalt het 4x sneller dan in de EU door een veel strengere lockdown (alhoewel cijfers uit China niet betrouwbaar bleken). In andere gebieden in China kan het virus nu en in de toekomst juist hard toeslaan omdat er geen immuniteit is.

Extreem lang op de IC

Covid-19 heeft een atypisch ziektebeeld: gemiddeld VIJF weken op de IC. Dat is bij veel andere ziekten maar 1 a 2 dagen. Daarom zijn er IC-bedden te weinig: niet omdat er zoveel zieken zijn, maar omdat iedereen nu 30x langer dan normaal op de IC blijft. Veel artsen zeggen bovendien dat verblijf op de IC schadelijk is.

Inmiddels is het wel veel minder geworden: gemiddeld 1 week op de IC.

Relatieve sterfte per land

In Nederland is nu 0,09% van de bevolking eraan overleden (feb 2021). Dat is niet enorm veel meer dan een heftige griepgolf van 0,06% gedurende een paar maanden in 2017/18.

Singapore, China

20 april – het zou slecht gaan in Singapore (qua cijfers gaat het daar juist heel goed: maar 1 dode per miljoen inwoners). Alle buitenlanders moeten daar daarom binnen blijven. Dit gaan we in meer Aziatische landen zien. Precies zoals verwacht, als je naar de cijfers kijkt. In China is het virus nu opnieuw aan het toeslaan. Met hun cijfer van 0,0002% en hun strenge lockdown was dit ook te verwachten: er is geen immuniteit.

Grafieken die inzicht geven

Inzichtelijke grafieken over Nederland staan hier. Daar kun je ze ook vergelijken met andere landen zoals Italië of China.

Het RIVM heeft andere grafieken. Die lopen iets achter, en de laatste vier dagen zijn daar nog totaal niet volledig, maar de dagen daarvoor kloppen dan weer wel veel beter.

We zouden misschien moeten gaan testen en tracen zoals in China. Daar heeft iedereen een verplichte app op je telefoon met een kleur. De beste kleur is groen, dan ben je CCI oftewel Certified Corona Immune (of iets dergelijks). Maar in democratische landen is een verplichte app zeer privacy-gevoelig, en veel te ingrijpend. Zo te zien komen we daar ook niet uit nu.

Test je immuniteit: Certified Corona Immune

Als je denkt dat je het virus al gehad hebt, zou het fijn zijn om dat te kunnen bewijzen. Want dan mag of kan je alles weer, je kan dan niemand aansteken, en je hoeft ook niet meer bezorgd of bang te zijn voor jezelf of om anderen aan te steken. Je kan zo’n test doen voor 40 euro bij LABONOVUM.nl. Maar een immuniteitstest bewijst niet alles. Er zijn veel mensen die helemaal niet ziek worden van het virus, door een goede afweer, en die volgens deze test niet immuun zijn. En immuniteit lijkt nu ook te kunnen vervallen, misschien na een jaar al.

Intelligente lockdown

Onze regering heeft redelijk goede besluiten genomen. Je kon niet anders, destijds, in zo’n dichtbevolkt land, met de informatie die er toen was: de intelligente lockdown was toen even de enige manier. Maar inmiddels weten we wel beter. Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt, maar de rest van de lockdown had er al lang af gekund. 

Reproductiegetal R en R0

Dit getal zegt hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. R0 is een inschatting op basis van veel onbekende factoren, dus je hebt er in de praktijk weinig aan. R is het daadwerkelijke reproductiegetal, maar ook van dat cijfer weet men niet welke factoren van invloed zijn, en waarom. Het getal is wel heel belangrijk voor onderzoek, en voor de analyse van grafieken.

Conclusies

Vrijwel iedereen zal het overleven, met of zonder maatregelen. Volgens de ergste cijfers overleeft vrijwel iedereen het: 99,9%. Vrijwel overal was 95% van de overledenen boven de 65, de gemiddelde leeftijd was 80, waarvan vrijwel iedereen een of meerdere andere ziekten had

Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt maar de rest van de lockdown niet. En dat is nog afgezien van de sterfte door de lockdown-maatregelen zelf.

Ultrakorte samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus. De sterfte was 0,1%. Van degenen die besmet raakten, werd zo’n 60% niet of nauwelijks ziek, door hun gezonde afweer. Degenen die toch erg ziek werden hadden alsnog een grote kans (aanvankelijk 97% tot nu zelfs 99%) om weer te genezen, vooral als je jonger dan 65 was en geen andere ziektes had.

Met een gezonde afweer wordt je meestal niet eens ziek bij een besmetting, en maak je daarom niet eens afweerstoffen aan. De immuniteit is daarom laag.

De officiële media doen aan censuur en aan het verdraaien van gegevens.

Volgens de nieuwste inzichten spelen luchtvochtigheid, luchtvervuiling, temperatuur, airco en grote indoor events een cruciale rol in de besmetting en het dodental.

Virussen kunnen uit de lucht verwijderd worden met ioniseer-machines.

Een strenge lockdown verhevigt een tweede golf, omdat er geen immuniteit is. Zware maatregelen kunnen averechts werken, en kosten ook mensenlevens.

Uiteindelijk blijkt het in veel landen iets dodelijker dan een zware griep te zijn. In veel landen veel minder dodelijk dan de griep. Wereldwijd ook minder dodelijk dan de griep.

 


Bronnen:
Ik keek o.a. op deze site naar “Deaths / 1M pop”. En op deze grafieken. En op de grafieken op allecijfers.nl En alle info op het RIVM. En nog meer op Datagraver. En hier staat internationale oversterfte. Ik las artikelen zoals deze over de Corona-crisis. Of ook deze website van een Duitse arts. En deze Zwitserse site, of deze kritische kijk. En dit interview met Maurice de Hond.
Inmiddels staan veel cijfers ook direct hier op Google.

402 Reacties

– Met de nieuwste bovenaan, behalve bij reacties op reacties –

 1. Hallo Aart-Jan,
  Ik heb herhaaldelijk geprobeerd om deze pagina als pdf te downloaden, maar dat lukt niet: de computer blijft heel lang hangen. Daarna heb ik geprobeerd om de tekst te kopieren, maar wanneer ik die wil plakken in een tekstverwerker, crasht die. Is dit een bekend probleem? Wee je er een oplossing voor?
  Bedankt!

   1. Fijn, Aartjan! Voortschrijdend inzicht is een term die ik vaker zou willen horen. Heel graag ook bij politici! Da’s geen zwaktebod, maar sterk en dapper! (ok, nu dwaal ik wat af).
    On topic: ik vind ’t fijn om af en toe een genuanceerd en ongecensureerd tegengeluid te lezen over covid(maatregelen). Ik geloof dat ik hier en daar andere conclusies trek, maar dat maakt niet uit – ik blijf terugkomen. (en niet alleen voor covid-gerelateerde info). :)

    En inhoudelijk: ik moet bekennen dat het meeste wat ik net las in de linkjes me boven m’n pet gaat (of ik er de tijd niet voor neem om het volledig te internaliseren – iets met prioriteren/tropenjaren/zelf weinig invloed op de materie hebben)

   2. Hallo AartJan,

    U had geen fouten gemaakt, want er werd gedacht dat asymptomatische verspreiding nauwelijks bestond:

    ‘Asymptomatic spread of coronavirus is ‘very rare’ – WHO

    Zelfs Fauci zei het in januari 2020: ‘The driver of outbreaks is always a symptomatic person’: https://www.youtube.com/watch?v=w6koHkBCoNQ&t=2642s

    Ook zei hij dat ‘asymptomatic spread is never the driver of a pandemic’

    En ook nog recent onderzoek zet vraagtekens bij de mate van asymptomatische verspreiding van Corona: https://jammi.utpjournals.press/doi/full/10.3138/jammi-2020-0030

    Er zijn zo veel onderzoeken, dat je soms ook door de bomen het bos niet meer ziet. Een deel spreekt elkaar ook tegen, daarom is het soms lastig om te zien wat klopt of niet.

    Helaas zien we dat de regering, RIVM en OMT vaak vast blijven houden aan verouderde informatie, omdat dit het te voeren beleid goed uitkomt. Veel nieuw onderzoek wordt gewoonweg genegeerd, als dat niet in hun het straatje past.

    Diverse studies over mondkapjes en groepsimmuniteit zijn daar goede voorbeelden van.

  1. En jij bent niet goed bij je hoofd. Als er 1 is die zijn stellingen onderbouwt is het Aart-Jan wel. Kom ff met wetenschappelijke argumenten voordat je iemand in een hokje plaatst mafkees.

  2. AartJan doet wat iedere journalist zou moeten doen (maar niet doet, waardoor AartJan die taak op zich moet nemen). Hij doet onderzoek en zet de bronnen erbij.

   Het doet de discussie geen goed en ook de waarheidsvinding niet als je iemand in een hokje duwt en dan de inhoud verder maar laat zitten. Erg slap, Eric. AartJan heeft duidelijk honderden uren in dit onderwerp zitten. Wees dan een vent en beargumenteer je mogelijke bedenkingen.

   Het is heel makkelijk om de vaccinatiecampagne van overheid en bedrijfsleven te volgen. Dat is wat de media doet. Het is nog makkelijker om daar niets tegenover of naast te zetten en die onjournalistieke houding over te nemen en nog weer makkelijker om iemand die wel z’n verantwoordelijkheid neemt weg te zetten, te framen.

   Ik ben blij met het werk van AartJan en leer er veel van.

 2. Complimenten, mooi stuk, ik heb duidelijk dezelfde bronnen gelezen ;)
  Ik ga het delen. Zie voor (meer fragmentarische) overdenkingen van een gelijkgestemde: https://virusvaria.nl
  Groet en keep it up!

  P.S.: Trek je niks aan van die kwaaie ad hominemmers en spellingsnazi’s, het is hun manier om aan te geven dat ze met met hun mond vol tanden staan.

 3. Waarom vindt ik nergens het jaarlijkse sterftecijfer samen met de bevolkingsgroei en vergrijzing?

  Hoe is de oversterfte dat procentueel gezien in 2020?

 4. Ik heb zo het vermoeden dat de oversterfte in de komende jaren wel eens zou kunnen omslaan in ondersterfte. Mensen die al het 1 en ander onder de leden hadden zijn iets vroeger gestorven dan het geval was geweest zonder Corona. Omdat het aantal zieke mensen steeds minder wordt zullen er in de toekomst ook minder mensen sterven (onderstefte). Je kan je dan ook afvragen hoeveel zin alle maatregelen hebben. Misschien zal het sterftecijfer ook in de komende jaren hoger uitvallen. Niet door Corona maar door het grotere aantal te laat behandelde mensen en zelfmoorden. Kunnen ze toch beweren dat de maatregelen zin hebben gehad.

  1. Hallo Lars,

   Dat zou goed kunnen. In 2017/2018 overleden tijdens het griepseizoen 9.500 mensen, wat best veel is, terwijl het jaar erop 2.900 mensen overleden. Het gemiddelde is 6.500 per jaar. Maar daar zit ook gelijk het probleem, we zijn gemiddelde waardes als normaal gaan zien. Daarom zegt de NOS ook steeds ‘er zijn meer mensen overleden dan normaal’ of ‘dan verwacht was’.

   Normaal bestaat niet, want die 6.500 is nooit gehaald, dus dan zou geen enkel jaar een normaal griepjaar zijn.

   En vergeet niet dat een griepseizoen loopt van week 40 tot en met week 21, hoewel het vaak korter duurt. In 2017/2018 duurde het 126 en had je 9.500 doden, nu zijn we al 370 dagen aan het tellen en zitten we op 15.000. Dus er wordt 3x langer geteld, terwijl Corona ook een seizoensgebonden infectieziekte is. En zelfs bij alle andere niet seizoensgebonden ziektes, daar telt men van 1 januari tot 31 december. Corona is de enige ziekte waar we door blijven tellen, wat een heel scheef beeld geeft. Zelfde geldt voor de zogenaamde golven. Als Corona er over 10 jaar nog is, zitten we dan bij golf nummer 35?

   Maar ik ben bang dat u gelijk heeft, dat er meer mensen komen te overlijden door uitgestelde behandelingen en zelfmoorden. En vergeet depressies en psychische klachten niet! Daar overlijden per jaar 12.000 mensen aan. Mensen met psychische klachten leven tussen de 10-25 jaar korter dan het gemiddeld. Het aantal depressies en angststoornissen is verdrie- of verviervoudigd……dus ik hou mijn hart vast wat dat op termijn voor mensen zal betekenen als we zo doorgaan.

   En dan is er nog de toegenomen honger in de wereld, door de lockdowns. 140 miljoen mensen worden met de hongerdood bedreigd, maar de wereld zwijgt daarover. Het enige wat telt en 99% van de aandacht naartoe gaat is Corona.

   1. Dus in Brazilie doen ze het goed?? Kijk maar eens goed naar de rampzalige nieuwsberichten over Corona in Brazilie. Dan zou je toch wel eens anders moeten piepen!!

    1. Geen idee wat dat met mijn reactie te maken heeft, ik noem Brazilië niet eens. Je kunt niet direct de situatie in Brazilië met ons vergelijken. In Brazilië gaat wel meer fout. Er worden duizenden mensen vermoord per jaar, er woeden drugsoorlogen er is veel mensenhandel, slechte gezondheidszorg, enzovoorts. Nederland is toch echt niet te vergelijken met een land met zoveel problemen. Zelfs Marion Koopmans was niet in paniek vanmiddag om Brazilië op tv.

     Feit is dat de gemiddelde leeftijd van overlijden 82 jaar is in Nederland bij Corona en dat 94-95% ernstig onderliggende aandoeningen hadden (2,7 gemiddeld). Gemiddelde leeftijd van overlijden voor alle doodsoorzaken bij elkaar ligt lager, op 78,5 jaar.

     Angst is een slechte raadgever en ik laat mij leven niet bepalen door iets wat 12.000 km van hier gebeurd of wat hier mogelijk kan gaan gebeuren. In Afrika speelt Ebola steeds op en dan weer HIV/AIDS en Malaria of zelfs TBC. We kunnen ons niet overal druk om maken, dan hebben we ook geen leven meer.

     ‘Een mens lijdt het meest voor het lijden dat hij vreest, maar nooit op komt dagen’ is niet voor niets een oud-Nederlands gezegde.

     De Britste variant zou ook veel besmettelijker zijn, bleek helemaal niet waar te zijn. En eerder was er al de Spaanse variant van de zomer, waar beweerd werd dat die 50% dodelijker zou zijn. Bleek ook niet te kloppen. Iedere keer worden we gebombardeerd met doemscenario’s. Zelfs uit Chi na bleek veel nieuws niet te kloppen, zoals mensen die dood neer zouden vallen op straat. Of in Italië dat er doden in de straten lagen(wat ook niet juist bleek) en pas ook weer een bericht dat er 200 lijken in Duitsland in een crematorium lagen te wachten, omdat het zo druk was. Zag je allemaal schots en scheef staande lijkkisten in een ongekoelde ruimte. Niemand laat 200 doden in een niet-gekoelde ruimte staan en ook niet slordiger opgestapeld, dan ik met mijn oude kranten doe. En hadden ze nog even Corona op sommige kisten geschreven ook.

 5. Tijdens een gesprek toevallig op deze site gekomen omdat ik cijfers zocht over Brazilië.

  Interessante site. Maar wel grappig om in de reacties te lezen dat er zulke tegenstellingen zijn in Nederland. De een een rotsvast geloof in het hele corona beleid inclusief alle punten en komma’s. De ander volledig tegen.

  Als ik ervan uitga dat het niets met intelligentie te maken heeft, vind ik de vraag wel heel interessant hoe het kan dat we met dezelfde smartphone in de hand toch tot zulke enorme verschillende oplossingen en zware veroordelingen komen

 6. Heb veel wetenschappelijke artikels gelezen. Zelf een jaar met de cijfers bezig. Honderden vergelijkingen gemaakt. Veel onzin gelezen. Veel misinterpretatie ( zeg gerust misbruik ,) van de cijfers gezien. Wat ik hier lees hoort wat betreft onzin en misbruik/,misinterpretatie van cijfers echt wel bij de top. Ik mis nog net de overtuiging dat de wereld een platte schijf is.

  1. Jammer dat u het nodig vindt om gelijk denigrerend te reageren i.p.v. te zeggen wat niet klopt en kom dan met bewijs dat het anders is. Citeer er rustig op los en laat zien wat u gelezen hebt.

   Dus als u het allemaal zoveel beter weet, brandt los zou ik zeggen. Commentaar leveren kan iedereen, maar weinigen komen met bewijs dat iets niet klopt.

   En ook flauw gelijk met platte aarde komen, typisch een opmerking van mensen die zichzelf boven anderen verheffen in plaats van in gesprek te gaan.

   Een gemiste kans!

   1. Brandt los: dit is een commando (gebiedende wijs), dus wordt niet met dt geschreven. Gaarne wegblijven van publiekelijk je mening geven tot na de bijscholing.

    1. U bent volgens mij heel gezellig op feesten en partijen.

     Klopt gebiedende wijs is inderdaad met ‘d’, maar u maakt nooit fouten, natuurlijk. Verbeter Kris dan ook gelijk even.

     En uw eigen zin ‘dus wordt’, zou beter zijn als ‘het’ wordt ingevoegd: ‘dus het wordt’. En ‘dt’ hoort zo geschreven te worden.

     1. Dank voor de reactie. Les 2: Wat betekent “gelijk” in uw tekst? Heb ik gelijk? Heeft Reinier gelijk? Of heeft u gelijk? (In het Nederlands is het woordje gelijk niet bedoeld als een tijdsaanduiding.)

      1. Als ‘u’ het onderwerp is, kun je beter ‘u hebt’ schrijven om verwarring te voorkomen. ‘Wie heeft u Nederlands geleerd?’, betekent namelijk het omgekeerde van ‘Wie hebt u Nederlands geleerd?’.

   2. Geen parelen voor de zwijnen werpen Reiner. Of was het nu parels of paarlen……wacht ik kom met je mee naar school dan mogen we bij de gratie van de spellingspolitie straks weer publiek reageren. Dat hoort straks ook bij de sociale score die je nodig hebt om mee te mogen doen in de maatschappij. Duidelijk al genoeg gegadigden voor het Chinese model.

    1. Angst doet rare dingen met mensen. Liever in veiligheid leven, dan in vrijheid geldt voor veel mensen.

     Ik heb liever vrijheid met wat meer risico’s, anders wordt het leven zo saai en voorspelbaar en ik ben niet zo bang aangelegd ook. Nuchtere Nederlandse opvoeding genoten.

  2. The Earth is Flat. Dit betekent dat informatie tegenwoordig razendsnel gebeurt. Mensen zoals u interpreteren dit natuurlijk helemaal fout!

 7. Alles goed en wel, klinkt allemaal heel verstandig (naar aanleiding van de laatste reakties), maar in Tsjechie is het na het verlichten van de lockdown toch heel erg mis gegaan (volgens een CNN-bericht). En als ik mij goed herinner was dat in Ierland en Portugal ook zo.

  De vraag is: wat is erger?
  Onterecht te strakke maatregelen, of onterecht te losse maatregelen ?
  Ik vrees dat onterecht te losse (of geen) maatregelen toch het ergste is. (Toen het in midden-Amerika begon, lagen de lijken van de Corona-gestorvenen op straat!!).

  Er is maar 1 uitweg: (goedkope zelfzorg) medicijnen zodat mensen thuis kunnen uitzieken en de besmettelijkheid kunnen onderdrukken, en vaccinatie (via een prik (geeft heel veel gedoe) of via een pil (heb ik iets over gelezen, dan is die heisa van nu niet meer nodig)).

  En social distancing zal wel nooit meer weg kunnen gaan.

  Groeten

  1. Griepprik vs Coronaprik
   Na een griepprik blijf je vatbaar voor het virus, maar je wordt minder ziek. Coronaprik: idem
   Na een griepprik blijf je besmettelijk. Coronaprik: idem
   Je bent dus NIET IMMUUN na een prik.
   Conclusie: Corona blijft bij ons, en we gaan ieder jaar een prikje halen.
   No big deal!!

   1. Appels en peren vergelijken, coronavaccin is op basis van een heel nieuwe techniek. En waar komen toch die uitspraken van de griepprik vandaan. Die zijn op zijn hoogst slechts 40% effectief en dan moeten ze nog het goede virus hebben geraden dat jaar. Als ik om mij heen kijk naar de mensen die elk jaar de griepprik gaan halen zijn ze allemaal een paar dagen later een week zo ziek dat ze op bed moeten blijven. Als je zo stabiel ziek wordt ieder jaar 2 of 3 dagen naar de vaccinatie vraag ik me toch af of dit de “afgezwakte” vorm van de griep is. Je zou dan op zijn minst verwachten dat er een beetje verschil zit tussen de periode wanneer je het krijgt en de heftigheid. Maar je kan nu bijna je klok erop gelijk zetten en het is elk jaar net zo heftig. Er zijn er ook net zo goed die niets krijgen, maar komt dat dan door de vaccinatie? Of worden ze gewoon niet ziek?

    We gaan gewoon elk jaar een prikje halen no big deal. Hmmm daar denk ik toch iets anders over. Het verschil is namelijk dat de griepprik vrijwillig is en dat zal de coronaprik op termijn niet meer zijn. Dat is het nu eigenlijk al niet want je wordt nu al bijna afgeschoten als je zegt dat je hem niet neemt. Komt bij dat de corona prik door iedereen gehaald moet worden, dus ook door de dikke 98% die niet eens ziek wordt. Mijn vrouw werkt in de GGZ en van de 10 collega’s die zich hebben laten vaccineren zijn er 8 doodziek geweest, zware koorts dat gelukkig wel de derde dag weer wegtrok. Maar leg me de logica eens uit. Dit waren gezonde mensen van jong tot middelbare leeftijd. Nooit ziek en goede gezondheid en nu is 80% doodziek van een vaccinatie die volgens het RIVM een beetje koorts kan geven.

    2 dagen met brandende koorts op bed moeten blijven noem ik geen lichte verhoging. Er was meteen een bezettingsprobleem want iedereen was tegelijk ziek. zo ziek dat ze niet konden werken. Nu kan je zeggen, ja dus is dat zo erg dan? Nou ja ik begrijp niet zo goed wat het doel is van het feit om elk jaar 80% van de gevaccineerden doodziek te hebben terwijl 98% van de mensen die nu corona krijgen hooguit een verkoudheid hebben. En dan komt de klap op de vuurpijl, gisteren heb ik te horen gekregen dat mijn oma na de vaccinatie 5 dagen 1-zijdig verlamd is geweest. Goddank is het weer overgegaan maar sta nu eens even stil bij wat dit betekend. Weet je wat er voor een trauma nodig is om een mens dagenlang te verlammen?

    Het lichaam kan jarenlang alcohol en drugs misbruik aan en uberhaupt een zeer ongezonde leefstijl. Langzaam zal het lichaam het opgeven, maar weet je wat voor gif er nodig is om je lijf gewoon in 1 klap voor dagen te verlammen! En het allerergste is nog dat iedereen die ik het vertel gewoon zijn schouders ophalen en gewoon de prik alsnog gaan halen. Mijn vrouw zegt steeds, het lijkt wel of ik in een slechte film wakker ben geworden en ik denk dat dit nog een understatement is. Ik begin de hoop een beetje op te geven moet ik zeggen, als mensen zo gehersenspoeld zijn dat dit nieuws gewoon van ze afglijd dan weet ik niet meer wat er nodig is om mensen te laten inzien dat we helemaal de verkeerde kant opgaan.

    Gisteren zei iemand tegen mij, tja er overlijden ook oude mensen aan het vaccin dat hou je toch altijd. Die zijn al zwak met onderliggend lijden. Het was de druppel die ze over de rand heen joeg. Komt me bekend voor bij 95% van de doden door corona alleen mocht het toen niet gezegd worden, maar nu met de vaccinatie wel natuurlijk. Dan is alles geoorloofd. De hypocrisie erbuiten latend, ben ik het eens met het feit dat dit kan gebeuren oude mensen kunnen dit vaak niet meer aan. Toch is er denk ik een heel duidelijk verschil. Een virus is onvatbaar en kun je ondanks wat de regering en media ons wil doen geloven nauwelijks controleren. Dus dan heb je het niet zozeer over schuld, het is gewoon je tijd, die spuit wordt willens en wetens in je lichaam gespoten. En daar zeggen ze ook nog eens van dat het absoluut veilig is.

    Nou nee dus, anders overlijd je er niet aan. Wat was de tijd van deze persoon nog geweest? 2 weken? Een half jaar? 1 Jaar? Hoe vaak hadden ze hun kinderen nog kunnen knuffelen? Hoe vaak hadden ze van het voorjaarszonnetje kunnen genieten? Nu niet meer, overleden door de vaccinatie en dat is niet iets ongrijpbaars als een virus maar willens en wetens gewoon een spuit in een bejaarde rammen en maar hopen dat het goed afloopt. Dat is precies hetzelfde als een gebouw, met terroristen die 10 gijzelaars hebben, opblazen. Tja er zijn 10 onschuldige mensen omgekomen, maar goed de badguys zijn dood en wie weet hoeveel slachtoffers ze anders nog hadden gemaakt? Ja zo kun je alles recht lullen, maar feit blijft dat wanneer je deze terroristen niets doet omdat ze gijzelaars hebben, de gijzelaars de schuldige zijn, en daar kun je niets aan doen. Het is begrijpelijk dat je controle wilt uitoefenen omdat de situatie onwenselijk is.

    Maar op het moment dat jij de boel opblaast en dat goed praat met het feit dat ook de slechterik is overleden en dat je mogelijk heel veel onschuldige mensenlevens hebt gered, ben jij gewoon de moordenaar van die onschuldige mensen. Niets meer, niets minder, dat kun je proberen te relativeren en zeggen dat er een kleiner kwaad nodig was om groter te voorkomen. Precies, je bent van een onschuldig iemand, die niets kan doen aan het feit dat 10 onschuldige mensen door terroristen met de dood bedreigd worden, naar de persoon gegaan die zelf de trekker heeft overgehaald en 10 onschuldige mensen de dood in heeft gejaagd voor het grotere goed.

    Dat mensen sterven aan dit virus is verschrikkelijk maar daar kunnen we niets aan doen, daar kan je niemand de schuld van geven, maar dat gebeurt nu wel. Natuurlijk moet je rekening houden met elkaar en dat hebben we ook altijd gedaan, maar nu is ineens elke vorm van logica verdwenen en krijgt een kind die geen mondkapje op wil de schuld dat de leraar niet naar zijn moeder kan s’avonds. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? En dan gaat het nog om oude mensen die je inderdaad net het laatste zetje geeft, niet normaal volgens mij, maar ok. Maar 5 dagen verlamd raken? en er zijn er veel meer van dit soort excessen bekend alleen wordt het altijd zoveel mogelijk rechtgepraat dat het niet door de vaccinatie kwam. Net als die arts in Florida die kerngezond was en de dag na zijn vaccinatie ineens overal gesprongen bloedvaten zag verschijnen. Dat werd zo erg dat hij op de ic belandde en daar aan een herseninfarct is overleden. Onderzoek naar gedaan, nee er was geen duidelijk verband tussen de klachten en de vaccinatie. Are you friggin kidding me?

    Dus iemand die gewoon gezond is, nooit ernstige aandoeningen heeft gehad krijgt 1 dag na vaccinatie ineens totale verwoesting van zijn lichaam van binnenuit, iets wat je zo goed als nooit ziet, tenzij iemand 1 of ander chemisch oorlogsgas inademt, en dan ga je gewoon met een stalen gezicht zeggen, nee hoor, komt niet door de vaccinatie. Nou dat zeggen ze niet, ze zeggen we hebben geen duidelijke oorzaak gevonden van het verband tussen de klachten en de vaccinatie. Als iemand altijd netjes auto rijdt nooit iets ergs gedaan maar door een ruzie met zijn vrouw met een zatte kop met 200 km per uur zijn auto tegen een boom jaagt en compleet verbrand waardoor er met geen mogelijkheid meer te testen is wat zijn promilage was, dan kun je ook zeggen dat er geen duidelijk verband was tussen het alcoholgebruik en de rede van het ongeluk, maar ik denk dat we dan toch wel kunnen vaststellen dat het door de alcohol kwam.

    Met dit soort uitspraken lult de pahrmaceutische industrie alles recht. Zij verdienen miljarden en de mensen staan in de rij om mismaakt te raken of te overlijden door een vaccinatie omdat ze daardoor een vals gevoel van controle denken te hebben. Maar in feite wordt je een slaaf van je angst en leef je niet eens echt meer. En laat me dan zeggen dat iedereen de vrije keuze heeft om dat te doen maar ga nu niet de fout maken dat je andere mensen kan verplichten om dat ook te doen want dan ben jij precies datgene geworden waar je de ander van beticht. Dat ze gevaar moeten lopen zodat jij denkt veilig te wezen. Kromme logica.

    Dus ieder jaar een spuitje halen, no big deal daar denk ik toch iets anders over en dat mag gelukkig ook want we leven (nog wel) in een democratie en daarin is het grootste goed dat iedereen zelfbeschikking heeft en zelf mag beslissen wat hij of zij wil. En een virus oplopen is gewoon niet iets waar je mensen de schuld van kan geven dat is de natuur, dat gebeurt. Rekening houden met elkaar prima, maar een ander het leven ontzeggen om dat van jezelf te redden lijkt me geen goed plan. Want wie bepaalt dan wie er nog op wat voor manier mag leven? Dat heet een dictatuur.

    1. Dank. Ik weet niet wat je opleidingsniveau is, maar het gaat over grote lijnen. Er is geen verschil tussen griepprik en griepprik (Coronaprik). Voor het volk is het allemaal hetzelfde. Je wordt niet of minder ziek. Je blijft niet-geprikten besmetten. En iedereen lives happily ever after. Als je maar ieder jaar een prikje haalt..

     1. Wat heeft de opmerking ‘ik weet niet wat je opleidingsniveau is’ met de hele discussie te maken? Komt een beetje vreemd op mij over zo een reactie.

      Het is nog helemaal niet duidelijk wat de gevolgen op lange termijn zijn van het nieuwe Coronavaccin, dat geven ze zelf ook toe de fabrikanten, maar ook de inspectie. Bij het griepvaccin is dat anders, daar is al veel over bekend.

      Als het voor het volk allemaal hetzelfde is, dan moeten ze misschien zichzelf eerst wat meer verdiepen in de materie, zoals bijsluiters lezen. Die zitten niet voor niets bij medicijnen en ook bij het vaccin. Dat maar weinig mensen die lezen, zorgt ook voor 300.000 ziekenhuisopnames door bijwerkingen van medicijnen en artsen ook weinig vertellen. Net als bij het vaccin, daar wordt mensen ook niets verteld.

      Maar gaat het fout, dan is onze staat (wij dus met zijn allen), de klos:
      https://www.ad.nl/binnenland/bijwerkingen-over-vijf-jaar-bij-coronavaccin-dan-betaalt-nederland-mee-aan-schadeclaims~a2b1e518/?referrer=https://startpage.com/

      De farmaceuten gaan vrijuit, net als bij de desastreuze bijwerkingen bij het Mexicaanse griepvaccin, waar duizenden kinderen in de Europa de pineut door zijn, met Narcolepsie als gevolg en verwoeste levens. En dan zeggen dat langdurige bijwerkingen nog nooit voorgekomen zijn?

      De vraag is of de overheid wel reclame mag maken voor het vaccin, dit zegt de medicijnwet:

      Publieksreclame is voorts verboden indien:

      Artikel 89

      b. deze een aanprijzing dan wel een verwijzing naar een aanprijzing bevat van wetenschapsbeoefenaren, beroepsbeoefenaren of bij het publiek bekende personen;

      Daarin gaat de overheid dus in de fout, zij maken reclame door mensen te vaccineren op tv, waaronder ook bekende mensen.

      Artikel 86

      1 Publieksreclame voldoet aan de volgende eisen:

      c. de reclame bevat gegevens die voor een goed gebruik van het geneesmiddel onontbeerlijk zijn;

      d. de reclame bevat het uitdrukkelijke verzoek om de bijsluiter dan wel de tekst op de buitenverpakking te lezen.

      We worden opgeroepen ons te vaccineren, maar er wordt niet gewezen op de bijsluiter!

      f. daarin op schrikwekkende of misleidende wijze gebruik wordt gemaakt van uitbeeldingen van veranderingen van het menselijk lichaam ten gevolge van een ziekte of letsel of van de werking van het geneesmiddel in het menselijk lichaam;

      De Jonge zei tegen kinderen dat hun opa’s of oma’s ziek kon worden, dus daarom vond hij dat ze gevaccineerd moesten worden. Is dat niet hetzelfde als dit bovenstaande?

      De overheid gaat dus volledig in de fout.

      1. HILVERSUM – Door bijwerkingen van medicijnen overlijden elk jaar in Nederland zeker 3500 mensen. In de helft van de gevallen is dat te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het televisieprogramma Zembla. In de uitzending van donderdagavond maakt Zembla de resultaten bekend.

       https://www.nu.nl/algemeen/483973/jaarlijks-3500-doden-door-bijwerking-medicijnen.html

       Dit gaat niet over vaccins, maar het laat wel zien dat bijwerkingen serieuze gevolgen kunnen hebben en dat we die nooit mogen onderschatten. Niet om mensen bang te maken, maar wel bewust.

       Dan zeggen mensen ‘je maakt mensen bang voor het vaccin’! Nee, mensen moeten goed voorgelicht worden, daar kan toch niemand op tegen zijn?

       Het vreemde is wel dat de mensen die dit roepen wel mensen bang mogen maken voor Corona en daarom het vaccin aanprijzen.

       Angst is een slechte raadgever, zowel voor Corona als het vaccin. Voorlichting en bewustwording werken veel beter en niet iedere keer de angstkaart spelen.

       Het is wel zo eerlijk om mensen goed voor te lichten, daar hoort geen angst bij en ook niet dat we zaken verdoezelen. Alleen dat is de juiste weg.

  2. In Florida, een staat met een zeer oude bevolking (wordt de Old-People State genoemd, omdat zoveel gepensioneerden daar naar toe verhuizen) is het niet slechter gesteld als in Californië met een veel jongere bevolking en met een veel strengere lockdown. In Californië vielen meer doden door drugsmisbruik, dan door Corona.

   ‘Social distancing’ zou nooit meer weggaan? Waarom niet? Moeten we dan de rest van ons bestaan in angst leven en smetvrees?

   Hier een stukje het de Volkskrant:
   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-aanraking-is-een-eerste-levensbehoefte~b4a4244b/

   Een zachte aanraking veroorzaakt een signaal dat de aanmaak van het hormoon oxytocine stimuleert, vaak ten onrechte het knuffelhormoon genoemd. Zeker, het hormoon zorgt voor een algehele afname van angst en stress en een toename van naastenliefde.

   Er is veel meer over te vinden, maar dit was even een kort citaat.

   De vraag als we altijd op afstand moeten blijven hoe hebben de mensen die voor ons kwamen dan geleefd en overleefd? De Spaanse Griep had 50 miljoen doden op een bevolking van 1,8 miljard, de meeste doden vielen tussen de 20 en 40 jaar. In vergelijking in Nederland is de gemiddelde leeftijd van overlijden bij Corona 81,75 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van overlijden voor alle doodsoorzaken bij elkaar 78,5 jaar was in 2019 volgens officiële cijfers. 95% van de slachtoffers had gemiddeld 2,7 ernstig onderliggende aandoeningen en ik meen dat 75% aan overgewicht leed. Dus het is niet te vergelijken met de Spaanse griep, toen vielen jongeren en nu ouderen. En toch hebben die mensen van toen zich niet teruggetrokken en elkaar op afstand gehouden de rest van hun leven nadat de pandemie over was. Ook na de Aziatische griep en Hong Konggriep van 1957 en 1967 leefde men daarna weer door, toen vielen tussen de 1 en 4 miljoen doden op 3 miljard mensen.

   Nu zijn mogelijk 2,5 miljoen doden op 7,8 miljard mensen gevallen. Ter vergelijking ‘normaal’ overlijden 18 miljoen jaarlijks aan hart en vaatziekten, 9 miljoen door honger en 9 miljoen aan kanker. Deze aantallen lopen nu schrikbarend op door de lockdown. En 140 miljoen mensen worden door lockdowns met de hongerdood bedreigd, omdat zij bijv. kleding maakten voor winkels die hier dicht zijn. We kunnen niet zo doorgaan.

   Hier zijn een aantal rapporten te vinden: https://thefatemperor.com/published-papers-and-data-on-lockdown-weak-efficacy-and-lockdown-huge-harms/

   Artikel over lockdowns, dat deze geen effect hebben op de verspreiding van het virus:
   https://www.bworldonline.com/its-final-lockdowns-dont-work/

   Het wetenschappelijk rapport is hier te vinden, welke in het artikel genoemd wordt: https://www.researchgate.net/publication/343245722_Effects_of_non-pharmaceutical_interventions_on_COVID-19_A_Tale_of_Two_Models

   Is ook ‘peer reviewed’.

   Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht, maar ik heb me hier goed in kunnen vinden:
   https://gbdeclaration.org/

   Excuses dat ik wat langdradig ben, maar hopelijk heeft u er iets aan.

   De groeten!

  1. Als we beginnen af te vragen hoe besmettelijk een virus is, kunnen we misschien ook meteen kijken of virussen, zoals wij die ‘kennen’, überhaupt bestaan.

   Er is volgens het gelinkte artikel nog nooit een virus volledig geïsoleerd. Ook kan je zoeken naar de “Germ theory” van Pasteur versus “The Terrain Theory” van Dechamps.

   https://www.andrewkaufmanmd.com/sovi/

 8. Een prachtig overzicht . Heel waardevol. Het vult mijn benadering (zie http://www.corona-ontkroond.nl) goed aan . Ik kijk vaak in vogelvlucht naar wat er gebeurd, dat door de gekozen methoden we haast niet niet anders kunnen als in een lockdown terecht komen , dat de getallen ons aansturen ipv dat wij zelf nadenken. Uiteindelijk dat deze fixatie op koningin Corona ons afleidt van wat wezenlijk belangrijk is en dat is zorgen voor een goede basis gezondheid, die nog het meest bijdraagt aan het oplossen van de crisis. En dus , in vogelvlucht , de corona maatregelen kunnen gedeeltelijk de epidemie vertragen , maar ze versnellen in korte tijd de achteruitgang van onze totaal gezondheid

 9. Ik lees weer heel veel berichten die mensen betichten van complotdenken en ongefundeerd dingen roepen, terwijl ik juist zie dat het aan de kant van de zogenaamde factcheckers over het algemeen zwaar aangedikt wordt. Een psychologisch vastgesteld feit is dat wanneer mensen een bepaald beeld in hun hoofd hebben je feiten kan blijven noemen, maar het is bijna onmogelijk om mensen van hun bestaande beeld af te krijgen.

  Allereerst, ga eens zitten haal even adem en sta alleen al eens stil bij het feit dat wanneer iemand ook maar iets zegt wat tegen de huidige norm ingaat, deze personen compleet gedemoniseerd worden. Kijk zelf maar eens hoeveel wetenschappers van social media afgegooid zijn omdat ze een kritische noot lieten horen. Zelfs Wybren van Haga is van het sociale platform gegooid. Wat denk je dat dit betekend? Nog buiten het feit om wie wel of niet gelijk heeft, er is altijd een open debat nodig om tot een algemeen geaccepteerde middenweg te komen. Dit heet een democratie.

  Maar we leven niet meer in een democratie, maar een dictatuur. Artsen, wetenschappers, immunologen, en noem het maar op, als je maar iets kritisch durft te zijn wordt meteen je kop eraf gehakt, en dat is nu juist het grootste gevaar. Daardoor kunnen dictators hun plan uitvoeren dmv verdeel en heers techniek. Precies datgene wat bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog is gebeurd. Tegen de tijd dat je in de gaten hebt wat er echt aan de hand is, zijn de gevolgen van tegenstand zo groot dat niemand meer wat durft te zeggen. En de mensen die hebben gewaarschuwd zitten of in de gevangenis of zijn gewoon vermoord.

  Nu weet ik zelf ook wel dat dit nu nog niet het geval is, maar het gaat om de absolute weerstand tegen critici. Ik zeg niet dat ze altijd gelijk hebben, en soms worden er ook belachelijke dingen geroepen. Maar het is juist het relativeren en het probleem van meerdere kanten bekijken wat voor een goed beeld zorgt. Maar zoals altijd in dictaturen is dat ook nu totaal niet mogelijk. Dat is gewoon een slechte zaak. Ook heel gevaarlijk, de media is al een jaar lang een complete angst campagne aan het voeren en dat is de consensus die er nu is. Er is een verschrikkelijk virus en wie er ook maar iets tegenin brengt wordt bijna afgemaakt.

  Ten eerste zeg ik op geen enkele manier dat er niets aan de hand is, ondanks dat er niets geísoleerd is schijnt er wel een nieuw virus te zijn. Het smaak en reukverlies zijn dan de symptomen die echt specifiek afwijken van influenza, maar het probleem is dat de rest allemaal overeen komt. Daar begint het eerste probleem al, mensen met symptomen, en ook heel veel zonder, laten zich testen op Covid met een test die op zijn minst gezegd helemaal niets over besmetting zegt. Dit is door meerdere mensen van het OMT bevestigd en ook Disseltje heeft dit al vaker aangegeven. En toch wordt er over besmettingen gesproken, dat klopt gewoon niet. De test is waarschijnlijk ook zo kreupel als de ziekte, ik ga daar niet verder over uitwijden, zoek maar op Peter Borgers dan vind je genoeg. Hij heeft de retraction paper samen met een team van wetenschappers ingeleverd. Dat zijn geen viruswappies of complotdenkers, maar proffesionals die heel veel ervaring hebben. Maar wel meteen van social media afgegooid worden. Buiten het feit om of ze wel of geen gelijk hebben, dat is normaal?

  Buiten bewijzen en cijfers om zijn er heel veel buikgevoelens die je wel weg kan zetten als onzin, maar ook iemand die geen brandweerman is weet dat als je rook ziet er ook vuur moet zijn, of recentelijk geweest. Een brandweerman kan aan de hand van de kleur, dichtheid en weet ik wat waarschijnlijk precies vertellen om wat voor brand het gaat. Maar brand is er en dat kan je als leek ook vaststellen. Je kan wel heel gemakkelijk zeggen, bwaaahhh allemaal complotdenkers en wappies maar er klopt gewoon heel veel niet. Hoe diep dit gaat en wat de motieven zijn weet ik ook niet maar ik kan wel zeggen dat het gewoonweg niet klopt. Er zijn veel vragen die gewoon niet beantwoord worden en dat is ontzettend vreemd.

  Voordat Covid in Maart vorig jaar in Nederland was werd er in de media heel luchtig over geschreven, zoek het maar eens op. En iedereen zei nee hoor in Nederland komt het niet. Dus wel, paniek alom. Terwijl er bepaalde politici al voor de uitbraak om actie hadden gevraagd maar dat was allemaal niet nodig. Goed dat is oude koeien uit de sloot halen, maar goed, het is niet helemaal correct dat er zo een gigantische paniekvoetbal was in de eerste piek en we totaal niet voorbereid waren. Dat gebeurt nu eenmaal, achteraf is de waarheid makkelijk aan te tonen. Maar als je niet weet wat er komt is het altijd gissen, alhoewel ik het naief vond dat ze zeiden dat het hier niet zou komen, maar ok.

  Het eerste probleem wat mij opviel was dat Hugo de Jonge meteen in het begin al zei dat de enige oplossing een vaccin was. Toen werd ik meteen al kritisch. Hoe kan je dat nu zeggen, het was een nieuw virus, wetenschappers probeerden er wereldwijd door het eerste onderzoek een beetje grip op te krijgen, maar Hugo wist het al, we moesten aan de vaccinatie. Totale waanzin, slaat nergens op, er was nog bijna niets bekend. Zeker in de nasleep van de Mexicaanse griep van 2009 zou je denken dat politici iets zorgvuldiger zouden omgaan met dat soort uitspraken, maar dat gebeurde niet. Erg vreemd.

  De mortaliteit zou boven de 3% liggen en de bevolking zou worden gedecimeerd. Na de eerste piek in Maart en ook uit andere cijfers bleek al snel dat dit zwaar overdreven was, flashback Mexicaanse griep? Nu is dit virus wel veel erger dan die griep gebleken, maar het gaat om de paniektaal en je moet je afvragen waarom “experts” nu nooit eens ergens wat van leren en gewoon weer beginnen te schreeuwen voordat de feiten bekend zijn. Ondertussen is het onderzoek wat ook op de WHO is gepubliceerd een basis voor de wereldwijde cijfers en dat is dat onder de 70 de kans van overlijden nihil is, en boven de 70 is het 0,23%. Dat is iets van 15 keer minder dan wat ze hadden voorspeld. Nogal een verschil.

  Al heel snel ging het niet meer over de mortaliteit maar de zorg die zou vastlopen. Zelfs tijdens de piek in Maart was er met de opschaling geen mega groot probleem. De noodlocaties zijn leeg gebleven en hebben miljoenen gekost, maar is nooit gebruikt. De allerhoogste bezetting is 1 of 2 dagen net boven de 1200 geweest en tijdens de tweede golf niet boven de 800. Bron: https://www.datagraver.com/case/verloop-covid-19-nederland
  Ik heb expres hiervoor gekozen omdat er recentelijk heel veel data is bijgesteld maar dat word in de historische grafieken niet weergegeven en hier wel. De meeste updates liggen rond 28 Januari 2021 met gegevens van het RIVM en CBS, alleen zonder het gegochel.

  Met de opschaling naar 1350 bedden is er dus nooit een daadwerkelijk tekort geweest, het grootste probleem was natuurlijk dat het niet netjes over alle ziekenhuizen was verdeeld dus het ene ziekenhuis stond leeg en de ander stroomde over, en omdat het tegenwoordig commerciéle instellingen zijn is er nauwelijks samenwerking dus de verdeling verliep ontzettend stroef. En dat is nu nog steeds zo, erg vreemd wanneer dit al bijna een jaar aan de gang is. Twee ziekenhuizen in Gelderland hebben ook de minister van gezondheid aangeklaagd omdat ze geen geld beschikbaar wilde stellen voor het upgraden van de ic waardoor andere locale ziekenhuizen minder onder druk zouden komen te staan. Dit is altijd stelselmatig afgewezen. Hoe kan dat? Er kunnen testlocaties worden gebouwd, mensen omgeschoold en alles, maar het probleem, de ic bezetting kon niet worden aangepakt. Er is geen personeel werd er steeds gezegd.

  Onzin, in 5 jaar tijd is de ic capaciteit afgebouwd van 2200 bedden naar 900. Dat personeel is allemaal met de noorderzon vertrokken? Natuurlijk krijg je niet iedereen terug maar een deel zeker wel. En er was gewoon medisch personeel van elders in te huren. Alle zorg wordt steeds meer gecontreerd op minder locaties. Weleens van een bottleneck gehoord? Er waren al jaren problemen met de capaciteit, dan ga je de boel afschalen en centraliseren. En dan vind je het raar dat je in het griepseizoen de stroom niet aankan? Dat was al jaren zo en nu met Covid helemaal natuurlijk. Er waren meerdere oplossingen denkbaar, maar alles was te moeilijk en te zwaar, maar de wet aanpassen, het hele land op slot gooien en binnen de kortste keren een gigantisch testnetwerk opzetten dat was geen probleem? Wake up and smell the bull…….

  Maar wacht, Covid staat op de A lijst samen met Ebola, dus dan is het erg. Er is na de Mexicaanse griep al gepleit voor het feit dat de definitie van pandemie weer terug moest naar normaal want dit zorgt voor veel te overdreven reacties. Bron:https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm Even ter vergelijking, jong, oud, zwak, gezond wat dan ook met Ebola maakt het niets uit, heb je het is de kans van overlijden gewoon 50 tot 80% Gewoon een muntje opgooien dus, voor wie dan ook. Je kan allerlei dingen roepen maar het feit is en blijft dat Covid vooral voor bejaarde mensen met onderliggend leed dodelijk is. Ik las hier ergens dat er nu ook onder de 50 mensen stierven aan het virus. Dat blijkt te gaan om 7 personen in een half jaar tijd. Verschrikkelijk, maar in de leeftijd van 40-44, ook de enige waar het is gebeurd. Ook al vreemd, alle 7 precies in die leeftijd. Maar goed dat weet ik niet, het klinkt vreemd maar ok. 7 mensen in een half jaar tijd,dat is zeg maar 1 persoon per maand.

  Zoals gezegd verschrikkelijk, maar excessen heb je altijd. Kanker en hartfalen leid ook sporadisch tot de dood in die categorie, maar statistisch is het compleet te verwaarlozen. En ik begrijp dat de vader, moeder, kind of vriend geen statistiek zien maar een vernietigende pijn die ondragelijk is. Ik ben zelf ook mensen op jonge leeftijd verloren en dat doet pijn. Maar wat compleet buiten beschouwing wordt gelaten zijn de gevolgen van alle maatregelen. Ikzelf ondervind ook niet zoveel problemen van de maatregelen, maar ik zie wel wat er in de maatschappij gebeurt. In mijn omgeving zijn ook veel van dat soort mensen die zo makkelijk praten over de maatregelen, ach het is even vervelend maar dat houd wel weer op. Lekker makkelijk praten voor de mensen die thuis kunnen werken, zoals hun en elke maand een dik salaris gestort krijgen. En geen kinderen hebben rondlopen die compleet gek worden van dit gezeur. En zelfs hun beginnen nu toch ook wel wat somber te worden omdat we al zolang opgesloten zitten.

  Mensen zijn sociale wezens die kun je niet van elkaar scheiden en gigantisch in hun vrijheden beperken. Verplichten kan niet maar de sociale druk voor vaccineren is ook enorm groot, terwijl er net als in 2009 gewoon in feite een complete testfase onder de bevolking is uitgevoerd. En laat je niet bedotten, dit is een experiment, ze weten heel veel dingen niet. Niet in hoeverre het beschermd, wat de dekkingsgraad zal zijn, of het verspreiding stopt, wat de lange termijn effecten zijn, terwijl er een compleet nieuwe techniek word gebruikt die nooit voorbij de dierenproeven is gekomen. De langetermijneffecten waren gewoon te ernstig, maar nu wordt onder het mom van een crisis alles losgelaten en wordt er gewoon geaccepteerd dat er een groot risico is dat het fout loopt. Daarom zijn de farmaceutische bedrijven ook niet aansprakelijk voor “eventuele” onvoorziene bijwerkingen. Maar elke dag zien we op het nieuws het spotje dat zegt, elk vaccin is op 10 duizenden mensen getest daarom weten we dat het werkt en het veilig is. Ehmmm nee dat weten ze niet, het enige wat ze hebben gezien is dat er een reactie in het immunsysteem was na vaccinatie en daarom zeggen ze dat het werkt.

  Maar de vrijgave van de vaccins is onder voorbehoud van constant aanleveren van nieuwe data die bekend word tot 2023. Zodat het ook eventueel weer kan worden stop gezet. Dat is een experiment, simpel. Waarom moet iedereen ingeént worden voor een ziekte die voor meer dan 98% van de mensen niet eens gevaarlijk is? We weten precies in welke categorie dit virus gevaarlijk is en dat is sowieso een gevaarlijke leeftijd voor zoveel virussen. Overal waar ze nu zijn begonnen met vaccineren vallen er tientallen doden onder de bejaarden, en de respons is dan, ja deze mensen waren al oud dat kan gebeuren. Dat moet je eens zeggen over mensen die met Covid overlijden, dan wordt je zowat afgeschoten. Maar er is ook nooit een aantoonbaar verband, dat kunnen ze na een paar dagen al zeggen…………Dus dan denk ik dat ik niet duidelijk hoef te maken wat er met de data gebeurt die aangeleverd word aan de EMA. Wat er ook gebeurt, het ligt nooit aan het vaccin.
  Bron: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/tweede-coronavaccin-goedgekeurd-voor-nederland-en-europa

  Merk dan vooral in de kop al op, de voordelen zijn groter dan de risico’s……….Elke dag wordt ons verteld dat het veilig is, dit zegt toch echt iets anders hoor. En hoe wegen ze de voordelen dan, want de risico’s zijn nog helemaal niet bekend. Er hoeft niets te gebeuren, maar het kan ook zijn dat er op termijn verschrikkelijke bijwerkingen gaan optreden, dat is nog met geen mogelijkheid te zeggen. Het is een nieuwe techniek, en er zijn heel veel wetenschappers die waarschuwen voor het feit dat deze techniek MOGELIJK kan leiden tot verandering in je dna. Afhankelijk van waar de cel wordt veranderd kunner er legio van problemen gaan optreden. Ook erg grappig is de bijsluiter in begrijpelijke taal op 1 A4tje, de officiéle bijsluiter volgt later………….Waarom? Kijk maar eens op artsencollectief.nl daar staan de officiele bepalingen wel. Bijvoorbeeld dat het RIVM adviseert, lekker gerust stellend woord, dat bij zwangerschap je beter even kan uitstellen. In de echte bijsluiter staat dit toch echt in hele andere bewoordingen, het mag gewoon niet als je zwanger bent.
  Kijk hier eens naar https://www.youtube.com/watch?v=5oQ6PF4ZC1s gewoon een open debat met een prof. over wat hij vind van de vaccinatiedrang, op basis van al het commentaar dat op het originele filmpje is gegeven. Kijk het eens, slechter kan je er niet van worden.

  Er is een zwaar virus dat klopt, maar superdodelijk is het niet, vooral voor mensen die al oud en zwak zijn, niet dat die dan maar per definitie moeten sterven, maar ergens moet er toch een keer naar de proportionaliteit worden gekeken. Over het algemeen zijn alle verzwaringen en maatregelen allemaal ingevoerd op basis van verwachtingen. En achteraf blijkt het dan toch wel mee te vallen, maar de schade is wel echt en dat wordt maar gewoon even vergeten. 75% van de ouders met kinderen die thuis werken zitten tgen een burn out aan, sowieso is de psychische problematiek totaal uit zijn voegen geslagen. Ontzettende toename van zelfmoord, kindermishandeling, ontslagen, record aantal aanvragen uitkeringen en voedselbank, ondernemers die hun harde werk van jaren in rook zien opgaan en niet meer weten hoe ze hun hoofd boven water moeten houden. Ik heb een schoolgaand kind, je wilt niet weten hoe blij hij was dat hij weer naar school mag maar wel onder het mom van testen en als er een positieve test is dan moet iedereen weer in quarantaine. Wat denk je wat dit met kinderen doet? Dan weer wel, dan weer niet. De economische schade die nu al vele malen de laatste economische crisis overtreft en alleen maar hoger word. die prijs komt toch echt een keer.

  Ik zeg wederom geenszins dat er niks aan de hand is, maar ik vind persoonlijk dat de gevolgen van de maatregelen veel groter zijn dan de gevolgen van het virus. Covid kan qua ziekteverloop heftiger zijn dan griep, maar is echt niet het enige virus dat fikse neveneffecten kan geven. Voor het grootste deel van de mensen die het krijgen is er nietts aan de hand. Het kan zware gevolgen hebben en voor oudere mensen is het dodelijk, maar dat is alles op die leeftijd. Ik hoor allerlei getallen voorbij komen, maar de bevestigde getallen zijn gewoon 13.865 vastgestelde doden, laatste update 28 Januari op datagraver site. Expres deze site omdat het RIVM en CBS aanpassingen niet aan de hand van oude data laten zien. Als je dan kijkt naar griep 2017/2018 met bijna 10.000 doden en daarbij in ogenschouw neemt dat er in 2020 226 duizend meer mensen waren en dit compleet in de categorie die komen te overlijden en het feit dat er tijdens de eerste golf ontzettend veel mensen zijn overleden door verkeerde behandeling zit je bij nader inzien op hetzelfde als toen. Een heel zwaar griepjaar dat zeker, maar moeten we daarvoor de hele economie slopen? Moet daarvoor iedereen maar een onbekend risico gaan lopen door zich te laten vaccineren terwijl het virus onder de 70 zo goed als verwaarloosbaar is wat betreft het dodenaantal? Er is totaal bekend voor welke mensen dit virus echt gevaarlijk is, en die kun je wel degelijk gericht beschermen d.m.v medicijnen zoals Ivermectine, HCQ, zink, vitamine D en er komen steeds resultaten vrij van medicijnen die helpen. Ivermectine wordt nog steeds ontkend door de media en officiéle instellingen dat het zou helpen wat gewoon een regelrechte leugen is. Kijk maar eens op flccc.net of zoek op Dr. Pierre Cory. Het is gewoon crimineel om hier nog zo over te berichten, maar dat is de gewone gang van zaken in de mainstream media. Eenzijdige info, paniekvoetbal en vooral niets onderzoeken wat als controversieel word gezien, juist datgene waar de media verantwoordelijk voor is.

  Maar ik mag niets zeggen, ik wordt uitgekotst door alles en iedereen, zonder enige vorm van vragen stellen of waar ik me dan op baseer wordt ik gewoon weggezet als wappie die alleen maar loopt te zeiken omdat ik het niet overheb voor mijn medemens om even wat ongemak door te maken. Complete onzin, elke vorm van logica of kritisch denken is verdwenen, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn want of dit alles proportioneel is, is subjectief en een persoonlijke mening. Maar die mag je niet meer hebben. Elk jaar stonden we op de dam om te gedenken wat er gebeurd is in het verleden om te zorgen dat dit nooit meer kon gebeuren. En nu mogen weer bepaalde mensen hun mond niet opendoen, mensen die hele relevante vragen stellen en waar we toch op zijn minst over kunnen praten. Maar de media en overheid hebben hun werk goed gedaan, de beproefde methode van de dictatuur, verdeel en heers tactiek. Waarheid verdraaien en het volk tegen elkaar opzetten en het gaat vanzelf. Ik ben erg verdrietig dat dit gewoon weer kan gebeuren. Of de gevolgen net zo erg zijn weet ik niet maar het is in ieder geval erg gevaarlijk. Vrij normaal is het nu al om te zeggen dat als het “tuig” zich niet wil laten vaccineren maar gewoon dood moeten gaan en dat ze geen medische zorg meer mogen ontvangen. Dat mensen dan maar moeten worden opgesloten omdat ze niet willen luisteren naar de waarheid. Maar wiens waarheid hebben we het hier over? De totalitaire staat en mentaliteit is in ieder geval al een feit en de volgende stap naar het uitsluiten van bepaalde delen van de bevolking is nu al gewoongoed geworden. Voor mijzelf boeit het me niet maar als ik naar mijn kinderen kijk denk ik in wat voor wereld moeten jullie zo opgroeien.

  Alles wat ik zeg en wat volgens mij het overgrote deel zegt, is gebaseerd op hele relevante vragen en twijfels. Maar die mag je niet stellen want dan ben je een idioot. Vraag je eens af hoe we hier wederom in beland zijn? Gigantische financiéle belangen voor de farmaceutische industrie, verstrengeling op alle regeringsniveau’s, een reset voor 2030 waarbij de slogan is, je zal niets bezitten en gelukkig zijn. En misschien is het allemaal onzin, misschien moeten we ook de hele economie kapot maken, en alle negatieve effecten voor lief nemen om 10 duizend bejaarden te redden. Ik denk dat dit veel tever gaat, maar laten we er vooral over praten. Maar dat is nu juist wat niet mogelijk is en dat baart me nog de meeste zorgen. Blijf vooral gezond en probeer een open mind te houden voor andersdenkenden, dat geld net zo goed voor mijzelf. Durf vragen te stellen en geloof niet zomaar wat Jinek je allemaal verteld. Er onstaat een hele gevaarlijke mindset in deze maatschappij en dat gaat grotere gevolgen hebben dan Covid dat zie je gewoon gebeuren.

  Ik wens iedereen een gezond jaar toe.

  1. Als aanvulling nog even deze video die alles goed in perspectief zet en aan de hand van wetenschap laat zien dat alles wat aan maatregelen is genomen ten eerste niet heeft geholpen en zelfs misschien contra productief heeft gewerkt. Dan kun je ook nog beargumenteren dat ze dit expres hebben gedaan, maar goed daar is geen bewijs voor natuurlijk. Maar juist in de periode die zoals altijd heel rustig is moest iedereen juist massaal met maskers gaan lopen en werden we opgesloten. Dit kan gewoon gezorgd hebben voor het feit dat de tweede piek, die overigens normaal is met de seizoensflow van alle jaren zelfs erger is geweest omdat er minder immuniteit heeft kunnen ontstaan doordat er minder contact was en mensen massaal met een masker opliepen. Dit is niet aan te tonen maar heeft zeker een geloofwaardige factor, maar desondanks dat is het zeker een feit dat de maatregelen geen significante verandering hebben gebracht, maar wel heel veel kapot hebben gemaakt en mensen van hun burgerrechten zijn beroofd terwijl er nooit iets is aangetoond.

   Je kan wel schreeuwen ja de positieve testen nemen af dus het werkt wel degelijk. Maar als je naar alle statistieken kijkt is de seizoensflow gewoon gelijk aan voorgaande jaren. En zeker was er meer sterfte door Covid, maar niet in de zin dat je van een crisis kan spreken waar de hele wereld voor moet worden opgesloten. Over de afgelopen 20 jaar hebben we virussen gehad die veel grotere schade hebben gedaan en daar werd ook geen paniek gezaaid. Er wordt van alles geroepen, maar Zweden heeft geen harde lockdown gehad, geen maskers, groepen tot 50 beperkt en gewoon gezond verstand gebruiken, daar zijn ze ook gigantisch voor aangevallen, maar de statistieken laten gewoon niets anders zien tov landen die wel lockdowns hadden. Dan kun je wel eigenwijs blijven zeggen dat het helpt omdat 1 of andere schreeuwerd bij Jinek zegt dat het cruciaal is dat we deze maatregelen nemen. Maar dat waren dezelfde mensen die de wiskundige modellen hebben uitgebracht en complete paniek hebben veroorzaakt en in de praktijk is er helemaal niets van overeind gebleven. Wiskundige modellen die slechts zo goed zijn als de data die je erin stopt en tot nu toe hebben aangetoond dat het gewoon totaal belachelijke aannames waren.

   Maar het werd wel breed uitgemeten in de media en heeft een idee gecreeerd dat we met een verschrikkelijke killer te maken hebben. Buiten dat om word ons verteld dat wereldwijd de griep ineens voor 98% was verdwenen. Sorry maar als je dat gelooft, terwijl er zoveel zgn positieve testen waren gebaseerd op helemaal geen, of totaal gelijke symptomen van influenza. Dit is vanaf het begin al een probleem geweest hoe absoluut zeker vast te stellen dat het om Covid gaat als de symptomen voor het grootste deel gelijk zijn aan de griep. Dan kan je wel roepen dat was toch duidelijk voor de mensen die in het ziekenhuis lagen, ja dat klopt maar dat is minder dan twee procent van de totale infectie getallen. En zelfs daarvan was het vaak helemaal niet duidelijk en voor het allergrootste deel ook met co morbiditeiten. Hele normale term, maar vorig jaar mocht dat absoluut niet gezegd worden want dan was je een corona ontkenner. Ik denk dat ik in mijn directe omgeving van een 30 mensen weet dat ze een positieve test hadden.

   Niemand daarvan is ooit in het ziekenhuis gekomen en het grootste deel had niets of zeer milde klachten. Er waren er ook 4 of 5 die ontzettend ziek zijn geweest ja, die hebben tussen 1 en 2 weken met koorts op bed gelegen. Hoofdpijn, spierpijn, extreem vermoeid en de absolute zekere factor, geen smaak en reuk. Maar mogen mensen niet meer ziek worden ofzo? Ik heb zelf jaren geleden vanuit het niets een buikvirus gehad. Ik ben nooit ziek, maar ik heb een week boven de pot gehangen en was 5 kilo afgevallen in 1 week. En nee ik was niet veel te dik (toen nog niet) .In 2016 was er ook een virus waarvan heel opvallend was dat juist mensen die nooit ziek waren nu juist exponentieel werden geraakt. De link is al meerdere keren gedeeld hier, maar kun je met 1 zoekopdracht zelf vinden. Nu is het juist zeer duidelijk waar de risico’s liggen en de gemiddelde leeftijd van sterven ligt hoger dan bij de seizoensgriep dus eigenlijk worden mensen juist ouder als je het zo bekijkt. Daarentegen zijn er zoveel mensen in quarantaine gezet terwijl er helemaal niets aan de hand was en de mensen nooit ziek zijn geweest.

   Dat kun je wegzetten als voorzorgsmaatregel maar de schade die het oplevert is mijns inziens veel te groot als je ziet wat de mortaliteit van dit virus is. En waar de mortaliteit zich bevind. Ik heb bijvoorbeeld twee weken geen therapie gehad omdat de therapeut in quarantaine moest na een positieve test van een gezinslid. 5 mensen twee weken in quarantaine waarvan er 1 lichte verkoudheidsklachten had en de rest gewoon niets had. Nu is dat voor mij een kleine impact daar gaat het niet om, maar kijk naar henzelf, twee weken verplicht thuis terwijl er niets aan de hand is. Wat denk je dat dit betekend voor mensen die zzp-er zijn. Twee weken niet werken kan desastreus zijn, wat betekend het voor de bedrijven waar deze mensen werken. Wat doet het psychisch met je? En of het nu echt iets heeft uitgehaald is eigenlijk tot 0 terug te brengen. Waar doen we het dan voor? Plus dat als deze mensen het hadden gehad ze dus blijkbaar een immuunsysteem hebben die 0 problemen had met het virus, maar alle antistoffen die je uitademt in de lucht en ook weer bijdraagt aan het afzwakken van het virus is ook weg genomen. Als het al nut heeft, zijn we niet juist totaal de verkeerde maatregelen aan het nemen? Ik ben geen expert, maar een beetje algemene kennis over hoe immuniteit werkt en wat bijdraagt aan groepsimmuniteit is nou niet echt gediend bij het massale opsluiten van mensen in een tijd dat de mortaliteit van virussen juist niet aanwezig is. En het in de komende seizoenspiek juist kan zorgen dat het virus minder dodelijk is.

   Link naar de video is hier: https://www.youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac&t=0s

   1. Zo heeft iedereen zijn eigen ervaring afhankelijk ook van, waar je woont en waar de mensen wonen die tot jouw directe omgeving behoren.

    Twee belangrijke punten die continue vergeten worden is dat het niet alleen draait om wie positief getest wordt en maar wie er uiteindelijk medische hulp voor nodig heeft. Het is wel duidelijk dat met dit virus veel meer mensen medische hulp nodig hebben dan normaal wat de ziekenhuizen het het personeel niet aan kunnen. Ook dat is nu wel duidelijk. Zonder maatregelen waren hier ook situaties ontstaan dat er keuzes gemaakt zouden moeten worden wie wel en geen hulpkrijgt, zoals in zovele andere landen is gebeurd.
    Nu worden aleen jaar behandelingen die worden uitgesteld etc, welke ook vele doden tt gevolg zullen hebben de komende jaren..
    Daarnaast is er ook een stukje bescherming van je medemens. Jij mag dan niet ziek worden maar iemand anders wel die jij kan besmetten.

    Als voorbeeld,ik ken wel 50+ mensen die Corona hebben gehad. Meerdere zijn in het ziekenhuis beland waarvan 50% onder de 40 jaar was, en ook 2 van 3-7 maanden, Tevens een overledene en een begrafenis online ervaren..

    Ik ga zelf al wat jaartjes mee,maar heb nog nooit iets vergelijkbaars meegemaakt en vraag me wel eens af hoe mijn plaatje er had uitgezien als er geen maatregelen genomen waren…

    Dan nog Zweden die je benoemd. Dit is nu niet het beste voorbeeld en eigenlijk totaal niet waar wat je schrijft. Zweden staat in de top 20 doden per miljoen inwoners in de Wereld. Het dodental ligt 10 x hoger dan in de omringende scandinavische landen. En ze hebben wel degelijk maatregelen genomen. Niet echt een goed voorbeeld toch?

    1. Bijna Niemand hier beweert dat Corona geen probleem kan zijn, maar het is een feit dat in 10 jaar tijd 8.000 ziekenhuisbedden en in 5 jaar tijd de helft van de IC-bedden is wegbezuinigd, van 2.200 naar 1.100 ongeveer.

     Dat is de enige echte reden dat we in de problemen zitten, anders hadden de ziekenhuizen het makkelijk aangekund. En diverse (goedkope) medicijnen werden weggezet als gevaarlijk of als kwakzalverij, terwijl zij wel degelijk hielpen tegen Covid-19. Dus de kans is groot dat er mensen zijn overleden, omdat die middelen niet gebruikt mochten worden.

     Maar het is dus al jaren veel te druk in de ziekenhuizen en de werkdruk is te hoog, dat is de reden waarom we in de problemen zitten.

     http://www.omroepbrabant.nl in 2018:
     ‘Griepepidemie zorgt voor bomvolle ziekenhuizen en tekort aan bedden, dagelijks zijn er opnamestops’

     ‘Ziekenhuizen kunnen grote golf grieppatiënten niet aan: enkele stellen opnamestop in’

     In 2015/2016/2017/2018 werden ook al operaties uitgesteld in de herfst en winter en stonden er ook berichten in de krant als, zoals:

     ‘ziekenhuizen kunnen het niet meer aan of ‘operaties moeten uitgesteld worden’.

     In het Parool stond dit artikel in het voorjaar:

     ‘Hoogleraar: ‘Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic-bedden’

     Hoe raar het ook klinkt, door de griep worden mensen onder de 70 toch vaker (erg) ziek en overlijden ook vaker, dan door Corona. In de VS waren al 3x meer kinderen overleden door de griep vorige maand, dan door Corona.
     Een buurtgenoot is pas 3 weken erg ziek geweest van de griep en nu 3 weken verder nog niet in orde. Mensen vergeten dat dit ook kan gebeuren. Vaak gaat het aan ons voorbij, maar zie hier een AD artikel uit 2016:

     ‘Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn

     Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Dit zegt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

     De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt.

     Dus toen waren er ook grote problemen. Er is eigenlijk weinig nieuws onder de zon. De griep kan ook zeer ernstige gevolgen hebben. Maar de vraag is of we een heel land op slot moeten gooien? Ik denk het niet, want we ontnemen de toekomst van onze jongeren. Aantal depressies breken alle records, net als zelfmoordgedachten. Ook seksueel misbruik en huiselijk geweld is enorm toegenomen. En tienduizenden winkels en restaurants/café staan op omvallen en al honderdduizenden mensen hebben hun werk verloren. Wereldwijd hebben honderden miljoenen mensen hun baan verloren en worden 140 miljoen mensen met de hongerdood bedreigd door alle lockdowns.

     En het erge is: de rijken (de mensen die vinden dat we allemaal gevaccineerd moeten worden), die zijn 1,2 biljoen rijker geworden dankzij de crisis en dat zal nog veel verder toenemen, terwijl de eenmanszaken massaal kapot gaan.

     1,2 biljoen = 1.200.000.000.000 en dat is van de middenstand overgeheveld na de 0,1% rijken in deze wereld, terwijl de acute honger verdubbeld is van 135 miljoen, naar 270 miljoen.

     Wat klopt hier niet aan?

     Zweden doet het niet slecht, het aantal depressies is daar niet zo torenhoog als hier, er zijn ook niet 10.000 minder kankerdiagnoses gesteld als hier, de kleine bedrijven staan niet op omvallend. Ja, er zijn meer doden dan de buurlanden, maar België heeft ook veel meer doden dan wij en Duitsland weer veel minder dan wij per miljoen.

     Het is heel lastig landen vergelijken. Maar er werd gezegd dat Zweden zonder lockdown 95.000 doden zouden vallen in 2020, het werden er 9.500 in dat jaar.

     1. Helemaal mee eens Reinier. Het is meestal meteen de aanname als iemand iets anders zegt dan de gezette orde, die persoon een idioot, ontkenner en complotdenker is. Die zijn er ongetwijfeld maar de meeste mensen zijn gewoon serieuze goed nadenkende mensen die zich zorgen maken. Alleen al het feit dat mensen zo rigoureus worden afgemaakt om een afwijkende mening zou in het licht van alle dictaturen toch ergens een lichtje moeten doen branden.

      Mensen blijven maar roepen hoe verschrikkelijk het is, en dat snap ik ook wel. Er wordt in de media dag in dag uit geïndoctrineerd. Alleen vraag ik me af of daar een excuus voor is met de geschiedenis die we allemaal kennen. Dit is gewoon tekstboek dictatuur voor dummies. Ik voel me echt niet beter ofzo, maar ik begrijp gewoon niet dat mensen niet inzien hoe elke vorm van logica weg is.

      Het capaciteitsprobleem is al jaren een issue. En nu met een verschrikkelijk virus doet de regering helemaal niets om dat te verhelpen. Dat is gewoon je kop in het zand steken. Weet je hoeveel ziekenhuizen en zorgmedewerkers hun hulp aangeboden hebben aan dit kabinet? En ze blijven gewoon domweg zeggen, nee we hebben geen personeel. Dat is helemaal niet waar. Minister van Ark blijft gewoon alles afketsen maar ondertussen wordt het hele land de verzieking in geholpen.

      Hoe kunnen mensen dit nu serieus nemen, dat snap ik echt niet. Het echte probleem wordt gewoonweg niet opgelost terwijl dat voor de langere termijn juist nodig is. Van Ark kan wel zeggen, we hebben geen personeel maar wat is dat nu voor logica? Want ook als Covid “opgelost” zou zijn dan blijft het capaciteitsprobleem gewoon bestaan, dus waarom lossen ze dit niet op? Zoals je al aangaf, elke vorm van alternatieve behandeling werd meteen afgedaan als kwakzalverij.

      Hoe bestaat dat? Ik begrijp dat je niet zomaar overal in mee kan gaan maar waarom wordt er dan geen onderzoek ingesteld. Als ik minister van volksgezondheid was en er is een verschrikkelijk virus dan zou ik alle mogelijkheden in ieder geval bekijken. Maar alles wordt meteen weggewuifd en het vaccin is de enige oplossing.

      Elke dag horen we in reclamespotjes dat elk vaccin op tienduizenden mensen getest is. Zo weten we dat het helpt en veilig is. Dit is gewoon 1 grote leugen. Ze weten niets. Kijk maar op de site van de EMA. Ze weten helemaal niks en het is toegelaten omdat de voordelen groter zijn dan de risico’s. Welke risico’s? Het is toch veilig? Mensen die totaal geen risico lopen en kerngezond zijn moeten een vaccin nemen en als ze dan zeggen, liever niet want we weten niet wat de gevolgen kunnen zijn, dan zijn het hufters.

      Maar op basis van wat eventueel kan gebeuren wordt wel het complete land de verzieking in geholpen. Dan kan het risico niet worden genomen. En dat is het nu steeds, er wordt realistisch iets kapot gemaakt voor een fictief scenario. Want alles wat ze roepen, de modellen, de berekeningen, de verwachtingen, het klopt nooit. Het is of zwaar overdreven of het valt achteraf toch allemaal wel mee. Maar wat kapot is kan niet meer heel gemaakt worden.

      En dit is precies de reden waarom het gewoon zo verschrikkelijk duidelijk is dat dit helemaal nergens op slaat. Ze praten altijd op een manier dat het hen uitkomt. Toen wij zeiden, de meeste mensen zijn al oud en waren sowieso binnenkort overleden. En er was bij bijna iedereen co morbiditeit. Maar dat was schandalig, hoe durf je, dit zijn mensen met familie. Ga dat maar tegen hun vertellen. Terwijl het gewoon de keiharde waarheid is, oude mensen sterven.

      Maar nu overlijden er heel veel ouderen na de vaccinatie en wat zeggen ze? Ja deze mensen waren al oud, met onderliggend leed die waren binnenkort toch wel overleden. Als je deze hypocrisie niet ziet dan ben je blind of boosaardig, een ander optie is er niet. En weet je wat het verschil is, ondanks wat de regering ons in de schoenen probeert te schuiven, we hebben geen controle over virussen en we kunnen niet voorkomen dat mensen overlijden. Maar vaccinatie van ouderen is gewoon willens en wetens mensen in gevaar brengen want die kunnen dat vaak helemaal niet meer aan.

      Wij moeten onze bek dicht houden, alles kapot laten gaan, onze kinderen naar de vernieling laten helpen en accepteren dat er een ongekende crisis aankomt door alles wat kapot wordt gemaakt want we doen het voor de medemens. Maar als die mensen overlijden door dat zelfde beleid, ja ach, dan kunnen we er niets aan doen. Hoort erbij, is gewoon het risico. Elke vorm van logica is compleet verdwenen. En dit is gewoon niet recht te praten.

      Dit is een nieuwe variant van het coronavirus dat hard binnenkomt. Maar er zijn na de eerste piek geen extremen meer gebeurd en zoals altijd zal dit virus gewoon steeds verder afzwakken. Er zijn meer mensen overleden dan in voorgaande jaren dat klopt, maar hierbij moet je in ogenschouw nemen dat we een ontzettende vergrijzing hebben, er in 2019 heel veel mensen zijn blijven leven door een mild groeiseizoen. Er zijn ontzettend veel mensen overleden door verkeerde behandeling, maar dat is nu ook al veel beter.

      Die varianten zijn gewoon lachwekkend.ze zeggen zelf al, het is niet zo dodelijk maar wel veel besmettelijker. Wat is het probleem dan? Ja de zorg, de zorg, de zorg. Deze regering heeft sorry voor mijn woorden schijt aan de zorg. Ze doen niets om de druk weg te nemen, ze krijgen geen loonsverhoging en alle handreikingen worden gewoon zonder pardon genegeerd. Het echte probleem is gewoon op te lossen, maar dat doen ze niet. Nee miljarden weggooien aan teststraten, mensen omscholen, en pcr testen die op zijn minst gebrekkig zijn en wat helemaal niets bijdraagt aan de oplossing.

      Prima dat je essentieel personeel en mensen die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden een test geeft, maar de rest is totale waanzin. Geld over de balk smijten waar de zorg de komende 5 jaar compleet mee uit de problemen geholpen had kunnen worden. Prima dat er een nieuw virus is, dat het voor sommige mensen heftige gevolgen heeft. Dat is bij elk virus een mogelijkheid, 99% van de mensen die gevaar lopen weten we inmiddels dat dit puur de bejaarden zijn. Pas boven de 70 gaat de mortaliteit pas echt omhoog. En ook daarvan overleefd nog steeds 75% het virus.

      Die mensen kunnen preventief behandeld worden met middelen die bewezen werken. Meneer de Jonge noemt het kwakzalverij maar ik ga liever op de bewijzen af dan wat een politicus met belangenverstrengeling zegt. Er zijn ook ontzettend veel ouderen die helemaal niet beschermd willen worden. Ze weten dat het sterven steeds dichterbij komt en leven liever een half jaar echt dan 3 jaar in angst en isolatie. Maar altijd eigen keuze.

      Deze illusie van controle is waanzin, en mensen de schuld geven dat ze anderen in gevaar brengen crimineel. Als ik in de auto stap kan ik ook iemands kind doodrijden. Dat wordt toch niet als schuld geduid, tenzij je natuurlijk gedronken hebt of totaal buitensporig rijd. Dat doe je niet, net als met een griepje niet naar je zwakke opa en oma gaan. Het is zo ongrijpbaar dat kun je niemand in de schoenen schuiven. Als je weet dat je aids hebt en je prikt iemand met een besmette spuit. Dat kan je iemand aanrekenen.

      Zelfs iemand die een kans van 50% heeft om zijn ongeboren kind op te zadelen met een verschrikkelijke ziekte laten we nog de vrije keuze omdat kinderen krijgen een menselijk recht is en dat pak je niet af. Alles wordt kapot gemaakt door onze beleidsmakers en de enige oplossing is een vaccin, alleen weten ze helemaal niet of het wel de oplossing is. Maar alle andere mogelijkheden worden gewoon stelselmatig belachelijk gemaakt terwijl daar juist bewijs voor is ondertussen.

      Sorry maar als je deze onzin nog gelooft dan ben je gevaarlijk naïef. Ik denk niet dat we alles kapot moeten maken voor een virus van deze proporties, maar goed dat is een persoonlijke opvatting en laten we daar dan over praten. En alles aangrijpen om de schade zoveel mogelijk te beperken in plaats van gewoon te zeggen nee hoor werkt niet. Alleen een vaccin kan ons redden. Dat valt nog maar te bezien.
      Ik kan me niet voorstellen dat zoveel knappe koppen echt zo naïef zijn om te denken dat dit de enige oplossing is en zit er mijns inziens een heel andere agenda achter. Maar goed dat weten we niet en zal de toekomst uitwijzen.

      Minimaal is deze regering onvergeeflijke incompetentie te verwijten en dat is al genoeg om massaal te zeggen tot hier en niet verder. Daar is geen complot theorie voor nodig. Ik wens iedereen een gezond jaar en laten we hopen dat hier snel een einde aan komt. Want dit is in mijn opinie ten minste absoluut niet de oplossing. En een oplossing waarin iedereen zonder risico wegkomt bestaat gewoonweg niet. Dus laten we terugkeren naar de proportionaliteit en ons niet wijs laten maken dat we de zwakkeren in gevaar brengen. De keiharde realiteit is dat we altijd risico lopen, maar dan maar stoppen met leven is niet de oplossing.

    2. Jack gaat volledig in op de zorg. Verdeling van ziekenhuisopname en dergelijke. Dus waar heb je het over? Wel ff goed lezen he. Het is toch van de zotte dat als zorg niet goed geregeld wordt anderen hun winkels en inkomsten moeten afstaan. Terwijl de mensen die dat moeten regelen gewoon nog op hun post zitten. Als mijn riolering niet goed werkt gaan we toch ook geen huisartsen praktijken sluiten? Na een jaar is het nog steeds niet opgelost! En dan ga je tegen Jack zeggen dat hij asociaal is omdat hij dat belachelijk vindt. Totaal omgekeerde redenatie. Als een ziekenhuis niet goed werkt los je het daar op lijkt mij. Niet ergens anders. Daarnaast als er van de 50+ mensen die je kent 50% onder de 40 waren gaat er iets niet goed. Je zou zo voor het RIVM kunnen gaan werken. In Zweden moet je het totale sterftecijfer nemen over de coranaperiode. Het sterftecijfer onder ouderen is zelfs lager dan voorgaande jaren en ze hebben het beste immuniteitscijfer van Europa.
     Het plaatje zonder al die maatregelen had er wel eens verdomd normaal uit kunnen zien dus. Maar ik vrees dat mensen daar vaak banger voor zijn dan het virus zelf.

  1. In het gratis e-boek De Supervitamines lees ik goed onderbouwde argumenten om meer vitamine D te nemen dan waar jij het nu over hebt, Renée. Ik begrijp dat het beter is om vitamine D3 te nemen die gelijk staat aan zo’n 20 tot 30 minuten zomerzon, lees ik in dat e-boek: https://www.andermens.nl

  2. Hallo Renée, ik (76 jr) slik sinds mei vorig jaar de ene dag 3 vit. D3 a 3000 IU per dag en de volgende dag 2 en dat wissel ik dus per dag af. Daarnaast vit B en 2 x kabeljauwolie van 1000mg. (Vit. A+D). .
   Dr. Fauci slikt 8000 IU vit D3 per dag.

  3. Wij slikken sinds mei 2020 dagelijks 3.000 IE vitamine D3, in september bloed laten testen: allemaal tekort (14-18 ng/ml bij een gewenste waarde van 60-70). Daarna dagelijks 10.000 IE gaan slikken en eind januari opnieuw laten testen: serumwaarde 34-40 ng/ml… dat gaat dus de goede kant op.

   Je kunt zonder bloedtest ook kiezen voor een kortstondige hoge dosis van 20.000 IE per dag gedurende 15 dagen als laaddosis en daarna een onderhoudsdosis van 80 IE per kg lichaamsgewicht per dag elke dag in de maanden met de R. Tijdens de zomermaanden de helft, dus 40 IE per kg per dag.

  1. Nou het is niet echt positief, volgens mij nog steeds hetzelfde standpunt wat ze vorig jaar Augustus hadden. Dr. Kory heeft een paar maanden later gewoon letterlijk gesmeekt tijdens zijn getuigenis in de Amerikaanse senaat of ze aub naar de nieuwe data wilden kijken. Die was toen al zo overweldigend dat het niet genegeerd kon worden. En toch is er niets mee gebeurt en zelfs nu praten ze nog steeds alsof er niet genoeg bewijs is. Het is gewoon schandalig en willens en wetens geïmplementeerd. Het middel remdesivir is goedgekeurd aan de hand van veel minder bewijs maar daar wordt dan ook grof geld aan verdient. Het is hetzelfde met de HCQ kwestie hier. De farmaceutische industrie heeft zijn klauwen wereldwijd compleet in het systeem vastgezet en zorgt ervoor dat alles zoals altijd alleen maar om geld draait. En genoeg mensen verdienen er aan mee waardoor de meesten de andere kant op kijken als ze wandaden zien. Het is toch niet te geloven dat de familie van een 80 jarige vrouw in New York bij de rechter heeft moeten afdwingen dat de doctoren haar Ivermectine zouden geven. Ze hadden haar gewoon dood laten gaan en dat is de realiteit waar bijna de hele wereld onder gebukt gaat. Maar er zijn gelukkig altijd nog mensen die wel strijden voor het goede.Zij worden door iedereen uitgekotst en belachelijk gemaakt, ze kunnen vaak hun carrière wel vergeten. En ze doen het voor de mensen die hen verfoeien. Puur omdat ze geen onrecht kunnen verdragen. Kijk maar eens hoe dat in de jaren 70 met de tabaksindustrie is gegaan. De bewijzen dat roken slecht was waren overweldigend en toch heeft het immens lang geduurd voordat het geaccepteerd werd. Puur en alleen omdat deze bedrijven zoveel geld hebben dat ze de juiste mensen kunnen omkopen en experts omwille van geld zonder blikken of blozen de waarheid zo verdraaien dat het gros van de mensen ze gewoon geloven terwijl het bewijs recht onder hun neus te lezen is. Het wrange is dat de tabaksindustrie nog steeds op nummer twee staat van meest verdienende industrie. Nog steeds, 50 jaar verder terwijl we weten hoeveel doden het veroorzaakt en levens kapot maakt. Maar het enige dat ze er ooit aan gedaan hebben is een zwartgeblakerde long op een pakje sigaretten zetten. En zoals je wel kan raden staat de farmaceutische industrie nu op eenzame hoogte op 1. Ik geloof graag dat alles is begonnen vanuit een wil om de mensheid te helpen, maar geld corrumpeert alles. Deze dagen draait het alleen nog maar om winst en genoeg mensen profiteren ervan, waardoor de absolute leugen intact kan blijven. En toch is er geen excuus want er zijn altijd nog helden die opstaan en ondanks maatschappelijke uitsluiting en in elk praatprogramma worden uitgejouwd toch blijven vechten voor rechtvaardigheid. Ik heb groot respect voor deze mensen. Deze wereld wil geen rechtvaardigheid want dan komen de slechte daden van de mens bovendrijven. Maar er breekt een dag dat Jezus terugkomt naar de aarde en dan zal alles geopenbaard worden. En zal het oordeel worden geveld aan de hand van de daden van elke mens die dan niet meer te verbergen zijn. En de schuldigen die de dwaasheid van het evangelie hebben geloofd zullen redding ontvangen doordat hun daden worden bedekt door de prijs die Jezus voor iedereen heeft betaald. De keuze is vrij en voor iedereen gratis te verkrijgen. Iedereen zal verantwoording moeten afleggen tegenover God wat ze met deze ongelooflijke gift hebben gedaan. Klop en er zal worden opengedaan en niemand die bij Hem komt zal Hij wegsturen. Vergeet nooit dat geschreven staat, wie op de grote dag van de Heere Zijn naam aanroept, zal worden gered. Veel zegen in deze vreemde tijd en laten we hopen dat de waarheid zal overwinnen.

 10. Heldere informatie….Maar wat betreft het besmettingspercentage bij kerken zit je er behoorlijk naast. De verspreiding in de zg Biblebelt komt niet door zondagse diensten maar vooral door de vele sociale contacten in huiselijke kring. Kerken die veelal met maar 30 personen, sommigen met meer, houden zich voortreffelijk aan de richtlijnen van het RIVM, werken met aanmelding, mondkapjes plicht en gefaseerd naar binnen/buiten. door de weeks geen activiteiten en heel veel online. Samengevat….het zijn niet de zondagse diensten die het probleem zijn maar de vele huiselijke sociale contacten. als men zich ook in deze gemeenten daaraan zullen gaan houden zal ook daar de besmettingen afnemen.

  1. Hallo Jan,

   Dat klopt. De meeste besmettingen vinden in huiselijk kring plaats, dus als je een gezin hebt van 7 mensen, dan is de kans op besmetting groter.

   Als je met 30 mensen zit in een gebouw waar 1000 mensen in kunnen, dan is de kans op besmetting uiterst klein.

   Het besmet worden op zich is ook geen probleem, want zolang je niet ziek wordt of te dicht bij kwetsbaren komt, dan is er weinig aan de hand.

 11. Mooi artikel!
  Waar ik nog benieuwd naar ben zijn cijfers en inzichten van het effect van ‘echte’ filterende mondkapjes (zoals de FFP2 norm) in vergelijking met papieren of katoenen kapjes die geen virusdeeltje filteren maar enkel iets helpen tegen vochtdeeltjes die virusdeeltjes kunnen bevatten (als ik het goed begrepen heb). Loopt men in China of elders in de wereld wél met filterende kapjes? Wat is het effect? Wat zou het effect bij ons zijn als we met een echt filteren mondkapje naar bijvoorbeeld de supermarkt zouden gaan?
  En hoe zit het met de fabricage daarvan? is de totale capaciteit (nog steeds) nodig voor de zorg?

  1. Hallo Joost,

   In de meeste landen lopen mensen met verkeerde mondkapjes en zelfs als zij al met betere versies lopen, dan nog gebruiken mensen hem helemaal verkeerd. Je moet je handen wassen voordat je hem opzet en niet zo maar op tafel leggen of in je zak doen. En zeker niet heel de tijd hem goed doen.

   Dus de meeste mondkapjes zijn juist zelf besmettingshaarden van alles en nog wat en dus helpen juist bij aan het ziek maken van mensen.

   Je ziet ook dat het aantal positief geteste mensen niet afneemt, maar op veel plekken toeneemt, ondanks de mondkapjes. De landen met lockdowns, daar vallen de meeste doden meestal. Kijk naar Californië, dat heeft de meeste infecties van heel de VS, terwijl daar de strengste regels gelden en een mondkapjesplicht geldt.

   Hier wat interessante info:

   https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

   https://www.researchgate.net/publication/345039274_Biohazards_of_Prolonged_N95_Use_Effects_on_Arterial_Blood_Gases_Peak_Expiratory_Flow_Rate_and_General_Well-being_of_Healthcare_Professionals_during_COVID-19_Pandemic

 12. Beste Aart-Jan,
  Ik vind het punt van Marieke hierboven onderbelicht. Dit punt is misschien wel ernstiger dan het overlijden van 80-plussers. Daarvoor is in de ziekenhuizen in sommige steden nu geen plaats meer overigens,
  vriendelijke groet Dick Schipper

  1. Beste heer Schipper,

   Het is heel vreemd dat er geen plaats meer is. Er zijn ongeveer 39.000 bedden, dus als er 2.500 mensen met Covid in het ziekenhuis liggen, dan is 6,4% van het totaal. Vergeet ook niet dat 94-99% van deze mensen gemiddeld 2,7 ernstig onderliggende aandoeningen hebben, zoals kanker, hart en vaatziekten, COPD, diabetes, dementie, Parkinsons, Alzheimers, enz. En de meeste van deze mensen hebben dus meerdere van deze ziektes tegelijk!

   Dus waarom zeggen ze alleen ‘Covid-patienten’, als iemand ook terminale kanker heeft, met COPD en dementie erbij? Waarom zeggen ze dan niet ‘kanker’? Als zo iemand sterft, dan is de onderliggende doodsoorzaak kanker, maar omdat de test positief is zegt men Covid-19. Maar klopt dat wel? Deze persoon had misschien anders iets langer geleefd (als dat al zo is) en was alleen vatbaar door zijn of haar andere ziektes.

   En als bij 6,4% extra zieken ons hele gezondheidssyteem in de soep loopt, ligt dat dan aan Corona of aan het kabinetsbeleid en jarenlange bezuinigingen? 10 jaar terug waren er nog 47.000 bedden, nu nog 39.000 (ongeveer). 5 jaar terug waren er 2.200 IC-bedden, nu nog 1.100.

   In 2006 kwam er een rapport uit dat door de vergrijzing er meer capaciteit moest komen, waarom dan duizenden bedden wegbezuinigen? Omdat er geen visie is!

   Dit is het ware probleem, niet Corona! Heel gemeen ook van de regering en het RIVM om het volk de schuld te geven van extra besmettingen. Maar in verzorgingstehuizen, waar iedereen zich aan de regels houdt, daar worden toch mensen ziek. Het is gewoonweg niet te stoppen zo een virus, hoewel ze dat ons wel doen geloven, het is onmogelijk!

   Het allereerste plan van het kabinet, om te werken naar groepsimmuniteit was goed, maar toen maakte de Jonge de meest onwetenschappelijk uitspraak uit zijn carrière (niet de enige overigens) ‘groepsimmuniteit kan alleen middels vaccinatie verkregen worden’.

   Pure onzin, (excuses voor mijn harde bewoording), als dit zo was, dan was de mensheid duizenden jaren terug al uitgestorven geweest aan welk virus dan ook! We hadden al veel meer immuniteit kunnen hebben, waardoor er nu meer mensen beschermd zouden zijn.

   Door druk van buitenaf (WHO o.a., maar ook andere landen) en druk van binnenuit (volk en media), heeft het kabinet de vorming van natuurlijke groepsimmuniteit afgeserveerd. The Imperical College had gezegd dat in Zweden zonder Lockdown 95.000 mensen zouden overlijden door Covid-19. Het zijn er hooguit 1/10 gebleken.

   Dat zegt voor mij genoeg! Lockdowns werken niet, sterker zij werken averechts: meer besmettingen (iedereen zit opgehokt bij elkaar in huis, verwarming aan, dus virussen verspreiden zich beter door lage luchtvochtigheid), en duizenden operaties en behandelingen zijn uitgesteld. Op termijn kunnen we alleen in Nederland al tienduizenden meer doden verwachten door de maatregelen. Wereldwijd zelfs 100-140 miljoen!

   En waarom heeft de regering het noodziekenhuis in Ahoy afgebroken? Had mooi gebruikt kunnen worden, maar nee, weg ermee. Waarom hebben zij niet alle oud-verpleegkundigen benaderd en alle uitzendbureaus aangeschreven? Zij wisten toch dat het druk zou worden? Zelfs een ziekenhuisschip, wat aangeboden is door een ondernemer, dat wordt genegeerd door de Jonge.

   We leven in een heel vreemde wereld. Ik snap er niets van, maar deze ramp had voorkomen kunnen worden. Want in 2015, 2016, 2017 en 2018 waren de ziekenhuizen ook overvol.

   https://www.parool.nl/nieuws/hoogleraar-griepgolf-2018-had-waarschuwing-moeten-zijn-voor-tekort-ic-bedden~b0099840/?referrer=https%3A%2F%2Fstartpage.com%2F

   https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/

   https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/02/jaarlijks-ruim-300.000-ouderen-onnodig-in-ziekenhuisbedden

   https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/

   https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/honderden-ziekenhuisbedden-onnodig-bezet-door-uitbehandelde-patinten

   Zelfs in 1998 waren er problemen:
   https://www.trouw.nl/nieuws/amsterdamse-ziekenhuizen-hebben-geen-plaats-op-intensive-care~b4533917/?referrer=https%3A%2F%2Fstartpage.com%2F

   Er is niets nieuws onder de zon, anders dan de massale paniek die er nu is. In 2017/2018 werden ook mensen verplaatst naar andere ziekenhuizen, omdat het te vol was. Zo ook familie van mij en een zus van vrienden.

   Bedenk eens dat 700 mensen per dag opgenomen worden in het ziekenhuis met hart en vaatziekten. En Corona komt, er worden soms 50, soms 150 mensen opgenomen en de ziekenhuizen lopen vast.

   Wat klopt er niet aan dit plaatje?

   Het beleid!

  2. 80 plussers willen zelf veelal niet naar het ziekenhuis is mijn ervaring in de zorg voor deze kwetsbare groep. Die liggen ook niet op de IC, wel de groep tussen de 40 en 70.

 13. Beste Aartjan

  Wat een werk al die cijfers en grafieken. Ben jij nu eén complotgekkie?
  Als je vroeger zij dat de aarde rond was ging je als complotgekkie op de brandstapel !.

  De zorg heeft het heel zwaar en de druk is hoog door te weinig capaciteit ! Dus moet het hele land op slot? In eerste instantie wel controle krijgen en opschalen capaciteit.(Capaciteit ic Op 100.000 inwoners 7.75 ic bedden. Gemiddelde Eu landen 11,5 ic op 100.000)

  In het onderwijs zien we het zelfde capaciteit probleem.! Moeten we maar de één kind maatregel in voeren? ( uiteindelijk wel weer goed tegen virussen minder mensen op aarde)

  Van alle personen onder de 50 jaar in Nederland (11.550.882) zijn er totaal 88 ( 0,00076%) mensen overleden aan Corona. Ik schrik hier van zo weinig? En daarvan hebben er ook nog 75 % procent met onderliggende ziekte.

  Het zal je maar treffen of je bent er door getroffen en je hebt neven schade opgelopen en moet daarvan zien te herstellen mijn oprechte beterschap aan diegene.
  Corona’s zijn wel degelijk een gevaar met name voor ouderen. Maar de juiste cijfers ontbreken of worden niet genoemd. Met de gevolgen dat er een grote tweestrijd ontstaat in de maatschappij. ( Verdeel en heers dit is een bewezen methode en zal altijd werken. Waarom dit nu wereldwijd gebeurt wijkt af van deze blog. ik zou graag een nieuwe blog hier over zien heb je zin Aartjan?)

  Tweestrijd terwijl we met de huidige kennis. Samen juist de risico volle doelgroep kunnen proberen beschermen. En normale leven voor 66% van de bevolking weer kunnen evenaren.
  En als je klachten hebt blijf je thuis net zo als dat je deed als je de griep had.
  NEE Corona’s zijn geen griep

  Los van bovenstaande mijn oplossingen

  (oplossing capaciteit was beademingsapparatuur verkrijgen wel of niet gekeurd. Deze honderden apparaten zijn op diverse locaties besteld en zullen inmiddels wel af zijn waar zijn ze ingezet?.)
  ( Personeel oplossing leger en luchtvaart Stuart en stewardessen gezien hun medisch basis kennis. Deze leer je de specifieke handeling en daar boven een supervisor oud arts of leger arts. Op een mega locatie zo als de jaarbeurs in Utrecht.
  Met Een overcapaciteit aan luchtzuivering apparaten.)
  ( Lockdown oplossing was vaccinatie. Ik zou zeggen geen super events. En de focus leggen op de bescherming van de kwetsbare doelgroep. Door beter te isoleren of eventueel te vaccineren winkelen voor ouderen op bepaalde tijden en dan niet zo als werd gedaan tussen 8 en 9 dan slapen ze nog.

  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

  worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

  https://nos.nl/artikel/2328874-waarom-nederland-vergeleken-met-andere-landen-weinig-ic-bedden-heeft.html

  1. Lekker kort door de bocht, ouderen isoleren! We kunnen ook omdenken, laten we jongeren isoleren, die vormen het grootste gevaar op het besmetten van anderen. Makkelijk praten dus, je zou die oudere zijn….Probleem van besmettingen komt toch echt omdat er nog hele volksstammen denken dat het hen niet overkomt. Alles open gooien zorgt voor nieuwe problemen in de ziekenhuizen, reguliere zorg moet dan weer afgeschaald worden en dan zijn daar weer de mensen die een andere ziekte hebben er de dupe van. Denkt iedereen nou werkelijk dat wij het in de zorg niet zat zijn? Wij willen ook gewoon alles kunnen doen wat we willen, net als ieder ander. Dat de zorg kapot bezuinigt is, dat weten we nu wel, maar met dat geroep lossen we de huidige problemen niet op, er moet nu gedeald worden met de problemen die er zijn en dat moeten we niet alleen in de zorg doen, maar dat moet iedereen doen.

   1. Niet alle ouderen hoeven geïsoleerd te worden en trouwens dat moet ieder voor zich weten. Maar normaal was het altijd dat iemand die ziek was zich afzonderde, niet de 99% die niet ziek is. Dat is de omgekeerde wereld.

    ik behoor tot de kwetsbare groep, dus ik weet waar ik over praat. Ik kan toch niet willen dat mijn hele dorp aan banden wordt gelegd, omdat ik kwetsbaar ben? Dat is toch niet eerlijk?

    Wat kan iemand doen aan mijn situatie? Is dat de schuld van mijn buurman van 35 jaar? Nee, niemand is daar schuldig aan. Waarom zou hij dan niet naar zijn werk mogen of zijn kinderen naar school?

    Beter dat ik mij rustig hou en zij gewoon hun leven kunnen lijden.

   2. Precies, dat moet iedereen doen en ik heb tijdens de eerste periode ook niemand horen klagen, we lopen over het algemeen nog grotendeels met mondkapjes op, laten ons opsluiten en het is op excessen na compleet stil op straat tijdens de avondklok, dus wat moeten we nu nog meer doen dan? En dan een regering en RIVM die alleen maar het volk beschuldigen van besmetten en roepen dat je gewoon je bek moet houden. Constant roepen dat ze het doen voor de zorg, maar niets maar dan ook helemaal niets doen om het probleem op te lossen. We hebben geen personeel, dat is het standaard antwoord. Dat is gewoon een leugen. Als je terug wilt naar normaal dan heb ik slecht nieuws want ook na de vaccinaties zijn we er nog lang niet, volgens de “experts”. En als Covid voorbij is komt het volgende virus en kunnen jullie in de zorg weer net als alle andere jaren je kapot lopen omdat de capaciteit in de piekperiodes niet toerijkend is. Sorry maar dat eenzijdige geschreeuw en net doen alsof het de schuld van de mensen zelf is, is niets anders dan een tactiek om iedereen de schuld te geven behalve de regering die dit constructief moeten oplossen. Maar als je nu nog niet inziet dat deze zogenaamde bezorgde leiders schijt hebben aan de mensen die dood gaan en alleen maar kijken naar de financiéle cijfers. Alles moet winstgevend zijn en de juiste mensen moeten het vele geld verdienen. En het voetvolk, waar ik aan de hand van jouw verhaal aannneem dat je er 1 bent kan een dikke middelvinger krijgen en dat doen ze op een manier dat je ze nog een hand boven het hoofd gaat houden ook. Mijn respect voor jouw werk, maar misschien moet je toch eens iets realistischer naar de wereld om je heen kijken voordat je het “volk” beschuldigd van de wandaden die dit kabinet uitrolt.

   3. Sorry Anne, ouderen zoals ik kunnen prima eigen keuze maken! Dit wordt ons nu, net zoals iedereen ontzegd. Dat is een zeer kwalijke zaak!
    Het roepen volgens jou dat de zorg ontoereikend is en dat we daar niets mee oplossen, wordt al bijna een jaar lang geroepen. Hierop is geen enkele actie ondernomen door het kabinet. Waarom niet? Er zijn werkelozen genoeg met een medische achtergrond, kijk maar eens in de werkeloosheidscijfers! Dus dat argument is bij deze ontkracht. Bovendien zijn er 3 lege ziekenhuizen (gesloten in de afgelopen 5 jaar), deze zouden prima weer in gebruik kunnen worden genomen. Wanneer men daar vorig jaar maart mee was gestart, waren deze nu operationeel geweest en hadden de druk aanzienlijk kunnen verminderen op de ziekenhuizen!
    Het lijkt mij er meer op dat de zorg graag de underdog is en blijft! Jullie zijn het zorgenkindje en jullie vinden dat schijnbaar prima. Want klagen dat jullie het zo vreselijk vinden en overwerkt zijn “roepen” jullie al een jaar, maar actie blijft uit….
    Geeft toch te denken, niet?

 14. Meten = Weten

  Laat ons – gemakshalve – er van uitgaan van dat de cijfers kloppen. Maar met alleen die cijfers ben je er niet. Je moet er overzicht op hebben en daarom maken we er grafieken van …. We hebben er zelfs een speciaal instituut voor opgericht dat we het CBS noemen. Hier die zich daarin gespecialiseerd hebben.
  In een speciaal boekje geeft het CBS een toelichting over hun grafieken. Hier kan je het vinden: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/in-de-klas/lesplan-documenten/kijken-naar-grafieken.pdf

  Op bladzij 21 vind ik hun toelichting op hoe grafieken weergegeven dienen te worden. “De voorkeur gaat uit naar een staafdiagram met horizontale staven”, lees ik daar.

  Dat vind ik vreemd want mij is geleerd: “Zo dient op de X-as de onafhankelijk variabele weergegeven te worden en op de Y-as de afhankelijk variabele”. Verder ik vind die horizontale staven helemaal geen verbetering.

  En nu dus hoe het CBS met hun eigen regel omgaat: in het merendeel van al hun grafieken lappen ze deze regel aan hun laars. En dat vind ik werkelijk Godgeklaagd. Wat een knoeiers …

 15. Net heb ik een zeer interessant artikel gelezen hier:
  https://www.janbhommel.com/post/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman—christian-drosten

  Het gaat over de problemen van de PCR-test en hoe de huidige cijfers niet vergeleken kunnen worden met die in het voorjaar omdat het RIVM de test heeft aangepast. Ook wordt aangegeven dat de paper van Drosten en co vele fouten bevat en er geen duidelijkheid is of deze überhaupt peer-reviewed is. Niemand schijnt antwoord te willen geven als erom gevraagd wordt.

  Iets anders om bewust te zijn, is dat er 2 theorieën zijn die elkaar tegenspreken. De ene heet ‘The ‘Germ Theory’ en de andere ‘The Terrain Theory’. De ene zegt dat virussen en bacteriën ons van buitenaf ziek kunnen maken, de andere (met eigenlijk meer overtuigend bewijs en een proponent van de ‘Germ Theory’ “Pasteur” gaf het op zijn sterfbed toe) zegt dat de omgeving van de cel belangrijk is en dat virussen en bacteriën op dood celmateriaal leeft (dus eerst sterft de cel en dan komt het virus…). Ook is al aangetoond dat verschillend virusmateriaal in een gelijke omgeving (verschillende petrischalen met dezelfde cultuur) na een bepaalde tijd allemaal hetzelfde zijn geworden. Dus het virus heeft zich aan de omgeving aangepast.
  https://www.ohiospecific.com/blog/2013/10/8/germ-theory-disproved-in-1884?format=amp&__twitter_impression=true

  https://parentofsociety.com/t/germ-theory-hoax-coronavirus-cant-make-you-sick-and-vaccines-dont-work-part-1/50

  https://seedsofawareness.com.au/understanding-the-terrain-theory-of-disease/

  Misschien moeten we dus ons hele paradigma aanpassen en kijken hoe wij de omgeving van onze cellen zo gunstig mogelijk kunnen krijgen en behouden. Daarmee kunnen we zeer waarschijnlijk een hele hoop andere ziekten oplossen. Ziekte komt van binnen, niet van buiten! Wees dus gerust en zeker niet bang voor ‘het’ virus, maar wees proactief in het verbeteren van jouw omgeving en vooral die van je cellen. Denk aan gezonde voeding, stress reductie, plezier in het leven, liefde (in breedste zin van het woord), dankbaarheid en vertrouwen. Sociale contacten zijn essentieel voor de mens, dus zorg voor regelmatig contact met je dierbaren en naasten. Fysiek contact is natuurlijk optimaal, maar als je liever geen risico aangaat, is natuurlijk bellen en zeker videobellen een goed alternatief.

 16. Kleine opmerking of bedenking sprekende over de wel of niet Lock down van Zweden.
  Is het feit dat het aantal bevestigde besmette gevallen in Zweden nu bij de tweede golf ook veel hoger ligt dan bij de eerste, net zoals in de rest van Europa, niet net het bewijs dat hier van groepsimmuniteit geen sprake kan zijn?

  En is het feit dat de sterftecijfers bij de tweede golf niet gewoon te danken aan het feit dat ten eerste reeds heel veel zwakkere in onze maatschappij reeds overleden zijn aan corona?
  En ten tweede door een betere bescherming van de oudere en zwakkere mensen tegenover een mogelijke besmetting? (wat m’n in België jammer genoeg nalaat te doen en waar m’n bv in Zweden wel de rusthuizen gesloten laat voor bezoekers of voor contact met buitenaf)?

  1. 1: nee want besmettingen kun je niet vergelijken, er werd voorheen niet getest.
   2: Dat zou kunnen: ook dat zijn missende grafieken

  2. Besmettingen zegt helemaal niets, want deze mensen die besmet zijn kunnen dus wel ‘dood’ virus bij zich hebben en dus wel degelijk immuun zijn.

   Dus het aantal positieve testen zou best uit kunnen wijzen dat het de goede kant opgaat met groepsimmuniteit.

   En wat maakt het uit dat er mensen positief getest worden, zolang deze mensen niet ziek zijn of overlijden? 99,96% van de mensen overleeft Corona en 98% wordt niet of nauwelijks ziek.

   De rest is allemaal niet van belang.

   Zweden heeft nu een lagere sterfte dan gemiddeld, dat zegt ook wel iets. En wij hebben dat niet.

   De landen met mondkapjes hebben trouwens meer besmettingen en meer sterfgevallen dan landen zonder.

   1. Zie dr Holeen Huber op podkaars. Mondkapjes zijn slecht. Maar dat mag bijna nergens gezegd worden. Verhoogde CO2 die je inademt maken je afweer in je luchtwegen stuk waardoor je eerder ziek wordt.

 17. Een vraagje: als Corona de sperma-count negatief beïnvloedt en veel kinderen zijn positief (maar hebben zelf geen last), bestaat er een gerede kans op “uitgesteld effect” en loopt de Mens gevaar om als ras te overleven?

  1. Citaat 1: “Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken.”

   Citaat 2: “Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.”

   Citaat 3 (reactie Aartjan 21 okt 11:24): “Maar bewijzen dat de lockdown werkt (of niet) is inderdaad moeilijk of onmogelijk.”

   En dan nu citaat 4, de conclusie: “De lockdown werkt nauwelijks, volgens de grafieken: je ziet nauwelijks verschil na een lockdown of na een opheffing van de lockdown.”

   Hoe zit het nou precies? Het lijkt erop dat je jezelf tegenspreekt. Ik ben het met je eens dat het behoorlijk lastig is om de effectiviteit van een lockdown hard te bewijzen, en al helemaal om dit kwantitatief te maken. Dat lijkt mij ook een van de redenen waarom je hier weinig grafieken over zult vinden (grafieken vereisen immers kwantitatieve gegevens). Het onderzoek dat je noemt waar 138 miljoen doden uit komen rollen ten gevolge van lockdowns neem ik daarom ook met een korreltje zout, dat is waarschijnlijk vooral speculatie en een hoop aannames die in het voordeel van de hypothese werken.

   Overigens snap ik niet hoe je tot de conclusie komt dat de grafieken laten zien dat lockdowns niet werken: volgens mij laten de grafieken juist een consequente daling in de cijfers zien nadat er een lockdown ingesteld is. Ik zeg niet dat dit een hard bewijs is voor de effectiviteit van lockdowns, maar het is op z’n minst een aanwijzing.

   Anyway, als je vindt dat het praktisch onmogelijk is om de effectiviteit van lockdowns te bewijzen, maak je jezelf geloofwaardiger door niet hard te stellen dat lockdowns niet of nauwelijks werken.

   1. De lockdowns hebben niet gewerkt, de meeste doden vielen tijdens de lockdowns, pas daarna gingen de cijfers naar beneden, puur omdat het lengte werd. Er worden nou eenmaal minder mensen ziek in het voorjaar, doordat onze immuunsystemen beter werken, dan in de herfst en de winter. Anders zouden met de versoepeling in de zomers miljoenen doden gevallen moeten zijn, dat gebeurde niet, omdat zulke virussen voornamelijk seizoensvirussen zijn.

    138 miljoen doden die kunnen vallen zou ik niet met een korreltje zout nemen, de acute honger is volgens officiële cijfers met 135 miljoen toegenomen (een verdubbeling), dus 270 miljoen mensen hebben acute honger.

    Vorig jaar overleden al 9 miljoen mensen door de honger! En nu met vele tientallen, zo niet honderden miljoenen mensen die hun werk verloren wereldwijd, vanwege de lockdown hier en elders, is er veel minder handel. In veel van die landen is geen vangnet, spaargeld hebben zij niet en zij zijn echt aan hun lot overgeleverd.

    Plus zij hebben dan ook geen geld meer voor doktersbezoeken en ontwikkelingsgelden drogen op, omdat de economieën hier ook flink achteruit gaan.

    Het is wel wonderlijk dat mensen de cijfers over de lockdown, dat zij hebben geholpen, wel geloven(waar geen enkel bewijs voor is). Maar de cijfers dat miljoenen mensen met de dood worden bedreigd, niet.

    Trouwens zelfs in het VK worden al 85.000 doden verwacht als gevolg van de lockdown, door kanker en vele andere ziekten.

    Ook hier worden duizenden meer doden verwacht door allerlei uitgestelde behandelingen. Bij sommige kankersoorten is 1 maand te laat het doodvonnis.

    Alle seinen staan op rood.

    1. Oeps, ik zie dat mijn reactie hierboven niet helemaal in het juiste draadje terecht is gekomen (het was geen reactie op JohnB), maar dat mag de pret niet drukken.

     Even inhoudelijk: ik zeg niet dat er geen schadelijke effecten zijn van een lockdown, integendeel. Ik zeg alleen dat het ontzettend moeilijk is om dat in verhouding te plaatsen tov de winst die het oplevert. Beide effecten laten zich moeilijk kwantificeren omdat er zoveel factoren een rol kunnen spelen dat het praktisch onmogelijk is om vast te stellen welke factor welke invloed had/heeft.

     Ik dacht dat AartJan dat ook min of meer zo stelde, en vond het daarom opmerkelijk dat hij uiteindelijk toch met de conclusie komt dat een lockdown niet werkt.

   2. De lockdown is er ook om te zorgen dat het aantal patienten in de ziekenhuizen niet toenemen en aangezien we nu een daling zien, lijkt de lockdown wel degelijk effect te hebben. Toch minder contacten tussen mensen.

 18. Het lijkt mij dat je bij het vergelijken van de diverse niveaus van lockdowns en de effectiviteit daarvan enigszins uit het oog verliest dat een lockdown een reactie is op de ernst van de situatie (de druk op de zorgverleners). Als de situatie uit de hand dreigt te lopen besluiten overheden tot verzwaring van de maatregelen. Op die manier “regelt” men in alle gevallen terug tot een aanvaardbaar niveau, dat dan in veel gevallen inderdaad tot een vergelijkbare situatie zal leiden. De conclusie dat de zwaarte van de lockdown niet zo veel uitmaakt vind ik dan ook discutabel.

  Wel zet ik vraagtekens bij het effect van diverse onderdelen van een lockdown. Van een avondklok, die men hier enige tijd heeft overwogen, kan ik mij bv. niet goed voorstellen dat het enig wezenlijk effect zou kunnen hebben op de verspreiding van de besmetting. De gereedschapskist blijkt te bestaan uit vele grove middelen waarvan de effectiviteit moeilijk is vast te stellen. Maar voor experimenten leent de situatie zich natuurlijk niet zo goed !

  Een mening over de juiste aanpak mag ieder natuurlijk hebben. Zie de standpunten van Maurice de Hond. Maar wat als we daar blind op varen en het blijkt toch wat anders in elkaar te zitten. Dat zou heel vervelend uit kunnen pakken.

  Leuke blog trouwens.

 19. De griepprik geeft praktisch geen bescherming. Dus de (experimentele) vaccins tegen corona (welk corona dan ?) dus ook niet. Levert wel bakken met geld op en kan ook technologie in het lichaam brengen.

  1. ?? Hoe kom je daar nou bij? Onderbouw je reactie eens met feiten. En wat technologie inbrengen? Lastig inbrengen als je 6 vaccins uit 1 flesje haalt…heb jij 6 chips uit hetzelfde flesje en ik 0…..rare redenering

 20. Prachtig en grondig werk. En ik heb een heel stuk gelezen om een idee te krijgen. En de conclusie is duidelijk. Maar een voor mij zeer simpele verklaring waarom sommige landen hogere sterftecijfers hebben zou een demografische kunnen zijn. Daar waar de bevolkingssamenstelling zodanig is dat er een groter deel oud is, zullen dus ook verhoudingsgewijs meer stertegevallen zijn. Waarom neemt niemand dit mee?

  1. Ik heb een vraag in hetzelfde straatje—waarom zijn er niet meer onderzoeken/berichtgeving over algeheel gezondheid? Westerse landen hebben veel mensen met obesitas etc. Dat weet iedereen maar het wordt bijna niet besproken.

   1. Hallo Stepenie,

    Soms komt er een berichtje voorbij in de media, zo heeft het AD er wel aandacht aan besteed.

    78% van de Coronaslachtoffers heeft overgewicht, dus daarmee zouden we Corona een welvaartsziekte kunnen noemen.

    We zetten in op iedereen vaccineren, terwijl we veel meer in moeten zetten op een gezonde levensstijl. Want alleen aan hart en vaatziekte overleden vorig jaar 18 miljoen mensen wereldwijd, tegenover 1,8 miljoen mogelijk door Corona..

    In armere landen is Corona nauwelijks een probleem, hoewel zij nu ook schreeuwen op vaccins. Maar daar kunnen ze het geld beter inzetten tegen honger, want er overleden in Afrika 8-9 miljoen mensen door honger en ‘maar’ 117.000 aan Corona op meer dan een miljard mensen. Tel daarbij nog 400.000 malaria doden op, waarvan 274.000 kinderen onder de 5 jaar en ook nog eens 1,4 miljoen TBC-doden (die nemen toe door Corona en de lockdowns) en dan hebben we niet eens gehad over AIDS/HIV. En toch gaan er miljarden naar Coronabestrijding, geld wat niet tegen honger/armoede ingezet kan worden. Dus uiteindelijk zullen nog veel meer mensen komen te overlijden, door het Coronabeleid.

    Wereldwijd geven we triljoenen uit aan Corona wereldwijd, maar de meeste doden vallen echt ergens anders aan. 2,97% van alle doden werd door Corona veroorzaakt, dus 97% had een andere oorzaak, maar Corona is het meeste geld ooit aan besteed, ten koste van al die andere ziekten.

    Vaccins kunnen bijdragen om een virus in te dammen, natuurlijk. Maar gezonde (jonge) mensen vaccineren is medicalisering ten top. En vaccineren in het voorjaar is eigenlijk zinloos, dat moet je eind zomer, begin herfst doen.

    Een goede gezonde levensstijl had veel leed voorkomen met deze Coronacrisis! Maar aan vaccins wordt nou eenmaal meer geld verdient, net als pillen. En dat is de reden waarom voornamelijk daar alleen op ingezet wordt.

    Pfizer zal 15 miljard winst per jaar halen dankzij de vaccins, ik bedoel maar.

 21. Dat de kerken van maatregelen uitgesloten zijn is gewoon NIET waar. De PKN kerken waar de meeste prot. kerken bij aangesloten zijn houden zich strikt aan de regels van het RIVM. Er mag niet gezongen worden, bij aankomst en vertrek een mondkapje en maar 10% van de zitplaatsen mag bezet zijn. In onze kerk zijn 350 zitplaatsen en er mogen slechts 30 mensen aanwezig zijn.

 22. Ik wilde nog even een artikel delen die zeer overtuigend de illusie van het feit dat de complete bevolking zou worden geinfecteerd wanneer er geen maatregelen worden genomen. Er word door heel veel mensen verwezen naar deze data, maar het lijkt er op dat de regeringen de “experts” heel duidelijk hebben uitgezocht om datgene te zeggen wat ze graag willen horen. Ik weet dat het een aanname is maar dit hele verhaal gaat naar mijn idee alleen maar om de afnemende vraag naar vaccinaties wereldwijd te stoppen. De impact is verschrikkelijk en misschien ook wel opzet voor de grote reset. Maar goed, ik heb natuurlijk geen feiten dat is duidelijk. Waar rook is, is vuur dat weet ik wel en er is hier heel duidelijk iets aan het fikken. De link naar het artikel: https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/ Dit gaat over GB maar de cijfers worden bijna overal zo benaderd en kloppen gewoon voor geen kant.

  1. Maar complotdenkers komen niet met wetenschappelijke bewijzen, alleen met vage websites, dat is nu juist het probleem. Kom feiten of ga gedegen onderzoek doen, zoals door Aartjan wel gedaan is.

   1. Beetje flauw om gelijk mensen complotdenkers te noemen. Ik heb u ook nog geen wetenschappelijk bewijzen zien tonen, wel veel commentaar op anderen hebben.

    Dan zou ik zeggen: wie de schoen past trekt hem aan.

   2. En het feit dat iedereen geinfecteerd zou worden op basis van aannames omdat het een nieuw virus zou zijn is wel wetenschappenlijk bewezen? Nee dat kan niet, want daarvoor zou dat eerst daadwerkelijk moeten gebeuren en dat zullen we nooit mee maken. En wat is toch die obsessie met iedereen meteen complotdenker te noemen. Ik ken u niet en u kent mij niet, wat is dat nu voor vooringenomen en sorry dat ik het zo zeg, kinderachtige aanname alleen maar omdat ik ook de andere kant van de situatie probeer te bekijken. En ik heb meerdere dingen geschreven hier waar wel bewijs voor geleverd is. DAT is nu juist het probleem, dat als je ook maar iets anders durft te zeggen dan wat de massa vind je meteen weggezet word als complotdenker. Dat zegt alleen maar iets over de onmacht van deze mensen om het op een andere wijze te kunnen definiéren. En dat de heilige graal de vaccinatie onzin is en ze maar moeten gissen wat de uitwerking zal zijn is wel wetenschap? Maar ik moet wel verplicht me laten volspuiten met een experimentele methode die nog nooit succesvol is geweest. Het is compleet veilig, maar de EMA spreekt over de voordelen die groter zijn dan de risico’s? Het was toch veilig? Dat was het vaccin in 2009 tegen Mexicaanse griep toch ook? Daar zijn grote problemen uit ontstaan en is in 2018 5 miljoen schadevergoeding betaald aan de gedupeerden. Met uw belastinggeld, de mensen die toen schreeuwden dat het veilig was hebben lekker gecashed, nu trouwens weer, case and point Ab “open de whiskeyfles” Osterhaus. En vele mensen dachten dat ze de regering gewoon kunnen vertrouwen en hebben narcolepsie opgelopen. Levenslang getekend door een vaccin die nooit nodig is geweest en zogenaamd veilig zou zijn. Die regering van de toeslagenaffaire, waarvan in de afgelopen jaren al meerdere ministers het ruime sop hebben moeten kiezen voor grove nalatigheid, fouten en wanbeleid. De regering die garant staat de komende 5 jaar voor alle “onvoorziene” bijwerkingen en de farmaceutische industrie compleet buiten schot blijft, maar wel miljarden verdienen, en waar de juiste mensen een leuke cent van meepakken. Maar het is veilig. Laat mij maar een complotdenker zijn, dat vind ik met alle respect nog altijd beter dan naief je kop in het zand steken voor alle onzin die er door beleidsmakers word uitgekraamd en alleen maar draait om nog meer winst. En het gepeupel zoals u en ik zijn de ruggen waar ze het over doen. Zij lachen zich kapot. En wij kunnen straks de rotzooi weer opruimen, als dat uberhaupt nog mogelijk is. Net zoals de afgelopen bankencrisis, hun verzieken het systeem, worden rijk en Jan met de pet kan er weer voor opdraaien. Dit is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven, de enige onbegrijpelijke factor is de naieviteit van mensen die gewoon alles weer voor zoete koek slikken terwijl er eeuwen en eeuwen en eeuwen van voorbeelden zijn dat de elite de boel altijd heeft geflest, de rijken rijker worden en de armen armer. Misschien ben ik een complotdenker, maar ik denk dat ik daar best een goede rede voor heb als dat zo is.
    Zoals al vaker gezegd, ik pretendeer helemaal niet dat er niets aan de hand is maar er kloppen gewoon heel veel dingen niet. Ondanks alle handreikingen heeft deze regering nog nooit iets constructiefs gedaan aan het oplossen van de echte problematiek. Alleen maar pappen en nat houden, the hammer and the dance, met als enige oplossing een vaccin. Waar hebben we dit eerder gezien? Alles zonder pardon kapot maken en elke mogelijke alternatieve manier van behandeling meteen zonder verder onderzoek afdoen als kwakzalverij. Hugo de Jonge komt ook nog zo lekker geloofwaardig over nu en buiten dat we hebben een demisionair kabinet, maar ze zijn gewoon nog gedeeltelijk aan het regeren. Dat kan allemaal maar. Rutte stelt zich net zo hard weer verkiesbaar omdat hij vind niet verantwoordelijk te zijn. Minister president is per definitie verantwoordelijk voor wanbeleid, dat hoort nu eenmaal bij de functie. En niet verantwoordelijk, terwijl onder zijn bewind talloze gezinnen compleet naar vernieling zijn geholpen en willens en wetens nooit naar de signalen is gekeken omdat dit beter uitkwam. Maar nu zijn ze toch net iets te ver gegaan en is toch alles boven water gekomen. En dan stel je jezelf gewoon weer verkiesbaar door te zeggen dat je je niet verantwoordelijk voelt. Van dezelfde orde als Grapperhaus die het lef heeft om te schreeuwen dat de plunderaars niet moeten denken dat ze hier mee weg kunnen komen. Keur ik op geen enkele manier goed, maar meneer Grapperhaus heb toch wel een beetje boter op zijn hoofd, om zo statig te zijn nadat hij zelf vorig jaar een heel volk voor aso uitmaakt en vervolgens zelf doodleuk op zijn eigen feestje alle regels aan zijn laars lapt. Hoge bomen vangen veel wind, hij had gewoon moeten vertrekken dat was het enige fatsoenlijke wat hij nog had kunnen doen. Maar nee een halfbakken excuus en nu weer als de moraalridder op de bres gaan staan en je weerzin uitspreken over die aso’s. Als jij dit soort figuren wilt geloven ga je gang maar ik vertrouw ze geen van allen meer, overdreven, maar ik denk dat ik vaker in de buurt van de waarheid zit dan de mensen die gewoon blind varen op wat deze mensen allemaal bekokstoven. Desondanks een gezond 2021 gewenst en laten we hopen dat deze waanzin ergens een keer ophoud, maar ik zie het donker in. Als dat me een complotdenker maakt, so be it.

    1. Complot en realiteit.
     De realiteit is dat het wel mee valt met het virus. Het is bovendien een “intelligent” virus, want het raakt alleen niet-productieve mensen.
     Over het vaccin: op tv zegt men dat de doelstelling van het (Jansen) vaccin is om “de druk van de zorg” te halen. Dat is dus een doelstelling om een politiek fout te herstellen. Het was immers de politiek die bezuinigde op de zorg. Iedereen wist dat er een epidemie in het verschiet lag en ligt. De juiste vraag om te stellen is: wordt je immuun van het Jansen vaccin of beschermt het je tegen de gevolgen van een infectie? BEN JE BESMETTELIJK na een Jansen-prikje?
     Bovendien: als je immuun bent, wat interesseert het je dan of een ander in de zaal besmettelijk is of niet?

 23. De gegevens in dit verhaal komen overeen met mijn bevindingen en vergelijkingen. Het grootste deel van het verhaal klopt exact. Een deel is discutabel omdat veel gegevens nergens zijn te vinden, maar in mijn berekeningen ongeveer dezelfde resultaten opleveren.
  Zo vraag ik mij vaak af hoeveel effect de verschillende covid-19-2 virussen (want er zijn verschillende versies in omloop) op de gezondheid hebben en hoeveel positieven een eerdere besmetting hebben ondervonden. Ook dat kan van invloed zijn op immuniteit en het mindere aantal dodelijke slachtoffers en ook die gegevens worden nergens getest.

 24. Hallo Aartjan,

  ik snap echter nog niet waarom er in je conclusie staat dat het coronavirus vergelijkbaar is met een griep qua dodental.

  Als de griep door het Nederland raast heb je te maken met +/- 6500 doden en dan is de griep weer weg.

  Corona heeft nu al 6500 doden veroorzaakt en is nog lang niet klaar met razen, er zijn immers pas 1 MLN mensen besmet geraakt (zie link in mijn reactie op 20 oktober).

  Volgens mij zijn dit de enige feiten die je nodig hebt om een vergelijk te maken tussen de griep en het coronavirus.

  graag hoor ik je reactie op. mocht je het niet eens zijn met mijn beschrijving, kun je dit dan aub. onderbouwen?

  groet pieter

    1. Anders gezegd: griep kost jaarlijks 6.000 tot 10.000 doden.
     Corona in 2020 zit daar nu nog steeds onder.
     Maar: de griep is nu zogenaamd 0 in 2020. Waar zijn de griep-doden dan gebleven?

     1. Dat we daar nu in 2020 nog onder zitten klopt, maar dat komt door de genomen maatregelen.

      Anders gezegd:

      Wel mee eens:
      corona (incl. alle genomen maatregelen/gedeeltelijke lockdowns) = vergelijkbaar met griep, op basis van dodenaantallen in 2020

      Niet mee eens:
      corona (zonder maatregelen) is vergelijkbaar met de griep (zonder maatregelen), op basis van dodenaantallen in 2020

      Met andere woorden:

      je vergelijkt een griep zonder maatregelen en lockdowns met een corona waar een scala aan maatregelen en gedeeltelijke lockdowns zijn ingezet. Dat is een scheve vergelijking.

      Een goede vergelijking zou zijn om het vergelijk te maken tussen griep en corona waar in beide gevallen geen maatregelen/lockdowns worden getroffen. Ik ben benieuwd hoeveel sterfgevallen je dan had gehad in 2020. In ieder geval niet vergelijkbaar met griep.

      1. Ik begrijp echt die heilige overtuiging over de maatregelen niet. Dat is achteraf gepraat. Er zijn ook plekken waar geen of weinig maatregelen zijn genomen en die laten geen van allen excessieve uitschieters zien, behalve in het positieve. Je kan ook niet zeggen dat het niets doet, maar we weten het toch niet? Het lijkt wel of dit jaar gewoon alle redelijke waarneming is verdwenen en is het alleen maar roepen hoe erg het is. Terwijl in 95 procent van de gevallen het allemaal al eerder is gebeurt en ook bij andere vormen voor komt. Er is gewoon niets excessief aan de hand. De oversterfte zal dit jaar hoog zijn maar dat was het in voorgaande jaren ook. Longproblemen komen ook bij andere virussen voor en dan zelfs bij kinderen. Voor hen is corona helemaal niet schadelijk. Ziekenhuizen puilen al jaren uit en toch blijven bezuinigen. Dat is het enige probleem wat echt is. De ziekenhuis capaciteit, meer niet. Als volgend seizoen een griepvirus huis houd dan zullen de ziekenhuizen weer uitpuilen, dat heeft niets met corona te maken. Dit draait alleen maar om het vaccin. Dat is helemaal niet raar, in 2009 is precies hetzelfde gebeurt. En na die blunder doen ze het gewoon opnieuw en dan heb ik het over waarzegger Hugo die meteen al wist dat alleen een vaccin kon helpen. Er was nog niets bekend maar dat was meteen duidelijk. Word wakker en ruik de onzin. Zoveel belangenverstrengeling, net als in 2009. Het berouwde de WHO toen dat ze dat toen zo hebben laten gebeuren. Maar blijkbaar is dat al vergeten want ze doen het net zo hard weer en nu maken ze er niet eens een geheim van. Gates foundation is grootste geldschieter van de WHO en deze “filantropische” instelling heeft ook gigantische bedragen in de Pharma die wij ook gebruiken voor het vaccin. Vreemd dat er in Nederland gezegd word dat alle andere vaccins niet deugen. Alleen die van Astra zeneca is goed. Alle belangrijke plekken binnen de publieke omroep worden door oud VVD en CDA mensen bekleed waarmee de regering dus gewoon de media in de zak heeft. Partner van Ollongren is de producent van Lubach je weet wel die topper die zo fantastisch divers heeft aangetoond dat iedereen die commentaar heeft zonder pardon onder een handjevol pedofielen schreeuwers op het Binnenhof valt. Echt onafhankelijke verslaggeving joh…….Ik begrijp dat het moeilijk is om te moeten toegeven dat onze leefwereld zo ongelooflijk ziek is, maar om dan maar in deze waanzin mee te gaan maakt het alleen maar erger. Er zijn teveel slimme mensen die niet de juiste en constructieve maatregelen nemen, alles tegenhouden behalve een vaccin. Dat heeft maar 1 uitleg en dat is gewoon een opgezet plan. Hoe diep dat het gaat weet ik ook niet. Maar als je nu onze ministers nog serieus neemt dan begrijp ik daar niets van. Ga maar eens kijken wat voor moties ze allemaal afgewezen hebben. Het is gewoon in en in triest. Hcq was kwakzalverij, zorgmensen krijgen geen extra geld, IC capaciteit word niet aangepast omdat ze geen overcapaciteit meer willen, terwijl dit een jaarlijks probleem is. Criteria voor het verwerken van de pcr test word gewoon aangepast zonder dat dit word verteld. Ze hebben de gevoeligheid ontzettend verhoogd zodat je eigenlijk altijd wel wat vind. Een positieve test is geen besmetting maar dat word wel zo naar buiten gebracht. Ze melden het wel op de site maar zeggen natuurlijk niks over het feit dat de media alleen maar over besmettingen schreeuwt. In deze situatie kun je daar als regering niet je handen vanaf trekken want het is misinformatie die paniek teweeg brengt. En dat allemaal tijdens een verschrikkelijk pandemisch killervirus dat zijn weerga niet kent. Pure volksverlakkerij door volksvertegenwoordigers. Normaal kan het me echt niets schelen wat anderen denken, ieder zijn mening, maar dit maakt zoveel kapot dat het gewoon niet door de beugel kan. Tegen de tijd dat we door krijgen hoeveel, dan is iedereen aan de beurt. En denk ook nog eens na over dat vaccin wat straks komt. Die van 2009 veroorzaakte narcolepsie en hij was niet eens nodig. Bedenk dat de regeringen hebben toegezegd om de komende 5 jaar mee te betalen als er iets fout gaat. Astra moest het namelijk zo snel ontwikkelen dat er toch wel onvoorziene dingen kunnen gebeuren. Maar het is totaal veilig natuurlijk …….. Maar ach denkt u ik hoef het niet te nemen. 1 ding is zo goed als zeker, ze maken de sociale druk straks zo groot dat je eigenlijk wel verplicht bent om het te nemen. Want ja je bent natuurlijk wel een gigantische hufter als je iemand anders willens en wetens in gevaar brengt. Dat is met het huidige vaccinatie beleid ook zo. Veel plezier met je laten inspuiten. Dat ding komt er bij mij niet in, wat de gevolgen ook zullen zijn.

      2. Beste Pieter P. Jij stelt dat er geen maatregelen tegen griep zijn?…. Sorry maar dat begrijp ik voor geen meter dat je dat zegt! De griepprik is toch een enorme maatregel? Net zoals de corona prik/vaccin hopelijk ook gaat helpen…

       Of las ik het verkeerd/begreep ik je verkeerd?

      3. Een ding vergeet u, we hadden voor de griep wel vaccins. Dus mogelijk waren er zonder vaccins nog veel meer doden gevallen voor de griep. Dat vergeten veel mensen, we hadden 9.500 doden in 2017/2018 mét vaccins!

       Dus het is maar de vraag of er minder doden vallen ook met Coronavaccins.

       Zoals de data nu uitwijst zijn er meer besmettingen en doden én ziekenhuisopnames tijdens de lockdown, dan ervoor. Dat is niet gek natuurlijk als iedereen in kleine ruimtes wordt opgesloten en de verwarming lekker hoog staat, dus lage luchtvochtigheid is en bijna niemand die af en toe een raampje open heeft (op ik na)

       En we hebben het niet over de tienduizenden mensen die veel te laat naar het ziekenhuis gaan en geholpen worden. In het VK verwachten ze vorig jaar mei al 85.000 extra doden op termijn, door uitgestelde zorg.

       Ik denk dat we in Nederland ook op een ramp afstevenen.

       Lockdowns zijn een ramp, toename in depressies, huiselijk geweld, eenzaamheid, seksueel misbruik, burenruzies, werkeloosheid en tienduizenden bedrijven die op omvallen staan.

       Dat betekent tientallen miljarden minder belastinginkomsten, dus minder geld voor gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, onderwijs, enzovoorts.

       Als het zo doorgaat zijn er nog twee groepen, de rijken en de armen en is de middenklasse weg en het MKB. Kunnen we alleen nog bij Coolblue, Amazon en Bol.com bestellen.

       De armoedeval zo enorm veel levensjaren gaan kosten en de levensverwachting met jaren af zien nemen.

     2. Klopt niet, de ernstigste griep in 2017/2018 duurde 18 weken waarbij 9200 doden. Alle jaren daarvoor was het stukken minder. Nu duurt corona al bijna een jaar en hebben we 15.000 doden en er komen nog wel meer doden. We hebben dan nog niet de mensen geteld die in de eerste golf niet getest waren, maar mogelijk aan corona overleden zijn. Dus reken maar op 20.000, en niet alleen ouderen ook jongeren zonder onderliggend lijden.

     3. om zoveel er cijfers bezig geweest te zijn is het spijtig dat er niks van klopt. Griep kost NIET jaarlijks zoveel doden. idd seizoen 17-18 had er 9400 ( het hoogste de laatste 10 jaar ) . Seizoen 13-14 had er geen enkele. EN 19-20 had wel degelijk griepdoden: ongeveer 600. Tot nu toe heeft corona ondanks de draconische maatregelen meer doden geëist dan griep de laatste 10 jaar. En vandaag “profiteert” het influenza ook van deze draconische maatregelen en zal zich ook daardoor veel minder verspreiden.

      1. Dat klopt echt niet wat u zegt, u beschuldigd ervan mensen te goochelen met cijfers, maar u doet het zelf ook.

       Griep kost jaarlijks vele duizenden doden:
       2012/2013 – 6300 doden – duur 126

       2013/2014 – Geen oversterfte. Zij tellen het doden door te kijken of er meer mensen dan gemiddeld gestorven zijn tijdens een griep uitbraak. Dat was niet het geval, maar dat betekent absoluut niet dat er niemand overleden is.

       2014/2015 – 8.600 doden – duur 147 dagen

       2015/2016 – 3.900 doden – duur 77 dagen

       2016/2017 – 7.503 doden – duur 105 dagen

       2017/2018 – 9.444 doden – duur 126 dagen

       2018/2019 – 2.900 doden – duur 98 dagen

       Gemiddeld per jaar overlijden 6.500 doden, maar gemiddeld betekent natuurlijk niets.

       Bij Corona wordt nu al 389 dagen geteld en zijn er ongeveer 15.000 doden. Dat is meer dan 3x langer dan men telde bij het griepseizoen van 2017/2018.

       Corona is de enige ziekte waar men door blijft tellen, terwijl het een seizoensziekte is, net als de griep. Bij de griep loopt het seizoen van 40 tot en met week 21 moeten tellen en vaak duurt het korter, maar die periode wordt griepseizoen genoemd. Bij Corona zouden we dat ook moeten doen, alleen dan je goed vergelijken.

       Tijdens de zomer overlijdt ook wel eens iemand aan de griep, maar dat is zeldzaam, dat zelfde was bij Corona het geval. Veruit de meeste dagen in de zomer overleed niemand, er was zelfs ondersterfte.

       Bij alle ziektes houden we seizoenen of jaren aan, bij niet seizoensgebonden ziekten wordt van 1 januari tot en me 31 december geteld.

      2. Gek dat Influenza wel weg is door de maatregelen, maar Corona niet.

       Dus die stelling gaat ook niet op. Dan zouden beiden zich niet moeten verspreiden, maar niet één wel en de ander niet. Die stelling klopt dus ook niet.

   1. Het woord tijd dat men eens stopt met het gegoochel met cijfers en zogenaamde feiten.
    De gemiddelde sterfte aan griep is in NL 600-6500 personen. In het eerste haalbaar zijn er in NL 89000 mensen overleden waarvan iets meer dan 10000 tgv corona dit is meer dan 10%. (bewezen en niet geteste corona doden is 10067). De IFR, infection fatality rate, is op dit moment 1,15%. Groepsimmuniteit wordt bereikt bij ongeveer 70% geïnfecteerden. Voor NL houdt dat in 12 milj. geïnfecteerden en dat er ongeveer 138000 mensen zouden overlijden. Dit in het geval er geen maatregelen worden genomen. De lockdown werkt in alle landen wel degelijk, dit is voor iedereen duidelijk te zien. Corona is wel degelijk veel gevaarlijker dan een griep, dit is duidelijk zicht baar in de grafieken van de overstrekte. Welke landen doen het het beste? Vietnam, China, Taiwan, Z. Korea, Australië, N Zeeland; allen een strenge lockdown in het voorjaar en nu weinig problemen. Restaurants etc. alles is open en de economie draait weer redelijk tot goed. Het Westen loot gevaarlijk ver achter op Azië. Wij moeten eens ophouden met ons quasi superieure denken.

    1. Ik merk bij u maar ook bij anderen dat er een enorme maatregel tegen de griep telkens wordt vergeten… de griepprik. Zodra de coronaprik bestaat ben ik echt benieuwd hoeveel ‘erger’ corona dan is…

    2. Uw gegevens zijn onjuist: er sterven geen 1.15% van de geïnfecteerden. Het cijfer was (0,4%) in de eerste golf. (Bron 3 verschillende wetenschappelijke papers met 0.38%, 0,42% en een met 0,4%) in de tweede golf is dit 0,28%, dankzij verbeterde behandeling. U moet zich niet op onzin beroepen en anderen hetzelfde verwijten.
     U stelt dat lockdowns wel zin hebben en ook dat baseert u op geen enkel bewijs. Feit is dat alleen contact beperking helpt, dat is wel aantoonbaar. Mondkapjes en binnen blijven zijn een regelrechte ramp. Feit is dat Covid gemiddeld 3x zo erg is als de griep en dat meningen over het omgaan hiermee nogal afwijken.

    3. De IFR is geen 1,15%, dat is het nooit geweest. In China was deze 0,66% vorig voorjaar en volgens de WHO is hij wereldwijd 0,23%, wat ook op hun website staat. Voor Nederland ligt het wat hoger, doordat wij een oudere bevolking hebben en meer overgewicht, beiden spelen een cruciale rol.

     Groepsimmuniteit kan al bij 40%-50% bereikt worden, wie weet zitten er al in de buurt. Heel eenvoudig na te gaan, door te testen op immuniteit. Doet de regering niet, want het is alleen vaccinatie wat de klok slaat.

     Er is helemaal geen bewijs dat lockdowns nuttig zijn, juist heeft nieuw wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat lockdown de verspreiding van het virus niet tegengaan. De WHO adviseerde in 2019 nog tegen lockdowns.

     De landen die u noemt, daar valt het een en ander over te zeggen, C hina weet je niet wat waar is. En wie u een lockdown zoals Chi na? Dat er mensen opgesloten worden in flat, waarvan de deuren dichtgelast worden?

     ‘Voor NL houdt dat in 12 milj. geïnfecteerden en dat er ongeveer 138000 mensen zouden overlijden. ‘

     Ook dat klopt niet, zoveel zouden nooit in jaar geïnfecteerd kunnen raken. En er is nooit sprake van geweest dat 138.000 mensen zouden kunnen komen te overlijden, dat is pertinent niet waar! Ik heb geen idee waar u de cijfers vandaan haalt, maar dit klopt echt van geen kant.

     In Zuid-Azië zijn 228.000 kinderen overleden als gevolg van de lockdowns bracht Unicef naar buiten, dat is meer dan in Zuid-Azië door Corona is overleden.

  1. U zegt:
   Corona heeft nu al 6500 doden veroorzaakt en is nog lang niet klaar met razen, er zijn immers pas 1 MLN mensen besmet geraakt (zie link in mijn reactie op 20 oktober).

   Maar dit geldt toch ook voor de griep? Die raast elke winter ook door het land, telkens opnieuw…

   Echter voorspel ik dat het aantal griepdoden komende winter laag zal zijn. Hoe cru het ook klinkt, maar veel mensen die daar aan zouden gaan overlijden, zijn inmiddels al overleden aan iets vergelijkbaars…. corona.

   1. zie antwoord op aartjan hierboven

    je zou inderdaad griep, zonder maatregelen en op lange termijn kunnen vergelijken met corona, zonder maatregelen en op korte termijn (als het gaat om het aantal sterfgevallen). Dat is wel een scheve vergelijking, ik vind daardoor niet dat corona vergelijkbaar is met griep. Je zou zowel de maatregelen als de tijdseenheid gelijk moeten stellen om een goed vergelijk te maken.

    Over het aantal griepdoden aankomende winter:
    – in principe zijn tegen de winter (pas) 2 MLN NL’ers besmet geraakt. dus 88% van de NL’ers nog niet. Ook 88% van de zwakkeren nog niet. Ik zou verwachten dat het aantal griepdoden komende winter daardoor inderdaad ietsjes lager zal zijn +/- 10%
    – daarnaast heb je nog de maatregelen die komende winter waarschijnlijk nog steeds van toepassing zijn. door mindere sociale contacten wordt de griep ook automatisch minder verspreid.

    1. Dat ben ik wel met je eens. Voor een goed vergelijk moeten dezelfde maatregelen van toepassing zijn.
     Dus even wachten op de coronaprik en tot het opheffen van alle andere corona maatregelen. En dan kunnen we vergelijken obv de griepprik en coronaprik. Als het totale aantal jaarlijkse doden (wederom cru om te zeggen) van beide bij elkaar opgeteld dan nog steeds tussen de 6000 en 10000 is, dan mag je corona en griep wat mij betreft vergelijkbaar noemen.

     Nog één flauw puntje van mijn kant. Bovenstaande is in 2020 ook het geval omdat het aantal griepdoden dit jaar op mirakuleuze wijze bijna 0 bedraagt.

  2. Beste Pieter,

   Bij de griep beginnen met bij week 40 opnieuw met tellen en gaan door tot week 20. Bij Corona, hoewel dit ook een seizoensvirus is, blijven we gewoon door tellen (in de zomer overleed bijna niemand, en overleden meer mensen door een val in huis per dag, dan door Corona per week)

   Dus zo kom je vanzelf op hogere aantallen uit. Bij Corona zouden we ook deze regel aan moeten houden, net als bij het griepseizoen. Bij de griepdoden worden trouwens ook mensen opgeteld die door Rhino zijn overleden.

   Bij de griep werd er nauwelijks getest en alleen uitgegaan van symptomen, terwijl nu iedereen getest wordt op Corona. Het zou heel goed kunnen zijn dat er mensen overlijden door de griep, maar omdat zij met een PCR-test positief op Corona zijn getest, zouden zij het stempel Corona gekregen kunnen hebben(symptomen lijken erg op elkaar). Je kan beiden bij je dragen en één van de twee kan inactief zijn. Dan zou iedereen op beiden getest moeten worden middels een bloedtest om dit met zekerheid te kunnen stellen.

   Het rare is ook dat iemand overlijd door terminale longkanker en positief is getest op Covid-19, dus onder Covid wordt gerekent. Terwijl 2 jaar terug deze persoon overleed zonder dat hij/zij getest werd en dus gewoon overleed door kanker. (zelfs als longontsteking bv het laatste zetje gaf)

   ‘Het coderen volgens de richtlijnen van de WHO houdt in dat slechts één ziekte of gebeurtenis als onderliggende doodsoorzaak kan worden aangemerkt. De onderliggende doodsoorzaak is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte.’

   Groet,
   Reinier

   1. Een pcr test, test niet postief bij griep, dus het is onzin wat je zegt. Griep is griep en geen positieve test voor Covid. Maar ook dat is al honderd keer vertelt. En tuurlijk tel je door, want ook in de zomer zijn er mensen overleden aan covid. Bij griep tel je ook door totdat de griep voorbij is, ook als deze een jaar duurt. Trouwens, het is een soort struisvogelpolitiek wat je bedrijft

    1. In de zomer overlijden ook mensen aan de griep, alleen is dat nooit door de media bijgehouden of verteld. Het is echt niet waar dat griep niet voor zou komen zomers, het is zeldzaam, maar het is er wel. Anders zou het in de herfst toch niet terug kunnen komen als het weg was? Het moet ergens vandaan komen.

     Overal in Europa waren er nauwelijks doden in de zomer door Corona, net als de griep. Het zijn echt beiden seizoensziekten, wat niet betekent dat een enkeling het niet kan krijgen. Zoals ik zelf 25 jaar terug. Griep komt dus niet alleen voor in het griepseizoen, ze hebben het alleen griepseizoen genoemd, omdat dan gemiddeld genomen de meeste ziekten en helaas, doden zijn. Maar soms loopt de griepepidemie door na week 21.

     Mensen benoemen alles en delen alles op in nummers, de natuur trekt zich er meestal niets van aan.

  3. Inmiddels 15.000 en waarschijnlijk wel 20.000, omdat in de eerste golf niet iedereen die ziek was, getest werd, maar waarschijnlijk wel aan corona overleden. Daarnaast kan je het niet vergelijken met een griep…de meeste griepseizoenen duren ongeveer een week of 14. COVID 19 hebben we al ruim een jaar wereldwijd…is met griep ook anders. COVID 19 heeft voor veel mensen die het gehad hebben, een ernstige nasleep met longproblemen en neurologische problemen. Dat is ook een verschil met de griep. Aan de griep overlijden minder mensen in de leeftijdscategorie 40-70 jaar, maar vaak ouderen. Dat is dus bij COVID 19 ook anders, meer jongeren zonder onderliggend lijden overleden, wereldwijd. Kortom de griep is toch echt anders dan het huidige coronavirus.
   Maar goed, we kunnen ook uit de lockdown en kijken waar het schip strand. Wordt dan een soort survival of the fittest.

   1. Het Coroaseizoen duurt niet al een jaar over heel de wereld. In zomer was er hier 8 weken ondersterfte, net als omliggende landen. Elders in de wereld komt de griep ook in vlagen voor, maar hier in west-Europa vanaf de herfst tot en met het voorjaar, net als Corona. Het is gewoon zo dat we dagelijks verteld worden over Corona, dan lijkt het vele malen erger.

    Als we elke dag gaan vertellen dat er 140 kanker doden vallen in Nederland of 26.000 wereldwijd, 125 doden door hart en vaatziekten en 49.000 wereldwijd. Of 24.000 doden door honger? zou iemand dan nog een oog dichtdoen? Ik denk het niet.

    Elke dag overlijden gemiddeld 410 mensen in Nederland, daar hoor je niets over en van de week hoorde ik dat er 37 doden waren door Corona. Er waren zelfs dagen dat ze eentje melden in september, dat de overigen 409 ergens anders aan overleden(waaronder diverse jonge kinderen), dat is dan geen nieuws. Zo krijg je een enorm verwrongen beeld van de hoe de wereld in elkaar steekt.

    Net als de griep, komt Corona ook wel in de zomer voor, maar is zeer zeldzaam. Ik ben zelf wel eens goed ziek geweest in de zomer als enige door de griep.

    Ook overlijden niet minder mensen aan de griep tussen dd 40 en 70 jaar, dat is juist andersom. Door griep overlijden meer mensen onder de 70, dan bij Corona. Bij Corona is het andersom, overlijden meer mensen boven de 70 door Corona, dan de griep. Vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd van overlijden 81,75 jaar is bij COVID-19, de gemiddelde leeftijd van overlijden voor alle doodsoorzaken bij elkaar is 78,5 jaar.

    Bij de griep is er ook geen meldingsplicht, dus daar overlijden ook meer mensen, dan geteld worden. Datzelfde geldt voor Corona.

    Het griepseizoen van 2017/2018 duurde 126 dagen met 9.500 doden, nu tellen we bijna 345 dagen en hebben we 15.000 doden, dus we tellen bijna 3x langer, maar niet meer dan 3x zoveel doden. Als je dat in andere jaren deed, dan kwam je ook hoger uit.

    Voor alle seizoengebonden ziektes gelden seizoenen en voor alle andere ziektes telt men van 1 januari tot 31 december. Maar bij Corona blijven ze maar doortellen, dus als dit 10 jaar duurt, ja, dan is het nergens meer mee te vergelijken. Als we kanker 10 jaar doortellen dan zitten we op 450.000 doden in Nederland of 90 miljoen wereldwijd.

    Dus waarom andere regels aanhouden voor Corona, die we bij geen enkele ziekte aanhouden? En er zijn duizenden ziektes. Dit geeft een scheef beeld ten opzichte van andere ziektes en maakt mensen ook onnodig bang. Vergeet niet dat angst en spanning zeer slecht zijn voor de gezondheid. Mensen met psychische klachten leven 10-25 jaar korter, dan gemiddeld. Het aantal depressies is verdrie- of zelfs verviervoudigd. Tel uit hoeveel leed dat oplevert.

    Zeg ik daarmee dat Corona of de griep erger is? Nee, beiden zijn gevaarlijk voor bepaalde groepen. De vraag is of we heel de samenleving moeten vast moeten zetten? Nee, want straks zijn er 15.000 meer kanker doden, 50% meer zelfmoorden zijn, 80% van de jongeren werkeloos thuis zit, veel relaties kapot zijn, 80% van de horeca failliet is, 70% van de middenstand, en 20-25% van de bevolking depressief is.

    We kunnen niet het middel erger maken dan de kwaal. Door alle lockdowns worden wereldwijd nu 140 miljoen mensen met de (honger)dood bedreigd volgens de VN. Dat is 70x meer doden, dan Corona zelf.

    Moeten we de mensen aan dan aan hun lot overlaten? Nee, natuurlijk niet. Maar je kunt niet iedereen redden, was het maar zo. Bij elke keuze zal er iemand achtergesteld worden. Dat doen we zelf ook, als wij een nieuwe telefoon kopen, dan hadden we van dat geld ook 10 kinderen in Afrika een maand te eten kunnen geven. Toch doet bij niemand dat. Elke keuze heeft gevolgen, kies je om de economie nu kapot te laten gaan, dan zijn er straks tientallen miljarden minder euro’s voor jeugdzorg, kankeronderzoek voor kinderen, ouderenzorg, onderwijs en nieuwe ziekenhuizen. Dat zal ook mensenlevens gaan kosten en de jeugd hun toekomst ontnemen.

    Was het leven maar iets gemakkelijker, maar dat is het helaas niet.

 25. Zie Pieter P, 22 oktober om 16:09 – ook ik ben benieuwd naar een reactie daarop. In ieder geval een ander punt van aandacht: je geeft een korte punchline over onbetrouwbaarheid van de tests (20% vals-positief), en refereert naar een cochrane review. De tests die worden uitgevoerd in de teststraten om SARS-CoV-2 aan te tonen zijn echter PCR’s, en de Cochrane gaat over antilichaam-tests. De genoemde sensitiviteit en specificiteit zijn vervolgens juist de getallen wanneer je die antibody-tests afzet tegen het testen met PCR.

  1. Ik heb dat stukje nu aangepast. Er zijn geen cijfers te vinden over de betrouwbaarheid van de huidige tests. Geen enkele test is 100% betrouwbaar. Maar hoe veel precies weet niemand.

  2. Zo belangrijk dat mensen iets verder kijken. Totaal verschillende test en maar roepen…dan is het kwaad dus alweer geschied. Overigens vind ik de tekst nog steeds op deze website, nog steeds fout dus. En dan klagen over andere media.

 26. De lockdowngerichte maatregelen werken zeker! Instituten zoals het RIVM hebben doordachte modellen. Het gaat wel erg ver om te zeggen dat de modellen die instituten zoals het RIVM gebruiken niet werken.

  Een probleem van deze pandemie is de wereldwijde verbreiding van het virus in enkele weken in de periode december 2019 en de maanden daarna. Verder zijn de maatschappelijke kosten om de verspreiding te beperken enorm. het testen van rond 50.000 of meer mensen per week kost honderden miljoenen. Dat doen we inde eerste plaats voor de ziekenhuizen, huisartsen etc. en inde tweede plaats om ontwrichting van de economie tegen te gaan.

  Maar misschien begrijp ik er niets van. Ik ben vooral blij dat ik na de sterftegolf in verzorgingshuizen, mijn moeder niet mag aanraken maar nog wel kan opzoeken.

  1. Beste Dick

   Waarom vallen dan de meeste doden tijdens de lockdown in alle landen die een lockdown hebben of hadden?

   Er is overweldigend wetenschappelijke onderzoek dat de lockdowns meer schade veroorzaken, dan dat zij voorkomen.

   Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en honger.

   https://repub.eur.nl/pub/127236

   Er zijn heel wat onderzoeken, maar er halen maar weinig de media, helaas.

   Groet,
   Reinier

 27. Het is weinig zinvol om dodenaantallen te vergelijken tussen landen omdat er verschillende manieren van tellen gehanteerd worden. Van de 10000 doden in België zijn er heel wat ‘vermoedelijke gevallen’, deze mensen zijn echt niet allemaal getest.

 28. Je schrijft
  “Dat is goed nieuws. De sterfte onder de zieken is dan 3x lager dan tijdens de eerste golf. Toen was de sterfte 3% van de zieken. Nu dus 1% van de zieken, dat is ongeveer vergelijkbaar met de griep (zie ook de wekelijkse oversterfte, verderop)”

  Maar hier is een foutje ingeslopen. Het sterftepercentage bij griep is 0,1% dus tien keer lager dan bij Corona.

  1. Het gaat over sterfte ONDER DE ZIEKEN. Men noemt dat ook wel CFR: Case Fatality Rate. Dus de sterfte onder de CASES ofwel de zieken.
   Dus: als je ziek wordt, hoe groot is de kans dan dat je sterft? Maar:
   Niet iedereen wordt besmet, en niet iedereen die besmet is wordt ziek (waarschijnlijk maar 40%). En niet iedereen die ziek wordt, wordt dan vervolgens zo ziek dat-ie naar het ziekenhuis moet. En niet iedereen in het ziekenhuis moet dan naar de IC. Dus CFR is eigenlijk een heel vaag begrip.

 29. Beste Aartjan,

  Ik ben, net als jou, fan van statistieken, metingen en vooral van FEITEN.
  MAAR volgens mij maak je een grote misvatting in je samenvatting en conclusie:

  Je spreekt over een sterfte van 0,036-0,040%, dit komt overeen met een dodental in NL van 6500. Dit komt overeen met het dodental van een griep. ECHTER is de 6500 doden het huidige sterftegetal in NL tot aan vandaag. Je vergeet hierbij een heel belangrijk punt, namelijk dat pas ong. 1 MLN mensen het coronavirus hebben gehad (zie link). Als men het virus de vrije loop laat dan kun je er vanuit gaan dat 60-100% van de mensen besmet raken, wat overeen komt met een sterftecijfer van 60.000-110.000 mensen in NL. Dit is absoluut niet vergelijkbaar met een griep. M.i. maak je hier dus een fout die minimaal een factor 10 invloed heeft op je samenvatting en conclusie.

  Graag ontvang ik hierop een reactie (kort en bondig).

  Groet, Pieter

  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/sporen-corona-infectie-ontdekt-bij-5-tot-6-procent-van-nederlandse-bloeddonoren~bb460543/

  1. De sterfte in 2020 in NL door Corona is ongeveer 10.000. De zware griep van 2017/18 was ook 10.000.
   Zie alle cijfers en grafieken en info in de blog. Zie ook het stuk over waarom het aantal besmettingen geen indicatie is.
   Zie ook het stuk over oversterfte.

   1. ja, maar volgens mij zijn er bij de griep van 2017/2018 nul komma nul maatregelen getroffen. wanneer men bij corona ook geen maatregelen had getroffen, dan had je de exponentiele lijn van de maanden maart en april dooor kunnen trekken en had je dit jaar (of uiterst binnen een jaar of anderhalf) 60.000 a 110.000 sterfgevallen gehad in Nederland.

    Laat mij weten hoe je hier tegenaan kijkt.

    1. In 17/18 had je de griepprik. Dat zijn nog eens maatregelen! ;)
     Maar bewijzen dat de lockdown werkt (of niet) is inderdaad moeilijk of onmogelijk.
     In de statistieken zie je eigenlijk geen verschil. Zie ook Zweden.
     En zie die stukjes daarover.

     1. Stel dat er geen lockdown o.i.d. zou zijn, of dat dit geen effect zou hebben:
      – hoeveel mensen denk jij dat dan in NL het coronavirus zouden oplopen?
      – over hoeveel maanden/jaren verwacht je dat het hele gebeuren dan voorbij is (groepsimmuniteit)?

     2. Mooie aanvulling op de reguliere nieuwsberichten van de media.

      Ik ben zelf erg benieuwd naar hoeveel mensen er door deze Corona tijd, bij zichZelf te raden zijn gegaan ‘bén en leef ik wel gezond genoeg’.

      Ik zie genoeg ‘ongezonde’ mensen die slechte leefstijlgewoontes hebben, Ze doen hier niets aan en maar ‘afwachten’ tot ze besmet raken. En dan nog bang om te overlijden ook.

      Hier zou naar mijn mening wel wat meer aandacht naartoe mogen In de kranten en nieuwsberichten. In plaats van elke dag melden hoeveel mensen besmet, opgenomen en overleden zijn.

      1. Tot hiertoe gelezen en nog steeds niets gelezen over de lange impact van de besmetting door corona in de maanden nà ziek te zijn geweest. Dat men na in februari/maart te zijn besmet nog steeds lichamelijke klachten heeft door corona, telkens terugvallen die de mens beletten om volledig het werk op te kunnen pakken of uberhaupt nog als gezond te kunnen worden aangemerkt. Deze mensen zijn over het algemeen niet getest en dus niet bekend. Het schetst geen goed beeld van dit virus als alleen maar naar het dodenaantal wordt gekeken. De nasleep van corona bij mensen met milde klachten, die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, die benoeming mis ik hier en dus geeft uw artikel geen goed beeld over wat corona precies inhoudt en voor een schadelijk effect corona heeft en nog steeds veroorzaakt.

      2. Voor Marieke.

       “Deze mensen zijn over het algemeen niet getest en dus niet bekend.”

       Daarmee weten we dus niet of de klachten die zij hebben van Corona afkomstig zijn, dus u kunt die koppeling niet maken. Dus hun klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Alleen middels een bloedtest(niet de PCR) kan duidelijk worden wat zij hebben of hadden. Eenvoudigweg omdat zij knap ziek geweest zijn en nog klachten hebben en dit aan Corona te koppelen is niet juist.

       Er zijn heel veel ziektes die vermoeidheid en kortademigheid op kunnen leveren. Er zijn ook veel meer mensen moe door de spanningen en angst van de lockdown en alles eromheen, dat moeten we ook niet onderschatten. Angst, depressie en spanningen zijn slopend.

       Maar laat staan dat het door Corona kwam, dan is het nog steeds een heel klein percentage die hiermee te maken heeft. 98% van de mensen heeft niet tot nauwelijks last. En zelfs ook met de griep van 2 jaar terug waren er mensen die 2 maanden na de griep nog niet volledig herstelt waren.

       Het is vervelend, maar die dingen gebeuren.

   2. De sterfte van de griep in 2017 was 9200. Ook veel, maar we zitten nu al op 15.000 en het werkelijk aantal overlijdens aan SARS- cov 2 waarschijlijk 20.000, als we de niet geteste overlijdens van de eerste golf meerekenen. De vergelijking met de gewone griep gaat qua symptomen sowieso niet op, is toch echt veel ernstiger.

    1. Vergelijk je hier niet twee griepseizoenen (2019-2020 en 2020-2021 met ééntje?)

     Daarbij was de oversterfte te verwachten, als je bevolkingsgroei en -opbouw incalculeert. Dat die nu in zijn geheel op het conto van corona wordt geschreven… Het had ook een stevig griepseizoen kunnen zijn zonder specifieke test op een variant. Lees vooral https://www.linkedin.com/pulse/op-naar-een-beter-2021-bo-van-der-rhee/ of https://elsooms.wordpress.com/author/elsoomsblog/ of anders een kort stukje van mijzelf https://virusvaria.nl/oversterfte-binnenkort-naar-ca-10-000-per-jaar/

Geef een reactie