Coronavirus: de missende grafiek

Update: 27 jan 2021 • 11:39 •

Maandenlang analyseerde ik allerlei grafieken en nieuws over het Coronavirus. Ik probeer hier de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt. Zoals over verboden geneesmiddelen. Of de nieuwste conclusie op basis van de grafieken: dat de lockdown geen verschil maakt. De “main stream media” hebben een jaar lang bewezen slaafs mee te werken aan overdreven angst-verspreiding en indoctrinatie. Pas nu komt er – mondjesmaat – de eerste objectieve berichtgeving.

Samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus, net als overal in Europa en Amerika. De sterfte was 0,1% (waarvan bijna 90% ouderen met onderliggende ziekten). Van degenen die besmet raakten, werd zo’n 70% niet of nauwelijks ziek, door gezonde afweer. Degenen die toch erg ziek werden hadden ook een grote kans om weer te genezen. Van de ernstig zieken herstelde aanvankelijk 97%, en nu zelfs 99%.  Er zijn ook steeds meer effectieve behandelingen en medicijnen.

De immuniteit blijft laag, omdat maar zo weinig mensen ziek worden van een besmetting. Als je niet ziek wordt, wordt je ook niet immuun. Voor diegenen heeft vaccineren dan ook geen zin. De directe doelgroep voor vaccineren is dus maar 0,1%. Met een enorm marge eromheen zou je ook een TIEN KEER grotere groep kunnen vaccineren: 1% oftewel 170.000 mensen. Die kun je in drie dagen vaccineren.

De lockdown werkt nauwelijks, volgens de grafieken: je ziet nauwelijks verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing van de lockdown. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van maatregelen. Het lijkt er dan op dat de maatregelen geen effect hebben. Afgezien van een vroeg verbod op Super spread events. Dat zijn events met veel mensen in één ruimte, zoals grote bedrijven, ambtenaren, OV, scholen en kerken.

De schade van de lockdown

De schade van de lockdown zelf is ook een “missende grafiek”. En dat terwijl er al veel wetenschappelijk onderzoek en bewijs is dat de lockdowns meer schade veroorzaken dan dat zij voorkomen. Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.
Zie ook alle filmpjes met Nederlands’ slimste filosoof: Paul Smit.

Zie ook de inmiddels gecensureerde documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

Mutaties van Corona

Een virus (RNA) muteert veel sneller dan DNA. Van alle mutaties die minder dodelijk zijn – of minder besmettelijk – merken wij nauwelijks iets. Mutaties die juist veel dodelijker zijn sterven ook snel uit. Dan blijven over: mutaties die besmettelijker zijn, maar niet veel dodelijker, of juist wel ietsje dodelijker. Alle bekende vaccins werken hoogstwaarschijnlijk ook tegen al deze mutaties van Corona. Volgens de grafieken zie je inderdaad meer doden in de tweede golf in Engeland en Zuid Afrika. Dat zou wijzen op een dodelijkere mutatie daar. Maar Slovenië, Tsjechië, voormalig Joegoslavië, Bulgarije, Hongarije en Duitsland zijn wat dat betreft nog veel erger.

Nieuwe vaccins roekeloos?

De nieuwe mRNA vaccins (van Pfizer en Moderna) die in Nederland worden gebruikt zijn uiteraard nog niet jarenlang getest, maar blijken wel heel effectief. Er is ook deze waarschuwing van arts/immunoloog Theo Schetters. Maar hij heeft het vooral over het idee dat er überhaupt niet veel gevaccineerd behoeft te worden (volgens de sluitende logica: als je de 1% kwetsbaren vaccineert ben je er al). En er zijn ook veel vaccins met oude beproefde technieken, zoals die van AstraZeneca, Sanofi, GSK en Johnson & Johnson en het Nederlandse vaccin van Janssen.

Mondkapjes en spatschermen

Mondkapjes en spatschermen worden steeds vaker verplicht. Maar werken die eigenlijk wel? Ook dat is een missende grafiek. De meest overtuigende onderzoeken zeggen dat het inderdaad een heel klein verschil maakt; van 0,1% tot hooguit een paar procent. Maar je ziet ook in de grafieken dat alle maatregelen weinig tot niks uithalen. Behalve het verbod op super spread events: grote aantallen mensen in één ruimte, binnen. Zoals scholen en kerken, ook al zijn kerken en moskeeën juist uitgezonderd van veel maatregelen.

Tweede en derde golf milder

In De Volkskrant van 30 sep: “De gemiddelde opnameduur daalde van ongeveer 11 naar minder dan 7 dagen. Het aantal patiënten dat door moest naar de intensive care daalde van 30 procent naar onder de 10 procent. Eerder bleek ook al dat de gemiddelde ligduur op de ic was gedaald, van ongeveer 21 naar 13 dagen.” – “En de behandeling is nu veel effectiever”.

Dat is goed nieuws. De sterfte onder de zieken (CFR) is dan 3x lager dan tijdens de eerste golf. Toen was de sterfte 3% van de zieken. Nu dus 1% van de zieken. In de statistieken zie je dat nu inderdaad ook: de sterfte is inderdaad lager dan tijdens de eerste golf, en dat terwijl er bijna 10 keer meer besmettingen zijn.

Behandeling van Covid-patiënten wordt steeds beter

Er zijn steeds meer effectieve behandelingen en medicijnen. Remdesivir werkt volgens de WHO niet, maar volgens andere artsen en onderzoekers juist wel.
En ivermectine werkt zelfs heel goed, volgens de meest recente onderzoeken.
Corticosteroïden (gewone ontstekingsremmers) zoals dexamethason zijn goedkoop en werken ook vaak goed.
Dan is er nog plasmabehandeling, en op basis daarvan antistof-medicijnen. Met goede resultaten. Het antidepressivum fluvoxamine blijkt ook verrassend goed bij veel mensen te werken. Reumamiddelen werken ook goed, maar alleen in een vroeg stadium.
En antistollingsmiddelen zoals aspirine kunnen genezing ook sterk bevorderen.

Voorspelling op basis van grafieken

In Europa en Amerika (Noord + Zuid) was er een veel dodelijkere mutatie van het virus dan in Azië en Oceanië. Dat is nu ook wetenschappelijk bevestigd en kon je altijd al in de cijfers zien, het gehele afgelopen jaar. Westerse reizigers zullen elders in de wereld dus geweerd gaan worden. Alleen als je kan bewijzen dat je immuun bent of gevaccineerd, mag je die landen nog in, straks, waarschijnlijk. UPDATE: dit is nu werkelijk al zo. En ook in Europa mag je straks waarschijnlijk alleen nog maar ergens naar binnen met een vaccinatie-bewijs of immuniteitsbewijs. Of na een blaastest.

De supersneltest (blaastest) zal binnenkort wel normaal worden. Je komt dan pas ergens binnen als je de blaastest doet. Dit kan alles veranderen. Want dan kan alles weer open.

Testen, testen testen?

Voorheen werd er in Nederland bijna niet getest. Nu wel. Dan stijgt het aantal besmettingen ook, logischerwijs. Kijk maar hieronder: dat is tien keer zo hoog als tijdens de eerste golf.

De test is overigens niet heel betrouwbaar, maar de cijfers daarover ontbreken. Het percentage vals-negatief kan 8% zijn en het percentage vals-positief kan 21% zijn. Dat de test niet 100% betrouwbaar is, is niet te vermijden.

Een groot percentage van de besmette mensen heeft GEEN klachten (officiële schattingen lopen op tot 70%). En ondanks het hoge aantal besmettingen is het aantal doden nu juist laag (maar wel hoger dan normaal):

Het aantal doden in de tweede golf was lager dan de eerste golf… en inmiddels ziet de iets hogere derde golf er ook zo uit, ook dalend.

Terwijl het aantal besmettingen bijna 10 keer zo hoog is. Het daalde wel snel… inmiddels bij de derde golf ook, en ook sterk dalend.

In vrijwel alle landen in Europa zien we vergelijkbare grafieken: in België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. En zelfs in Duitsland, ook al is de sterfte daar nu hoger dan in andere landen. In Zweden is de sterfte in de tweede golf juist iets lager. Het is aannemelijk dat de milde lockdown daar destijds de immuniteit heeft verhoogd. In Duitsland was er in de eerste golf weinig sterfte, maar in de tweede golf juist meer. De zware lockdown daar heeft dan dus averechts gewerkt.

In totaal is de sterfte in de Westerse wereld vrijwel overal hetzelfde. In alle landen in Europa en Amerika (Noord en Zuid) is het sterftecijfer ongeveer 0,08%. Iets hoger dan de zwaarste griep.

Wat ook opvalt: De sterfte-piek is nu overal heel kort na de besmetting-piek, een a twee weken. Men ligt dus niet meer 5 weken op de IC, maar een week. De IC’s zijn dus 5x minder belast in de tweede golf, zelfs bij gelijke sterfte in golf 1 en 2.

Afweer of immuniteit?

Het merendeel van de besmette mensen wordt nauwelijks ziek. Met een gezonde natuurlijke afweer wordt je niet ziek als je besmet raakt. Maar dan wordt je ook niet immuun. Alleen als je er echt ziek van wordt gaat je lichaam aan het werk om antistoffen aan te maken en immuniteit op te bouwen. In dat geval is de kans ook nog erg groot dat je herstelt (99% van de zieken herstelde).

De immuniteit onder de bevolking is daarom laag. Want veel mensen worden niet ziek na een besmetting, en dus ook niet immuun.

Hoeveel mensen er door gezonde afweer NIET ziek worden, is onbekend (een grove schatting is 70%). Er zijn dus miljoenen mensen die nergens last van krijgen. Dit is een belangrijke reden om alleen de kwetsbaren te vaccineren. En dan ben je ook in drie dagen klaar.

Vaccins

Er zijn verschillende soorten immuniteit: aangeboren, aangeleerde en T-cellen. Vaccins maken je immuun. Het Oxford-vaccin tegen Covid-19 is inmiddels getest. Net als het vaccin van Pfizer. Er zijn ook een Nederlands, twee Duitse, een Frans, Russisch en een Chinees vaccin: allen getest en werkend, maar nog niet op grote schaal langdurig getest. De vaccins zijn vaak varianten op de griepprik. AstraZeneca, Sanofi, GSK en Johnson & Johnson gebruiken vertrouwde technieken, zoals het inbouwen van genetische codes van corona in een onschuldig verkoudheidsvirus.  Moderna en Pfizer gebruiken een nieuwe techniek. Zij injecteren genetisch materiaal van het coronavirus in het lichaam. Het immuunsysteem valt deze onschuldige eiwitten aan, zodat het voortaan direct ­reageert als het Sars-Cov-2 signaleert. Deze techniek, mRNA genoemd, is geheel nieuw.

De media

De media verdraaien informatie en jagen de angst aan. Online video’s met kritische toon worden van internet verwijderd. Ook de Volkskrant geeft toe dat ze aan censuur doen. Er is wel degelijk kritiek op het RIVM, ook door wetenschappers. Maar die komen nauwelijks aan het woord. Er is ook indoctrinatie. Dat kennen wij hier niet, dat is nieuw voor ons. In deze blog probeer ik de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt.

Tweede Golf en derde golf, hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar niet in heel extreme mate. De piek rond week 33 werd veroorzaakt door de hittegolf, dus niet door Corona. Inmiddels worden de doden door de lockdown (dus niet door het virus, maar door de maatregelen) hier ook zichtbaar als oversterfte.

De media zaaien voortdurend paniek. Dat komt enerzijds omdat de media van rampen een angst leven. Goed nieuws trekt geen kijkcijfers. Anderzijds om de besluiten van de regering te steunen, door angst onder de bevolking te zaaien. Veel mensen zien er daarom een complot in, of  indoctrinatie.

Een complot lijkt mij zeer vergezocht. Maar indoctrinatie klopt wel, want influencers op social media (zoals Femke Louise en dj Hardwell) werden fors betaald door de overheid om de RIVM te steunen met allerlei betaalde berichtjes. Terwijl het zelfs strafbaar is om gesponsorde berichten te plaatsen, als je er niet bijzet dat het gesponsord is.

Aerosolen, luchtvochtigheid, ioniseren en luchtvervuiling

Vooral BINNEN bij een droge luchtvochtigheid van rond de 40%, in airco’s en verwarming is het besmettelijk. Aerosolen zijn superkleine druppels die langer in de lucht zweven dan normale druppels, vooral in droge lucht, en zo virusdeeltjes in de lucht houden. Zie deze info over aerosolen, luchtvochtigheid en super spread events.

Zeker met de vele recente uitbraken in de vleesindustrie is dit ook al lang bewezen (daar is het koud en droog, met een circulerende airco). In vochtige lucht zakken de aerosolen naar beneden, omdat ze worden opgenomen door grotere (zwaardere) druppels.

Er is ook 17% hogere sterfte door Corona in gebieden met luchtvervuiling uit de veeteelt (ammoniak-deeltjes).

Het verbod op grote bijeenkomsten (super spread events, zoals indoor festivals) heeft in veel landen goed gewerkt. Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken. Richtlijnen volgens deze nieuwste inzichten zouden zijn:

 • Ventileer met verse lucht. Niet met gerecyclede lucht, want dan blaas je de aerosolen de ruimte rond. En dat gebeurt helaas juist vaak in ziekenhuizen, scholen, bedrijven, zorgcentra, kerken, moskeeën en vleesverwerkende industrie. Want dat is goedkoper.
 • Als de luchtvochtigheid onder de 40% is kan je beter mondkapjes dragen. De lucht moet bij voorkeur ook bevochtigd worden, binnen.
 • Voor de regering: veel meer “willekeurig” testen, data analyseren, koppelen aan mogelijke oorzaken en het publiceren. Dat gebeurt nu nauwelijks. Men weet niet eens hoeveel mensen er besmet zijn geweest (ik gok meer dan 70%) of hoeveel immuniteit er is (ik gok 10%).
 • Een onderzoek naar de invloed van fijnstof (vooral ammoniak) in de veeteelt op Corona.
 • Meer en beter onderzoek door de RIVM naar ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Volgens RIVM-onderzoek van 10 jaar oud werkt dat goed, dus waarom geen nieuw en beter onderzoek?
 • Een beter onderzoek naar het omstreden medicijn Hydroxychloroquine. Gewoon turven, en kijken of het medicijn werkt. Nu is het verboden. Nogal logisch dat iedereen in een Big Pharma Conspiracy gaat geloven. Waarom zou je een goedkoop medicijn anders verbieden dat werkt? UPDATE: dit is nu onderzocht en HCQ werkt inderdaad WEL. Waarom is het dan nog steeds verboden?
 • Het verbod op indoor “super spread events” (zoals congressen en festivals) heeft goed gewerkt. Maar kerkdiensten en moskee-diensten gingen lange tijd gewoon door. Die hadden ook verboden moeten worden. Dit kon je ook in alle statistieken zien: hoge dodentallen in kerkgaande gemeentes. Nu ook weer in Zuid Amerika.

Wat kun je zelf doen?

 • Vermijd grote bijeenkomsten, zeker in airco ruimtes.
 • De airco moet met verse lucht, dus niet circulerend, en met een bevochtiger.
 • Let op de luchtvochtigheid, en draag rond de 40% een mondkapje.
 • In tropische landen in de regen: niet bij elkaar binnen gaan zitten, zorg voor ventilatie met verse lucht van buiten, en draag dan binnen mondkapjes.
 • Gebruik in ruimtes met veel mensen ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Wetenschappelijk bewezen.
 • Betaal contactloos, zonder pincode, dus betaal met je mobiel
 • Doe het OV contactloos
 • Je kan producten ook bestellen via internet (webwinkelen)
 • Ga de Wim Hof Methode beoefenen om je longen en je afweer te sterken
 • Let op je gezondheid, blijf bewegen, eet gezond. Ga vooral ook naar buiten.
 • Zonlicht op je huid is belangrijk (voor vitamine D, voor je afweer). Ontzuren ook. Zink en vitamine C zijn ook belangrijk. Check bij twijfel je bloedwaardes via je huisarts. Met een gezonde afweer wordt je niet eens ziek. Dit is allemaal al min of meer bewezen.

Ik bekeek veel bronnen (zie onderaan) maar miste nog steeds veel grafieken. Ik heb daarom vanaf 17 maart zelf ook een tabel bijgehouden, met een aantal landen erop, gebaseerd op officiële cijfers.

Inmiddels is het in heel Europa iets dodelijker dan de zwaarste griep. 

België is het ergst getroffen, met als enige land veel meer sterfte dan de ergste griepgolf. Maar in België tellen ze doden anders dan in andere landen, zie verderop.

TABEL: Sterftecijfers Covid-19 in een aantal landen
Pop in M
= Aantal inwoners in miljoenen
Doden / pop = het percentage Corona-doden van de bevolking

8-Jan-21
Doden Pop in M Doden/Pop
Belgium 20.000 12 0,1667%
Italy 78.000 60,5 0,1289%
Peru 38.000 32 0,1188%
UK 80.000 68 0,1176%
USA 376.000 332 0,1133%
Spain 52.000 47 0,1106%
France 67.000 65 0,1031%
Mexico 131.000 129 0,1016%
Argentina 44.000 45 0,0978%
Brazil 200.000 213 0,0939%
Sweden 9.000 10 0,0900%
Chili 17.000 19 0,0895%
Switzerland 8.000 9 0,0889%
Ecuador 14.000 18 0,0778%
Austria 7.000 9 0,0778%
Bolivia 9.000 11,7 0,0769%
Netherlands 12.000 17 0,0706%
Iran 56.000 84 0,0667%
Zware griep NL 10.000 17 0,0588%
Germany 40.000 84 0,0476%
Canada 17.000 38 0,0447%
Ireland 2.000 5 0,0400%
Denmark 2.000 6 0,0333%
Turkey 22.000 85 0,0259%
WORLD 1.900.000 7800 0,0244%
Morocco 8.000 37 0,0216%
Norway 500 5,5 0,0091%
Japan 4.000 126 0,0032%
South Korea 1.000 51 0,0020%
China 4.634 1400 0,0003%

Het lijkt erop dat lockdowns nauwelijks verschil maken. Het klimaat (warmte, luchtvochtigheid) en de luchtvervuiling lijken de grootste factoren. 

De gemiddelde sterfte in de gehele wereld is nu 0,02%. In Nederland 0,07%. De sterfte van een zware jaarlijkse griepgolf is in Nederland 0,06%.

Werkt een lockdown eigenlijk?

De “lockdown” is theoretisch gezien de snelste oplossing. Na drie a vier weken is het virus verdwenen in een totale lockdown. Van de weinigen die er erg ziek van worden is dan 98% genezen, en 2% overleden (volgens statistieken). En er komen dan ook geen nieuwe gevallen meer bij, want de incubatietijd is voorbij. Niemand kan elkaar meer aansteken. Behalve reizende mensen dan. En die zijn er altijd.

Nieuw Zeeland en Australië hadden een vroege maar kortdurende lockdown van een maand, en een vroeg verbod op super spread events. Daar is een extreem laag sterftecijfer: 0,0004%. Dat kan behalve met de maatregelen ook te maken hebben met de zon, de temperatuur en/of de luchtvochtigheid.

Bij een lockdown horen meer maatregelen, zoals Testing en Tracing. Je zou veel moeten testen, zodat je meteen in quarantaine kan, op het moment dat je ziek en besmettelijk wordt (zoals in IJsland). Want je kan besmettelijk zijn terwijl je zelf nergens last van hebt. Je kan dan bij besmettingen een tracing onderzoek doen: met wie heb je allemaal in de afgelopen weken contact gehad. Zie Patient #31 in Korea: die ging weer naar de kerk, waar ze 1000 mensen aanstak (super spread event) en het meteen een landelijk probleem werd. Of in Iran: hetzelfde, via moskee-bedevaartplekken. Dus kerken en dergelijke moeten ook dicht. Trump wil de kerken openhouden, en Rutte ook (met als excuus de Grondwet). Met duizenden extra doden tot gevolg, en een langere lockdown. Slecht ook voor de economie, en voor alle zelfstandigen. Je ziet het in de statistieken: veel doden in de Bible Belt, van Zeeland tot Kampen. En nu ook weer in Zuid Amerika. Religieuze diensten kunnen beter via internet, zoals alle scholen dat ook al maanden doen. “Super spread events” kan je dus beter voorlopig verbieden.

Dat verbod op events had dus enorme voordelen, en was ook effectief – als het werd nageleefd. Minder doden, en beter voor de economie. Maar de rest van de lockdown werkte nauwelijks volgens de grafieken.

Het aantal doden zou 6 weken later drastisch moeten dalen of stijgen na een lockdown of een unlock. Een a twee weken incubatie plus gemiddeld 4-5 weken op de IC. Dat zie je nergens in de grafieken, ook niet in landen met zeer milde lockdown zoals Zweden, Japan en Z-Korea. De conclusie is dan dat een lockdown weinig tot geen verschil maakt. Afgezien van het verbod op grote events.

Een strenge lockdown heeft grote nadelen

Dichte grenzen, wat mogelijk een nog groter probleem was: logistiek, economisch, sociaal en misschien zelfs qua sterfte.
Mensen die nu totaal geen inkomsten meer hebben. En dus geen toekomst.
Een enorm aantal faillisementen.
Mensen die hun huis kwijt zijn.
De pensioenen die nu gedeeltelijk verdampt zijn.
Sterfgevallen door emotionele en fysieke verwaarlozing in woonzorgcentra.
Meer sterfgevallen bij niet-corona patiënten.
Kinderen die in onveilige thuissituaties zitten.
Mensen in paniek die ziek worden omdat ze denken dat ze ziek worden, en dan dus ook ECHT ziek worden (dat is bewezen, zoek maar op “nocebo“).
Mensen die denken dat dit het eind van de wereld is.
Enorme stijging in psychische klachten en depressiviteit.

Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.
Zie ook alle filmpjes met Nederlands’ slimste filosoof: Paul Smit.

Zie ook de inmiddels gecensureerde documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

“Several experts believe that the measures may claim more lives than the virus itself.”

Een zware, lange lockdown kan meer levens gaan kosten en meer problemen opleveren dan een milde of korte lockdown.

Maar “zonder lockdown” was onmogelijk voor rijke landen. Geciviliseerde landen kunnen onmogelijk zeggen: “Het is niet te vermijden dat er nu iets meer zwakkeren sterven dan normaal, om de rest van het land en de economie te redden. Zo redden we juist meer levens, al kunnen we dat nu nog niet bewijzen“.

Er is ook een groot medisch nadeel aan een strenge lockdown: er is dan minder groepsimmuniteit, waardoor de ziekte snel en hard terug kan komen. Met een milde lockdown zoals in Zweden, Japan en Z-Korea heb je minder risico op een Tweede Golf omdat de groeps-immuniteit daar hoger is.

Zweden

Zweden had lange tijd een zeer milde lockdown. Het sterftecijfer is daar ongeveer gelijk aan Italië, en lager dan Spanje of België. Zweden is het bewijs dat de lockdown niet veel verschil maakt. En Zweden kan het komend jaar bewijzen dat de Tweede Golf daar milder is, door hogere groepsimmuniteit. UPDATE: de sterfte in de Tweede Golf in Zweden is inderdaad lager dan in de meeste andere Europese landen. Verder is de samenleving sociaal en economisch in Zweden minder ontwricht dan in andere landen, ook al hebben ze bijna net zo’n economische klap gehad als in de rest van Europa. Omdat de economie afhankelijk is van andere landen en handelspartners. Zie dit artikel.

In de grafieken zie je in veel landen zelfs GEEN golf, na de unlock. Of een heel kleine.

Ook na de demonstraties op 1 juni in Amsterdam en Rotterdam waren er geen extra besmettingen. En dat ook nog op het moment dat opeens IEDEREEN mocht testen, en besmettingen dus  sowieso zouden stijgen.

Op allecijfers.nl staat een direct vergelijk tussen Nederland en Zweden. Dat blijken voornamelijk nietszeggende cijfers, behalve de Oversterfte per 100.000 inwoners:

Oversterfte per 100.000 inwoners, week 11 tot 25 Nederland
55,63
Zweden
51,99

Oversterfte is een van de weinige betrouwbare cijfers. Zie ook verderop.

“Countries without lockdowns and contact bans, such as Japan, South Korea and Sweden, have not experienced a more negative course of events than other countries. This might call into question the effectiveness of such far-reaching measures.”

Die grafieken die ik verder mis zijn bijvoorbeeld de relatie met fijnstof, dichtbevolktheid, luchtvochtigheid, temperatuur, zonlicht, reispatroon, geloof, events, leeftijd en gebruik van mondkapjes. WAAR ZIJN AL DIE GRAFIEKEN?

Hygiëne

Besmette mensen (volgens de test die niet zo heel betrouwbaar is) zijn lang niet allemaal ziek. In IJsland mocht iedereen testen (daar bleek maar 1% positief overigens), en daar bleek dat 50% van de besmette mensen totaal geen klachten had. In ander onderzoek bleek dat zelfs 80% geen klachten had.

Dat is ook de reden dat je het een tweede keer kan krijgen: als je er nauwelijks last van hebt gehad, heeft je lichaam geen antistoffen gemaakt, en ben je niet immuun. Immuniteit is nu rond de 8% in Nederland. In IJsland bleek maar 0,5% ziek te zijn (1% was besmet, en 50% daarvan had totaal geen klachten). Hier zijn er weinig cijfers van, en er is ook heel weinig onderzoek naar. Dat zou juist het belangrijkste zijn: voortdurend overal willekeurig testen, en dat in kaart brengen met mogelijke oorzaken of gedrag.

Meer onderzoek naar exosomen bijvoorbeeld. Exosomen zijn virusdeeltjes die in grote enzymen zijn verpakt, en die onschuldig zijn, maar die nog steeds positief testen bij een Corona-test. Een gezond persoon maakt virusdeeltjes onschadelijk, door ze in grote enzymen te verpakken, waarna ze uitgehoest worden. Deze deeltjes fungeren als boodschappers om andere mensen te “waarschuwen” en te “informeren” over dit type virus. Net als een vaccin eigenlijk.

Dit kan bewijzen waarom er veel mensen besmet zijn (volgens de test) maar nergens last van hebben. Het kan ook aantonen dat mondkapjes en handschoenen juist AVERECHTS kunnen werken, want de biologische verspreiding van de veilige informatie over het virus wordt op deze manier tegengegaan. Het kan ook aantonen hoe groeps-immuniteit werkt: gezonde mensen stoten gezamenlijk dan inmiddels meer genezende Exosomen uit dan dat er virussen worden uitgestoten door zieke mensen.

Warme landen als Indonesië, Thailand, Australië en Nieuw Zeeland hebben duizend keer minder doden dan in Europa. Ligt het aan de vochtige lucht? Of aan het zonlicht, want dat geeft extra vitamine D, waar wij hier veel te weinig van hebben? Aan zink? Aan de temperatuur? En waar zijn al die onderzoeken eigenlijk?

Een ander voorbeeld: In het regenseizoen gaat het aantal besmettingen in veel warme landen juist omhoog. Misschien omdat men dan met zware regen vaak samen binnen zit, en de lucht niet stroomt omdat de regenval de luchtstroom afsluit, en/of omdat de elektrische fans worden uitgezet bij onweer. Simpel onderzoek (turven) zou dit al kunnen bewijzen. Maar ook die onderzoekjes zijn er niet.

Nog een voorbeeld: in Zuid Amerika is er relatief hoge sterfte. Er zijn daar veel kerken open, net als in de VS en in Nederland, met een hogere sterfte tot gevolg. Zie de hoge sterfte in de bible belt in Nederland. Maar waar zijn die onderzoeken over Zuid Amerika? En de conclusies?

Of het medicijn hydroxy-chloroquine. De onderzoeken die bewijzen dat het NIET werkt, houden er geen rekening mee dat je er zink en vitamine D moet bijslikken, en dat je het op tijd moet gaan gebruiken, dus niet te laat. Die onderzoeken zijn er wel, maar worden niet goedgekeurd. Dit werkende medicijn is nu gewoon verboden: je MAG het niet eens gebruiken, ook al zou je het willen, en ook al zou het jou echt genezen. Dat is vreemd. Want als je bijvoorbeeld reuma hebt mag je het WEL gebruiken.

De onderzoeken die beweerden dan het middel schadelijk is zijn inmiddels ingetrokken door de auteurs.

De onderzoeken die het verschil meten tussen WEL of NIET vitamine D, tussen WEL of NIET zink, en WEL of NIET antibiotica erbij, of WANNEER het middel nog effect heeft zijn eenvoudig: gewoon een kwestie van turven. Meten is weten. En ook dat onderzoek is er allemaal niet?

UPDATE: nu, meer dan een half jaar later, blijkt het middel inderdaad wel te werken

Oversterfte

Op deze grafiek zie je de OVERSTERFTE per week. Oversterfte betekent dat er meer doden zijn dan normaal, per week, vergeleken met andere jaren. Na een hogere piek is de sterfte inmiddels GELIJK aan alle andere jaren. De tweede piek (week 33) was de hittegolf, niet Corona. Aan de “gewone griep” sterven er per jaar in Nederland tussen de 2.000 en 10.000 mensen. Elke griepgolf is telkens een mix van allerlei virussen (waarvan een gedeelte Corona, zoals 14,4% Corona in 2005). De Corona-sterfte was nu ongeveer 6000 in Nederland, dus vergelijkbaar met een normale gemiddelde griep (en als je alle niet-getelde doden meetelt ongeveer 10.000 doden, net als de griep in 2018). Vanaf week 40 zie je door Corona inderdaad iets meer oversterfte dan normaal (grafiek van CBS):

De tweede piek (week 33/34) was de hittegolf, niet Corona. Het lichtblauw is de normale schommeling.

Op deze site zie je oversterfte van allerlei landen (helemaal onderaan daar). Sommige landen hebben inderdaad een hoge piek, zoals België, Italië en Spanje. Maar veel landen blijken nauwelijks oversterfte te hebben: zoals Oostenrijk, Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen, Duitsland, Portugal, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Malta. Hieronder de oversterfte van een paar landen, in de afgelopen 4 jaar:

In Spanje was er inderdaad meer oversterfte, maar in veel landen niet

Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.

Met een lockdown en bijbehorende maatregelen (zoals in New York) kunnen de sterftecijfers ook stijgen tot 0,15%. Maar in veel andere landen met lockdown is het juist duizenden keren lager, rond 0,0005%. Japan, Zuid Korea en veel landen hebben nauwelijks een lockdown, of een zeer milde, en die hebben ook heel lage sterftecijfers. Zweden heeft met een zeer milde lockdown bijna dezelfde sterftecijfers als landen met de zwaarste lockdowns. Kortom, nergens is bewezen in de statistieken dat een lockdown werkt – afgezien van het verbod op grote events.

En in verhouding met andere pandemies?

Een historisch overzicht van pandemies staat op deze history of pandemics. Die geeft de minieme schaal van het Coronavirus aan: van 0,0002%, tot plaatselijk maximaal 0,2%. Gemiddeld, wereldwijd: 0,04%. Andere pandemies in de historie waren enorm veel dodelijker. In Zuid Amerika stierf 99% van de oorspronkelijke bevolking uit door de griepjes van Spanjaarden en Portugezen. Okee, misschien niet alleen door de griepjes… de inquisitie was er ook nog.

Hoe kan het aantal doden te hoog of te laag zijn?

Dat was toch het enige cijfer dat we konden vertrouwen? Maar waaraan zijn ze precies overleden dan? Aan een virus waar de meeste mensen geen last van hebben? Of aan andere ziekten? Vrijwel alle sterfgevallen hadden namelijk 1, 2 of 3 andere ziekten (comorbiditeit, zie de pdf in de link). Waarom telt zo’n dode dan geheel als Corona-dode, als het bijvoorbeeld voor 90% door andere ziekten kwam? Doodsoorzaak 10% Corona bestaat niet. Het dodental is dus per definitie te hoog, maar hoeveel te hoog, dat weet niemand.

In Polen telt men alleen Corona-doden als die geen andere ziekte hadden. Daar is het sterftecijfer dus veel lager. Waarschijnlijk doen alle Oostblok-landen dat.

In België is het precies andersom: bij elke twijfel wordt het een Corona-dode genoemd. Die hebben dus een te hoog sterftecijfer.

In Nederland is het sterftecijfer juist TE LAAG, omdat er bij alle doden buiten het ziekenhuis niet werd getest op Corona. Om alle twijfel weg te nemen kijk je naar oversterfte, want dit klopt altijd. Zie de grafiek hierboven.

De cijfers uit China kunnen te laag geweest zijn, omdat zij misschien net als Polen tellen. Of omdat ze daar de paniek willen beteugelen. In één crematorium in Wuhan werden 3500 urnen afgeleverd. En er zijn acht crematoria daar. Wuhan heeft dan mogelijk 100 keer meer doden dan ze gemeld hebben: en dat is dan omgerekend hetzelfde als in Europa.

De lockdown in China is wel veel strenger en effectiever dan in Europa. Kijk maar naar onze kerken, die gewoon open bleven terwijl de rest van Nederland keurig thuisbleef. Zie de hoge sterfte in onze Bible Belt. Of zie Iran, waar bedevaart-plekken ook open bleven. En in de grafieken hieronder zie je dat ook terug: in China daalt het 4x sneller dan in de EU door een veel strengere lockdown (alhoewel cijfers uit China niet betrouwbaar bleken). In andere gebieden in China kan het virus nu en in de toekomst juist hard toeslaan omdat er geen immuniteit is.

Extreem lang op de IC

Covid-19 heeft een atypisch ziektebeeld: gemiddeld VIJF weken op de IC. Dat is bij veel andere ziekten maar 1 a 2 dagen. Daarom zijn er IC-bedden te weinig: niet omdat er zoveel zieken zijn, maar omdat iedereen nu 30x langer dan normaal op de IC blijft. Veel artsen zeggen bovendien dat verblijf op de IC schadelijk is.

Inmiddels is het wel veel minder geworden: gemiddeld 1 week op de IC.

Relatieve sterfte per land

In Nederland is nu 0,07% van de bevolking eraan overleden (jan 2021). Dat is ongeveer zoals een heftige griep: 0,06% in 2017/18.

Singapore, China

20 april – het zou slecht gaan in Singapore (qua cijfers gaat het daar juist heel goed: maar 1 dode per miljoen inwoners). Alle buitenlanders moeten daar daarom binnen blijven. Dit gaan we in meer Aziatische landen zien. Precies zoals verwacht, als je naar de cijfers kijkt. In China is het virus nu opnieuw aan het toeslaan. Met hun cijfer van 0,0002% en hun strenge lockdown was dit ook te verwachten: er is geen immuniteit.

Grafieken die inzicht geven

Inzichtelijke grafieken over Nederland staan hier. Daar kun je ze ook vergelijken met andere landen zoals Italië of China.

Het RIVM heeft andere grafieken. Die lopen iets achter, en de laatste vier dagen zijn daar nog totaal niet volledig, maar de dagen daarvoor kloppen dan weer wel veel beter.

We zouden misschien moeten gaan testen en tracen zoals in China. Daar heeft iedereen een verplichte app op je telefoon met een kleur. De beste kleur is groen, dan ben je CCI oftewel Certified Corona Immune (of iets dergelijks). Maar in democratische landen is een verplichte app zeer privacy-gevoelig, en veel te ingrijpend. Zo te zien komen we daar ook niet uit nu.

Test je immuniteit: Certified Corona Immune

Als je denkt dat je het virus al gehad hebt, zou het fijn zijn om dat te kunnen bewijzen. Want dan mag of kan je alles weer, je kan dan niemand aansteken, en je hoeft ook niet meer bezorgd of bang te zijn voor jezelf of om anderen aan te steken. Je kan zo’n test doen voor 40 euro bij LABONOVUM.nl. Maar een immuniteitstest bewijst niet alles. Er zijn veel mensen die helemaal niet ziek worden van het virus, door een goede afweer, en die volgens deze test niet immuun zijn. En immuniteit lijkt nu ook snel te vervallen, misschien na een half jaar al.

Intelligente lockdown

Onze regering heeft redelijk goede besluiten genomen. Je kon niet anders, destijds, in zo’n dichtbevolkt land, met de informatie die er toen was: de intelligente lockdown was toen even de enige manier. Maar inmiddels weten we wel beter. Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt, maar de rest van de lockdown had er al lang af gekund. 

Reproductiegetal R en R0

Dit getal zegt hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. R0 is een inschatting op basis van veel onbekende factoren, dus je hebt er in de praktijk weinig aan. R is het daadwerkelijke reproductiegetal, maar ook van dat cijfer weet men niet welke factoren van invloed zijn, en waarom. Het getal is wel heel belangrijk voor onderzoek, en voor de analyse van grafieken.

Conclusies

Vrijwel iedereen zal het overleven, met of zonder maatregelen. Volgens de ergste cijfers overleeft vrijwel iedereen het: 99,9%. Vrijwel overal was 95% van de overledenen boven de 65, de gemiddelde leeftijd was 80, waarvan vrijwel iedereen een of meerdere andere ziekten had

Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt maar de rest van de lockdown niet. En dat is nog afgezien van de sterfte door de lockdown-maatregelen zelf.

Ultrakorte samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus. De sterfte was 0,1%. Van degenen die besmet raakten, werd zo’n 60% niet of nauwelijks ziek, door hun gezonde afweer. Degenen die toch erg ziek werden hadden alsnog een grote kans (aanvankelijk 97% tot nu zelfs 99%) om weer te genezen, vooral als je jonger dan 65 was en geen andere ziektes had.

Met een gezonde afweer wordt je meestal niet eens ziek bij een besmetting, en maak je daarom niet eens afweerstoffen aan. De immuniteit is daarom laag.

De officiële media doen aan censuur en aan het verdraaien van gegevens.

Volgens de nieuwste inzichten spelen luchtvochtigheid, luchtvervuiling, temperatuur, airco en grote indoor events een cruciale rol in de besmetting en het dodental.

Virussen kunnen uit de lucht verwijderd worden met ioniseer-machines.

Een strenge lockdown verhevigt een tweede golf, omdat er geen immuniteit is. Zware maatregelen kunnen averechts werken, en kosten ook mensenlevens.

Uiteindelijk blijkt het in veel landen iets dodelijker dan een zware griep te zijn. In veel landen honderden keren minder dodelijk dan de griep. Wereldwijd ook minder dodelijk dan de griep.

 


Bronnen:
Ik keek o.a. op deze site naar “Deaths / 1M pop”. En op deze grafieken. En op de grafieken op allecijfers.nl En alle info op het RIVM. En nog meer op Datagraver. En hier staat internationale oversterfte. Ik las artikelen zoals deze over de Corona-crisis. Of ook deze website van een Duitse arts. En deze Zwitserse site, of deze kritische kijk. En dit interview met Maurice de Hond.
Inmiddels staan veel cijfers ook direct hier op Google.

319 Reacties

  1. Nou het is niet echt positief, volgens mij nog steeds hetzelfde standpunt wat ze vorig jaar Augustus hadden. Dr. Kory heeft een paar maanden later gewoon letterlijk gesmeekt tijdens zijn getuigenis in de Amerikaanse senaat of ze aub naar de nieuwe data wilden kijken. Die was toen al zo overweldigend dat het niet genegeerd kon worden. En toch is er niets mee gebeurt en zelfs nu praten ze nog steeds alsof er niet genoeg bewijs is. Het is gewoon schandalig en willens en wetens geïmplementeerd. Het middel remdesivir is goedgekeurd aan de hand van veel minder bewijs maar daar wordt dan ook grof geld aan verdient. Het is hetzelfde met de HCQ kwestie hier. De farmaceutische industrie heeft zijn klauwen wereldwijd compleet in het systeem vastgezet en zorgt ervoor dat alles zoals altijd alleen maar om geld draait. En genoeg mensen verdienen er aan mee waardoor de meesten de andere kant op kijken als ze wandaden zien. Het is toch niet te geloven dat de familie van een 80 jarige vrouw in New York bij de rechter heeft moeten afdwingen dat de doctoren haar Ivermectine zouden geven. Ze hadden haar gewoon dood laten gaan en dat is de realiteit waar bijna de hele wereld onder gebukt gaat. Maar er zijn gelukkig altijd nog mensen die wel strijden voor het goede.Zij worden door iedereen uitgekotst en belachelijk gemaakt, ze kunnen vaak hun carrière wel vergeten. En ze doen het voor de mensen die hen verfoeien. Puur omdat ze geen onrecht kunnen verdragen. Kijk maar eens hoe dat in de jaren 70 met de tabaksindustrie is gegaan. De bewijzen dat roken slecht was waren overweldigend en toch heeft het immens lang geduurd voordat het geaccepteerd werd. Puur en alleen omdat deze bedrijven zoveel geld hebben dat ze de juiste mensen kunnen omkopen en experts omwille van geld zonder blikken of blozen de waarheid zo verdraaien dat het gros van de mensen ze gewoon geloven terwijl het bewijs recht onder hun neus te lezen is. Het wrange is dat de tabaksindustrie nog steeds op nummer twee staat van meest verdienende industrie. Nog steeds, 50 jaar verder terwijl we weten hoeveel doden het veroorzaakt en levens kapot maakt. Maar het enige dat ze er ooit aan gedaan hebben is een zwartgeblakerde long op een pakje sigaretten zetten. En zoals je wel kan raden staat de farmaceutische industrie nu op eenzame hoogte op 1. Ik geloof graag dat alles is begonnen vanuit een wil om de mensheid te helpen, maar geld corrumpeert alles. Deze dagen draait het alleen nog maar om winst en genoeg mensen profiteren ervan, waardoor de absolute leugen intact kan blijven. En toch is er geen excuus want er zijn altijd nog helden die opstaan en ondanks maatschappelijke uitsluiting en in elk praatprogramma worden uitgejouwd toch blijven vechten voor rechtvaardigheid. Ik heb groot respect voor deze mensen. Deze wereld wil geen rechtvaardigheid want dan komen de slechte daden van de mens bovendrijven. Maar er breekt een dag dat Jezus terugkomt naar de aarde en dan zal alles geopenbaard worden. En zal het oordeel worden geveld aan de hand van de daden van elke mens die dan niet meer te verbergen zijn. En de schuldigen die de dwaasheid van het evangelie hebben geloofd zullen redding ontvangen doordat hun daden worden bedekt door de prijs die Jezus voor iedereen heeft betaald. De keuze is vrij en voor iedereen gratis te verkrijgen. Iedereen zal verantwoording moeten afleggen tegenover God wat ze met deze ongelooflijke gift hebben gedaan. Klop en er zal worden opengedaan en niemand die bij Hem komt zal Hij wegsturen. Vergeet nooit dat geschreven staat, wie op de grote dag van de Heere Zijn naam aanroept, zal worden gered. Veel zegen in deze vreemde tijd en laten we hopen dat de waarheid zal overwinnen.

 1. Heldere informatie….Maar wat betreft het besmettingspercentage bij kerken zit je er behoorlijk naast. De verspreiding in de zg Biblebelt komt niet door zondagse diensten maar vooral door de vele sociale contacten in huiselijke kring. Kerken die veelal met maar 30 personen, sommigen met meer, houden zich voortreffelijk aan de richtlijnen van het RIVM, werken met aanmelding, mondkapjes plicht en gefaseerd naar binnen/buiten. door de weeks geen activiteiten en heel veel online. Samengevat….het zijn niet de zondagse diensten die het probleem zijn maar de vele huiselijke sociale contacten. als men zich ook in deze gemeenten daaraan zullen gaan houden zal ook daar de besmettingen afnemen.

  1. Hallo Jan,

   Dat klopt. De meeste besmettingen vinden in huiselijk kring plaats, dus als je een gezin hebt van 7 mensen, dan is de kans op besmetting groter.

   Als je met 30 mensen zit in een gebouw waar 1000 mensen in kunnen, dan is de kans op besmetting uiterst klein.

   Het besmet worden op zich is ook geen probleem, want zolang je niet ziek wordt of te dicht bij kwetsbaren komt, dan is er weinig aan de hand.

 2. Mooi artikel!
  Waar ik nog benieuwd naar ben zijn cijfers en inzichten van het effect van ‘echte’ filterende mondkapjes (zoals de FFP2 norm) in vergelijking met papieren of katoenen kapjes die geen virusdeeltje filteren maar enkel iets helpen tegen vochtdeeltjes die virusdeeltjes kunnen bevatten (als ik het goed begrepen heb). Loopt men in China of elders in de wereld wél met filterende kapjes? Wat is het effect? Wat zou het effect bij ons zijn als we met een echt filteren mondkapje naar bijvoorbeeld de supermarkt zouden gaan?
  En hoe zit het met de fabricage daarvan? is de totale capaciteit (nog steeds) nodig voor de zorg?

  1. Hallo Joost,

   In de meeste landen lopen mensen met verkeerde mondkapjes en zelfs als zij al met betere versies lopen, dan nog gebruiken mensen hem helemaal verkeerd. Je moet je handen wassen voordat je hem opzet en niet zo maar op tafel leggen of in je zak doen. En zeker niet heel de tijd hem goed doen.

   Dus de meeste mondkapjes zijn juist zelf besmettingshaarden van alles en nog wat en dus helpen juist bij aan het ziek maken van mensen.

   Je ziet ook dat het aantal positief geteste mensen niet afneemt, maar op veel plekken toeneemt, ondanks de mondkapjes. De landen met lockdowns, daar vallen de meeste doden meestal. Kijk naar Californië, dat heeft de meeste infecties van heel de VS, terwijl daar de strengste regels gelden en een mondkapjesplicht geldt.

   Hier wat interessante info:

   https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

   https://www.researchgate.net/publication/345039274_Biohazards_of_Prolonged_N95_Use_Effects_on_Arterial_Blood_Gases_Peak_Expiratory_Flow_Rate_and_General_Well-being_of_Healthcare_Professionals_during_COVID-19_Pandemic

 3. Beste Aart-Jan,
  Ik vind het punt van Marieke hierboven onderbelicht. Dit punt is misschien wel ernstiger dan het overlijden van 80-plussers. Daarvoor is in de ziekenhuizen in sommige steden nu geen plaats meer overigens,
  vriendelijke groet Dick Schipper

  1. Beste heer Schipper,

   Het is heel vreemd dat er geen plaats meer is. Er zijn ongeveer 39.000 bedden, dus als er 2.500 mensen met Covid in het ziekenhuis liggen, dan is 6,4% van het totaal. Vergeet ook niet dat 94-99% van deze mensen gemiddeld 2,7 ernstig onderliggende aandoeningen hebben, zoals kanker, hart en vaatziekten, COPD, diabetes, dementie, Parkinsons, Alzheimers, enz. En de meeste van deze mensen hebben dus meerdere van deze ziektes tegelijk!

   Dus waarom zeggen ze alleen ‘Covid-patienten’, als iemand ook terminale kanker heeft, met COPD en dementie erbij? Waarom zeggen ze dan niet ‘kanker’? Als zo iemand sterft, dan is de onderliggende doodsoorzaak kanker, maar omdat de test positief is zegt men Covid-19. Maar klopt dat wel? Deze persoon had misschien anders iets langer geleefd (als dat al zo is) en was alleen vatbaar door zijn of haar andere ziektes.

   En als bij 6,4% extra zieken ons hele gezondheidssyteem in de soep loopt, ligt dat dan aan Corona of aan het kabinetsbeleid en jarenlange bezuinigingen? 10 jaar terug waren er nog 47.000 bedden, nu nog 39.000 (ongeveer). 5 jaar terug waren er 2.200 IC-bedden, nu nog 1.100.

   In 2006 kwam er een rapport uit dat door de vergrijzing er meer capaciteit moest komen, waarom dan duizenden bedden wegbezuinigen? Omdat er geen visie is!

   Dit is het ware probleem, niet Corona! Heel gemeen ook van de regering en het RIVM om het volk de schuld te geven van extra besmettingen. Maar in verzorgingstehuizen, waar iedereen zich aan de regels houdt, daar worden toch mensen ziek. Het is gewoonweg niet te stoppen zo een virus, hoewel ze dat ons wel doen geloven, het is onmogelijk!

   Het allereerste plan van het kabinet, om te werken naar groepsimmuniteit was goed, maar toen maakte de Jonge de meest onwetenschappelijk uitspraak uit zijn carrière (niet de enige overigens) ‘groepsimmuniteit kan alleen middels vaccinatie verkregen worden’.

   Pure onzin, (excuses voor mijn harde bewoording), als dit zo was, dan was de mensheid duizenden jaren terug al uitgestorven geweest aan welk virus dan ook! We hadden al veel meer immuniteit kunnen hebben, waardoor er nu meer mensen beschermd zouden zijn.

   Door druk van buitenaf (WHO o.a., maar ook andere landen) en druk van binnenuit (volk en media), heeft het kabinet de vorming van natuurlijke groepsimmuniteit afgeserveerd. The Imperical College had gezegd dat in Zweden zonder Lockdown 95.000 mensen zouden overlijden door Covid-19. Het zijn er hooguit 1/10 gebleken.

   Dat zegt voor mij genoeg! Lockdowns werken niet, sterker zij werken averechts: meer besmettingen (iedereen zit opgehokt bij elkaar in huis, verwarming aan, dus virussen verspreiden zich beter door lage luchtvochtigheid), en duizenden operaties en behandelingen zijn uitgesteld. Op termijn kunnen we alleen in Nederland al tienduizenden meer doden verwachten door de maatregelen. Wereldwijd zelfs 100-140 miljoen!

   En waarom heeft de regering het noodziekenhuis in Ahoy afgebroken? Had mooi gebruikt kunnen worden, maar nee, weg ermee. Waarom hebben zij niet alle oud-verpleegkundigen benaderd en alle uitzendbureaus aangeschreven? Zij wisten toch dat het druk zou worden? Zelfs een ziekenhuisschip, wat aangeboden is door een ondernemer, dat wordt genegeerd door de Jonge.

   We leven in een heel vreemde wereld. Ik snap er niets van, maar deze ramp had voorkomen kunnen worden. Want in 2015, 2016, 2017 en 2018 waren de ziekenhuizen ook overvol.

   https://www.parool.nl/nieuws/hoogleraar-griepgolf-2018-had-waarschuwing-moeten-zijn-voor-tekort-ic-bedden~b0099840/?referrer=https%3A%2F%2Fstartpage.com%2F

   https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/

   https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/02/jaarlijks-ruim-300.000-ouderen-onnodig-in-ziekenhuisbedden

   https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/

   https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/honderden-ziekenhuisbedden-onnodig-bezet-door-uitbehandelde-patinten

   Zelfs in 1998 waren er problemen:
   https://www.trouw.nl/nieuws/amsterdamse-ziekenhuizen-hebben-geen-plaats-op-intensive-care~b4533917/?referrer=https%3A%2F%2Fstartpage.com%2F

   Er is niets nieuws onder de zon, anders dan de massale paniek die er nu is. In 2017/2018 werden ook mensen verplaatst naar andere ziekenhuizen, omdat het te vol was. Zo ook familie van mij en een zus van vrienden.

   Bedenk eens dat 700 mensen per dag opgenomen worden in het ziekenhuis met hart en vaatziekten. En Corona komt, er worden soms 50, soms 150 mensen opgenomen en de ziekenhuizen lopen vast.

   Wat klopt er niet aan dit plaatje?

   Het beleid!

 4. Beste Aartjan

  Wat een werk al die cijfers en grafieken. Ben jij nu eén complotgekkie?
  Als je vroeger zij dat de aarde rond was ging je als complotgekkie op de brandstapel !.

  De zorg heeft het heel zwaar en de druk is hoog door te weinig capaciteit ! Dus moet het hele land op slot? In eerste instantie wel controle krijgen en opschalen capaciteit.(Capaciteit ic Op 100.000 inwoners 7.75 ic bedden. Gemiddelde Eu landen 11,5 ic op 100.000)

  In het onderwijs zien we het zelfde capaciteit probleem.! Moeten we maar de één kind maatregel in voeren? ( uiteindelijk wel weer goed tegen virussen minder mensen op aarde)

  Van alle personen onder de 50 jaar in Nederland (11.550.882) zijn er totaal 88 ( 0,00076%) mensen overleden aan Corona. Ik schrik hier van zo weinig? En daarvan hebben er ook nog 75 % procent met onderliggende ziekte.

  Het zal je maar treffen of je bent er door getroffen en je hebt neven schade opgelopen en moet daarvan zien te herstellen mijn oprechte beterschap aan diegene.
  Corona’s zijn wel degelijk een gevaar met name voor ouderen. Maar de juiste cijfers ontbreken of worden niet genoemd. Met de gevolgen dat er een grote tweestrijd ontstaat in de maatschappij. ( Verdeel en heers dit is een bewezen methode en zal altijd werken. Waarom dit nu wereldwijd gebeurt wijkt af van deze blog. ik zou graag een nieuwe blog hier over zien heb je zin Aartjan?)

  Tweestrijd terwijl we met de huidige kennis. Samen juist de risico volle doelgroep kunnen proberen beschermen. En normale leven voor 66% van de bevolking weer kunnen evenaren.
  En als je klachten hebt blijf je thuis net zo als dat je deed als je de griep had.
  NEE Corona’s zijn geen griep

  Los van bovenstaande mijn oplossingen

  (oplossing capaciteit was beademingsapparatuur verkrijgen wel of niet gekeurd. Deze honderden apparaten zijn op diverse locaties besteld en zullen inmiddels wel af zijn waar zijn ze ingezet?.)
  ( Personeel oplossing leger en luchtvaart Stuart en stewardessen gezien hun medisch basis kennis. Deze leer je de specifieke handeling en daar boven een supervisor oud arts of leger arts. Op een mega locatie zo als de jaarbeurs in Utrecht.
  Met Een overcapaciteit aan luchtzuivering apparaten.)
  ( Lockdown oplossing was vaccinatie. Ik zou zeggen geen super events. En de focus leggen op de bescherming van de kwetsbare doelgroep. Door beter te isoleren of eventueel te vaccineren winkelen voor ouderen op bepaalde tijden en dan niet zo als werd gedaan tussen 8 en 9 dan slapen ze nog.

  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

  worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

  https://nos.nl/artikel/2328874-waarom-nederland-vergeleken-met-andere-landen-weinig-ic-bedden-heeft.html

 5. Meten = Weten

  Laat ons – gemakshalve – er van uitgaan van dat de cijfers kloppen. Maar met alleen die cijfers ben je er niet. Je moet er overzicht op hebben en daarom maken we er grafieken van …. We hebben er zelfs een speciaal instituut voor opgericht dat we het CBS noemen. Hier die zich daarin gespecialiseerd hebben.
  In een speciaal boekje geeft het CBS een toelichting over hun grafieken. Hier kan je het vinden: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/in-de-klas/lesplan-documenten/kijken-naar-grafieken.pdf

  Op bladzij 21 vind ik hun toelichting op hoe grafieken weergegeven dienen te worden. “De voorkeur gaat uit naar een staafdiagram met horizontale staven”, lees ik daar.

  Dat vind ik vreemd want mij is geleerd: “Zo dient op de X-as de onafhankelijk variabele weergegeven te worden en op de Y-as de afhankelijk variabele”. Verder ik vind die horizontale staven helemaal geen verbetering.

  En nu dus hoe het CBS met hun eigen regel omgaat: in het merendeel van al hun grafieken lappen ze deze regel aan hun laars. En dat vind ik werkelijk Godgeklaagd. Wat een knoeiers …

 6. Net heb ik een zeer interessant artikel gelezen hier:
  https://www.janbhommel.com/post/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman—christian-drosten

  Het gaat over de problemen van de PCR-test en hoe de huidige cijfers niet vergeleken kunnen worden met die in het voorjaar omdat het RIVM de test heeft aangepast. Ook wordt aangegeven dat de paper van Drosten en co vele fouten bevat en er geen duidelijkheid is of deze überhaupt peer-reviewed is. Niemand schijnt antwoord te willen geven als erom gevraagd wordt.

  Iets anders om bewust te zijn, is dat er 2 theorieën zijn die elkaar tegenspreken. De ene heet ‘The ‘Germ Theory’ en de andere ‘The Terrain Theory’. De ene zegt dat virussen en bacteriën ons van buitenaf ziek kunnen maken, de andere (met eigenlijk meer overtuigend bewijs en een proponent van de ‘Germ Theory’ “Pasteur” gaf het op zijn sterfbed toe) zegt dat de omgeving van de cel belangrijk is en dat virussen en bacteriën op dood celmateriaal leeft (dus eerst sterft de cel en dan komt het virus…). Ook is al aangetoond dat verschillend virusmateriaal in een gelijke omgeving (verschillende petrischalen met dezelfde cultuur) na een bepaalde tijd allemaal hetzelfde zijn geworden. Dus het virus heeft zich aan de omgeving aangepast.
  https://www.ohiospecific.com/blog/2013/10/8/germ-theory-disproved-in-1884?format=amp&__twitter_impression=true

  https://parentofsociety.com/t/germ-theory-hoax-coronavirus-cant-make-you-sick-and-vaccines-dont-work-part-1/50

  https://seedsofawareness.com.au/understanding-the-terrain-theory-of-disease/

  Misschien moeten we dus ons hele paradigma aanpassen en kijken hoe wij de omgeving van onze cellen zo gunstig mogelijk kunnen krijgen en behouden. Daarmee kunnen we zeer waarschijnlijk een hele hoop andere ziekten oplossen. Ziekte komt van binnen, niet van buiten! Wees dus gerust en zeker niet bang voor ‘het’ virus, maar wees proactief in het verbeteren van jouw omgeving en vooral die van je cellen. Denk aan gezonde voeding, stress reductie, plezier in het leven, liefde (in breedste zin van het woord), dankbaarheid en vertrouwen. Sociale contacten zijn essentieel voor de mens, dus zorg voor regelmatig contact met je dierbaren en naasten. Fysiek contact is natuurlijk optimaal, maar als je liever geen risico aangaat, is natuurlijk bellen en zeker videobellen een goed alternatief.

 7. Kleine opmerking of bedenking sprekende over de wel of niet Lock down van Zweden.
  Is het feit dat het aantal bevestigde besmette gevallen in Zweden nu bij de tweede golf ook veel hoger ligt dan bij de eerste, net zoals in de rest van Europa, niet net het bewijs dat hier van groepsimmuniteit geen sprake kan zijn?

  En is het feit dat de sterftecijfers bij de tweede golf niet gewoon te danken aan het feit dat ten eerste reeds heel veel zwakkere in onze maatschappij reeds overleden zijn aan corona?
  En ten tweede door een betere bescherming van de oudere en zwakkere mensen tegenover een mogelijke besmetting? (wat m’n in België jammer genoeg nalaat te doen en waar m’n bv in Zweden wel de rusthuizen gesloten laat voor bezoekers of voor contact met buitenaf)?

  1. 1: nee want besmettingen kun je niet vergelijken, er werd voorheen niet getest.
   2: Dat zou kunnen: ook dat zijn missende grafieken

  2. Besmettingen zegt helemaal niets, want deze mensen die besmet zijn kunnen dus wel ‘dood’ virus bij zich hebben en dus wel degelijk immuun zijn.

   Dus het aantal positieve testen zou best uit kunnen wijzen dat het de goede kant opgaat met groepsimmuniteit.

   En wat maakt het uit dat er mensen positief getest worden, zolang deze mensen niet ziek zijn of overlijden? 99,96% van de mensen overleeft Corona en 98% wordt niet of nauwelijks ziek.

   De rest is allemaal niet van belang.

   Zweden heeft nu een lagere sterfte dan gemiddeld, dat zegt ook wel iets. En wij hebben dat niet.

   De landen met mondkapjes hebben trouwens meer besmettingen en meer sterfgevallen dan landen zonder.

 8. Een vraagje: als Corona de sperma-count negatief beïnvloedt en veel kinderen zijn positief (maar hebben zelf geen last), bestaat er een gerede kans op “uitgesteld effect” en loopt de Mens gevaar om als ras te overleven?

  1. Citaat 1: “Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken.”

   Citaat 2: “Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.”

   Citaat 3 (reactie Aartjan 21 okt 11:24): “Maar bewijzen dat de lockdown werkt (of niet) is inderdaad moeilijk of onmogelijk.”

   En dan nu citaat 4, de conclusie: “De lockdown werkt nauwelijks, volgens de grafieken: je ziet nauwelijks verschil na een lockdown of na een opheffing van de lockdown.”

   Hoe zit het nou precies? Het lijkt erop dat je jezelf tegenspreekt. Ik ben het met je eens dat het behoorlijk lastig is om de effectiviteit van een lockdown hard te bewijzen, en al helemaal om dit kwantitatief te maken. Dat lijkt mij ook een van de redenen waarom je hier weinig grafieken over zult vinden (grafieken vereisen immers kwantitatieve gegevens). Het onderzoek dat je noemt waar 138 miljoen doden uit komen rollen ten gevolge van lockdowns neem ik daarom ook met een korreltje zout, dat is waarschijnlijk vooral speculatie en een hoop aannames die in het voordeel van de hypothese werken.

   Overigens snap ik niet hoe je tot de conclusie komt dat de grafieken laten zien dat lockdowns niet werken: volgens mij laten de grafieken juist een consequente daling in de cijfers zien nadat er een lockdown ingesteld is. Ik zeg niet dat dit een hard bewijs is voor de effectiviteit van lockdowns, maar het is op z’n minst een aanwijzing.

   Anyway, als je vindt dat het praktisch onmogelijk is om de effectiviteit van lockdowns te bewijzen, maak je jezelf geloofwaardiger door niet hard te stellen dat lockdowns niet of nauwelijks werken.

   1. De lockdowns hebben niet gewerkt, de meeste doden vielen tijdens de lockdowns, pas daarna gingen de cijfers naar beneden, puur omdat het lengte werd. Er worden nou eenmaal minder mensen ziek in het voorjaar, doordat onze immuunsystemen beter werken, dan in de herfst en de winter. Anders zouden met de versoepeling in de zomers miljoenen doden gevallen moeten zijn, dat gebeurde niet, omdat zulke virussen voornamelijk seizoensvirussen zijn.

    138 miljoen doden die kunnen vallen zou ik niet met een korreltje zout nemen, de acute honger is volgens officiële cijfers met 135 miljoen toegenomen (een verdubbeling), dus 270 miljoen mensen hebben acute honger.

    Vorig jaar overleden al 9 miljoen mensen door de honger! En nu met vele tientallen, zo niet honderden miljoenen mensen die hun werk verloren wereldwijd, vanwege de lockdown hier en elders, is er veel minder handel. In veel van die landen is geen vangnet, spaargeld hebben zij niet en zij zijn echt aan hun lot overgeleverd.

    Plus zij hebben dan ook geen geld meer voor doktersbezoeken en ontwikkelingsgelden drogen op, omdat de economieën hier ook flink achteruit gaan.

    Het is wel wonderlijk dat mensen de cijfers over de lockdown, dat zij hebben geholpen, wel geloven(waar geen enkel bewijs voor is). Maar de cijfers dat miljoenen mensen met de dood worden bedreigd, niet.

    Trouwens zelfs in het VK worden al 85.000 doden verwacht als gevolg van de lockdown, door kanker en vele andere ziekten.

    Ook hier worden duizenden meer doden verwacht door allerlei uitgestelde behandelingen. Bij sommige kankersoorten is 1 maand te laat het doodvonnis.

    Alle seinen staan op rood.

    1. Oeps, ik zie dat mijn reactie hierboven niet helemaal in het juiste draadje terecht is gekomen (het was geen reactie op JohnB), maar dat mag de pret niet drukken.

     Even inhoudelijk: ik zeg niet dat er geen schadelijke effecten zijn van een lockdown, integendeel. Ik zeg alleen dat het ontzettend moeilijk is om dat in verhouding te plaatsen tov de winst die het oplevert. Beide effecten laten zich moeilijk kwantificeren omdat er zoveel factoren een rol kunnen spelen dat het praktisch onmogelijk is om vast te stellen welke factor welke invloed had/heeft.

     Ik dacht dat AartJan dat ook min of meer zo stelde, en vond het daarom opmerkelijk dat hij uiteindelijk toch met de conclusie komt dat een lockdown niet werkt.

 9. Het lijkt mij dat je bij het vergelijken van de diverse niveaus van lockdowns en de effectiviteit daarvan enigszins uit het oog verliest dat een lockdown een reactie is op de ernst van de situatie (de druk op de zorgverleners). Als de situatie uit de hand dreigt te lopen besluiten overheden tot verzwaring van de maatregelen. Op die manier “regelt” men in alle gevallen terug tot een aanvaardbaar niveau, dat dan in veel gevallen inderdaad tot een vergelijkbare situatie zal leiden. De conclusie dat de zwaarte van de lockdown niet zo veel uitmaakt vind ik dan ook discutabel.

  Wel zet ik vraagtekens bij het effect van diverse onderdelen van een lockdown. Van een avondklok, die men hier enige tijd heeft overwogen, kan ik mij bv. niet goed voorstellen dat het enig wezenlijk effect zou kunnen hebben op de verspreiding van de besmetting. De gereedschapskist blijkt te bestaan uit vele grove middelen waarvan de effectiviteit moeilijk is vast te stellen. Maar voor experimenten leent de situatie zich natuurlijk niet zo goed !

  Een mening over de juiste aanpak mag ieder natuurlijk hebben. Zie de standpunten van Maurice de Hond. Maar wat als we daar blind op varen en het blijkt toch wat anders in elkaar te zitten. Dat zou heel vervelend uit kunnen pakken.

  Leuke blog trouwens.

 10. De griepprik geeft praktisch geen bescherming. Dus de (experimentele) vaccins tegen corona (welk corona dan ?) dus ook niet. Levert wel bakken met geld op en kan ook technologie in het lichaam brengen.

 11. Prachtig en grondig werk. En ik heb een heel stuk gelezen om een idee te krijgen. En de conclusie is duidelijk. Maar een voor mij zeer simpele verklaring waarom sommige landen hogere sterftecijfers hebben zou een demografische kunnen zijn. Daar waar de bevolkingssamenstelling zodanig is dat er een groter deel oud is, zullen dus ook verhoudingsgewijs meer stertegevallen zijn. Waarom neemt niemand dit mee?

 12. Dat de kerken van maatregelen uitgesloten zijn is gewoon NIET waar. De PKN kerken waar de meeste prot. kerken bij aangesloten zijn houden zich strikt aan de regels van het RIVM. Er mag niet gezongen worden, bij aankomst en vertrek een mondkapje en maar 10% van de zitplaatsen mag bezet zijn. In onze kerk zijn 350 zitplaatsen en er mogen slechts 30 mensen aanwezig zijn.

 13. Ik wilde nog even een artikel delen die zeer overtuigend de illusie van het feit dat de complete bevolking zou worden geinfecteerd wanneer er geen maatregelen worden genomen. Er word door heel veel mensen verwezen naar deze data, maar het lijkt er op dat de regeringen de “experts” heel duidelijk hebben uitgezocht om datgene te zeggen wat ze graag willen horen. Ik weet dat het een aanname is maar dit hele verhaal gaat naar mijn idee alleen maar om de afnemende vraag naar vaccinaties wereldwijd te stoppen. De impact is verschrikkelijk en misschien ook wel opzet voor de grote reset. Maar goed, ik heb natuurlijk geen feiten dat is duidelijk. Waar rook is, is vuur dat weet ik wel en er is hier heel duidelijk iets aan het fikken. De link naar het artikel: https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/ Dit gaat over GB maar de cijfers worden bijna overal zo benaderd en kloppen gewoon voor geen kant.

 14. De gegevens in dit verhaal komen overeen met mijn bevindingen en vergelijkingen. Het grootste deel van het verhaal klopt exact. Een deel is discutabel omdat veel gegevens nergens zijn te vinden, maar in mijn berekeningen ongeveer dezelfde resultaten opleveren.
  Zo vraag ik mij vaak af hoeveel effect de verschillende covid-19-2 virussen (want er zijn verschillende versies in omloop) op de gezondheid hebben en hoeveel positieven een eerdere besmetting hebben ondervonden. Ook dat kan van invloed zijn op immuniteit en het mindere aantal dodelijke slachtoffers en ook die gegevens worden nergens getest.

 15. Hallo Aartjan,

  ik snap echter nog niet waarom er in je conclusie staat dat het coronavirus vergelijkbaar is met een griep qua dodental.

  Als de griep door het Nederland raast heb je te maken met +/- 6500 doden en dan is de griep weer weg.

  Corona heeft nu al 6500 doden veroorzaakt en is nog lang niet klaar met razen, er zijn immers pas 1 MLN mensen besmet geraakt (zie link in mijn reactie op 20 oktober).

  Volgens mij zijn dit de enige feiten die je nodig hebt om een vergelijk te maken tussen de griep en het coronavirus.

  graag hoor ik je reactie op. mocht je het niet eens zijn met mijn beschrijving, kun je dit dan aub. onderbouwen?

  groet pieter

    1. Anders gezegd: griep kost jaarlijks 6.000 tot 10.000 doden.
     Corona in 2020 zit daar nu nog steeds onder.
     Maar: de griep is nu zogenaamd 0 in 2020. Waar zijn de griep-doden dan gebleven?

     1. Dat we daar nu in 2020 nog onder zitten klopt, maar dat komt door de genomen maatregelen.

      Anders gezegd:

      Wel mee eens:
      corona (incl. alle genomen maatregelen/gedeeltelijke lockdowns) = vergelijkbaar met griep, op basis van dodenaantallen in 2020

      Niet mee eens:
      corona (zonder maatregelen) is vergelijkbaar met de griep (zonder maatregelen), op basis van dodenaantallen in 2020

      Met andere woorden:

      je vergelijkt een griep zonder maatregelen en lockdowns met een corona waar een scala aan maatregelen en gedeeltelijke lockdowns zijn ingezet. Dat is een scheve vergelijking.

      Een goede vergelijking zou zijn om het vergelijk te maken tussen griep en corona waar in beide gevallen geen maatregelen/lockdowns worden getroffen. Ik ben benieuwd hoeveel sterfgevallen je dan had gehad in 2020. In ieder geval niet vergelijkbaar met griep.

      1. Ik begrijp echt die heilige overtuiging over de maatregelen niet. Dat is achteraf gepraat. Er zijn ook plekken waar geen of weinig maatregelen zijn genomen en die laten geen van allen excessieve uitschieters zien, behalve in het positieve. Je kan ook niet zeggen dat het niets doet, maar we weten het toch niet? Het lijkt wel of dit jaar gewoon alle redelijke waarneming is verdwenen en is het alleen maar roepen hoe erg het is. Terwijl in 95 procent van de gevallen het allemaal al eerder is gebeurt en ook bij andere vormen voor komt. Er is gewoon niets excessief aan de hand. De oversterfte zal dit jaar hoog zijn maar dat was het in voorgaande jaren ook. Longproblemen komen ook bij andere virussen voor en dan zelfs bij kinderen. Voor hen is corona helemaal niet schadelijk. Ziekenhuizen puilen al jaren uit en toch blijven bezuinigen. Dat is het enige probleem wat echt is. De ziekenhuis capaciteit, meer niet. Als volgend seizoen een griepvirus huis houd dan zullen de ziekenhuizen weer uitpuilen, dat heeft niets met corona te maken. Dit draait alleen maar om het vaccin. Dat is helemaal niet raar, in 2009 is precies hetzelfde gebeurt. En na die blunder doen ze het gewoon opnieuw en dan heb ik het over waarzegger Hugo die meteen al wist dat alleen een vaccin kon helpen. Er was nog niets bekend maar dat was meteen duidelijk. Word wakker en ruik de onzin. Zoveel belangenverstrengeling, net als in 2009. Het berouwde de WHO toen dat ze dat toen zo hebben laten gebeuren. Maar blijkbaar is dat al vergeten want ze doen het net zo hard weer en nu maken ze er niet eens een geheim van. Gates foundation is grootste geldschieter van de WHO en deze “filantropische” instelling heeft ook gigantische bedragen in de Pharma die wij ook gebruiken voor het vaccin. Vreemd dat er in Nederland gezegd word dat alle andere vaccins niet deugen. Alleen die van Astra zeneca is goed. Alle belangrijke plekken binnen de publieke omroep worden door oud VVD en CDA mensen bekleed waarmee de regering dus gewoon de media in de zak heeft. Partner van Ollongren is de producent van Lubach je weet wel die topper die zo fantastisch divers heeft aangetoond dat iedereen die commentaar heeft zonder pardon onder een handjevol pedofielen schreeuwers op het Binnenhof valt. Echt onafhankelijke verslaggeving joh…….Ik begrijp dat het moeilijk is om te moeten toegeven dat onze leefwereld zo ongelooflijk ziek is, maar om dan maar in deze waanzin mee te gaan maakt het alleen maar erger. Er zijn teveel slimme mensen die niet de juiste en constructieve maatregelen nemen, alles tegenhouden behalve een vaccin. Dat heeft maar 1 uitleg en dat is gewoon een opgezet plan. Hoe diep dat het gaat weet ik ook niet. Maar als je nu onze ministers nog serieus neemt dan begrijp ik daar niets van. Ga maar eens kijken wat voor moties ze allemaal afgewezen hebben. Het is gewoon in en in triest. Hcq was kwakzalverij, zorgmensen krijgen geen extra geld, IC capaciteit word niet aangepast omdat ze geen overcapaciteit meer willen, terwijl dit een jaarlijks probleem is. Criteria voor het verwerken van de pcr test word gewoon aangepast zonder dat dit word verteld. Ze hebben de gevoeligheid ontzettend verhoogd zodat je eigenlijk altijd wel wat vind. Een positieve test is geen besmetting maar dat word wel zo naar buiten gebracht. Ze melden het wel op de site maar zeggen natuurlijk niks over het feit dat de media alleen maar over besmettingen schreeuwt. In deze situatie kun je daar als regering niet je handen vanaf trekken want het is misinformatie die paniek teweeg brengt. En dat allemaal tijdens een verschrikkelijk pandemisch killervirus dat zijn weerga niet kent. Pure volksverlakkerij door volksvertegenwoordigers. Normaal kan het me echt niets schelen wat anderen denken, ieder zijn mening, maar dit maakt zoveel kapot dat het gewoon niet door de beugel kan. Tegen de tijd dat we door krijgen hoeveel, dan is iedereen aan de beurt. En denk ook nog eens na over dat vaccin wat straks komt. Die van 2009 veroorzaakte narcolepsie en hij was niet eens nodig. Bedenk dat de regeringen hebben toegezegd om de komende 5 jaar mee te betalen als er iets fout gaat. Astra moest het namelijk zo snel ontwikkelen dat er toch wel onvoorziene dingen kunnen gebeuren. Maar het is totaal veilig natuurlijk …….. Maar ach denkt u ik hoef het niet te nemen. 1 ding is zo goed als zeker, ze maken de sociale druk straks zo groot dat je eigenlijk wel verplicht bent om het te nemen. Want ja je bent natuurlijk wel een gigantische hufter als je iemand anders willens en wetens in gevaar brengt. Dat is met het huidige vaccinatie beleid ook zo. Veel plezier met je laten inspuiten. Dat ding komt er bij mij niet in, wat de gevolgen ook zullen zijn.

      2. Beste Pieter P. Jij stelt dat er geen maatregelen tegen griep zijn?…. Sorry maar dat begrijp ik voor geen meter dat je dat zegt! De griepprik is toch een enorme maatregel? Net zoals de corona prik/vaccin hopelijk ook gaat helpen…

       Of las ik het verkeerd/begreep ik je verkeerd?

      3. Een ding vergeet u, we hadden voor de griep wel vaccins. Dus mogelijk waren er zonder vaccins nog veel meer doden gevallen voor de griep. Dat vergeten veel mensen, we hadden 9.500 doden in 2017/2018 mét vaccins!

       Dus het is maar de vraag of er minder doden vallen ook met Coronavaccins.

       Zoals de data nu uitwijst zijn er meer besmettingen en doden én ziekenhuisopnames tijdens de lockdown, dan ervoor. Dat is niet gek natuurlijk als iedereen in kleine ruimtes wordt opgesloten en de verwarming lekker hoog staat, dus lage luchtvochtigheid is en bijna niemand die af en toe een raampje open heeft (op ik na)

       En we hebben het niet over de tienduizenden mensen die veel te laat naar het ziekenhuis gaan en geholpen worden. In het VK verwachten ze vorig jaar mei al 85.000 extra doden op termijn, door uitgestelde zorg.

       Ik denk dat we in Nederland ook op een ramp afstevenen.

       Lockdowns zijn een ramp, toename in depressies, huiselijk geweld, eenzaamheid, seksueel misbruik, burenruzies, werkeloosheid en tienduizenden bedrijven die op omvallen staan.

       Dat betekent tientallen miljarden minder belastinginkomsten, dus minder geld voor gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, onderwijs, enzovoorts.

       Als het zo doorgaat zijn er nog twee groepen, de rijken en de armen en is de middenklasse weg en het MKB. Kunnen we alleen nog bij Coolblue, Amazon en Bol.com bestellen.

       De armoedeval zo enorm veel levensjaren gaan kosten en de levensverwachting met jaren af zien nemen.

   1. Het woord tijd dat men eens stopt met het gegoochel met cijfers en zogenaamde feiten.
    De gemiddelde sterfte aan griep is in NL 600-6500 personen. In het eerste haalbaar zijn er in NL 89000 mensen overleden waarvan iets meer dan 10000 tgv corona dit is meer dan 10%. (bewezen en niet geteste corona doden is 10067). De IFR, infection fatality rate, is op dit moment 1,15%. Groepsimmuniteit wordt bereikt bij ongeveer 70% geïnfecteerden. Voor NL houdt dat in 12 milj. geïnfecteerden en dat er ongeveer 138000 mensen zouden overlijden. Dit in het geval er geen maatregelen worden genomen. De lockdown werkt in alle landen wel degelijk, dit is voor iedereen duidelijk te zien. Corona is wel degelijk veel gevaarlijker dan een griep, dit is duidelijk zicht baar in de grafieken van de overstrekte. Welke landen doen het het beste? Vietnam, China, Taiwan, Z. Korea, Australië, N Zeeland; allen een strenge lockdown in het voorjaar en nu weinig problemen. Restaurants etc. alles is open en de economie draait weer redelijk tot goed. Het Westen loot gevaarlijk ver achter op Azië. Wij moeten eens ophouden met ons quasi superieure denken.

    1. Ik merk bij u maar ook bij anderen dat er een enorme maatregel tegen de griep telkens wordt vergeten… de griepprik. Zodra de coronaprik bestaat ben ik echt benieuwd hoeveel ‘erger’ corona dan is…

    2. Uw gegevens zijn onjuist: er sterven geen 1.15% van de geïnfecteerden. Het cijfer was (0,4%) in de eerste golf. (Bron 3 verschillende wetenschappelijke papers met 0.38%, 0,42% en een met 0,4%) in de tweede golf is dit 0,28%, dankzij verbeterde behandeling. U moet zich niet op onzin beroepen en anderen hetzelfde verwijten.
     U stelt dat lockdowns wel zin hebben en ook dat baseert u op geen enkel bewijs. Feit is dat alleen contact beperking helpt, dat is wel aantoonbaar. Mondkapjes en binnen blijven zijn een regelrechte ramp. Feit is dat Covid gemiddeld 3x zo erg is als de griep en dat meningen over het omgaan hiermee nogal afwijken.

  1. U zegt:
   Corona heeft nu al 6500 doden veroorzaakt en is nog lang niet klaar met razen, er zijn immers pas 1 MLN mensen besmet geraakt (zie link in mijn reactie op 20 oktober).

   Maar dit geldt toch ook voor de griep? Die raast elke winter ook door het land, telkens opnieuw…

   Echter voorspel ik dat het aantal griepdoden komende winter laag zal zijn. Hoe cru het ook klinkt, maar veel mensen die daar aan zouden gaan overlijden, zijn inmiddels al overleden aan iets vergelijkbaars…. corona.

   1. zie antwoord op aartjan hierboven

    je zou inderdaad griep, zonder maatregelen en op lange termijn kunnen vergelijken met corona, zonder maatregelen en op korte termijn (als het gaat om het aantal sterfgevallen). Dat is wel een scheve vergelijking, ik vind daardoor niet dat corona vergelijkbaar is met griep. Je zou zowel de maatregelen als de tijdseenheid gelijk moeten stellen om een goed vergelijk te maken.

    Over het aantal griepdoden aankomende winter:
    – in principe zijn tegen de winter (pas) 2 MLN NL’ers besmet geraakt. dus 88% van de NL’ers nog niet. Ook 88% van de zwakkeren nog niet. Ik zou verwachten dat het aantal griepdoden komende winter daardoor inderdaad ietsjes lager zal zijn +/- 10%
    – daarnaast heb je nog de maatregelen die komende winter waarschijnlijk nog steeds van toepassing zijn. door mindere sociale contacten wordt de griep ook automatisch minder verspreid.

    1. Dat ben ik wel met je eens. Voor een goed vergelijk moeten dezelfde maatregelen van toepassing zijn.
     Dus even wachten op de coronaprik en tot het opheffen van alle andere corona maatregelen. En dan kunnen we vergelijken obv de griepprik en coronaprik. Als het totale aantal jaarlijkse doden (wederom cru om te zeggen) van beide bij elkaar opgeteld dan nog steeds tussen de 6000 en 10000 is, dan mag je corona en griep wat mij betreft vergelijkbaar noemen.

     Nog één flauw puntje van mijn kant. Bovenstaande is in 2020 ook het geval omdat het aantal griepdoden dit jaar op mirakuleuze wijze bijna 0 bedraagt.

  2. Beste Pieter,

   Bij de griep beginnen met bij week 40 opnieuw met tellen en gaan door tot week 20. Bij Corona, hoewel dit ook een seizoensvirus is, blijven we gewoon door tellen (in de zomer overleed bijna niemand, en overleden meer mensen door een val in huis per dag, dan door Corona per week)

   Dus zo kom je vanzelf op hogere aantallen uit. Bij Corona zouden we ook deze regel aan moeten houden, net als bij het griepseizoen. Bij de griepdoden worden trouwens ook mensen opgeteld die door Rhino zijn overleden.

   Bij de griep werd er nauwelijks getest en alleen uitgegaan van symptomen, terwijl nu iedereen getest wordt op Corona. Het zou heel goed kunnen zijn dat er mensen overlijden door de griep, maar omdat zij met een PCR-test positief op Corona zijn getest, zouden zij het stempel Corona gekregen kunnen hebben(symptomen lijken erg op elkaar). Je kan beiden bij je dragen en één van de twee kan inactief zijn. Dan zou iedereen op beiden getest moeten worden middels een bloedtest om dit met zekerheid te kunnen stellen.

   Het rare is ook dat iemand overlijd door terminale longkanker en positief is getest op Covid-19, dus onder Covid wordt gerekent. Terwijl 2 jaar terug deze persoon overleed zonder dat hij/zij getest werd en dus gewoon overleed door kanker. (zelfs als longontsteking bv het laatste zetje gaf)

   ‘Het coderen volgens de richtlijnen van de WHO houdt in dat slechts één ziekte of gebeurtenis als onderliggende doodsoorzaak kan worden aangemerkt. De onderliggende doodsoorzaak is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte.’

   Groet,
   Reinier

 16. Zie Pieter P, 22 oktober om 16:09 – ook ik ben benieuwd naar een reactie daarop. In ieder geval een ander punt van aandacht: je geeft een korte punchline over onbetrouwbaarheid van de tests (20% vals-positief), en refereert naar een cochrane review. De tests die worden uitgevoerd in de teststraten om SARS-CoV-2 aan te tonen zijn echter PCR’s, en de Cochrane gaat over antilichaam-tests. De genoemde sensitiviteit en specificiteit zijn vervolgens juist de getallen wanneer je die antibody-tests afzet tegen het testen met PCR.

  1. Ik heb dat stukje nu aangepast. Er zijn geen cijfers te vinden over de betrouwbaarheid van de huidige tests. Geen enkele test is 100% betrouwbaar. Maar hoe veel precies weet niemand.

  2. Zo belangrijk dat mensen iets verder kijken. Totaal verschillende test en maar roepen…dan is het kwaad dus alweer geschied. Overigens vind ik de tekst nog steeds op deze website, nog steeds fout dus. En dan klagen over andere media.

 17. De lockdowngerichte maatregelen werken zeker! Instituten zoals het RIVM hebben doordachte modellen. Het gaat wel erg ver om te zeggen dat de modellen die instituten zoals het RIVM gebruiken niet werken.

  Een probleem van deze pandemie is de wereldwijde verbreiding van het virus in enkele weken in de periode december 2019 en de maanden daarna. Verder zijn de maatschappelijke kosten om de verspreiding te beperken enorm. het testen van rond 50.000 of meer mensen per week kost honderden miljoenen. Dat doen we inde eerste plaats voor de ziekenhuizen, huisartsen etc. en inde tweede plaats om ontwrichting van de economie tegen te gaan.

  Maar misschien begrijp ik er niets van. Ik ben vooral blij dat ik na de sterftegolf in verzorgingshuizen, mijn moeder niet mag aanraken maar nog wel kan opzoeken.

  1. Beste Dick

   Waarom vallen dan de meeste doden tijdens de lockdown in alle landen die een lockdown hebben of hadden?

   Er is overweldigend wetenschappelijke onderzoek dat de lockdowns meer schade veroorzaken, dan dat zij voorkomen.

   Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en honger.

   https://repub.eur.nl/pub/127236

   Er zijn heel wat onderzoeken, maar er halen maar weinig de media, helaas.

   Groet,
   Reinier

 18. Het is weinig zinvol om dodenaantallen te vergelijken tussen landen omdat er verschillende manieren van tellen gehanteerd worden. Van de 10000 doden in België zijn er heel wat ‘vermoedelijke gevallen’, deze mensen zijn echt niet allemaal getest.

 19. Je schrijft
  “Dat is goed nieuws. De sterfte onder de zieken is dan 3x lager dan tijdens de eerste golf. Toen was de sterfte 3% van de zieken. Nu dus 1% van de zieken, dat is ongeveer vergelijkbaar met de griep (zie ook de wekelijkse oversterfte, verderop)”

  Maar hier is een foutje ingeslopen. Het sterftepercentage bij griep is 0,1% dus tien keer lager dan bij Corona.

  1. Het gaat over sterfte ONDER DE ZIEKEN. Men noemt dat ook wel CFR: Case Fatality Rate. Dus de sterfte onder de CASES ofwel de zieken.
   Dus: als je ziek wordt, hoe groot is de kans dan dat je sterft? Maar:
   Niet iedereen wordt besmet, en niet iedereen die besmet is wordt ziek (waarschijnlijk maar 40%). En niet iedereen die ziek wordt, wordt dan vervolgens zo ziek dat-ie naar het ziekenhuis moet. En niet iedereen in het ziekenhuis moet dan naar de IC. Dus CFR is eigenlijk een heel vaag begrip.

 20. Beste Aartjan,

  Ik ben, net als jou, fan van statistieken, metingen en vooral van FEITEN.
  MAAR volgens mij maak je een grote misvatting in je samenvatting en conclusie:

  Je spreekt over een sterfte van 0,036-0,040%, dit komt overeen met een dodental in NL van 6500. Dit komt overeen met het dodental van een griep. ECHTER is de 6500 doden het huidige sterftegetal in NL tot aan vandaag. Je vergeet hierbij een heel belangrijk punt, namelijk dat pas ong. 1 MLN mensen het coronavirus hebben gehad (zie link). Als men het virus de vrije loop laat dan kun je er vanuit gaan dat 60-100% van de mensen besmet raken, wat overeen komt met een sterftecijfer van 60.000-110.000 mensen in NL. Dit is absoluut niet vergelijkbaar met een griep. M.i. maak je hier dus een fout die minimaal een factor 10 invloed heeft op je samenvatting en conclusie.

  Graag ontvang ik hierop een reactie (kort en bondig).

  Groet, Pieter

  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/sporen-corona-infectie-ontdekt-bij-5-tot-6-procent-van-nederlandse-bloeddonoren~bb460543/

  1. De sterfte in 2020 in NL door Corona is ongeveer 10.000. De zware griep van 2017/18 was ook 10.000.
   Zie alle cijfers en grafieken en info in de blog. Zie ook het stuk over waarom het aantal besmettingen geen indicatie is.
   Zie ook het stuk over oversterfte.

   1. ja, maar volgens mij zijn er bij de griep van 2017/2018 nul komma nul maatregelen getroffen. wanneer men bij corona ook geen maatregelen had getroffen, dan had je de exponentiele lijn van de maanden maart en april dooor kunnen trekken en had je dit jaar (of uiterst binnen een jaar of anderhalf) 60.000 a 110.000 sterfgevallen gehad in Nederland.

    Laat mij weten hoe je hier tegenaan kijkt.

    1. In 17/18 had je de griepprik. Dat zijn nog eens maatregelen! ;)
     Maar bewijzen dat de lockdown werkt (of niet) is inderdaad moeilijk of onmogelijk.
     In de statistieken zie je eigenlijk geen verschil. Zie ook Zweden.
     En zie die stukjes daarover.

     1. Stel dat er geen lockdown o.i.d. zou zijn, of dat dit geen effect zou hebben:
      – hoeveel mensen denk jij dat dan in NL het coronavirus zouden oplopen?
      – over hoeveel maanden/jaren verwacht je dat het hele gebeuren dan voorbij is (groepsimmuniteit)?

     2. Mooie aanvulling op de reguliere nieuwsberichten van de media.

      Ik ben zelf erg benieuwd naar hoeveel mensen er door deze Corona tijd, bij zichZelf te raden zijn gegaan ‘bén en leef ik wel gezond genoeg’.

      Ik zie genoeg ‘ongezonde’ mensen die slechte leefstijlgewoontes hebben, Ze doen hier niets aan en maar ‘afwachten’ tot ze besmet raken. En dan nog bang om te overlijden ook.

      Hier zou naar mijn mening wel wat meer aandacht naartoe mogen In de kranten en nieuwsberichten. In plaats van elke dag melden hoeveel mensen besmet, opgenomen en overleden zijn.

      1. Tot hiertoe gelezen en nog steeds niets gelezen over de lange impact van de besmetting door corona in de maanden nà ziek te zijn geweest. Dat men na in februari/maart te zijn besmet nog steeds lichamelijke klachten heeft door corona, telkens terugvallen die de mens beletten om volledig het werk op te kunnen pakken of uberhaupt nog als gezond te kunnen worden aangemerkt. Deze mensen zijn over het algemeen niet getest en dus niet bekend. Het schetst geen goed beeld van dit virus als alleen maar naar het dodenaantal wordt gekeken. De nasleep van corona bij mensen met milde klachten, die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, die benoeming mis ik hier en dus geeft uw artikel geen goed beeld over wat corona precies inhoudt en voor een schadelijk effect corona heeft en nog steeds veroorzaakt.

      2. Voor Marieke.

       “Deze mensen zijn over het algemeen niet getest en dus niet bekend.”

       Daarmee weten we dus niet of de klachten die zij hebben van Corona afkomstig zijn, dus u kunt die koppeling niet maken. Dus hun klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Alleen middels een bloedtest(niet de PCR) kan duidelijk worden wat zij hebben of hadden. Eenvoudigweg omdat zij knap ziek geweest zijn en nog klachten hebben en dit aan Corona te koppelen is niet juist.

       Er zijn heel veel ziektes die vermoeidheid en kortademigheid op kunnen leveren. Er zijn ook veel meer mensen moe door de spanningen en angst van de lockdown en alles eromheen, dat moeten we ook niet onderschatten. Angst, depressie en spanningen zijn slopend.

       Maar laat staan dat het door Corona kwam, dan is het nog steeds een heel klein percentage die hiermee te maken heeft. 98% van de mensen heeft niet tot nauwelijks last. En zelfs ook met de griep van 2 jaar terug waren er mensen die 2 maanden na de griep nog niet volledig herstelt waren.

       Het is vervelend, maar die dingen gebeuren.

Geef een reactie